bcopy      1120 altq/altq_cdnr.c 	bcopy(top->tc_cnts, ap->cnts, sizeof(ap->cnts));
bcopy       271 altq/altq_rio.c 		bcopy(&rp->q_stats[i], sp, sizeof(struct redstats));
bcopy       753 arch/i386/i386/bios.c 			bcopy(va, ret, len);
bcopy       783 arch/i386/i386/bios.c 		bcopy(p, s, e-p + 1);
bcopy       203 arch/i386/i386/cpu.c 		bcopy(self, &ci->ci_dev, sizeof *self);
bcopy       480 arch/i386/i386/cpu.c 	bcopy(cpu_spinup_trampoline, (caddr_t)MP_TRAMPOLINE,
bcopy       271 arch/i386/i386/freebsd_machdep.c 	bcopy(nframe->sv_ac, fregs->freebsd_ptrace_fpregs.sv_ac,
bcopy       287 arch/i386/i386/freebsd_machdep.c 	bcopy(&nframe->sv_ex_tw, fregs->freebsd_ptrace_fpregs.sv_pad,
bcopy       290 arch/i386/i386/freebsd_machdep.c 	bcopy(nframe->sv_pad,
bcopy       326 arch/i386/i386/freebsd_machdep.c 	bcopy(fregs->freebsd_ptrace_fpregs.sv_ac, nframe->sv_ac,
bcopy       333 arch/i386/i386/freebsd_machdep.c 	bcopy(fregs->freebsd_ptrace_fpregs.sv_pad, &nframe->sv_ex_tw,
bcopy       336 arch/i386/i386/freebsd_machdep.c 	bcopy((caddr_t)fregs->freebsd_ptrace_fpregs.sv_pad +
bcopy       146 arch/i386/i386/gdt.c 	bcopy(bootstrap_gdt, gdt, NGDT * sizeof(union descriptor));
bcopy       168 arch/i386/i386/gdt.c 	bcopy(gdt, ci->ci_gdt, gdt_size * sizeof(union descriptor));
bcopy       406 arch/i386/i386/i686_mem.c 		bcopy(mrd->mr_owner, curr_md->mr_owner, sizeof(mrd->mr_owner));
bcopy       471 arch/i386/i386/i686_mem.c 	bcopy(mrd->mr_owner, free_md->mr_owner, sizeof(mrd->mr_owner));
bcopy      2770 arch/i386/i386/machdep.c 	bcopy(idt, p, sizeof(idt_region));
bcopy      2813 arch/i386/i386/machdep.c 	bcopy(ldt, cpu_ldt, len);
bcopy      3855 arch/i386/i386/machdep.c 	bcopy(segs, map->dm_segs, nsegs * sizeof(*segs));
bcopy       337 arch/i386/i386/mem.c 		bcopy(mem_range_softc.mr_desc, mrd, (*arg) * sizeof(struct mem_range_desc));
bcopy      1478 arch/i386/i386/pmap.c 	bcopy(&PDP_BASE[PDSLOT_KERN], &pmap->pm_pdir[PDSLOT_KERN],
bcopy      1612 arch/i386/i386/pmap.c 		bcopy(pmap1->pm_ldt, new_ldt, len);
bcopy      1851 arch/i386/i386/pmap.c 	bcopy(csrcva, cdstva, PAGE_SIZE);
bcopy      1072 arch/i386/i386/pmapae.c 	bcopy(&PDP_BASE[PDSLOT_KERN], &PDE(pmap, PDSLOT_KERN),
bcopy      1182 arch/i386/i386/pmapae.c 	bcopy(csrcva, cdstva, PAGE_SIZE);
bcopy       165 arch/i386/i386/via.c 			bcopy(sc->sc_sessions, ses, sesn * sizeof(*ses));
bcopy       377 arch/i386/i386/via.c 			bcopy(crd->crd_iv, sc->op_iv, 16);
bcopy       379 arch/i386/i386/via.c 			bcopy(ses->ses_iv, sc->op_iv, 16);
bcopy       389 arch/i386/i386/via.c 				bcopy(sc->op_iv,
bcopy       396 arch/i386/i386/via.c 			bcopy(crd->crd_iv, sc->op_iv, 16);
bcopy       405 arch/i386/i386/via.c 				bcopy(crp->crp_buf + crd->crd_inject,
bcopy       417 arch/i386/i386/via.c 		bcopy(crp->crp_buf + crd->crd_skip, sc->op_buf, crd->crd_len);
bcopy       430 arch/i386/i386/via.c 		bcopy(sc->op_buf, crp->crp_buf + crd->crd_skip,
bcopy       444 arch/i386/i386/via.c 			bcopy(crp->crp_buf + crd->crd_skip +
bcopy       916 arch/i386/isa/isa_machdep.c 			bcopy((char *)cookie->id_origbuf + offset,
bcopy       927 arch/i386/isa/isa_machdep.c 			bcopy((char *)cookie->id_bouncebuf + offset,
bcopy       363 arch/i386/pci/glxsb.c 			bcopy(sc->sc_sessions, ses, sesn * sizeof(*ses));
bcopy       387 arch/i386/pci/glxsb.c 			bcopy(c->cri_key, ses->ses_key, sizeof(ses->ses_key));
bcopy       616 arch/i386/pci/glxsb.c 			bcopy(crd->crd_iv, op_iv, sizeof(op_iv));
bcopy       618 arch/i386/pci/glxsb.c 			bcopy(ses->ses_iv, op_iv, sizeof(op_iv));
bcopy       628 arch/i386/pci/glxsb.c 				bcopy(op_iv,
bcopy       634 arch/i386/pci/glxsb.c 			bcopy(crd->crd_iv, op_iv, sizeof(op_iv));
bcopy       643 arch/i386/pci/glxsb.c 				bcopy(crp->crp_buf + crd->crd_inject,
bcopy       663 arch/i386/pci/glxsb.c 			bcopy(crp->crp_buf + crd->crd_skip + offset, op_src,
bcopy       680 arch/i386/pci/glxsb.c 			bcopy(op_dst, crp->crp_buf + crd->crd_skip + offset,
bcopy       699 arch/i386/pci/glxsb.c 			bcopy(op_dst + len - sizeof(op_iv), piv, sizeof(op_iv));
bcopy       703 arch/i386/pci/glxsb.c 				bcopy(op_src + len - sizeof(op_iv), piv,
bcopy       301 arch/i386/pci/pcibios.c 		bcopy(p + sizeof(*pirh), pcibios_pir_table,
bcopy       274 arch/i386/stand/libsa/biosdev.c 			bcopy(buf, bb, bbsize);
bcopy       325 arch/i386/stand/libsa/biosdev.c 		bcopy(bb, buf, bbsize);
bcopy       135 arch/i386/stand/libsa/cmd_i386.c 	bcopy(buf, dest, DEV_BSIZE);
bcopy       90 arch/i386/stand/libsa/cpuprobe.c 		bcopy(&regs[1], cpu_vendor, sizeof(regs[1]));
bcopy       91 arch/i386/stand/libsa/cpuprobe.c 		bcopy(&regs[3], cpu_vendor + 4, sizeof(regs[3]));
bcopy       92 arch/i386/stand/libsa/cpuprobe.c 		bcopy(&regs[2], cpu_vendor + 8, sizeof(regs[2]));
bcopy       124 arch/i386/stand/libsa/cpuprobe.c 			bcopy(brand_ints, cpu_brandstr,
bcopy       396 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 				bcopy(p + 1, p, (char *)bios_memmap +
bcopy       409 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 				bcopy(p, p + 1, (char *)bios_memmap +
bcopy       444 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 				bcopy(p, p + 1, (char *)bios_memmap +
bcopy       234 arch/i386/stand/libsa/pxe.c 	bcopy(bootplayer.CAddr, desc.myea, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       442 arch/i386/stand/libsa/pxe.c 	bcopy(&bootplayer.yip, &myip.s_addr, sizeof(myip.s_addr));
bcopy       443 arch/i386/stand/libsa/pxe.c 	bcopy(&bootplayer.sip, &servip.s_addr, sizeof(servip.s_addr));
bcopy       42 compat/common/kern_ipc_23.c 	bcopy((caddr_t)&(from)->base, (caddr_t)&(to)->base,		\
bcopy       94 compat/common/kern_ipc_35.c 	bcopy((caddr_t)&(from)->base, (caddr_t)&(to)->base,		\
bcopy       82 compat/common/vfs_syscalls_25.c 		bcopy(&sp->f_fsid, &osp->f_fsid, sizeof(osp->f_fsid));
bcopy       86 compat/common/vfs_syscalls_25.c 	bcopy(sp->f_fstypename, osp->f_fstypename, MFSNAMELEN);
bcopy       87 compat/common/vfs_syscalls_25.c 	bcopy(sp->f_mntonname, osp->f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy       88 compat/common/vfs_syscalls_25.c 	bcopy(sp->f_mntfromname, osp->f_mntfromname, MNAMELEN);
bcopy       555 compat/freebsd/freebsd_file.c 		bcopy(&sp->f_fsid, &fsp->f_fsid, sizeof(fsp->f_fsid));
bcopy       561 compat/freebsd/freebsd_file.c 	bcopy(sp->f_fstypename, fsp->f_fstypename, MFSNAMELEN);
bcopy       562 compat/freebsd/freebsd_file.c 	bcopy(sp->f_mntonname, fsp->f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy       563 compat/freebsd/freebsd_file.c 	bcopy(sp->f_mntfromname, fsp->f_mntfromname, MNAMELEN);
bcopy       64 compat/freebsd/freebsd_signal.c 	bcopy(&obsa->sa_mask, &fbsa->freebsd_sa_mask.__bits[0],
bcopy       75 compat/freebsd/freebsd_signal.c 	bcopy(&fbsa->freebsd_sa_mask.__bits[0], &obsa->sa_mask,
bcopy       155 compat/freebsd/freebsd_signal.c 	bcopy(&p->p_siglist, &fss.__bits[0], sizeof(sigset_t));
bcopy       181 compat/freebsd/freebsd_signal.c 		bcopy(&p->p_sigmask, &oss.__bits[0], sizeof(sigset_t));
bcopy       188 compat/freebsd/freebsd_signal.c 		bcopy(&nss.__bits[0], &obnss, sizeof(sigset_t));
bcopy       223 compat/freebsd/freebsd_signal.c 	bcopy(&fbset.__bits[0], &obset, sizeof(sigset_t));
bcopy       206 compat/hpux/hpux_tty.c 			bcopy((char *)&htios, data, sizeof htios);
bcopy       225 compat/hpux/hpux_tty.c 			bcopy(data, (char *)&htios, sizeof htios);
bcopy       315 compat/ibcs2/ibcs2_ioctl.c 	bcopy(ts->c_cc, t->c_cc, IBCS2_NCC);
bcopy       329 compat/ibcs2/ibcs2_ioctl.c 	bcopy(t->c_cc, ts->c_cc, IBCS2_NCC);
bcopy       302 compat/ibcs2/ibcs2_misc.c 		bcopy(&sain, &sa, sizeof sa);
bcopy       269 compat/ibcs2/ibcs2_stat.c 		bcopy(ostype, sut.sysname, sizeof(sut.sysname) - 1);
bcopy       270 compat/ibcs2/ibcs2_stat.c 		bcopy(hostname, sut.nodename, sizeof(sut.nodename));
bcopy       272 compat/ibcs2/ibcs2_stat.c 		bcopy(osrelease, sut.release, sizeof(sut.release) - 1);
bcopy       274 compat/ibcs2/ibcs2_stat.c 		bcopy(machine, sut.machine, sizeof(sut.machine) - 1);
bcopy       201 compat/linux/linux_signal.c 		bcopy(extra, &lsnew.sig[1],
bcopy       220 compat/linux/linux_signal.c 		bcopy(&lsnew.sig[1], extra,
bcopy       379 compat/sunos/sunos_ioctl.c 	bcopy(ts->c_cc, t->c_cc, 8);
bcopy       392 compat/sunos/sunos_ioctl.c 	bcopy(t->c_cc, ts->c_cc, 8); /* don't touch the upper fields! */
bcopy       307 compat/sunos/sunos_misc.c 		bcopy(&sain, &sa, sizeof sa);
bcopy       638 compat/sunos/sunos_misc.c 	bcopy(ostype, sut.sysname, sizeof(sut.sysname) - 1);
bcopy       639 compat/sunos/sunos_misc.c 	bcopy(hostname, sut.nodename, sizeof(sut.nodename));
bcopy       641 compat/sunos/sunos_misc.c 	bcopy(osrelease, sut.release, sizeof(sut.release) - 1);
bcopy       643 compat/sunos/sunos_misc.c 	bcopy(machine, sut.machine, sizeof(sut.machine) - 1);
bcopy      1150 compat/svr4/svr4_misc.c 	bcopy(bfs->f_fstypename, sfs->f_basetype, sizeof(sfs->f_basetype));
bcopy      1157 compat/svr4/svr4_misc.c 	bcopy(bfs->f_fstypename, sfs->f_fstr, sizeof(sfs->f_fstr)); /* XXX */
bcopy      1176 compat/svr4/svr4_misc.c 	bcopy(bfs->f_fstypename, sfs->f_basetype, sizeof(sfs->f_basetype));
bcopy      1183 compat/svr4/svr4_misc.c 	bcopy(bfs->f_fstypename, sfs->f_fstr, sizeof(sfs->f_fstr)); /* XXX */
bcopy       421 compat/ultrix/ultrix_ioctl.c 	bcopy(ts->c_cc, t->c_cc, TERMIO_NCC);
bcopy       437 compat/ultrix/ultrix_ioctl.c 	bcopy(t->c_cc, ts->c_cc, TERMIO_NCC); /* don't touch the upper fields! */
bcopy       402 compat/ultrix/ultrix_misc.c 	bcopy(ostype, sut.sysname, sizeof(sut.sysname) - 1);
bcopy       403 compat/ultrix/ultrix_misc.c 	bcopy(hostname, sut.nodename, sizeof(sut.nodename));
bcopy       405 compat/ultrix/ultrix_misc.c 	bcopy(osrelease, sut.release, sizeof(sut.release) - 1);
bcopy       406 compat/ultrix/ultrix_misc.c 	bcopy("1", sut.version, sizeof(sut.version) - 1);
bcopy       407 compat/ultrix/ultrix_misc.c 	bcopy(machine, sut.machine, sizeof(sut.machine) - 1);
bcopy       64 crypto/criov.c 		bcopy(((caddr_t)iov->iov_base) + off, cp, count);
bcopy       98 crypto/criov.c 		bcopy(cp, ((caddr_t)iov->iov_base) + off, count);
bcopy       263 crypto/crypto.c 		bcopy(crypto_drivers, newdrv,
bcopy       395 crypto/cryptodev.c 		bcopy(cse->tmp_iv, crde->crd_iv, cse->txform->blocksize);
bcopy       106 crypto/cryptosoft.c 			bcopy(crd->crd_iv, iv, ivlen);
bcopy       118 crypto/cryptosoft.c 			bcopy(crd->crd_iv, iv, ivlen);
bcopy       160 crypto/cryptosoft.c 					bcopy(blk, iv, blks);
bcopy       168 crypto/cryptosoft.c 						bcopy(blk, piv, blks);
bcopy       170 crypto/cryptosoft.c 						bcopy(blk, iv, blks);
bcopy       179 crypto/cryptosoft.c 						bcopy(piv, iv, blks);
bcopy       234 crypto/cryptosoft.c 						bcopy(idat, piv, blks);
bcopy       236 crypto/cryptosoft.c 						bcopy(idat, iv, blks);
bcopy       245 crypto/cryptosoft.c 						bcopy(piv, iv, blks);
bcopy       287 crypto/cryptosoft.c 					bcopy(blk, iv, blks);
bcopy       295 crypto/cryptosoft.c 						bcopy(blk, piv, blks);
bcopy       297 crypto/cryptosoft.c 						bcopy(blk, iv, blks);
bcopy       306 crypto/cryptosoft.c 						bcopy(piv, iv, blks);
bcopy       352 crypto/cryptosoft.c 						bcopy(idat, piv, blks);
bcopy       354 crypto/cryptosoft.c 						bcopy(idat, iv, blks);
bcopy       363 crypto/cryptosoft.c 						bcopy(piv, iv, blks);
bcopy       396 crypto/cryptosoft.c 	bcopy(sw->sw_ictx, &ctx, axf->ctxsize);
bcopy       422 crypto/cryptosoft.c 		bcopy(sw->sw_octx, &ctx, axf->ctxsize);
bcopy       446 crypto/cryptosoft.c 		bcopy(aalg, crp->crp_mac, axf->authsize);
bcopy       571 crypto/cryptosoft.c 			bcopy(swcr_sessions, swd,
bcopy       703 crypto/cryptosoft.c 			bcopy(cri->cri_key, (*swd)->sw_octx, cri->cri_klen / 8);
bcopy       140 crypto/deflate.c 			bcopy(buf[j].out, *out, buf[j].size);
bcopy       146 crypto/deflate.c 			bcopy(buf[j].out, *out, count);
bcopy       78 crypto/md5.c  			bcopy(input, ctx->buffer + have, need);
bcopy       95 crypto/md5.c  		bcopy(input, ctx->buffer + have, len);
bcopy       151 crypto/md5.c  	bcopy(block, in, sizeof(in));
bcopy       62 crypto/sha1.c   bcopy(buffer, block, SHA1_BLOCK_LENGTH);
bcopy       132 crypto/sha1.c     bcopy(data, &context->buffer[j], (i = 64 - j));
bcopy       140 crypto/sha1.c   bcopy(&data[i], &context->buffer[j], len - i);
bcopy       276 crypto/sha2.c 	bcopy(sha256_initial_hash_value, context->state, SHA256_DIGEST_LENGTH);
bcopy       461 crypto/sha2.c 			bcopy(data, &context->buffer[usedspace], freespace);
bcopy       468 crypto/sha2.c 			bcopy(data, &context->buffer[usedspace], len);
bcopy       484 crypto/sha2.c 		bcopy(data, context->buffer, len);
bcopy       544 crypto/sha2.c 		bcopy(context->state, d, SHA256_DIGEST_LENGTH);
bcopy       560 crypto/sha2.c 	bcopy(sha512_initial_hash_value, context->state, SHA512_DIGEST_LENGTH);
bcopy       745 crypto/sha2.c 			bcopy(data, &context->buffer[usedspace], freespace);
bcopy       752 crypto/sha2.c 			bcopy(data, &context->buffer[usedspace], len);
bcopy       768 crypto/sha2.c 		bcopy(data, context->buffer, len);
bcopy       838 crypto/sha2.c 		bcopy(context->state, d, SHA512_DIGEST_LENGTH);
bcopy       853 crypto/sha2.c 	bcopy(sha384_initial_hash_value, context->state, SHA512_DIGEST_LENGTH);
bcopy       884 crypto/sha2.c 		bcopy(context->state, d, SHA384_DIGEST_LENGTH);
bcopy       528 crypto/xform.c 	bcopy(iv, ctx->ac_block + AESCTR_NONCESIZE, AESCTR_IVSIZE);
bcopy       570 crypto/xform.c 	bcopy(key + len - AESCTR_NONCESIZE, ctx->ac_block, AESCTR_NONCESIZE);
bcopy       304 dev/adb/ams.c 				bcopy(&(buffer[1]), sc->sc_devid, 4);
bcopy       125 dev/ata/ata.c 		bcopy(tb, prms, sizeof(struct ataparams));
bcopy       247 dev/ata/atascsi.c 	bcopy(xa->data, id, sizeof(struct ata_identify));
bcopy       469 dev/ata/atascsi.c 		bcopy("ATA   ", inq.vendor, sizeof(inq.vendor));
bcopy       470 dev/ata/atascsi.c 		bcopy(id.model, inq.product, sizeof(inq.product));
bcopy       471 dev/ata/atascsi.c 		bcopy(id.firmware, inq.revision, sizeof(inq.revision));
bcopy       473 dev/ata/atascsi.c 		bcopy(&inq, xs->data, MIN(sizeof(inq), xs->datalen));
bcopy       645 dev/ata/atascsi.c 		bcopy(&rcd, xs->data, MIN(sizeof(rcd), xs->datalen));
bcopy       842 dev/ata/wd.c  		bcopy(lp, wd->sc_dk.dk_label, sizeof(*lp));
bcopy      1122 dev/ata/wd.c  				bcopy(&wd->sc_params, params,
bcopy       888 dev/atapiscsi/atapiscsi.c 		bcopy(sc_xfer->cmd, cmd, sc_xfer->cmdlen);
bcopy       298 dev/cardbus/cardbus.c 		bcopy(tuple + 2, cis->cis1_info_buf, tuple[1]);
bcopy       353 dev/cardbus/cardbus.c 					bcopy(tuple + 4,
bcopy       153 dev/cardbus/if_dc_cardbus.c 			bcopy(ca->ca_cis.funce.network.netid,
bcopy       324 dev/ccd.c   		bcopy(tmppath, ci->ci_path, ci->ci_pathlen);
bcopy      1127 dev/ccd.c   		bcopy(&ccd, &ccddevs[unit], sizeof(ccd));
bcopy      1194 dev/ccd.c   		bcopy(&ccd, &ccddevs[unit], sizeof(ccd));
bcopy      1117 dev/eisa/aha1742.c 		bcopy(xs->cmd, &ecb->scsi_cmd, ecb->scsi_cmd_length);
bcopy       162 dev/eisa/if_fea.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, sc->sc_if.if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       223 dev/eisa/if_fea.c 	bcopy((caddr_t) sc->sc_pdq->pdq_hwaddr.lanaddr_bytes,
bcopy       544 dev/hil/hil.c 			bcopy(sc->sc_cmdbuf, ha.ha_info, len);
bcopy       770 dev/hil/hil.c 			bcopy(sc->sc_cmdbuf, outbuf, *outlen);
bcopy       81 dev/hil/hilid.c 	bcopy(ha->ha_info, sc->hd_info, ha->ha_infolen);
bcopy       157 dev/hil/hilkbd.c 	bcopy(ha->ha_info, sc->hd_info, ha->ha_infolen);
bcopy       110 dev/hil/hilms.c 	bcopy(ha->ha_info, sc->hd_info, ha->ha_infolen);
bcopy       943 dev/i2o/iop.c 	bcopy(st, &sc->sc_status, sizeof(sc->sc_status));
bcopy       708 dev/i2o/ioprbs.c 		bcopy(data, xs->data, copy_cnt);
bcopy       611 dev/i2o/iopsp.c 				bcopy(rb->sense, &xs->sense, sl);
bcopy       446 dev/ic/aac.c  		bcopy(&mir->MntTable[0], &co->co_mntobj,
bcopy      2408 dev/ic/aac.c  		bcopy(data, xs->data, copy_cnt);
bcopy       624 dev/ic/ac97.c 		bcopy(&source_info[idx], si, sizeof(*si));
bcopy       638 dev/ic/ac97.c 				bcopy(&source_info[idx], si, sizeof(*si));
bcopy       855 dev/ic/ac97.c 		bcopy(si->info, &dip->un, si->info_size);
bcopy      2509 dev/ic/acx.c  	bcopy(node->ni_essid, bj->essid, node->ni_esslen);
bcopy       702 dev/ic/acx100.c 	bcopy(k->k_key, conf_wk.key, k->k_len);
bcopy       806 dev/ic/adw.c  	bcopy(xs->cmd, &scsiqp->cdb, ((scsiqp->cdb_len = xs->cmdlen) <= 12)?
bcopy       809 dev/ic/adw.c  		bcopy(&(xs->cmd[12]), &scsiqp->cdb16, xs->cmdlen - 12);
bcopy       534 dev/ic/aic6360.c 		bcopy(xs->cmd, &acb->scsi_cmd, xs->cmdlen);
bcopy       300 dev/ic/aic6915.c 	bcopy(enaddr, sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       301 dev/ic/aic6915.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       136 dev/ic/am7990.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1081 dev/ic/am7990.c 	bcopy(from, buf + boff, len);
bcopy      1095 dev/ic/am7990.c 	bcopy(buf + boff, to, len);
bcopy      1227 dev/ic/am7990.c 		bcopy(from, bptr + boff, xfer);
bcopy      1251 dev/ic/am7990.c 		bcopy(bptr + boff, to, xfer);
bcopy       425 dev/ic/ami.c  			bcopy (pi->api_fwver, sc->sc_fwver, 16);
bcopy       427 dev/ic/ami.c  			bcopy (pi->api_biosver, sc->sc_biosver, 16);
bcopy       461 dev/ic/ami.c  		bcopy (inq->ain_fwver, sc->sc_fwver, 4);
bcopy       463 dev/ic/ami.c  		bcopy (inq->ain_biosver, sc->sc_biosver, 4);
bcopy      1271 dev/ic/ami.c  		bcopy(v, xs->data, copy_cnt);
bcopy      1329 dev/ic/ami.c  	bcopy(xs->cmd, ccb->ccb_pt->apt_cdb, AMI_MAX_CDB);
bcopy      2073 dev/ic/ami.c  		bcopy(inqbuf.vendor, vend, sizeof vend - 1);
bcopy      2081 dev/ic/ami.c  			bcopy(vpdbuf.serial, ser, sizeof ser - 1);
bcopy      2311 dev/ic/ami.c  				bcopy(inqbuf.vendor, vend, sizeof vend - 1);
bcopy      2321 dev/ic/ami.c  				bcopy(vpdbuf.serial, ser, sizeof ser - 1);
bcopy       256 dev/ic/an.c  	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       229 dev/ic/ar5210.c 	bcopy(etherbroadcastaddr, mac, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy       781 dev/ic/ar5210.c 	bcopy(&hal->ah_txq[queue], queue_info, sizeof(HAL_TXQ_INFO));
bcopy      1488 dev/ic/ar5210.c 	bcopy(hal->ah_sta_id, mac, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy      1497 dev/ic/ar5210.c 	bcopy(mac, hal->ah_sta_id, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy      1572 dev/ic/ar5210.c 	bcopy(bssid, &hal->ah_bssid, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy      1854 dev/ic/ar5210.c 		bcopy(keyval->wk_key, &key_v[0], 4);
bcopy      1855 dev/ic/ar5210.c 		bcopy(keyval->wk_key + 4, &key_v[1], 1);
bcopy      1860 dev/ic/ar5210.c 		bcopy(keyval->wk_key, &key_v[0], 4);
bcopy      1861 dev/ic/ar5210.c 		bcopy(keyval->wk_key + 4, &key_v[1], 2);
bcopy      1862 dev/ic/ar5210.c 		bcopy(keyval->wk_key + 6, &key_v[2], 4);
bcopy      1863 dev/ic/ar5210.c 		bcopy(keyval->wk_key + 10, &key_v[3], 2);
bcopy      1864 dev/ic/ar5210.c 		bcopy(keyval->wk_key + 12, &key_v[4], 1);
bcopy      1869 dev/ic/ar5210.c 		bcopy(keyval->wk_key, &key_v[0], 4);
bcopy      1870 dev/ic/ar5210.c 		bcopy(keyval->wk_key + 4, &key_v[1], 2);
bcopy      1871 dev/ic/ar5210.c 		bcopy(keyval->wk_key + 6, &key_v[2], 4);
bcopy      1872 dev/ic/ar5210.c 		bcopy(keyval->wk_key + 10, &key_v[3], 2);
bcopy      1873 dev/ic/ar5210.c 		bcopy(keyval->wk_key + 12, &key_v[4], 4);
bcopy       226 dev/ic/ar5211.c 	bcopy(etherbroadcastaddr, mac, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy       586 dev/ic/ar5211.c 	bcopy(etherbroadcastaddr, mac, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy       848 dev/ic/ar5211.c 	bcopy(queue_info, &hal->ah_txq[queue], sizeof(HAL_TXQ_INFO));
bcopy       864 dev/ic/ar5211.c 	bcopy(&hal->ah_txq[queue], queue_info, sizeof(HAL_TXQ_INFO));
bcopy      1583 dev/ic/ar5211.c 	bcopy(hal->ah_sta_id, mac, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy      1592 dev/ic/ar5211.c 	bcopy(mac, hal->ah_sta_id, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy      1674 dev/ic/ar5211.c 	bcopy(bssid, hal->ah_bssid, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy      1959 dev/ic/ar5211.c 		bcopy(keyval->wk_key, &key_v[0], 4);
bcopy      1960 dev/ic/ar5211.c 		bcopy(keyval->wk_key + 4, &key_v[1], 1);
bcopy      1965 dev/ic/ar5211.c 		bcopy(keyval->wk_key, &key_v[0], 4);
bcopy      1966 dev/ic/ar5211.c 		bcopy(keyval->wk_key + 4, &key_v[1], 2);
bcopy      1967 dev/ic/ar5211.c 		bcopy(keyval->wk_key + 6, &key_v[2], 4);
bcopy      1968 dev/ic/ar5211.c 		bcopy(keyval->wk_key + 10, &key_v[3], 2);
bcopy      1969 dev/ic/ar5211.c 		bcopy(keyval->wk_key + 12, &key_v[4], 1);
bcopy      1974 dev/ic/ar5211.c 		bcopy(keyval->wk_key, &key_v[0], 4);
bcopy      1975 dev/ic/ar5211.c 		bcopy(keyval->wk_key + 4, &key_v[1], 2);
bcopy      1976 dev/ic/ar5211.c 		bcopy(keyval->wk_key + 6, &key_v[2], 4);
bcopy      1977 dev/ic/ar5211.c 		bcopy(keyval->wk_key + 10, &key_v[3], 2);
bcopy      1978 dev/ic/ar5211.c 		bcopy(keyval->wk_key + 12, &key_v[4], 4);
bcopy      2527 dev/ic/ar5211.c 	bcopy(ar5211_rf, rf, sizeof(rf));
bcopy       229 dev/ic/ar5212.c 	bcopy(etherbroadcastaddr, mac, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy       724 dev/ic/ar5212.c 	bcopy(etherbroadcastaddr, mac, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy      1004 dev/ic/ar5212.c 	bcopy(queue_info, &hal->ah_txq[queue], sizeof(HAL_TXQ_INFO));
bcopy      1020 dev/ic/ar5212.c 	bcopy(&hal->ah_txq[queue], queue_info, sizeof(HAL_TXQ_INFO));
bcopy      1865 dev/ic/ar5212.c 	bcopy(hal->ah_sta_id, mac, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy      1874 dev/ic/ar5212.c 	bcopy(mac, hal->ah_sta_id, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy      1962 dev/ic/ar5212.c 	bcopy(bssid, &hal->ah_bssid, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy      2298 dev/ic/ar5212.c 		bcopy(keyval->wk_key, &key_v[0], 4);
bcopy      2299 dev/ic/ar5212.c 		bcopy(keyval->wk_key + 4, &key_v[1], 1);
bcopy      2304 dev/ic/ar5212.c 		bcopy(keyval->wk_key, &key_v[0], 4);
bcopy      2305 dev/ic/ar5212.c 		bcopy(keyval->wk_key + 4, &key_v[1], 2);
bcopy      2306 dev/ic/ar5212.c 		bcopy(keyval->wk_key + 6, &key_v[2], 4);
bcopy      2307 dev/ic/ar5212.c 		bcopy(keyval->wk_key + 10, &key_v[3], 2);
bcopy      2308 dev/ic/ar5212.c 		bcopy(keyval->wk_key + 12, &key_v[4], 1);
bcopy      2313 dev/ic/ar5212.c 		bcopy(keyval->wk_key, &key_v[0], 4);
bcopy      2314 dev/ic/ar5212.c 		bcopy(keyval->wk_key + 4, &key_v[1], 2);
bcopy      2315 dev/ic/ar5212.c 		bcopy(keyval->wk_key + 6, &key_v[2], 4);
bcopy      2316 dev/ic/ar5212.c 		bcopy(keyval->wk_key + 10, &key_v[3], 2);
bcopy      2317 dev/ic/ar5212.c 		bcopy(keyval->wk_key + 12, &key_v[4], 4);
bcopy       515 dev/ic/ar5xxx.c 	bcopy(all_channels, channels, sizeof(HAL_CHANNEL) * max_channels);
bcopy       664 dev/ic/ar5xxx.c 	bcopy(src->info, dst->info, sizeof(dst->info));
bcopy      1073 dev/ic/ar5xxx.c 	bcopy(mac_d, mac, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy       217 dev/ic/ath.c  	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       392 dev/ic/ath.c  	bcopy(etherbroadcastaddr, sc->sc_broadcast_addr, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy      1169 dev/ic/ath.c  			bcopy(k->k_key, hk.wk_key, hk.wk_len);
bcopy      1763 dev/ic/ath.c  	bcopy(&src[1], &dst[1],
bcopy      2033 dev/ic/ath.c  			bcopy(wh, &whbuf, sizeof(whbuf));
bcopy      2036 dev/ic/ath.c  			bcopy(&whbuf, wh, sizeof(whbuf));
bcopy      2128 dev/ic/ath.c  		bcopy(mtod(m0, caddr_t), hdrbuf, hdrlen);
bcopy      2178 dev/ic/ath.c  		bcopy(hdrbuf, mtod(m0, caddr_t), sizeof(hdrbuf));
bcopy      1432 dev/ic/bha.c  		bcopy(xs->cmd, &ccb->scsi_cmd,
bcopy       552 dev/ic/cac.c  		bcopy(v, xs->data, copy_cnt);
bcopy       696 dev/ic/ciss.c 				bcopy(&err->sense[0], &xs->sense,
bcopy       868 dev/ic/ciss.c 	bcopy(xs->cmd, &cmd->cdb[0], CISS_MAX_CDB);
bcopy       927 dev/ic/ciss.c 	bcopy(xs->cmd, &cmd->cdb[0], CISS_MAX_CDB);
bcopy      1341 dev/ic/ciss.c 	bcopy(buf, ldp->tgts, k);
bcopy      1362 dev/ic/ciss.c 	bcopy(&ldp->bling, blink, sizeof(*blink));
bcopy      1696 dev/ic/dc.c  		bcopy(&sc->dc_srom + DC_CONEXANT_EE_NODEADDR,
bcopy      1776 dev/ic/dc.c  	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      2080 dev/ic/dc.c  		bcopy(mtod(m, char *), ptr, ETHER_MAX_DIX_LEN);
bcopy      2111 dev/ic/dc.c  	bcopy(ptr, mtod(m, char *), total_len);	
bcopy       120 dev/ic/dp8390.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1090 dev/ic/dpt.c  	bcopy(xs->cmd, &cp->cp_scsi_cmd, xs->cmdlen);
bcopy       296 dev/ic/elink3.c 		bcopy(enaddr, sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       348 dev/ic/elink3.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       436 dev/ic/fxp.c  	bcopy(enaddr, sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       437 dev/ic/fxp.c  	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1214 dev/ic/fxp.c  	bcopy(fxp_cb_config_template, (void *)&cbp->cb_status,
bcopy      1318 dev/ic/fxp.c  	bcopy(sc->sc_arpcom.ac_enaddr, (void *)cb_ias->macaddr,
bcopy      1727 dev/ic/fxp.c  			bcopy(enm->enm_addrlo,
bcopy       247 dev/ic/gdt_common.c 		bcopy(gdt->sc_scratch + GDT_BINFO_OEM_ID,
bcopy       269 dev/ic/gdt_common.c 		bcopy(gdt->sc_scratch + GDT_BINFO_TYPE_STRING,
bcopy       272 dev/ic/gdt_common.c 		bcopy(gdt->sc_scratch + GDT_BINFO_RAID_STRING,
bcopy       939 dev/ic/gdt_common.c 		bcopy(data, xs->data, copy_cnt);
bcopy      1669 dev/ic/gdt_common.c 		bcopy(&gdt_stat, (gdt_statist_t *)addr, sizeof gdt_stat);
bcopy       303 dev/ic/i82596.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1040 dev/ic/i82596.c 	bcopy(&eh, mtod(m, caddr_t), sizeof(struct ether_header));
bcopy      2010 dev/ic/i82596.c 		bcopy(enm->enm_addrlo, &sc->mcast_addrs[sc->mcast_count], 6);
bcopy       235 dev/ic/if_wi.c 	bcopy((char *)&mac.wi_mac_addr, (char *)&ic->ic_myaddr,
bcopy       241 dev/ic/if_wi.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       698 dev/ic/if_wi.c 			bcopy(&rx_frame, mtod(m, void *),
bcopy       738 dev/ic/if_wi.c 			bcopy((char *)&rx_frame.wi_dst_addr,
bcopy       740 dev/ic/if_wi.c 			bcopy((char *)&rx_frame.wi_src_addr,
bcopy       742 dev/ic/if_wi.c 			bcopy((char *)&rx_frame.wi_type,
bcopy      1245 dev/ic/if_wi.c 					bcopy(&wk->wi_keys[i].wi_keydat,
bcopy      1431 dev/ic/if_wi.c 		bcopy(enm->enm_addrlo, (char *)&mcast.wi_mcast[i],
bcopy      1453 dev/ic/if_wi.c 		bcopy((char *)&wreq->wi_val, LLADDR(ifp->if_sadl),
bcopy      1455 dev/ic/if_wi.c 		bcopy((char *)&wreq->wi_val, (char *)&sc->sc_ic.ic_myaddr,
bcopy      1522 dev/ic/if_wi.c 		bcopy((char *)wreq, (char *)&sc->wi_keys,
bcopy      1659 dev/ic/if_wi.c 			bcopy((char *)&sc->wi_stats, (char *)&wreq->wi_val,
bcopy      1668 dev/ic/if_wi.c 				bcopy((char *)&sc->wi_keys, wreq,
bcopy      1959 dev/ic/if_wi.c 			bcopy(sc->wi_scanbuf, wreq->wi_val,
bcopy      1994 dev/ic/if_wi.c 			bcopy(res->wi_ssid, nr->nr_nwid, nr->nr_nwid_len);
bcopy      2193 dev/ic/if_wi.c 	bcopy(LLADDR(ifp->if_sadl),
bcopy      2195 dev/ic/if_wi.c 	bcopy((char *)&sc->sc_ic.ic_myaddr,
bcopy      2367 dev/ic/if_wi.c 	bcopy((char *)&sc->wi_keys.wi_keys[sc->wi_tx_key].wi_keydat,
bcopy      2422 dev/ic/if_wi.c 	bcopy((char *)&sc->wi_keys.wi_keys[kid].wi_keydat,
bcopy      2502 dev/ic/if_wi.c 		bcopy((char *)&eh->ether_dhost,
bcopy      2507 dev/ic/if_wi.c 			bcopy((char *)&sc->sc_ic.ic_myaddr,
bcopy      2509 dev/ic/if_wi.c 			bcopy((char *)&eh->ether_shost,
bcopy      2517 dev/ic/if_wi.c 			bcopy((char *)&sc->sc_ic.ic_myaddr,
bcopy      2519 dev/ic/if_wi.c 			bcopy((char *)&eh->ether_dhost,
bcopy      2523 dev/ic/if_wi.c 			bcopy((char *)&eh->ether_shost,
bcopy      2525 dev/ic/if_wi.c 		bcopy((char *)&eh->ether_dhost,
bcopy      2527 dev/ic/if_wi.c 		bcopy((char *)&eh->ether_shost,
bcopy      2540 dev/ic/if_wi.c 			bcopy(&tx_frame.wi_dat[0], &sc->wi_txbuf[4], 8);
bcopy      2633 dev/ic/if_wi.c 	bcopy((char *)hdr, (char *)&tx_frame.wi_frame_ctl,
bcopy       134 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(*ppkt + 2, dst, len);
bcopy       159 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(src, (*ppkt) + 2, len);
bcopy       230 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(sta_addr, resp_hdr->addr1, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       231 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(sc->sc_ic.ic_myaddr, resp_hdr->addr2, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy       232 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(sc->sc_ic.ic_myaddr, resp_hdr->addr3, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy       259 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(sta_addr, resp_hdr->addr1, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       260 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(sc->sc_ic.ic_myaddr, resp_hdr->addr2, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy       261 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(sc->sc_ic.ic_myaddr, resp_hdr->addr3, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy       484 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(addr, &sta->addr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       704 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(rxfrm->wi_addr2, resp_hdr->addr1, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       705 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(sc->sc_ic.ic_myaddr, resp_hdr->addr2, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy       706 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(sc->sc_ic.ic_myaddr, resp_hdr->addr3, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy       849 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(rxfrm->wi_addr2, resp_hdr->addr1, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       850 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(sc->sc_ic.ic_myaddr, resp_hdr->addr2, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy       851 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(sc->sc_ic.ic_myaddr, resp_hdr->addr3, IEEE80211_ADDR_LEN);
bcopy      1310 dev/ic/if_wi_hostap.c 			bcopy(sta->addr, stabuf.addr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       377 dev/ic/if_wireg.h 		bcopy(str.i_nwid, &s.wi_str[1], str.i_len);	\
bcopy       296 dev/ic/iha.c  	bcopy(xs->cmd, &pScb->SCB_CDB, xs->cmdlen);
bcopy       121 dev/ic/isp_openbsd.h #define	MEMCPY(dst, src, amt)	bcopy((src), (dst), (amt))
bcopy       244 dev/ic/isp_openbsd.h 	bcopy(sp->req_sense_data, &(xs)->sense,		\
bcopy       239 dev/ic/lemac.c 	bcopy(&sc->sc_eeprom[LEMAC_EEP_PRDNM], sc->sc_prodname,
bcopy       298 dev/ic/lemac.c 	bcopy((caddr_t)&eh, m->m_data, sizeof(eh));
bcopy       615 dev/ic/lemac.c 				bcopy(lemac_allmulti_mctbl, sc->sc_mctbl,
bcopy      1041 dev/ic/lemac.c 	bcopy(sc->sc_dv.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1483 dev/ic/malo.c 		bcopy(m0->m_data, m0->m_data + 8, m0->m_len);
bcopy      1488 dev/ic/malo.c 	bcopy(m0->m_data, m0->m_data - 6, sizeof(*wh));
bcopy      1604 dev/ic/malo.c 	bcopy(wh, mtod(mnew, caddr_t) + 2, sizeof(*wh));
bcopy      1744 dev/ic/malo.c 		bcopy(m->m_data, m->m_data + 6, 26);
bcopy      1892 dev/ic/malo.c 		bcopy(ucode + count, data, bsize);
bcopy      2007 dev/ic/malo.c 		bcopy(buf + i, b, l);
bcopy       742 dev/ic/midway.c  bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, sc->enif.if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1701 dev/ic/midway.c    bcopy(d, d - off, m->m_len);  /* ALIGN! (with costly data copy...) */
bcopy      1717 dev/ic/midway.c    bcopy(d, new->m_data, m->m_len);	/* ALIGN! (with costly data copy...) */
bcopy       625 dev/ic/mpi.c  	bcopy(&inq, io->cdb, sizeof(inq));
bcopy      1061 dev/ic/mpi.c  	bcopy(xs->cmd, io->cdb, xs->cmdlen);
bcopy      1196 dev/ic/mpi.c  		bcopy(&mcb->mcb_sense, &xs->sense, sizeof(xs->sense));
bcopy      2340 dev/ic/mpi.c  		bcopy(page, kva, len);
bcopy      2375 dev/ic/mpi.c  		bcopy(kva, page, len);
bcopy       158 dev/ic/mtd8xx.c 	bcopy(enaddr, sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       169 dev/ic/mtd8xx.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       838 dev/ic/ncr53c9x.c 		bcopy(xs->cmd, &ecb->cmd.cmd, xs->cmdlen);
bcopy       269 dev/ic/ne2000.c 		bcopy(myea, dsc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       416 dev/ic/osiop.c 	bcopy(xs->cmd, &acb->ds->scsi_cmd, xs->cmdlen);
bcopy       224 dev/ic/pcdisplay_subr.c 		bcopy(&scr->mem[srcoff], &scr->mem[dstoff], ncols * 2);
bcopy       272 dev/ic/pcdisplay_subr.c 		bcopy(&scr->mem[srcoff], &scr->mem[dstoff],
bcopy       653 dev/ic/pckbc.c 	bcopy(cmd, nc.cmd, len);
bcopy       661 dev/ic/pckbc.c 		bcopy(nc.response, respbuf, responselen);
bcopy       847 dev/ic/pckbc.c 	bcopy(cmd, nc->cmd, len);
bcopy       881 dev/ic/pckbc.c 			bcopy(nc->response, respbuf, responselen);
bcopy       270 dev/ic/pdq_ifsubr.c 			bcopy((caddr_t)ina->x_host.c_host,
bcopy      1525 dev/ic/pgt.c  		bcopy(pd->pd_mem + dataoff, mtod(m, char *), datalen);
bcopy      1848 dev/ic/pgt.c  	bcopy(psrc, pdst, sizeof(*psrc));
bcopy      2220 dev/ic/pgt.c  				bcopy(mtod(m, struct ether_header *), &eh,
bcopy      2340 dev/ic/pgt.c  			bcopy(res->wi_ssid, nr->nr_nwid, nr->nr_nwid_len);
bcopy      2779 dev/ic/pgt.c  			bcopy(ic->ic_nw_keys[0].k_key, keyobj.pok_key,
bcopy      2787 dev/ic/pgt.c  			bcopy(ic->ic_nw_keys[1].k_key, keyobj.pok_key,
bcopy      2795 dev/ic/pgt.c  			bcopy(ic->ic_nw_keys[2].k_key, keyobj.pok_key,
bcopy      2803 dev/ic/pgt.c  			bcopy(ic->ic_nw_keys[3].k_key, keyobj.pok_key,
bcopy       694 dev/ic/re.c  	bcopy ((char *)&dst, eh->ether_dhost, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       695 dev/ic/re.c  	bcopy ((char *)&src, eh->ether_shost, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       840 dev/ic/re.c  	bcopy(as, eaddr, sizeof(eaddr));
bcopy       857 dev/ic/re.c  		bcopy(boot_eaddr.eaddr, eaddr, sizeof(eaddr));
bcopy       876 dev/ic/re.c  	bcopy(eaddr, (char *)&sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1821 dev/ic/re.c  	bcopy(sc->sc_arpcom.ac_enaddr, eaddr.eaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       138 dev/ic/rln.c  	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       176 dev/ic/rln.c  		bcopy(hostname, sc->sc_param.rp_master, 
bcopy       512 dev/ic/rln.c  		bcopy(hdr, buf, sizeof *hdr);
bcopy       599 dev/ic/rln.c  	bcopy(hdr, data, sizeof *hdr);
bcopy       881 dev/ic/rln.c  		bcopy(&sc->sc_param, (struct rln_param *)&data, 
bcopy       919 dev/ic/rln.c  	bcopy(response.enaddr, enaddr, sizeof response.enaddr);
bcopy       942 dev/ic/rln.c  	bcopy(response.version, ver, verlen);
bcopy       981 dev/ic/rln.c  	bcopy(sc->sc_param.rp_master, init.mastername, sizeof init.mastername);
bcopy      1126 dev/ic/rln.c  		bcopy(param, &sc->sc_param, sizeof *param);
bcopy      1316 dev/ic/rtl81x9.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1447 dev/ic/siop.c 	bcopy(xs->cmd, &siop_cmd->cmd_c.siop_tables->xscmd, xs->cmdlen);
bcopy       843 dev/ic/siop_common.c 	bcopy(&siop_cmd->siop_tables->data[offset],
bcopy       294 dev/ic/smc83c170.c 	bcopy(enaddr, sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       295 dev/ic/smc83c170.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       253 dev/ic/smc91cxx.c 		bcopy(myea, sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       259 dev/ic/smc91cxx.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       437 dev/ic/sti.c  	bcopy(cfg.name, scr->name, sizeof(scr->name));
bcopy       515 dev/ic/twe.c  		bcopy(ccb->ccb_realdata, ccb->ccb_data, ccb->ccb_length);
bcopy       732 dev/ic/twe.c  		bcopy(ccb->ccb_data, ccb->ccb_realdata, ccb->ccb_length);
bcopy       773 dev/ic/twe.c  		bcopy(v, xs->data, copy_cnt);
bcopy       392 dev/ic/uha.c  		bcopy(xs->cmd, &mscp->scsi_cmd, mscp->scsi_cmd_length);
bcopy      1070 dev/ic/vga.c  		bcopy(&scr->pcs.mem[srcoff], &scr->pcs.mem[dstoff],
bcopy       70 dev/ic/wdcevent.h 	bcopy(cmd, &record[2], len);
bcopy       678 dev/ic/xl.c  	bcopy(&sc->sc_arpcom.ac_enaddr,
bcopy       680 dev/ic/xl.c  	bcopy(&sc->sc_arpcom.ac_enaddr,
bcopy      2489 dev/ic/xl.c  	bcopy(enaddr, (char *)&sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      2592 dev/ic/xl.c  	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       147 dev/ic/z8530sc.c 	bcopy((caddr_t)cs->cs_preg, (caddr_t)cs->cs_creg, 16);
bcopy      1293 dev/isa/aha.c 		bcopy(xs->cmd, &ccb->scsi_cmd,
bcopy       976 dev/isa/ega.c 		bcopy(&scr->pcs.mem[srcoff], &scr->pcs.mem[dstoff],
bcopy       447 dev/isa/gus.c 		bcopy(dei, &sbuf[size/2], i * sizeof(short));
bcopy       455 dev/isa/gus.c 		bcopy(dei, &sbuf[size/2], i);
bcopy       204 dev/isa/if_ef_isapnp.c 	bcopy(sc->sc_dv.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       414 dev/isa/if_eg.c 	bcopy(&sc->eg_pcb[2], sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       438 dev/isa/if_eg.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       579 dev/isa/if_eg.c 		bcopy(mtod(m, caddr_t), buffer, m->m_len);
bcopy       665 dev/isa/if_eg.c 			bcopy(&sc->eg_pcb[2], &i, sizeof(i));
bcopy       667 dev/isa/if_eg.c 			bcopy(&sc->eg_pcb[6], &i, sizeof(i));
bcopy       767 dev/isa/if_eg.c 		bcopy((caddr_t)buf, mtod(m, caddr_t), len);
bcopy       156 dev/isa/if_el.c 	bcopy(station_addr, sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       183 dev/isa/if_el.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       279 dev/isa/if_ex.c 	bcopy(self->dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       809 dev/isa/if_ex.c    bcopy((caddr_t) sc->arpcom.ac_enaddr, (caddr_t) sa->sa_data, 
bcopy       825 dev/isa/if_ex.c   bcopy((caddr_t) sc->sc_addr, (caddr_t) &ifr->ifr_data, sizeof(sc->sc_addr));
bcopy       782 dev/isa/if_ie.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1251 dev/isa/if_ie.c 	bcopy((caddr_t)sc->cbuffs[head], (caddr_t)ehp, sizeof *ehp);
bcopy      1312 dev/isa/if_ie.c 		bcopy((caddr_t)(sc->cbuffs[head] + thisrboff),
bcopy      1497 dev/isa/if_ie.c 			bcopy(mtod(m, caddr_t), buffer, m->m_len);
bcopy      1993 dev/isa/if_ie.c 	bcopy((caddr_t)sc->mcast_addrs, (caddr_t)cmd->ie_mcast_addrs,
bcopy      2058 dev/isa/if_ie.c 		bcopy(sc->sc_arpcom.ac_enaddr, (caddr_t)&cmd->ie_address,
bcopy      2229 dev/isa/if_ie.c 		bcopy(enm->enm_addrlo, &sc->mcast_addrs[sc->mcast_count], 6);
bcopy       99 dev/isa/isapnpres.c 	bcopy(card->ipa_devident, dev->ipa_devident,
bcopy       127 dev/isa/isapnpres.c 	bcopy(dev->ipa_devident, conf->ipa_devident,
bcopy       129 dev/isa/isapnpres.c 	bcopy(dev->ipa_devlogic, conf->ipa_devlogic,
bcopy       131 dev/isa/isapnpres.c 	bcopy(dev->ipa_devcompat, conf->ipa_devcompat,
bcopy       133 dev/isa/isapnpres.c 	bcopy(dev->ipa_devclass, conf->ipa_devclass,
bcopy       633 dev/isa/mcd.c 		bcopy(lp, sc->sc_dk.dk_label, sizeof(*lp));
bcopy       775 dev/isa/wds.c 		bcopy(&scb->sense_data, &xs->sense, sizeof (struct scsi_sense_data));
bcopy       838 dev/isa/wds.c 				bcopy(scb->buf->data, xs->data, xs->datalen);
bcopy      1097 dev/isa/wds.c 	bcopy(xs->cmd, &scb->cmd.scb, xs->cmdlen < 12 ? xs->cmdlen : 12);
bcopy      1232 dev/isa/wds.c 			bcopy(xs->data, scb->buf->data, xs->datalen);
bcopy      1318 dev/isa/wds.c 			bcopy(scb->buf->data, xs->data, xs->datalen);
bcopy       48 dev/microcode/kue/build.c 	bcopy(kue_code_seg, &kf->data[0],
bcopy       50 dev/microcode/kue/build.c 	bcopy(kue_fix_seg, &kf->data[sizeof(kue_code_seg)],
bcopy       52 dev/microcode/kue/build.c 	bcopy(kue_trig_seg,
bcopy       41 dev/microcode/neomagic/build.c 	bcopy(coefficientSizes, &nf.coefficientSizes,
bcopy       43 dev/microcode/neomagic/build.c 	bcopy(coefficients, &nf.coefficients,
bcopy       72 dev/microcode/tigon/build.c 	bcopy(FwText, &tf->data[tf->FwTextOffset], FwTextLen);
bcopy       73 dev/microcode/tigon/build.c 	bcopy(FwRodata, &tf->data[tf->FwRodataOffset], FwRodataLen);
bcopy       74 dev/microcode/tigon/build.c 	bcopy(FwData, &tf->data[tf->FwDataOffset], FwDataLen);
bcopy       57 dev/microcode/yds/build.c 	bcopy(yds_dsp_mcode, &yf->data[0], sizeof(yds_dsp_mcode));
bcopy       60 dev/microcode/yds/build.c 	bcopy(yds_ds1_ctrl_mcode, &yf->data[sizeof(yds_dsp_mcode)],
bcopy       65 dev/microcode/yds/build.c 	bcopy(yds_ds1e_ctrl_mcode,
bcopy       655 dev/midi.c   		bcopy(mesg, mb->data + MIDIBUF_END(mb), count);
bcopy       715 dev/pci/arc.c 	bcopy(xs->cmd, cmd->cdb, xs->cmdlen);
bcopy       802 dev/pci/arc.c 			bcopy(cmd->sense_data, &xs->sense,
bcopy      1392 dev/pci/arc.c 	bcopy(wptr, wbuf + sizeof(struct arc_fw_bufhdr), wbuflen);
bcopy      1401 dev/pci/arc.c 			bcopy(&wbuf[wdone], rwbuf, rwlen);
bcopy      1463 dev/pci/arc.c 			bcopy(rwbuf, &rbuf[rdone], rwlen);
bcopy      1476 dev/pci/arc.c 	bcopy(rbuf + sizeof(struct arc_fw_bufhdr), rptr, rbuflen);
bcopy       775 dev/pci/azalia_codec.c 	bcopy(this->mixers, newbuf, this->maxmixers * sizeof(mixer_item_t));
bcopy       872 dev/pci/hifn7751.c 		bcopy(&i, data, sizeof(i));
bcopy       878 dev/pci/hifn7751.c 		bcopy(&i, dataexpect, sizeof(i));
bcopy       981 dev/pci/hifn7751.c 	bcopy(data, &dma->test_src, sizeof(dma->test_src));
bcopy      1079 dev/pci/hifn7751.c 		bcopy(&dma->test_dst, data, sizeof(dma->test_dst));
bcopy      1200 dev/pci/hifn7751.c 		bcopy(cmd->mac, buf_pos, HIFN_MAC_KEY_LENGTH);
bcopy      1207 dev/pci/hifn7751.c 			bcopy(cmd->ck, buf_pos, HIFN_3DES_KEY_LENGTH);
bcopy      1211 dev/pci/hifn7751.c 			bcopy(cmd->ck, buf_pos, HIFN_DES_KEY_LENGTH);
bcopy      1220 dev/pci/hifn7751.c 				bcopy(cmd->ck, buf_pos, clen);
bcopy      1232 dev/pci/hifn7751.c 			bcopy(cmd->ck, buf_pos, cmd->cklen);
bcopy      1244 dev/pci/hifn7751.c 		bcopy(cmd->iv, buf_pos, ivlen);
bcopy      1848 dev/pci/hifn7751.c 			bcopy(sc->sc_sessions, ses, sesn * sizeof(*ses));
bcopy      2072 dev/pci/hifn7751.c 					bcopy(enccrd->crd_iv, cmd->iv, ivlen);
bcopy      2074 dev/pci/hifn7751.c 					bcopy(sc->sc_sessions[session].hs_iv,
bcopy      2090 dev/pci/hifn7751.c 					bcopy(enccrd->crd_iv, cmd->iv, ivlen);
bcopy      2158 dev/pci/hifn7751.c 			bcopy(maccrd->crd_key, cmd->mac, maccrd->crd_klen >> 3);
bcopy      2368 dev/pci/hifn7751.c 				bcopy((caddr_t)macbuf, crp->crp_mac, len);
bcopy      2632 dev/pci/hifn7751.c 	bcopy(resbuf, &baseres, sizeof(struct hifn_base_result));
bcopy      1967 dev/pci/if_bge.c 	bcopy(sc->bge_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      2366 dev/pci/if_bge.c 			bcopy(m->m_data, m->m_data + ETHER_ALIGN,
bcopy      2655 dev/pci/if_bge.c 			bcopy(m->m_data,
bcopy      2669 dev/pci/if_bge.c 			bcopy(m->m_next->m_data,
bcopy      2700 dev/pci/if_bge.c 			bcopy(prev->m_data + newprevlen, n->m_data, shortfall);
bcopy      2706 dev/pci/if_bge.c 			bcopy(m->m_data, n->m_data + shortfall, m->m_len);
bcopy       876 dev/pci/if_bnx.c 	bcopy(sc->eaddr, sc->arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       877 dev/pci/if_bnx.c 	bcopy(sc->bnx_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      4219 dev/pci/if_bnx.c 	bcopy(sc->arpcom.ac_enaddr, sc->eaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       273 dev/pci/if_cas.c 			bcopy(desc, sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       455 dev/pci/if_che.c 	bcopy(caa->caa_lladdr, sc->sc_ac.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       277 dev/pci/if_de.c   bcopy(sc->tulip_enaddr, mtod(m, struct ether_header *)->ether_dhost,
bcopy       279 dev/pci/if_de.c   bcopy(sc->tulip_enaddr, mtod(m, struct ether_header *)->ether_shost,
bcopy      1944 dev/pci/if_de.c 	bcopy(sc->tulip_rombuf + 29, &sc->tulip_boardid[D0], 8);
bcopy      2270 dev/pci/if_de.c   bcopy((caddr_t) shp->sh_ieee802_address, (caddr_t) sc->tulip_enaddr,
bcopy      2700 dev/pci/if_de.c 	bcopy(sc->tulip_rombuf, sc->tulip_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      2735 dev/pci/if_de.c 		  bcopy(root_sc->tulip_rombuf, sc->tulip_rombuf,
bcopy      2740 dev/pci/if_de.c 		  bcopy(root_sc->tulip_enaddr, sc->tulip_enaddr,
bcopy      2775 dev/pci/if_de.c   bcopy(sc->tulip_rombuf, sc->tulip_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      4098 dev/pci/if_de.c   bcopy(sc->tulip_setupdata, sc->tulip_setupbuf,
bcopy      4629 dev/pci/if_de.c   bcopy(self->dv_xname, sc->tulip_if.if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       363 dev/pci/if_em.c 	bcopy(sc->hw.mac_addr, sc->interface_data.ac_enaddr,
bcopy       690 dev/pci/if_em.c 	bcopy(sc->interface_data.ac_enaddr, sc->hw.mac_addr,
bcopy      1270 dev/pci/if_em.c 		bcopy(enm->enm_addrlo, &mta[mcnt*ETH_LENGTH_OF_ADDRESS],
bcopy      2590 dev/pci/if_em.c 					bcopy(mp->m_data +
bcopy      2600 dev/pci/if_em.c 					bcopy(mp->m_data,
bcopy      2609 dev/pci/if_em.c 					bcopy(&sc->align_buf,
bcopy      2615 dev/pci/if_em.c 					bcopy(&tmp_align_buf,
bcopy       121 dev/pci/if_fpa.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, sc->sc_if.if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       170 dev/pci/if_fpa.c 	bcopy((caddr_t) sc->sc_pdq->pdq_hwaddr.lanaddr_bytes,
bcopy       189 dev/pci/if_gem_pci.c 	bcopy(buf + 6, sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       185 dev/pci/if_hme_pci.c 	bcopy(buf + 6, sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       272 dev/pci/if_ipw.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1093 dev/pci/if_ipw.c 		bcopy(data, sc->cmd.data, len);
bcopy      1830 dev/pci/if_ipw.c 			bcopy(k->k_key, wepkey.key, k->k_len);
bcopy       333 dev/pci/if_iwi.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1236 dev/pci/if_iwi.c 	bcopy(data, desc->data, len);
bcopy      1709 dev/pci/if_iwi.c 	bcopy(data, virtaddr, size);
bcopy      1894 dev/pci/if_iwi.c 	bcopy(ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11G].rs_rates, rs.rates,
bcopy      1904 dev/pci/if_iwi.c 	bcopy(ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11A].rs_rates, rs.rates,
bcopy      1940 dev/pci/if_iwi.c 			bcopy(k->k_key, wepkey.key, k->k_len);
bcopy      2065 dev/pci/if_iwi.c 	bcopy(ni->ni_rates.rs_rates, rs.rates, rs.nrates);
bcopy      2095 dev/pci/if_iwi.c 	bcopy(ni->ni_tstamp, assoc.tstamp, 8);
bcopy       481 dev/pci/if_ixgb.c 	bcopy(sc->interface_data.ac_enaddr, sc->hw.curr_mac_addr,
bcopy       790 dev/pci/if_ixgb.c 		bcopy(enm->enm_addrlo, &mta[mcnt*IXGB_ETH_LENGTH_OF_ADDRESS],
bcopy      1011 dev/pci/if_ixgb.c 	bcopy(sc->hw.curr_mac_addr, sc->interface_data.ac_enaddr,
bcopy       509 dev/pci/if_lge.c 	bcopy(eaddr, (char *)&sc->arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       563 dev/pci/if_lge.c 	bcopy(sc->sc_dv.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       316 dev/pci/if_lmc.c 	bcopy(sc->lmc_rombuf + 20, sc->lmc_enaddr, 6);
bcopy       220 dev/pci/if_lmc_obsd.c 	bcopy(self->dv_xname, sc->lmc_if.if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1080 dev/pci/if_msk.c 	bcopy(sc_if->sk_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       444 dev/pci/if_myx.c 	bcopy(fw + MYX_HEADER_POS, &fwhdroff, sizeof(fwhdroff));
bcopy      1687 dev/pci/if_nfe.c 	bcopy(etherbroadcastaddr, addr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1688 dev/pci/if_nfe.c 	bcopy(etherbroadcastaddr, mask, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       838 dev/pci/if_nge.c 	bcopy(eaddr, (char *)&sc->arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       892 dev/pci/if_nge.c 	bcopy(sc->sc_dv.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1526 dev/pci/if_nxe.c 	bcopy(la->lladdr, sc->sc_ac.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       798 dev/pci/if_pcn.c 	bcopy(enaddr, sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       799 dev/pci/if_pcn.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       319 dev/pci/if_san_common.c 		bcopy(&card->fe_te.te_cfg, &def.te_cfg, sizeof(sdla_te_cfg_t));
bcopy       463 dev/pci/if_san_common.c 		bcopy(mtod(tmp, caddr_t), buffer, tmp->m_len);
bcopy       126 dev/pci/if_san_obsd.c 		bcopy(ifname, ifp->if_xname, strlen(ifname));
bcopy      1936 dev/pci/if_san_te1.c 	bcopy(ifp->if_xname, ifr.ifr_name, sizeof(ifr.ifr_name));
bcopy      1037 dev/pci/if_sis.c 			bcopy((char *)&tmp[1], sc->arpcom.ac_enaddr,
bcopy      1146 dev/pci/if_sis.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      1193 dev/pci/if_sk.c 	bcopy(sc_if->sk_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       965 dev/pci/if_ste.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       777 dev/pci/if_tht.c 	bcopy(sc->sc_lladdr, sc->sc_ac.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       983 dev/pci/if_tht.c 	bcopy(sc->sc_ac.ac_enaddr, sc->sc_lladdr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1192 dev/pci/if_ti.c 		bcopy(enm->enm_addrlo, (char *)&mc->mc_addr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1654 dev/pci/if_ti.c 	bcopy(sc->sc_dv.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy      2148 dev/pci/if_tl.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       237 dev/pci/if_txp.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       520 dev/pci/if_txp.c 	bcopy(((u_int8_t *)sect) + sizeof(*sect), dma.dma_vaddr,
bcopy       650 dev/pci/if_txp.c 		bcopy((u_long *)&rxd->rx_vaddrlo, &sd, sizeof(sd));
bcopy       711 dev/pci/if_txp.c 			bcopy(m->m_data, mnew->m_data, m->m_len);
bcopy       813 dev/pci/if_txp.c 		bcopy(&sd, (u_long *)&rbd->rb_vaddrlo, sizeof(sd));
bcopy      1069 dev/pci/if_txp.c 		bcopy(&sd, (u_long *)&sc->sc_rxbufs[i].rb_vaddrlo, sizeof(sd));
bcopy      1159 dev/pci/if_txp.c 		bcopy((u_long *)&sc->sc_rxbufs[i].rb_vaddrlo, &sd, sizeof(sd));
bcopy      1629 dev/pci/if_txp.c 		bcopy(in_extp, ext, sizeof(struct txp_ext_desc));
bcopy      1733 dev/pci/if_txp.c 			bcopy(src, dst++, sizeof(struct txp_rsp_desc));
bcopy       756 dev/pci/if_vge.c 	bcopy(eaddr, (char *)&sc->arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1084 dev/pci/if_vge.c 		bcopy(m->m_data, m->m_data + ETHER_ALIGN,
bcopy       377 dev/pci/if_vic.c 	bcopy(sc->sc_lladdr, sc->sc_ac.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       767 dev/pci/if_vr.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       835 dev/pci/if_wb.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       996 dev/pci/ises.c 			bcopy(sc->sc_sessions, ses, i);
bcopy      1021 dev/pci/ises.c 			bcopy(enc->cri_key, &ses->kr[0], 8);
bcopy      1022 dev/pci/ises.c 			bcopy(enc->cri_key, &ses->kr[2], 8);
bcopy      1023 dev/pci/ises.c 			bcopy(enc->cri_key, &ses->kr[4], 8);
bcopy      1025 dev/pci/ises.c 			bcopy(enc->cri_key, &ses->kr[0], 24);
bcopy      1252 dev/pci/ises.c 				bcopy(enccrd->crd_iv, q->q_session.sccr, 8);
bcopy      1274 dev/pci/ises.c 				bcopy(enccrd->crd_iv, q->q_session.sccr, 8);
bcopy      1500 dev/pci/ises.c 			bcopy((u_int8_t *)q->q_macbuf, crp->crp_mac, 12);
bcopy       359 dev/pci/lofn.c 	bcopy(krp->krp_param[LOFN_MODEXP_PAR_N].crp_p, &sc->sc_tmp,
bcopy       383 dev/pci/lofn.c 	bcopy(krp->krp_param[LOFN_MODEXP_PAR_M].crp_p, &sc->sc_tmp,
bcopy       411 dev/pci/lofn.c 	bcopy(krp->krp_param[LOFN_MODEXP_PAR_E].crp_p, &sc->sc_tmp,
bcopy       476 dev/pci/lofn.c 		bcopy(sc->sc_tmp.b, krp->krp_param[krp->krp_iparams].crp_p,
bcopy       479 dev/pci/lofn.c 		bcopy(sc->sc_tmp.b, krp->krp_param[krp->krp_iparams].crp_p,
bcopy       916 dev/pci/noct.c 					bcopy(q->q_macbuf, crp->crp_mac, len);
bcopy      1140 dev/pci/noct.c 			bcopy(crd->crd_iv, iv, 8);
bcopy      1154 dev/pci/noct.c 			bcopy(crd->crd_iv, iv, 8);
bcopy      1295 dev/pci/noct.c 		bcopy((u_int8_t *)&sc->sc_eacmd[sc->sc_earp].buf[6],
bcopy       549 dev/pci/nofn.c 	bcopy(krp->krp_param[NOFN_MODEXP_PAR_N].crp_p, &sc->sc_pk_tmp,
bcopy       573 dev/pci/nofn.c 	bcopy(krp->krp_param[NOFN_MODEXP_PAR_M].crp_p, &sc->sc_pk_tmp,
bcopy       601 dev/pci/nofn.c 	bcopy(krp->krp_param[NOFN_MODEXP_PAR_E].crp_p, &sc->sc_pk_tmp,
bcopy       666 dev/pci/nofn.c 		bcopy(sc->sc_pk_tmp.b, krp->krp_param[krp->krp_iparams].crp_p,
bcopy       669 dev/pci/nofn.c 		bcopy(sc->sc_pk_tmp.b, krp->krp_param[krp->krp_iparams].crp_p,
bcopy       474 dev/pci/safe.c 				bcopy(enccrd->crd_iv, iv, ivsize);
bcopy       476 dev/pci/safe.c 				bcopy(ses->ses_iv, iv, ivsize);
bcopy       493 dev/pci/safe.c 				bcopy(enccrd->crd_iv, iv, ivsize);
bcopy      1345 dev/pci/safe.c 			bcopy(sc->sc_sessions, ses, sesn *
bcopy      1364 dev/pci/safe.c 		bcopy(encini->cri_key, ses->ses_key, ses->ses_klen / 8);
bcopy      1381 dev/pci/safe.c 			bcopy(md5ctx.state, ses->ses_hminner,
bcopy      1389 dev/pci/safe.c 			bcopy(sha1ctx.state, ses->ses_hminner,
bcopy      1402 dev/pci/safe.c 			bcopy(md5ctx.state, ses->ses_hmouter,
bcopy      1410 dev/pci/safe.c 			bcopy(sha1ctx.state, ses->ses_hmouter,
bcopy      1614 dev/pci/safe.c 		bcopy(sptr, dptr, j);
bcopy      1720 dev/pci/safe.c 				bcopy((caddr_t)re->re_sastate.sa_saved_indigest,
bcopy      2009 dev/pci/safe.c 	bcopy(buf, res->crp_p, (res->crp_nbits + 7) / 8);
bcopy      2032 dev/pci/safe.c 	bcopy(n->crp_p, buf, (n->crp_nbits + 7) / 8);
bcopy       498 dev/pci/ubsec.c 		bcopy(v, &q->q_dma->d_dma->d_mcradd[i], sizeof(struct ubsec_mcr_add));
bcopy       608 dev/pci/ubsec.c 			bcopy(sc->sc_sessions, ses, sesn *
bcopy       627 dev/pci/ubsec.c 			bcopy(encini->cri_key, &ses->ses_deskey[0], 8);
bcopy       628 dev/pci/ubsec.c 			bcopy(encini->cri_key, &ses->ses_deskey[2], 8);
bcopy       629 dev/pci/ubsec.c 			bcopy(encini->cri_key, &ses->ses_deskey[4], 8);
bcopy       631 dev/pci/ubsec.c 			bcopy(encini->cri_key, ses->ses_deskey, 24);
bcopy       651 dev/pci/ubsec.c 			bcopy(md5ctx.state, ses->ses_hminner,
bcopy       659 dev/pci/ubsec.c 			bcopy(sha1ctx.state, ses->ses_hminner,
bcopy       672 dev/pci/ubsec.c 			bcopy(md5ctx.state, ses->ses_hmouter,
bcopy       680 dev/pci/ubsec.c 			bcopy(sha1ctx.state, ses->ses_hmouter,
bcopy       827 dev/pci/ubsec.c 				bcopy(enccrd->crd_iv, ctx.pc_iv, 8);
bcopy       847 dev/pci/ubsec.c 				bcopy(enccrd->crd_iv, ctx.pc_iv, 8);
bcopy      1175 dev/pci/ubsec.c 		bcopy(&ctx, dmap->d_alloc.dma_vaddr +
bcopy      1273 dev/pci/ubsec.c 			bcopy((caddr_t)dmap->d_dma->d_macbuf,
bcopy      1400 dev/pci/ubsec.c 				bcopy(me->me_C.dma_vaddr,
bcopy      1432 dev/pci/ubsec.c 		bcopy(rp->rpr_msgout.dma_vaddr,
bcopy      2068 dev/pci/ubsec.c 	bcopy(krp->krp_param[UBS_MODEXP_PAR_M].crp_p,
bcopy      2087 dev/pci/ubsec.c 	bcopy(krp->krp_param[UBS_MODEXP_PAR_E].crp_p,
bcopy      2131 dev/pci/ubsec.c 	bcopy(krp->krp_param[UBS_MODEXP_PAR_N].crp_p, ctx->me_N,
bcopy      2260 dev/pci/ubsec.c 	bcopy(krp->krp_param[UBS_RSAPRIV_PAR_P].crp_p,
bcopy      2265 dev/pci/ubsec.c 	bcopy(krp->krp_param[UBS_RSAPRIV_PAR_Q].crp_p,
bcopy      2270 dev/pci/ubsec.c 	bcopy(krp->krp_param[UBS_RSAPRIV_PAR_DP].crp_p,
bcopy      2275 dev/pci/ubsec.c 	bcopy(krp->krp_param[UBS_RSAPRIV_PAR_DQ].crp_p,
bcopy      2280 dev/pci/ubsec.c 	bcopy(krp->krp_param[UBS_RSAPRIV_PAR_PINV].crp_p,
bcopy      2297 dev/pci/ubsec.c 	bcopy(krp->krp_param[UBS_RSAPRIV_PAR_MSGIN].crp_p,
bcopy       532 dev/pcmcia/cfxga.c 		bcopy(&ri->ri_ops, &sc->sc_ops, sizeof(sc->sc_ops));
bcopy       430 dev/pcmcia/if_cnw.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       399 dev/pcmcia/if_malo.c 			bcopy(sc->sc_net[i].ssid, nr->nr_nwid,
bcopy       894 dev/pcmcia/if_malo.c 	bcopy(data + i, data + (ETHER_ADDR_LEN * 2), rxdesc->pkglen - i);
bcopy       965 dev/pcmcia/if_malo.c 	bcopy(data, txdesc->dstaddrhigh, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1091 dev/pcmcia/if_malo.c 	bcopy(sc->sc_net[sc->sc_net_cur].ssid, ic->ic_bss->ni_essid,
bcopy      1251 dev/pcmcia/if_malo.c 	bcopy(ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11B].rs_rates, body_rates->data,
bcopy      1306 dev/pcmcia/if_malo.c 		bcopy(set->bssid, sc->sc_net[i].bssid, sizeof(set->bssid));
bcopy      1307 dev/pcmcia/if_malo.c 		bcopy(set->timestamp, sc->sc_net[i].timestamp,
bcopy      1338 dev/pcmcia/if_malo.c 			bcopy(buf + i, sc->sc_net[pos].ssid, len);
bcopy      1342 dev/pcmcia/if_malo.c 			bcopy(buf + i, sc->sc_net[pos].rates, len);
bcopy      1376 dev/pcmcia/if_malo.c 	bcopy(sc->sc_net[sc->sc_net_cur].bssid, body->peermac, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1414 dev/pcmcia/if_malo.c 		bcopy(key->k_key, body->key_value_1, key->k_len);
bcopy      1421 dev/pcmcia/if_malo.c 		bcopy(key->k_key, body->key_value_2, key->k_len);
bcopy      1428 dev/pcmcia/if_malo.c 		bcopy(key->k_key, body->key_value_3, key->k_len);
bcopy      1435 dev/pcmcia/if_malo.c 		bcopy(key->k_key, body->key_value_4, key->k_len);
bcopy      1681 dev/pcmcia/if_malo.c 	bcopy(sc->sc_net[sc->sc_net_cur].bssid, body->peermac, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1688 dev/pcmcia/if_malo.c 	bcopy(sc->sc_net[sc->sc_net_cur].ssid, body_ssid->data,
bcopy      1695 dev/pcmcia/if_malo.c 	bcopy(&sc->sc_net[sc->sc_net_cur].channel, body_phy->data, 1);
bcopy      1706 dev/pcmcia/if_malo.c 	bcopy(sc->sc_net[sc->sc_net_cur].rates, body_rates->data,
bcopy      1714 dev/pcmcia/if_malo.c 	bcopy(body_rates->data, body_passeid->data, letoh16(body_rates->size));
bcopy      1776 dev/pcmcia/if_malo.c 	bcopy("EU ", body_80211d->countrycode,
bcopy       297 dev/pcmcia/if_sm_pcmcia.c 	bcopy(cisstr, enaddr_str, sizeof enaddr_str);
bcopy       361 dev/pcmcia/if_xe.c 		bcopy(enaddr, sc->sc_arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       367 dev/pcmcia/if_xe.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       451 dev/raidframe/rf_dagdegrd.c 			bcopy((char *) rudNodes[i].params[0].p, (char *) pda,
bcopy       439 dev/raidframe/rf_dagdegwr.c 			bcopy((char *) wndNodes[i].params[0].p, (char *) pda,
bcopy       101 dev/raidframe/rf_decluster.c 		bcopy(cfgBuf, info->sparemap_fname, RF_SPAREMAP_NAME_LEN);
bcopy       356 dev/raidframe/rf_map.c 	bcopy((char *) asmap, (char *) new_asm, sizeof(RF_AccessStripeMap_t));
bcopy       366 dev/raidframe/rf_map.c 		bcopy((char *) pda, (char *) t_pda, sizeof(RF_PhysDiskAddr_t));
bcopy       381 dev/raidframe/rf_map.c 		bcopy((char *) pda, (char *) t_pda, sizeof(RF_PhysDiskAddr_t));
bcopy       407 dev/raidframe/rf_map.c 	bcopy((char *) pda, (char *) new, sizeof(RF_PhysDiskAddr_t));
bcopy      1344 dev/raidframe/rf_openbsdkintf.c 		bcopy(rr, rrcopy, sizeof(*rr));
bcopy       963 dev/raidframe/rf_paritylog.c 				bcopy((item->common->bufPtr +
bcopy       648 dev/raidframe/rf_pq.c 	bcopy(node->params[node->numParams - 3].p, node->results[0],
bcopy       368 dev/ramdisk.c 			bcopy(addr, bp->b_data, xfer);
bcopy       370 dev/ramdisk.c 			bcopy(bp->b_data, addr, xfer);
bcopy       411 dev/ramdisk.c 		bcopy(lp, sc->sc_dkdev.dk_label, sizeof(*lp));
bcopy       914 dev/rnd.c   		bcopy(buffer, buf, i);
bcopy       442 dev/sbus/be.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       476 dev/sbus/be.c 		bcopy(mtod(m, caddr_t), bp+boff, len);
bcopy       528 dev/sbus/be.c 		bcopy(bp + boff, mtod(m, caddr_t), len);
bcopy       442 dev/sbus/cgsix.c 		bcopy(image, sc->sc_curs_image, imcount);
bcopy       443 dev/sbus/cgsix.c 		bcopy(mask, sc->sc_curs_mask, imcount);
bcopy       218 dev/sbus/esp_sbus.c 		bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, lsc->sc_dev.dv_xname,
bcopy       306 dev/sbus/qe.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, ifp->if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       367 dev/sbus/qe.c 		bcopy(bp + boff, mtod(m, caddr_t), len);
bcopy       399 dev/sbus/qe.c 		bcopy(mtod(m, caddr_t), bp+boff, len);
bcopy       487 dev/sbus/rfx.c 	bcopy(red, cm->red + index, count);
bcopy       488 dev/sbus/rfx.c 	bcopy(green, cm->green + index, count);
bcopy       489 dev/sbus/rfx.c 	bcopy(blue, cm->blue + index, count);
bcopy       710 dev/sdmmc/sdmmc.c 		bcopy(&cmd.c_resp, ucmd->c_resp, sizeof cmd.c_resp);
bcopy       152 dev/sdmmc/sdmmc_mem.c 		bcopy(cmd.c_resp, sf->raw_cid, sizeof sf->raw_cid);
bcopy       339 dev/sdmmc/sdmmc_scsi.c 		bcopy(&inq, xs->data, MIN(xs->datalen, sizeof inq));
bcopy       354 dev/sdmmc/sdmmc_scsi.c 		bcopy(&rcd, xs->data, MIN(xs->datalen, sizeof rcd));
bcopy       232 dev/softraid.c 		bcopy(v, xs->data, copy_cnt);
bcopy       537 dev/softraid.c 		bcopy(&sd->sd_scsi_sense, &xs->sense, sizeof(xs->sense));
bcopy       774 dev/softraid.c 		bcopy(bc->bc_dev_list, dt, bc->bc_dev_list_len);
bcopy      1159 dev/softraid.c 			bcopy(m, sm, sz);
bcopy      1160 dev/softraid.c 			bcopy(m, sd->sd_meta, sizeof(*sd->sd_meta));
bcopy      1161 dev/softraid.c 			bcopy(mv, &sd->sd_vol.sv_meta,
bcopy      1209 dev/softraid.c 		bcopy(mc + m->ssd_chunk_id, &ch_entry->src_meta,
bcopy      1265 dev/softraid.c 		bcopy(&uuid, &ch_entry->src_meta.scm_uuid,
bcopy      1453 dev/softraid.c 	bcopy(&sd->sd_scsi_sense, &xs->sense, sizeof(xs->sense));
bcopy      1903 dev/softraid.c 		bcopy(&sd->sd_vol.sv_chunks[0]->src_meta.scm_uuid,
bcopy      1908 dev/softraid.c 		bcopy(sv, im_sv, sizeof(struct sr_vol_meta));
bcopy      1909 dev/softraid.c 		bcopy(&sm->ssd_uuid, &im_sv->svm_uuid,
bcopy      1916 dev/softraid.c 			bcopy(sd->sd_vol.sv_chunks[i], &im_sc[i],
bcopy      2116 dev/softraid.c 				bcopy(sm, mle->sml_metadata, sz);
bcopy       95 dev/tc/if_fta.c 	bcopy(sc->sc_dev.dv_xname, sc->sc_if.if_xname, IFNAMSIZ);
bcopy       112 dev/tc/if_fta.c 	bcopy((caddr_t) sc->sc_pdq->pdq_hwaddr.lanaddr_bytes,
bcopy       265 dev/tc/if_le_ioasic.c 		bcopy(from, bptr + boff, xfer);
bcopy       318 dev/tc/if_le_ioasic.c 			bcopy(from, bptr, 16);
bcopy       326 dev/tc/if_le_ioasic.c 		bcopy(from, bptr, len);
bcopy       344 dev/tc/if_le_ioasic.c 		bcopy(bptr+boff, to, xfer);
bcopy       392 dev/tc/if_le_ioasic.c 			bcopy(bptr, to, 16);
bcopy       400 dev/tc/if_le_ioasic.c 		bcopy(bptr, to, len);
bcopy       807 dev/usb/if_aue.c 	bcopy(eaddr, (char *)&sc->arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       694 dev/usb/if_axe.c 	bcopy(eaddr, (char *)&sc->arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       323 dev/usb/if_cdce.c 		bcopy(&macaddr_hi, &sc->cdce_arpcom.ac_enaddr[0],
bcopy       325 dev/usb/if_cdce.c 		bcopy(&ticks, &sc->cdce_arpcom.ac_enaddr[2], sizeof(u_int32_t));
bcopy       439 dev/usb/if_cdce.c 		bcopy(&crc, c->cdce_buf + m->m_pkthdr.len, 4);
bcopy       249 dev/usb/if_cdcef.c 	bcopy(&macaddr_hi, &sc->sc_arpcom.ac_enaddr[0], sizeof(u_int16_t));
bcopy       250 dev/usb/if_cdcef.c 	bcopy(&ticks, &sc->sc_arpcom.ac_enaddr[2], sizeof(u_int32_t));
bcopy       428 dev/usb/if_cdcef.c 		bcopy(sc->sc_buffer_out, mtod(m, char *), total_len);
bcopy       529 dev/usb/if_cue.c 	bcopy(eaddr, (char *)&sc->arpcom.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       495 dev/usb/if_kue.c 	bcopy(sc->kue_desc.kue_macaddr,
bcopy       980 dev/usb/if_uath.c 	bcopy(idata, (uint8_t *)(hdr + 1), ilen);
bcopy      1068 dev/usb/if_uath.c 	bcopy(data, write.data, len);
bcopy      1113 dev/usb/if_uath.c 	bcopy(read.data, odata, (len == 0) ? sizeof (uint32_t) : len);
bcopy      1149 dev/usb/if_uath.c 			bcopy((uint8_t *)(hdr + 1), txcmd->odata,
bcopy      1416 dev/usb/if_uath.c 		bcopy(wh, frm, sizeof (struct ieee80211_frame));
bcopy      1804 dev/usb/if_uath.c 	bcopy(rs->rs_rates, rates.rates, rs->rs_nrates);
bcopy      2098 dev/usb/if_uath.c 		bcopy(fw, txdata, mlen);
bcopy       274 dev/usb/if_udav.c     bcopy(eaddr, (char *)&sc->sc_ac.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       278 dev/usb/if_url.c 	bcopy(eaddr, (char *)&sc->sc_ac.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       535 dev/usb/if_wi_usb.c 		bcopy(wibuf, c->wi_usb_buf, total_len);
bcopy       897 dev/usb/if_wi_usb.c 					bcopy(&wk->wi_keys[i].wi_keydat,
bcopy       929 dev/usb/if_wi_usb.c 		bcopy((u_int8_t *)&ltv->wi_val, (u_int8_t *)&prid->data[0],
bcopy      1015 dev/usb/if_wi_usb.c 	bcopy(buf, ptr, len);
bcopy      1054 dev/usb/if_wi_usb.c 	bcopy(ptr, buf, len);
bcopy      1609 dev/usb/if_wi_usb.c 		bcopy(&presp->data[0], (u_int8_t *)&ltv->wi_val,
bcopy       777 dev/usb/if_zyd.c 	bcopy(idata, cmd.data, ilen);
bcopy      1839 dev/usb/if_zyd.c 		bcopy(cmd->data, sc->odata, sc->olen);
bcopy      1903 dev/usb/if_zyd.c 	bcopy((const uint8_t *)(plcp + 1), mtod(m, uint8_t *), rlen);
bcopy       625 dev/usb/uaudio.c 		bcopy(sc->sc_ctls, nmc, sizeof(*mc) * (sc->sc_nctls));
bcopy      1508 dev/usb/uaudio.c 		bcopy(sc->sc_alts, nai, sizeof(*ai) * (sc->sc_nalts));
bcopy       534 dev/usb/ucycom.c 		bcopy(cp, sc->sc_ibuf, n);
bcopy       340 dev/usb/usbf.c 		bcopy(cd, &hs_config, UGETW(cd->wTotalLength));
bcopy       89 dev/usb/usbf_subr.c 		bcopy(*pp, p, oldsize);
bcopy       460 dev/usb/usbf_subr.c 	bcopy(d, (char *)cd + oldsize, d->bLength);
bcopy       164 dev/usb/uts.c 	bcopy(&def_scale, &sc->sc_tsscale, sizeof(sc->sc_tsscale));
bcopy       179 dev/vnd.c   		bcopy((u_char *)&off, iv, sizeof(off));
bcopy       540 dev/wscons/wsemul_sun.c 			bcopy(edp->args + 1, edp->args,
bcopy       67 dev/wscons/wsemul_vt100_subr.c 			bcopy(&edp->dblwid[edp->scrreg_startrow + n],
bcopy       99 dev/wscons/wsemul_vt100_subr.c 			bcopy(&edp->dblwid[edp->scrreg_startrow],
bcopy       150 dev/wscons/wsmux.c 			bcopy(old, new, nwsmux * sizeof(*wsmuxdevs));
bcopy       310 dev/wsfont/wsfont.c 	bcopy(font, newfont, sizeof *font);
bcopy       208 isofs/cd9660/cd9660_rrip.c 		bcopy(inbuf, outbuf, wlen);
bcopy       280 isofs/cd9660/cd9660_rrip.c 	bcopy(inbuf, ana->outbuf, wlen);
bcopy       208 isofs/cd9660/cd9660_vfsops.c 	bcopy(&args, &mp->mnt_stat.mount_info.iso_args, sizeof(args));
bcopy       358 isofs/cd9660/cd9660_vfsops.c 	bcopy (rootp, isomp->root, sizeof isomp->root);
bcopy       426 isofs/cd9660/cd9660_vfsops.c 		bcopy(rootp, isomp->root, sizeof isomp->root);
bcopy       650 isofs/cd9660/cd9660_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntonname, sbp->f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy       651 isofs/cd9660/cd9660_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntfromname, sbp->f_mntfromname,
bcopy       653 isofs/cd9660/cd9660_vfsops.c 		bcopy(&mp->mnt_stat.mount_info.iso_args,
bcopy       477 isofs/cd9660/cd9660_vnops.c 		bcopy(&idp->current,&idp->assocent,idp->current.d_reclen);
bcopy       480 isofs/cd9660/cd9660_vnops.c 		bcopy(&idp->current,&idp->saveent,idp->current.d_reclen);
bcopy       123 isofs/udf/udf_subr.c 	bcopy(bp->b_data, &avdp, sizeof(avdp));
bcopy       277 isofs/udf/udf_vfsops.c 	bcopy(bp->b_data, &avdp, sizeof(struct anchor_vdp));
bcopy       356 isofs/udf/udf_vfsops.c 		bcopy(&fsd->rootdir_icb, &ump->um_root_icb,
bcopy       566 isofs/udf/udf_vfsops.c 	bcopy(bp->b_data, up->u_fentry, size);
bcopy       715 isofs/udf/udf_vfsops.c 	bcopy(bp->b_data, ump->um_stbl, letoh32(pms->st_size));
bcopy       764 isofs/udf/udf_vfsops.c 		bcopy(&pmap_id->id[0], &regid_id[0], UDF_REGID_ID_SIZE);
bcopy       622 isofs/udf/udf_vnops.c 		bcopy(fid, ds->buf, frag_size);
bcopy       645 isofs/udf/udf_vnops.c 			bcopy(ds->data, &ds->buf[frag_size],
bcopy       659 isofs/udf/udf_vnops.c 		bcopy(ds->data, &ds->buf[frag_size],
bcopy       129 kern/clock_subr.c 	bcopy(month_days, mthdays, sizeof(mthdays));
bcopy       103 kern/exec_subr.c 	bcopy(evsp->evs_cmds, nvcp, (ocnt * sizeof(struct exec_vmcmd)));
bcopy       276 kern/init_main.c 	bcopy("swapper", p->p_comm, sizeof ("swapper"));
bcopy       189 kern/kern_acct.c 	bcopy(p->p_comm, acct.ac_comm, sizeof acct.ac_comm);
bcopy       744 kern/kern_descrip.c 	bcopy(fdp->fd_ofiles, newofile,
bcopy       747 kern/kern_descrip.c 	bcopy(fdp->fd_ofileflags, newofileflags,
bcopy       760 kern/kern_descrip.c 		bcopy(fdp->fd_himap, newhimap,
bcopy       765 kern/kern_descrip.c 		bcopy(fdp->fd_lomap, newlomap,
bcopy       891 kern/kern_descrip.c 	bcopy(fdp, newfdp, sizeof(struct filedesc));
bcopy       933 kern/kern_descrip.c 	bcopy(fdp->fd_ofiles, newfdp->fd_ofiles, i * sizeof(struct file **));
bcopy       934 kern/kern_descrip.c 	bcopy(fdp->fd_ofileflags, newfdp->fd_ofileflags, i * sizeof(char));
bcopy       935 kern/kern_descrip.c 	bcopy(fdp->fd_himap, newfdp->fd_himap, NDHISLOTS(i) * sizeof(u_int));
bcopy       936 kern/kern_descrip.c 	bcopy(fdp->fd_lomap, newfdp->fd_lomap, NDLOSLOTS(i) * sizeof(u_int));
bcopy       930 kern/kern_event.c 		bcopy((caddr_t)fdp->fd_knlist, (caddr_t)list,
bcopy       457 kern/kern_exec.c 	bcopy(nid.ni_cnd.cn_nameptr, p->p_comm, len);
bcopy       248 kern/kern_fork.c 	bcopy(&p1->p_startcopy, &p2->p_startcopy,
bcopy       278 kern/kern_fork.c 		bcopy(p1->p_p->ps_cred, p2->p_p->ps_cred, sizeof(*p2->p_p->ps_cred));
bcopy       90 kern/kern_ktrace.c 	bcopy(p->p_comm, kth->ktr_comm, MAXCOMLEN);	
bcopy       625 kern/kern_lkm.c 		bcopy(&sysent[i], &args->lkm_oldent, sizeof(struct sysent));
bcopy       628 kern/kern_lkm.c 		bcopy(args->lkm_sysent, &sysent[i], sizeof(struct sysent));
bcopy       640 kern/kern_lkm.c 		bcopy(&args->lkm_oldent, &sysent[i], sizeof(struct sysent));
bcopy       720 kern/kern_lkm.c 			bcopy(&bdevsw[i], &args->lkm_olddev.bdev,
bcopy       724 kern/kern_lkm.c 			bcopy(args->lkm_dev.bdev, &bdevsw[i],
bcopy       753 kern/kern_lkm.c 			bcopy(&cdevsw[i], &args->lkm_olddev.cdev,
bcopy       757 kern/kern_lkm.c 			bcopy(args->lkm_dev.cdev, &cdevsw[i],
bcopy       778 kern/kern_lkm.c 			bcopy(&args->lkm_olddev.bdev, &bdevsw[i],
bcopy       784 kern/kern_lkm.c 			bcopy(&args->lkm_olddev.cdev, &cdevsw[i],
bcopy       838 kern/kern_lkm.c 		bcopy(&execsw[i], &args->lkm_oldexec, sizeof(struct execsw));
bcopy       841 kern/kern_lkm.c 		bcopy(args->lkm_exec, &execsw[i], sizeof(struct execsw));
bcopy       856 kern/kern_lkm.c 		bcopy(&args->lkm_oldexec, &execsw[i], sizeof(struct execsw));
bcopy       576 kern/kern_malloc.c 		bcopy(&bucket[BUCKETINDX(name[1])], &kb, sizeof(kb));
bcopy       234 kern/kern_proc.c 			bcopy(p->p_session->s_login, sess->s_login,
bcopy       420 kern/kern_resource.c 	bcopy(lim->pl_rlimit, newlim->pl_rlimit,
bcopy      1419 kern/kern_sig.c 	bcopy(p, &p->p_addr->u_kproc.kp_proc, sizeof(struct proc));
bcopy      1731 kern/kern_sysctl.c 				bcopy(&msqids[i], &msgsi->msgids[i], dssize);
bcopy      1737 kern/kern_sysctl.c 					bcopy(sema[i], &semsi->semids[i],
bcopy      1746 kern/kern_sysctl.c 					bcopy(shmsegs[i], &shmsi->shmids[i],
bcopy       335 kern/kern_tc.c 	bcopy(tho, th, offsetof(struct timehands, th_generation));
bcopy       460 kern/subr_autoconf.c 			bcopy(cd->cd_devs, nsp, old * sizeof(void *));
bcopy       405 kern/subr_disk.c 		bcopy(bp->b_data + DOSPARTOFF, dp, sizeof(dp));
bcopy       180 kern/subr_userconf.c 		bcopy(userconf_histbuf,
bcopy       491 kern/subr_userconf.c 				bcopy(cd->cf_loc, l, sizeof(int) * i);
bcopy       239 kern/sys_generic.c 		bcopy(auio.uio_iov, ktriov, iovlen);
bcopy       441 kern/sys_generic.c 		bcopy(auio.uio_iov, ktriov, iovlen);
bcopy       855 kern/sysv_sem.c 		bcopy(sema, sema_new,
bcopy       860 kern/sysv_sem.c 		bcopy(semseqs, newseqs,
bcopy       503 kern/sysv_shm.c 	bcopy(vm1->vm_shm, vm2->vm_shm, size);
bcopy       605 kern/sysv_shm.c 		bcopy(shmsegs, newsegs,
bcopy       612 kern/sysv_shm.c 		bcopy(shmseqs, newseqs,
bcopy       829 kern/tty.c   		bcopy(&tp->t_termios, t, sizeof(struct termios));
bcopy       929 kern/tty.c   		bcopy(t->c_cc, tp->t_cc, sizeof(t->c_cc));
bcopy      1249 kern/tty.c   	bcopy(ttydefchars, tp->t_cc, sizeof(ttydefchars));
bcopy       144 kern/tty_subr.c 		bcopy(clp->c_cf, p, cc);
bcopy       351 kern/tty_subr.c 		bcopy(p, clp->c_cl, cc);
bcopy       440 kern/uipc_mbuf.c 		bcopy(mtod(m, caddr_t) + off, cp, count);
bcopy       478 kern/uipc_mbuf.c 		bcopy(cp, off + mtod(m, caddr_t), (unsigned)mlen);
bcopy       518 kern/uipc_mbuf.c 		bcopy(mtod(n, caddr_t), mtod(m, caddr_t) + m->m_len,
bcopy       639 kern/uipc_mbuf.c 		bcopy(mtod(n, caddr_t), mtod(m, caddr_t) + m->m_len,
bcopy       708 kern/uipc_mbuf.c 		bcopy(mtod(n, caddr_t), mtod(m, caddr_t) + m->m_len,
bcopy       877 kern/uipc_mbuf.c 		bcopy(mtod(m, caddr_t) + len, mtod(n, caddr_t), remain);
bcopy       947 kern/uipc_mbuf.c 			bcopy(cp, mtod(m, caddr_t), (size_t)len);
bcopy       182 kern/uipc_mbuf2.c 		bcopy(mtod(n, caddr_t) + off, mtod(n->m_next, caddr_t), hlen);
bcopy       207 kern/uipc_mbuf2.c 	bcopy(mtod(n, caddr_t) + off, mtod(o, caddr_t), hlen);
bcopy       328 kern/uipc_mbuf2.c 	bcopy(t + 1, p + 1, t->m_tag_len); /* Copy the data */
bcopy       693 kern/uipc_socket2.c 	bcopy(asa, mtod(m, caddr_t), asa->sa_len);
bcopy       779 kern/uipc_socket2.c 			bcopy(mtod(m, caddr_t), mtod(n, caddr_t) + n->m_len,
bcopy       927 kern/uipc_socket2.c 	bcopy(p, CMSG_DATA(cp), size);
bcopy       515 kern/uipc_syscalls.c 		bcopy(auio.uio_iov, ktriov, iovlen);
bcopy       662 kern/uipc_syscalls.c 		bcopy(auio.uio_iov, ktriov, iovlen);
bcopy       125 kern/uipc_usrreq.c 			bcopy(mtod(unp->unp_conn->unp_addr, caddr_t),
bcopy       277 kern/uipc_usrreq.c 			bcopy(mtod(unp->unp_addr, caddr_t),
bcopy       286 kern/uipc_usrreq.c 			bcopy(mtod(unp->unp_conn->unp_addr, caddr_t),
bcopy       295 kern/uipc_usrreq.c 			bcopy((caddr_t)(&(unp->unp_connid)),
bcopy       672 kern/uipc_usrreq.c 		bcopy(rp, &fp, sizeof(fp));
bcopy       769 kern/uipc_usrreq.c 		bcopy(ip, &fd, sizeof fd);
bcopy       780 kern/uipc_usrreq.c 		bcopy(&fp, rp, sizeof fp);
bcopy       790 kern/uipc_usrreq.c 		bcopy(rp, &fp, sizeof(fp));
bcopy       371 kern/vfs_cache.c 	bcopy(cnp->cn_nameptr, ncp->nc_name, (unsigned)ncp->nc_nlen);
bcopy       185 kern/vfs_getcwd.c 				bcopy(dp->d_name, bp, dp->d_namlen);
bcopy       228 kern/vfs_lookup.c 			bcopy(ndp->ni_next, cp + linklen, ndp->ni_pathlen);
bcopy      1291 kern/vfs_subr.c 		bcopy(vfsp, tmpvfsp, sizeof(*tmpvfsp));
bcopy       116 lib/libsa/arp.c 	bcopy(&d->myip, ah->arp_spa, sizeof(ah->arp_spa));
bcopy       118 lib/libsa/arp.c 	bcopy(&addr, ah->arp_tpa, sizeof(ah->arp_tpa));
bcopy       282 lib/libsa/arp.c 	bcopy(arp->arp_sha, arp->arp_tha, sizeof(arp->arp_tha));
bcopy       283 lib/libsa/arp.c 	bcopy(arp->arp_spa, arp->arp_tpa, sizeof(arp->arp_tpa));
bcopy       285 lib/libsa/arp.c 	bcopy(d->myea, arp->arp_sha, sizeof(arp->arp_sha));
bcopy       286 lib/libsa/arp.c 	bcopy(&d->myip, arp->arp_spa, sizeof(arp->arp_spa));
bcopy       106 lib/libsa/bootp.c 	bcopy(vm_rfc1048, bp->bp_vend, sizeof(vm_rfc1048));
bcopy       303 lib/libsa/bootp.c 			bcopy(cp, &smask, sizeof(smask));
bcopy       305 lib/libsa/bootp.c 			bcopy(cp, &gateip.s_addr, sizeof(gateip.s_addr));
bcopy       307 lib/libsa/bootp.c 			bcopy(cp, &swapip.s_addr, sizeof(swapip.s_addr));
bcopy       309 lib/libsa/bootp.c 			bcopy(cp, &nameip.s_addr, sizeof(nameip.s_addr));
bcopy       333 lib/libsa/bootparam.c 	bcopy(str, datap, len);
bcopy       356 lib/libsa/bootparam.c 	bcopy(datap, str, slen);
bcopy       331 lib/libsa/cd9660.c 			bcopy(buf + off, start, nread);
bcopy       87 lib/libsa/exec.c 		bcopy((char *)&x, addr, sizeof x);
bcopy       120 lib/libsa/exec.c 		bcopy(&x.a_syms, addr, sizeof(x.a_syms));
bcopy       130 lib/libsa/exec.c 		bcopy(&i, addr, sizeof(u_int));
bcopy       210 lib/libsa/net.c 		bcopy(((u_char *)ip) + hlen, uh, len - hlen);
bcopy       54 lib/libsa/net.h #define MACPY(s, d) bcopy((char *)s, (char *)d, 6)
bcopy       140 lib/libsa/nfs.c 	bcopy(path, args->path, len);
bcopy       157 lib/libsa/nfs.c 	bcopy(repl->fh, fhp, sizeof(repl->fh));
bcopy       198 lib/libsa/nfs.c 	bcopy(d->fh, args->fh, sizeof(args->fh));
bcopy       202 lib/libsa/nfs.c 	bcopy(name, args->name, len);
bcopy       219 lib/libsa/nfs.c 	bcopy( repl->fh, &newfd->fh, sizeof(newfd->fh));
bcopy       220 lib/libsa/nfs.c 	bcopy(&repl->fa, &newfd->fa, sizeof(newfd->fa));
bcopy       245 lib/libsa/nfs.c 	bcopy(d->fh, sdata.fh, NFS_FHSIZE);
bcopy       262 lib/libsa/nfs.c 	bcopy(rdata.d.path, buf, rdata.d.len);
bcopy       291 lib/libsa/nfs.c 	bcopy(d->fh, args->fh, NFS_FHSIZE);
bcopy       321 lib/libsa/nfs.c 	bcopy(repl->data, addr, x);
bcopy       449 lib/libsa/nfs.c 			bcopy(cp, &namebuf[link_len], len + 1);
bcopy       450 lib/libsa/nfs.c 			bcopy(linkbuf, namebuf, link_len);
bcopy       100 lib/libsa/rarp.c 	bcopy(d->myea, ap->arp_sha, 6);
bcopy       101 lib/libsa/rarp.c 	bcopy(d->myea, ap->arp_tha, 6);
bcopy       112 lib/libsa/rarp.c 	bcopy(ap->arp_tpa, (char *)&myip, sizeof(myip));
bcopy       115 lib/libsa/rarp.c 	bcopy(ap->arp_spa, (char *)&rootip, sizeof(rootip));
bcopy       170 lib/libsa/tftp.c 	bcopy(h->path, wtail, l + 1);
bcopy       172 lib/libsa/tftp.c 	bcopy("octet", wtail, 6);
bcopy       338 lib/libsa/tftp.c 			bcopy(tftpfile->lastdata.t.th_data + offinblock,
bcopy       478 lib/libsa/ufs.c 			bcopy(cp, &namebuf[link_len], len + 1);
bcopy       481 lib/libsa/ufs.c 				bcopy(fp->f_di.di_shortlink, namebuf,
bcopy       504 lib/libsa/ufs.c 				bcopy((char *)buf, namebuf, (unsigned)link_len);
bcopy       581 lib/libsa/ufs.c 		bcopy(buf, addr, csize);
bcopy       225 miscfs/portal/portal_vfsops.c 		bcopy(&mp->mnt_stat.f_fsid, &sbp->f_fsid, sizeof(sbp->f_fsid));
bcopy       226 miscfs/portal/portal_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntonname, sbp->f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy       227 miscfs/portal/portal_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntfromname, sbp->f_mntfromname, MNAMELEN);
bcopy       217 miscfs/portal/portal_vnops.c 	bcopy(pname, pt->pt_arg, pt->pt_size);
bcopy       375 miscfs/portal/portal_vnops.c 	bcopy(ap->a_cred->cr_groups, pcred.pcr_groups, NGROUPS * sizeof(gid_t));
bcopy       85 miscfs/procfs/procfs_status.c 	bcopy(p->p_comm, ps, MAXCOMLEN-1);
bcopy       107 miscfs/procfs/procfs_vfsops.c 	bcopy("procfs", mp->mnt_stat.f_mntfromname, sizeof("procfs"));
bcopy       108 miscfs/procfs/procfs_vfsops.c 	bcopy(&args, &mp->mnt_stat.mount_info.procfs_args, sizeof(args));
bcopy       182 miscfs/procfs/procfs_vfsops.c 		bcopy(&mp->mnt_stat.f_fsid, &sbp->f_fsid, sizeof(sbp->f_fsid));
bcopy       183 miscfs/procfs/procfs_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntonname, sbp->f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy       184 miscfs/procfs/procfs_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntfromname, sbp->f_mntfromname, MNAMELEN);
bcopy       185 miscfs/procfs/procfs_vfsops.c 		bcopy(&mp->mnt_stat.mount_info.procfs_args,
bcopy       889 miscfs/procfs/procfs_vnops.c 			bcopy(pt->pt_name, d.d_name, pt->pt_namlen + 1);
bcopy       926 miscfs/procfs/procfs_vnops.c 				bcopy("..", d.d_name, d.d_namlen);
bcopy       934 miscfs/procfs/procfs_vnops.c 				bcopy("curproc", d.d_name, 8);
bcopy       941 miscfs/procfs/procfs_vnops.c 				bcopy("self", d.d_name, 5);
bcopy       950 miscfs/procfs/procfs_vnops.c 					bcopy("cpuinfo", d.d_name, 8);
bcopy       961 miscfs/procfs/procfs_vnops.c 					bcopy("meminfo", d.d_name, 8);
bcopy       192 msdosfs/denode.h 	(bcopy((dp)->deName, (dep)->de_Name, 11),	\
bcopy       205 msdosfs/denode.h 	(bcopy((dep)->de_Name, (dp)->deName, 11),	\
bcopy       401 msdosfs/msdosfs_fat.c 			bcopy(bp->b_data, bpn->b_data, bp->b_bcount);
bcopy       243 msdosfs/msdosfs_vfsops.c 	bcopy(&args, &mp->mnt_stat.mount_info.msdosfs_args, sizeof(args));
bcopy       652 msdosfs/msdosfs_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntonname, sbp->f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy       653 msdosfs/msdosfs_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntfromname, sbp->f_mntfromname, MNAMELEN);
bcopy       654 msdosfs/msdosfs_vfsops.c 		bcopy(&mp->mnt_stat.mount_info.msdosfs_args,
bcopy      1069 msdosfs/msdosfs_vnops.c 		bcopy(ip->de_Name, oldname, 11);
bcopy      1070 msdosfs/msdosfs_vnops.c 		bcopy(toname, ip->de_Name, 11);	/* update denode */
bcopy      1075 msdosfs/msdosfs_vnops.c 			bcopy(oldname, ip->de_Name, 11);
bcopy      1234 msdosfs/msdosfs_vnops.c 	bcopy(&dosdirtemplate, bp->b_data, sizeof dosdirtemplate);
bcopy       210 net/bpf.c   		bcopy(m->m_data, sockp->sa_data, hlen);
bcopy       999 net/bpf.c   	bcopy(ifp->if_xname, ifr->ifr_name, IFNAMSIZ);
bcopy      1115 net/bpf.c   			bpf_catchpacket(d, pkt, pktlen, slen, bcopy);
bcopy      1141 net/bpf.c   		bcopy(mtod(m, caddr_t), (caddr_t)dst, count);
bcopy       391 net/bridgestp.c 	bcopy(LLADDR(ifp->if_sadl), eh->ether_shost, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       392 net/bridgestp.c 	bcopy(bstp_etheraddr, eh->ether_dhost, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       400 net/bridgestp.c 	bcopy(&bpdu, mtod(m, caddr_t) + sizeof(*eh), sizeof(bpdu));
bcopy       612 net/bridgestp.c 	bcopy(mtod(m, struct tpdu *), &tpdu, sizeof(tpdu));
bcopy       240 net/if.c    			bcopy((caddr_t)ifnet_addrs, q, m);
bcopy       251 net/if.c    			bcopy((caddr_t)ifindex2ifnet, q, m);
bcopy       319 net/if.c    	bcopy(ifp->if_xname, sdl->sdl_data, namelen);
bcopy      1356 net/if.c    			bcopy((caddr_t)ifr->ifr_addr.sa_data,
bcopy      1359 net/if.c    			bcopy((caddr_t)ifr->ifr_addr.sa_data,
bcopy      1500 net/if.c    		bcopy(ifp->if_xname, ifr.ifr_name, IFNAMSIZ);
bcopy      1890 net/if.c    	bcopy(&sa6_any, &sa_in6, sizeof(sa_in6));
bcopy       225 net/if_atmsubr.c 			bcopy(ATMLLC_HDR, atmllc->llchdr, 
bcopy       354 net/if_atmsubr.c 	bcopy(ifp->hw_addr, LLADDR(ifp->if_sadl), ifp->if_addrlen);
bcopy      1434 net/if_bridge.c 		bcopy(eh, mtod(mc, caddr_t), ETHER_HDR_LEN);
bcopy      1510 net/if_bridge.c 	bcopy(eh, mtod(m, caddr_t), ETHER_HDR_LEN);
bcopy      1647 net/if_bridge.c 		bcopy(eh, mtod(m, caddr_t), ETHER_HDR_LEN);
bcopy      1696 net/if_bridge.c 		bcopy(ea, &p->brt_addr, sizeof(p->brt_addr));
bcopy      1736 net/if_bridge.c 			bcopy(ea, &p->brt_addr, sizeof(p->brt_addr));
bcopy      1758 net/if_bridge.c 			bcopy(ea, &p->brt_addr, sizeof(p->brt_addr));
bcopy      2052 net/if_bridge.c 				bcopy(sc->sc_if.if_xname, bareq.ifba_name,
bcopy      2054 net/if_bridge.c 				bcopy(n->brt_if->if_xname, bareq.ifba_ifsname,
bcopy      2056 net/if_bridge.c 				bcopy(&n->brt_addr, &bareq.ifba_dst,
bcopy      2166 net/if_bridge.c 	bcopy(&req->ifbr_src, &n->brl_src, sizeof(struct ether_addr));
bcopy      2167 net/if_bridge.c 	bcopy(&req->ifbr_dst, &n->brl_dst, sizeof(struct ether_addr));
bcopy      2576 net/if_bridge.c 		bcopy(&llc, mtod(m, caddr_t), LLC_SNAPFRAMELEN);
bcopy      2583 net/if_bridge.c 	bcopy(eh, mtod(m, caddr_t), sizeof(*eh));
bcopy      2673 net/if_bridge.c 				bcopy(&llc, mtod(m, caddr_t),
bcopy      2682 net/if_bridge.c 			bcopy(eh, mtod(m, caddr_t), sizeof(*eh));
bcopy      2781 net/if_bridge.c 	bcopy(&eh->ether_dhost, &ether_tmp, sizeof(ether_tmp));
bcopy      2782 net/if_bridge.c 	bcopy(&eh->ether_shost, &eh->ether_dhost, sizeof(ether_tmp));
bcopy      2783 net/if_bridge.c 	bcopy(&ether_tmp, &eh->ether_shost, sizeof(ether_tmp));
bcopy      2790 net/if_bridge.c 		bcopy(llc, mtod(m, caddr_t), LLC_SNAPFRAMELEN);
bcopy      2797 net/if_bridge.c 	bcopy(eh, mtod(m, caddr_t), sizeof(*eh));
bcopy       318 net/if_ethersubr.c 			bcopy(at_org_code, llc.llc_snap.org_code,
bcopy       321 net/if_ethersubr.c 			bcopy(&llc, mtod(m, caddr_t), AT_LLC_SIZE);
bcopy       331 net/if_ethersubr.c 		bcopy((caddr_t)eh->ether_shost, (caddr_t)esrc, sizeof(esrc));
bcopy       336 net/if_ethersubr.c 		bcopy((caddr_t)eh->ether_dhost, (caddr_t)edst, sizeof(edst));
bcopy       359 net/if_ethersubr.c 	bcopy((caddr_t)&etype,(caddr_t)&eh->ether_type,
bcopy       361 net/if_ethersubr.c 	bcopy((caddr_t)edst, (caddr_t)eh->ether_dhost, sizeof(edst));
bcopy       363 net/if_ethersubr.c 		bcopy((caddr_t)esrc, (caddr_t)eh->ether_shost,
bcopy       366 net/if_ethersubr.c 		bcopy((caddr_t)ac->ac_enaddr, (caddr_t)eh->ether_shost,
bcopy       372 net/if_ethersubr.c 		bcopy((caddr_t)((struct arpcom *)ifp0)->ac_enaddr,
bcopy       410 net/if_ethersubr.c 			bcopy(&ifp->if_bridge, mtag + 1, sizeof(caddr_t));
bcopy       667 net/if_ethersubr.c 		bcopy(eh, eh_tmp, sizeof(struct ether_header));
bcopy       799 net/if_ethersubr.c 	bcopy((caddr_t)((struct arpcom *)ifp)->ac_enaddr,
bcopy       959 net/if_ethersubr.c 		bcopy(sa->sa_data, addrlo, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       960 net/if_ethersubr.c 		bcopy(addrlo, addrhi, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       973 net/if_ethersubr.c 			bcopy(ether_ipmulticast_min, addrlo, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       974 net/if_ethersubr.c 			bcopy(ether_ipmulticast_max, addrhi, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       977 net/if_ethersubr.c 			bcopy(addrlo, addrhi, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       997 net/if_ethersubr.c 			bcopy(ether_ip6multicast_min, addrlo, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       998 net/if_ethersubr.c 			bcopy(ether_ip6multicast_max, addrhi, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1001 net/if_ethersubr.c 			bcopy(addrlo, addrhi, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1060 net/if_ethersubr.c 	bcopy(addrlo, enm->enm_addrlo, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1061 net/if_ethersubr.c 	bcopy(addrhi, enm->enm_addrhi, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       243 net/if_fddisubr.c 		bcopy((caddr_t)fh->fddi_shost, (caddr_t)esrc, sizeof (esrc));
bcopy       251 net/if_fddisubr.c 		bcopy((caddr_t)eh->ether_dhost, (caddr_t)edst, sizeof (edst));
bcopy       311 net/if_fddisubr.c 		bcopy((caddr_t) &type, (caddr_t) &l->llc_snap.ether_type,
bcopy       323 net/if_fddisubr.c 	bcopy((caddr_t)edst, (caddr_t)fh->fddi_dhost, sizeof (edst));
bcopy       328 net/if_fddisubr.c 		bcopy((caddr_t)esrc, (caddr_t)fh->fddi_shost,
bcopy       331 net/if_fddisubr.c 		bcopy((caddr_t)ac->ac_enaddr, (caddr_t)fh->fddi_shost,
bcopy       335 net/if_fddisubr.c 		bcopy((caddr_t)((struct arpcom *)ifp0)->ac_enaddr,
bcopy       473 net/if_fddisubr.c 	bcopy((caddr_t)((struct arpcom *)ifp)->ac_enaddr,
bcopy       208 net/if_gif.c  		bcopy(&ifp, mtag + 1, sizeof(caddr_t));
bcopy       489 net/if_gif.c  		bcopy((caddr_t)src, (caddr_t)sa, src->sa_len);
bcopy       495 net/if_gif.c  		bcopy((caddr_t)dst, (caddr_t)sa, dst->sa_len);
bcopy       549 net/if_gif.c  		bcopy((caddr_t)src, (caddr_t)dst, src->sa_len);
bcopy       581 net/if_gif.c  		bcopy((caddr_t)src, (caddr_t)dst, src->sa_len);
bcopy       597 net/if_gif.c  		bcopy((caddr_t)src, (caddr_t)dst, src->sa_len);
bcopy       606 net/if_gif.c  		bcopy((caddr_t)src, (caddr_t)dst, src->sa_len);
bcopy       231 net/if_gre.c  	bcopy(&ifp, (caddr_t)(mtag + 1), sizeof(struct ifnet *));
bcopy       318 net/if_gre.c  				bcopy((caddr_t) inp, mtod(m0, caddr_t),
bcopy       327 net/if_gre.c  				bcopy(inp, mtod(m, caddr_t),
bcopy       333 net/if_gre.c  			bcopy(&mob_h, (caddr_t)(inp + 1), (unsigned) msiz);
bcopy       293 net/if_pfsync.c 	bcopy(&sp->rt_addr, &st->rt_addr, sizeof(st->rt_addr));
bcopy       304 net/if_pfsync.c 	bcopy(sp->id, &st->id, sizeof(st->id));
bcopy       504 net/if_pfsync.c 			bcopy(sp->id, &id_key.id, sizeof(id_key.id));
bcopy       599 net/if_pfsync.c 			bcopy(sp->id, &id_key.id, sizeof(id_key.id));
bcopy       636 net/if_pfsync.c 			bcopy(up->id, &id_key.id, sizeof(id_key.id));
bcopy       723 net/if_pfsync.c 			bcopy(dp->id, &id_key.id, sizeof(id_key.id));
bcopy       753 net/if_pfsync.c 			bcopy(rup->id, &id_key.id, sizeof(id_key.id));
bcopy      1083 net/if_pfsync.c 		bcopy(&pf_status.pf_chksum, &h->pf_chksum,
bcopy      1185 net/if_pfsync.c 		bcopy(&st->id, sp->id, sizeof(sp->id));
bcopy      1193 net/if_pfsync.c 		bcopy(&st->rt_addr, &sp->rt_addr, sizeof(sp->rt_addr));
bcopy      1265 net/if_pfsync.c 				bcopy(&st->id, up->id, sizeof(up->id));
bcopy      1280 net/if_pfsync.c 			bcopy(&st->id, dp->id, sizeof(dp->id));
bcopy      1331 net/if_pfsync.c 		bcopy(up->id, rup->id, sizeof(rup->id));
bcopy       234 net/if_pfsync.h 	bcopy(&(s)->addr, &(d)->addr, sizeof((d)->addr));	\
bcopy       239 net/if_pfsync.h 	bcopy(&(s)->addr, &(d)->addr, sizeof((d)->addr));	\
bcopy      1417 net/if_ppp.c  	bcopy(iphdr, cp + PPP_HDRLEN, hlen);
bcopy      1427 net/if_ppp.c  	  bcopy(mtod(m, u_char *), mtod(mp, u_char *) + mp->m_len, m->m_len);
bcopy       563 net/if_sl.c  				bcopy(mtod(m1, caddr_t), cp, mlen);
bcopy       582 net/if_sl.c  			bcopy(mtod(m, caddr_t), &bpfbuf[SLX_CHDR], CHDR_LEN);
bcopy       815 net/if_sl.c  			bcopy(sc->sc_pktstart, chdr, CHDR_LEN);
bcopy      1212 net/if_spppsubr.c 		bcopy (data, lh+1, len);
bcopy      2081 net/if_spppsubr.c 		bcopy (p, r, p[1]);
bcopy      2176 net/if_spppsubr.c 		bcopy (p, r, p[1]);
bcopy      2636 net/if_spppsubr.c 		bcopy (p, r, p[1]);
bcopy      2710 net/if_spppsubr.c 		bcopy (p, r, p[1]);
bcopy      3833 net/if_spppsubr.c 		bcopy(msg, p, mlen);
bcopy      4136 net/if_spppsubr.c 		bcopy(sp, &spr.defs, sizeof(struct sppp));
bcopy      4185 net/if_spppsubr.c 			bcopy(spr.defs.myauth.name, sp->myauth.name, AUTHNAMELEN);
bcopy      4187 net/if_spppsubr.c 				bcopy(spr.defs.myauth.secret, sp->myauth.secret,
bcopy      4197 net/if_spppsubr.c 			bcopy(spr.defs.hisauth.name, sp->hisauth.name, AUTHNAMELEN);
bcopy      4199 net/if_spppsubr.c 				bcopy(spr.defs.hisauth.secret, sp->hisauth.secret,
bcopy       825 net/if_strip.c 	bcopy((caddr_t)"SIP0", (caddr_t)shp->starmode_type,
bcopy       828 net/if_strip.c 	bcopy((caddr_t)dldst, (caddr_t)shp->starmode_addr,
bcopy       981 net/if_strip.c 				bcopy(mtod(m1, caddr_t), cp, mlen);
bcopy      1002 net/if_strip.c 			bcopy(mtod(m, caddr_t)+STRIP_HDRLEN, &cp[SLX_CHDR], CHDR_LEN);
bcopy      1098 net/if_strip.c 		bcopy((caddr_t)sc->sc_buf, mtod(m, caddr_t), len);
bcopy      1212 net/if_strip.c 		bcopy(sc->sc_buf, chdr, CHDR_LEN);
bcopy      1255 net/if_strip.c 		bcopy(chdr, &hp[SLX_CHDR], CHDR_LEN);
bcopy      1669 net/if_strip.c 	bcopy(sc->sc_rxbuf, sc->sc_buf, packetlen );
bcopy       246 net/if_trunk.c 	bcopy(lladdr, LLADDR(sdl), ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       247 net/if_trunk.c 	bcopy(lladdr, ac->ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       354 net/if_trunk.c 	bcopy(((struct arpcom *)ifp)->ac_enaddr, tp->tp_lladdr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       442 net/if_trunk.c 			bcopy(((struct arpcom *)tp_ptr->tp_if)->ac_enaddr,
bcopy       767 net/if_trunk.c 	bcopy(&ifr->ifr_addr, &mc->mc_addr, ifr->ifr_addr.sa_len);
bcopy       832 net/if_trunk.c 		bcopy(&mc->mc_addr, &ifr->ifr_addr, mc->mc_addr.ss_len);
bcopy       851 net/if_trunk.c 	bcopy(tp->tp_ifname, ifr->ifr_name, IFNAMSIZ);
bcopy       853 net/if_trunk.c 		bcopy(&mc->mc_addr, &ifr->ifr_addr, mc->mc_addr.ss_len);
bcopy       876 net/if_trunk.c 		bcopy(tp->tp_ifname, ifr->ifr_name, IFNAMSIZ);
bcopy       185 net/if_tun.c  	bcopy(&macaddr_rnd, &tp->arpcom.ac_enaddr[2], sizeof(u_int32_t));
bcopy       683 net/if_tun.c  		bcopy(tp->arpcom.ac_enaddr, data,
bcopy       692 net/if_tun.c  		bcopy(data, tp->arpcom.ac_enaddr,
bcopy       399 net/if_vlan.c 	bcopy(LLADDR(sdl2), LLADDR(sdl1), ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       400 net/if_vlan.c 	bcopy(LLADDR(sdl2), ifv->ifv_ac.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy       545 net/if_vlan.c 			bcopy(((struct arpcom *)ifp->if_softc)->ac_enaddr,
bcopy      1657 net/pf.c    		bcopy((caddr_t)&mss, (caddr_t)(opt + 2), 2);
bcopy      1690 net/pf.c    			bcopy(eh->ether_dhost, e->ether_shost, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1691 net/pf.c    			bcopy(eh->ether_shost, e->ether_dhost, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      2698 net/pf.c    			bcopy((caddr_t)(opt + 2), (caddr_t)&mss, 2);
bcopy      1144 net/pf_ioctl.c 		bcopy(&pr->rule, rule, sizeof(struct pf_rule));
bcopy      1316 net/pf_ioctl.c 		bcopy(rule, &pr->rule, sizeof(struct pf_rule));
bcopy      1393 net/pf_ioctl.c 			bcopy(&pcr->rule, newrule, sizeof(struct pf_rule));
bcopy      1737 net/pf_ioctl.c 		bcopy(&pf_status, s, sizeof(struct pf_status));
bcopy      1959 net/pf_ioctl.c 		bcopy(&pa->altq, altq, sizeof(struct pf_altq));
bcopy      1987 net/pf_ioctl.c 		bcopy(altq, &pa->altq, sizeof(struct pf_altq));
bcopy      2021 net/pf_ioctl.c 		bcopy(altq, &pa->altq, sizeof(struct pf_altq));
bcopy      2098 net/pf_ioctl.c 		bcopy(&pp->addr, pa, sizeof(struct pf_pooladdr));
bcopy      2153 net/pf_ioctl.c 		bcopy(pa, &pp->addr, sizeof(struct pf_pooladdr));
bcopy      2194 net/pf_ioctl.c 			bcopy(&pca->addr, newpa, sizeof(struct pf_pooladdr));
bcopy      2810 net/pf_ioctl.c 			bcopy(n, pstore, sizeof(*pstore));
bcopy       55 net/pf_table.c 	(bcopy((from), (to), (size)), 0))
bcopy       60 net/pf_table.c 	(bcopy((from), (to), (size)), 0))
bcopy      1077 net/pf_table.c 			bcopy(ke->pfrke_packets, as.pfras_packets,
bcopy      1079 net/pf_table.c 			bcopy(ke->pfrke_bytes, as.pfras_bytes,
bcopy      1759 net/pf_table.c 		bcopy(path, anchor, siz - off);
bcopy      1992 net/pf_table.c 		bcopy(a, &pfr_sin6.sin6_addr, sizeof(pfr_sin6.sin6_addr));
bcopy      2029 net/pf_table.c 		bcopy(a, &pfr_sin6.sin6_addr, sizeof(pfr_sin6.sin6_addr));
bcopy       321 net/pfkey.c  				bcopy(&pfkey_protosw_template, p,
bcopy       338 net/pfkey.c  		bcopy(&pfkey_protosw_template, protosw,
bcopy       228 net/pfkeyv2.c 	bcopy(headers[0], p, sizeof(struct sadb_msg));
bcopy       236 net/pfkeyv2.c 			bcopy(headers[i], p, EXTLEN(headers[i]));
bcopy       890 net/pfkeyv2.c 		bcopy(message, freeme + sizeof(struct sadb_msg), len);
bcopy      1331 net/pfkeyv2.c 			bcopy(&ealgs[0], p, sizeof(ealgs));
bcopy      1354 net/pfkeyv2.c 			bcopy(&aalgs[0], p, sizeof(aalgs));
bcopy      1374 net/pfkeyv2.c 			bcopy(&calgs[0], p, sizeof(calgs));
bcopy      1543 net/pfkeyv2.c 		bcopy(&encapdst, &re.re_dst, sizeof(struct sockaddr_encap));
bcopy      1616 net/pfkeyv2.c 			bcopy(&encapdst, &ipo->ipo_addr,
bcopy      1618 net/pfkeyv2.c 			bcopy(&encapnetmask, &ipo->ipo_mask,
bcopy      1662 net/pfkeyv2.c 			bcopy(sunionp, &ipo->ipo_dst,
bcopy      1668 net/pfkeyv2.c 			bcopy(ssrc, &ipo->ipo_src,
bcopy      1704 net/pfkeyv2.c 			bcopy(sid + 1, ipo->ipo_srcid + 1, ipo->ipo_srcid->ref_len);
bcopy      1731 net/pfkeyv2.c 			bcopy(sid + 1, ipo->ipo_dstid + 1,
bcopy      1931 net/pfkeyv2.c 		bcopy(laddr, headers[SADB_EXT_ADDRESS_SRC] +
bcopy      1940 net/pfkeyv2.c 	bcopy(gw, headers[SADB_EXT_ADDRESS_DST] + sizeof(struct sadb_address),
bcopy      1950 net/pfkeyv2.c 		bcopy(ipo->ipo_srcid + 1, headers[SADB_EXT_IDENTITY_SRC] +
bcopy      1961 net/pfkeyv2.c 		bcopy(ipo->ipo_dstid + 1, headers[SADB_EXT_IDENTITY_DST] +
bcopy      1979 net/pfkeyv2.c 		bcopy(ipo->ipo_local_cred + 1, headers[SADB_X_EXT_LOCAL_CREDENTIALS] +
bcopy      1998 net/pfkeyv2.c 		bcopy(ipo->ipo_local_auth + 1, headers[SADB_X_EXT_LOCAL_AUTH] +
bcopy      2395 net/pfkeyv2.c 		bcopy(ipo->ipo_srcid + 1, headers[SADB_EXT_IDENTITY_SRC] +
bcopy      2405 net/pfkeyv2.c 		bcopy(ipo->ipo_dstid + 1, headers[SADB_EXT_IDENTITY_DST] +
bcopy       693 net/pfkeyv2_convert.c 	bcopy(ssa, sa, salen);
bcopy       709 net/pfkeyv2_convert.c 	bcopy(sa, *p, SA_LEN(sa));
bcopy       749 net/pfkeyv2_convert.c 	bcopy((void *) sadb_auth + sizeof(struct sadb_x_cred),
bcopy       788 net/pfkeyv2_convert.c 	bcopy((void *) sadb_cred + sizeof(struct sadb_x_cred),
bcopy       833 net/pfkeyv2_convert.c 	bcopy((void *) sadb_ident + sizeof(struct sadb_ident), (*ipr) + 1,
bcopy       860 net/pfkeyv2_convert.c 	bcopy((*ipr) + 1, *p, (*ipr)->ref_len);
bcopy       887 net/pfkeyv2_convert.c 	bcopy((*ipr) + 1, *p, (*ipr)->ref_len);
bcopy       920 net/pfkeyv2_convert.c 	bcopy((*ipr) + 1, *p, (*ipr)->ref_len);
bcopy       951 net/pfkeyv2_convert.c 		bcopy(tdb->tdb_emxkey, *p, tdb->tdb_emxkeylen);
bcopy       959 net/pfkeyv2_convert.c 		bcopy(tdb->tdb_amxkey, *p, tdb->tdb_amxkeylen);
bcopy       390 net/ppp_tty.c   bcopy(mtod(m0, u_char *), dst.sa_data, PPP_HDRLEN);
bcopy       442 net/ppp_tty.c 	bcopy(data, sc->sc_asyncmap, sizeof(sc->sc_asyncmap));
bcopy       450 net/ppp_tty.c 	bcopy(sc->sc_asyncmap, data, sizeof(sc->sc_asyncmap));
bcopy       130 net/radix.h  #define Bcopy(a, b, n) bcopy(((caddr_t)(a)), ((caddr_t)(b)), (unsigned)(n))
bcopy       296 net/raw_usrreq.c 		bcopy((caddr_t)rp->rcb_laddr, mtod(nam, caddr_t), (unsigned)len);
bcopy       306 net/raw_usrreq.c 		bcopy((caddr_t)rp->rcb_faddr, mtod(nam, caddr_t), (unsigned)len);
bcopy       228 net/route.c  			bcopy(rt_tables, p, sizeof(void *) * (rtbl_id_max+1));
bcopy       614 net/rtsock.c  			bcopy(sa, cp, (size_t)dlen);
bcopy       61 net/slcompress.c #define BCOPY(p1, p2, n) bcopy((char *)(p1), (char *)(p2), (int)(n))
bcopy       63 net/slcompress.c #define ovbcopy bcopy
bcopy       94 net/zlib.c   # define zmemcpy(d, s, n)	bcopy((s), (d), (n))
bcopy       689 net80211/ieee80211_crypto.c 	bcopy(key, k_pad, key_len);
bcopy       700 net80211/ieee80211_crypto.c 	bcopy(key, k_pad, key_len);
bcopy       739 net80211/ieee80211_crypto.c 	bcopy(key, k_pad, key_len);
bcopy       750 net80211/ieee80211_crypto.c 	bcopy(key, k_pad, key_len);
bcopy       70 net80211/ieee80211_ioctl.c 	bcopy(ni->ni_essid, nr->nr_nwid, IEEE80211_NWID_LEN);
bcopy       76 net80211/ieee80211_ioctl.c 	bcopy(ni->ni_rates.rs_rates, nr->nr_rates, IEEE80211_RATE_MAXSIZE);
bcopy       81 net80211/ieee80211_ioctl.c 	bcopy(ni->ni_tstamp, nr->nr_tstamp, sizeof(nr->nr_tstamp));
bcopy       112 net80211/ieee80211_ioctl.c 	bcopy(nr->nr_nwid, ni->ni_essid, IEEE80211_NWID_LEN);
bcopy       116 net80211/ieee80211_ioctl.c 	bcopy(nr->nr_rates, ni->ni_rates.rs_rates, IEEE80211_RATE_MAXSIZE);
bcopy       214 netatalk/aarp.c   bcopy((caddr_t)ac->ac_enaddr, (caddr_t)ea->aarp_sha,
bcopy       233 netatalk/aarp.c 	bcopy((caddr_t)atmulticastaddr, (caddr_t)eh->ether_dhost,
bcopy       243 netatalk/aarp.c 	bcopy( aarp_org_code, llc->llc_org_code, sizeof( aarp_org_code ));
bcopy       246 netatalk/aarp.c 	bcopy( &AA_SAT( aa )->sat_addr.s_net, ea->aarp_spnet,
bcopy       249 netatalk/aarp.c 	bcopy( &sat->sat_addr.s_net, ea->aarp_tpnet,
bcopy       253 netatalk/aarp.c 	bcopy((caddr_t)etherbroadcastaddr, (caddr_t)eh->ether_dhost,
bcopy       285 netatalk/aarp.c 	  bcopy( (caddr_t)atmulticastaddr, (caddr_t)desten,
bcopy       288 netatalk/aarp.c 	  bcopy( (caddr_t)etherbroadcastaddr, (caddr_t)desten,
bcopy       309 netatalk/aarp.c 	bcopy( (caddr_t)aat->aat_enaddr, (caddr_t)desten,
bcopy       400 netatalk/aarp.c   bcopy( ea->aarp_tpnet, &net, sizeof( net ));
bcopy       411 netatalk/aarp.c 	bcopy( ea->aarp_spnet, &spa.s_net, sizeof( spa.s_net ));
bcopy       412 netatalk/aarp.c 	bcopy( ea->aarp_tpnet, &tpa.s_net, sizeof( tpa.s_net ));
bcopy       480 netatalk/aarp.c 	bcopy(( caddr_t )ea->aarp_sha, ( caddr_t )aat->aat_enaddr,
bcopy       497 netatalk/aarp.c 	  bcopy(( caddr_t )ea->aarp_sha, ( caddr_t )aat->aat_enaddr,
bcopy       513 netatalk/aarp.c   bcopy(( caddr_t )ea->aarp_sha, ( caddr_t )ea->aarp_tha,
bcopy       515 netatalk/aarp.c   bcopy(( caddr_t )ac->ac_enaddr, ( caddr_t )ea->aarp_sha,
bcopy       520 netatalk/aarp.c   bcopy(( caddr_t )ea->aarp_tha, ( caddr_t )eh->ether_dhost,
bcopy       533 netatalk/aarp.c 	bcopy( aarp_org_code, llc->llc_org_code, sizeof( aarp_org_code ));
bcopy       536 netatalk/aarp.c 	bcopy( ea->aarp_spnet, ea->aarp_tpnet, sizeof( ea->aarp_tpnet ));
bcopy       537 netatalk/aarp.c 	bcopy( &ma.s_net, ea->aarp_spnet, sizeof( ea->aarp_spnet ));
bcopy       656 netatalk/aarp.c   bcopy((caddr_t)ac->ac_enaddr, (caddr_t)ea->aarp_sha,
bcopy       662 netatalk/aarp.c 	bcopy((caddr_t)atmulticastaddr, (caddr_t)eh->ether_dhost,
bcopy       673 netatalk/aarp.c 	bcopy( aarp_org_code, llc->llc_org_code, sizeof( aarp_org_code ));
bcopy       676 netatalk/aarp.c 	bcopy( &AA_SAT( aa )->sat_addr.s_net, ea->aarp_spnet,
bcopy       678 netatalk/aarp.c 	bcopy( &AA_SAT( aa )->sat_addr.s_net, ea->aarp_tpnet,
bcopy       682 netatalk/aarp.c 	bcopy((caddr_t)etherbroadcastaddr, (caddr_t)eh->ether_dhost,
bcopy       355 netatalk/at_control.c   bcopy( sat->sat_zero, &nr, sizeof( struct netrange ));
bcopy       356 netatalk/at_control.c   bcopy( sat->sat_zero, AA_SAT( aa )->sat_zero, sizeof( struct netrange ));
bcopy       161 netatalk/ddp_input.c 	  bcopy((caddr_t)elhp, (caddr_t)&elh, SZ_ELAPHDR );
bcopy       196 netatalk/ddp_input.c 	bcopy( (caddr_t)dsh, (caddr_t)&ddps, sizeof( struct ddpshdr ));
bcopy       228 netatalk/ddp_input.c 	bcopy( (caddr_t)deh, (caddr_t)&ddpe, sizeof( struct ddpehdr ));
bcopy       336 netatalk/ddp_input.c 	bcopy( (caddr_t)&ddpe, (caddr_t)deh, sizeof( u_int16_t ));
bcopy       155 netinet/if_atm.c 		bcopy(LLADDR(SDL(gate)), &api.aph, sizeof(api.aph));
bcopy       198 netinet/if_atm.c 		bcopy(LLADDR(SDL(gate)), &api.aph, sizeof(api.aph));
bcopy       266 netinet/if_atm.c 		bcopy(LLADDR(sdl), desten, sdl->sdl_alen);
bcopy       340 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)etherbroadcastaddr, (caddr_t)eh->ether_dhost,
bcopy       348 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)enaddr, (caddr_t)eh->ether_shost,
bcopy       350 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)enaddr, (caddr_t)ea->arp_sha, sizeof(ea->arp_sha));
bcopy       351 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)sip, (caddr_t)ea->arp_spa, sizeof(ea->arp_spa));
bcopy       352 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)tip, (caddr_t)ea->arp_tpa, sizeof(ea->arp_tpa));
bcopy       380 netinet/if_ether.c 		bcopy((caddr_t)etherbroadcastaddr, (caddr_t)desten,
bcopy       412 netinet/if_ether.c 		bcopy(LLADDR(sdl), desten, sdl->sdl_alen);
bcopy       551 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)ea->arp_tpa, (caddr_t)&itaddr, sizeof(itaddr));
bcopy       552 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)ea->arp_spa, (caddr_t)&isaddr, sizeof(isaddr));
bcopy       688 netinet/if_ether.c 		bcopy(ea->arp_sha, LLADDR(sdl),
bcopy       708 netinet/if_ether.c 		bcopy(ea->arp_sha, ea->arp_tha, sizeof(ea->arp_sha));
bcopy       709 netinet/if_ether.c 		bcopy(enaddr, ea->arp_sha, sizeof(ea->arp_sha));
bcopy       718 netinet/if_ether.c 		bcopy(ea->arp_sha, ea->arp_tha, sizeof(ea->arp_sha));
bcopy       720 netinet/if_ether.c 		bcopy(LLADDR(sdl), ea->arp_sha, sizeof(ea->arp_sha));
bcopy       723 netinet/if_ether.c 	bcopy(ea->arp_spa, ea->arp_tpa, sizeof(ea->arp_spa));
bcopy       724 netinet/if_ether.c 	bcopy(&itaddr, ea->arp_spa, sizeof(ea->arp_spa));
bcopy       728 netinet/if_ether.c 	bcopy(ea->arp_tha, eh->ether_dhost, sizeof(eh->ether_dhost));
bcopy       731 netinet/if_ether.c 		bcopy(((struct arpcom *)ac->ac_if.if_carpdev)->ac_enaddr,
bcopy       735 netinet/if_ether.c 		bcopy(enaddr, eh->ether_shost, sizeof(eh->ether_shost));
bcopy       901 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)ar->arp_spa, (caddr_t)&srv_ip, sizeof(srv_ip));
bcopy       902 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)ar->arp_tpa, (caddr_t)&myip, sizeof(myip));
bcopy       933 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)etherbroadcastaddr, (caddr_t)eh->ether_dhost,
bcopy       941 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)ac->ac_enaddr, (caddr_t)eh->ether_shost,
bcopy       943 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)ac->ac_enaddr, (caddr_t)ea->arp_sha,
bcopy       945 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)ac->ac_enaddr, (caddr_t)ea->arp_tha,
bcopy       980 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)&srv_ip, serv_in, sizeof(*serv_in));
bcopy       981 netinet/if_ether.c 	bcopy((caddr_t)&myip, clnt_in, sizeof(*clnt_in));
bcopy       551 netinet/in.c  		bcopy(iflr->iflr_name, ifra.ifra_name,
bcopy       554 netinet/in.c  		bcopy(&iflr->addr, &ifra.ifra_addr,
bcopy       558 netinet/in.c  			bcopy(&iflr->dstaddr, &ifra.ifra_dstaddr,
bcopy       620 netinet/in.c  			bcopy(&ia->ia_addr, &iflr->addr, ia->ia_addr.sin_len);
bcopy       623 netinet/in.c  				bcopy(&ia->ia_dstaddr, &iflr->dstaddr,
bcopy       639 netinet/in.c  			bcopy(iflr->iflr_name, ifra.ifra_name,
bcopy       642 netinet/in.c  			bcopy(&ia->ia_addr, &ifra.ifra_addr,
bcopy       645 netinet/in.c  				bcopy(&ia->ia_dstaddr, &ifra.ifra_dstaddr,
bcopy       648 netinet/in.c  			bcopy(&ia->ia_sockmask, &ifra.ifra_dstaddr,
bcopy       162 netinet/ip_ah.c 	bcopy(ii->ii_authkey, tdbp->tdb_amxkey, tdbp->tdb_amxkeylen);
bcopy       310 netinet/ip_ah.c 					bcopy(ptr + off + ptr[off + 1] -
bcopy       328 netinet/ip_ah.c 				bcopy(ipseczeroes, ptr, count);
bcopy       440 netinet/ip_ah.c 						bcopy(ipseczeroes, ptr + count,
bcopy       728 netinet/ip_ah.c 	bcopy(&tdb->tdb_dst, &tc->tc_dst, sizeof(union sockaddr_union));
bcopy       955 netinet/ip_ah.c 			bcopy(mtod(m1, u_char *) + roff + rplen +
bcopy      1205 netinet/ip_ah.c 			bcopy(((caddr_t)(tc + 1)) +
bcopy      1216 netinet/ip_ah.c 			bcopy(((caddr_t)(tc + 1)) +
bcopy      1260 netinet/ip_ah.c 	bcopy(&tdb->tdb_dst, &tc->tc_dst, sizeof(union sockaddr_union));
bcopy       252 netinet/ip_carp.c 	bcopy(sc->sc_key, sc->sc_pad, sizeof(sc->sc_key));
bcopy       263 netinet/ip_carp.c 	bcopy(&sc->sc_sha1[ctx], &sha1ctx, sizeof(sha1ctx));
bcopy       334 netinet/ip_carp.c 	bcopy(&sc->sc_sha1[ctx], &sha1ctx, sizeof(sha1ctx));
bcopy       416 netinet/ip_carp.c 			bcopy(ifa->ifa_addr, &sa, sizeof(sa));
bcopy      1070 netinet/ip_carp.c 		bcopy(&ch, ch_ptr, sizeof(ch));
bcopy      1144 netinet/ip_carp.c 			bcopy(ifatoia6(ifa)->ia_addr.sin6_addr.s6_addr,
bcopy      1153 netinet/ip_carp.c 		bcopy(&ch, ch_ptr, sizeof(ch));
bcopy      1509 netinet/ip_carp.c 	bcopy(shost, &eh.ether_shost, sizeof(eh.ether_shost));
bcopy      1510 netinet/ip_carp.c 	bcopy(dhost, &eh.ether_dhost, sizeof(eh.ether_dhost));
bcopy      1823 netinet/ip_carp.c 		bcopy(sc->sc_carplladdr, sc->sc_ac.ac_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      1827 netinet/ip_carp.c 		bcopy(sc->sc_ac.ac_enaddr, LLADDR(sc->sc_if.if_sadl),
bcopy      1829 netinet/ip_carp.c 		bcopy(sc->sc_ac.ac_enaddr, sc->sc_curlladdr, ETHER_ADDR_LEN);
bcopy      2107 netinet/ip_carp.c 			bcopy(ifa->ifa_addr, ifa->ifa_dstaddr,
bcopy      2206 netinet/ip_carp.c 		bcopy(carpr.carpr_key, sc->sc_key, sizeof(sc->sc_key));
bcopy      2225 netinet/ip_carp.c 			bcopy(sc->sc_key, carpr.carpr_key,
bcopy       223 netinet/ip_esp.c 		bcopy(ii->ii_enckey, tdbp->tdb_emxkey, tdbp->tdb_emxkeylen);
bcopy       244 netinet/ip_esp.c 		bcopy(ii->ii_authkey, tdbp->tdb_amxkey, tdbp->tdb_amxkeylen);
bcopy       459 netinet/ip_esp.c 	bcopy(&tdb->tdb_dst, &tc->tc_dst, sizeof(union sockaddr_union));
bcopy       672 netinet/ip_esp.c 		bcopy(mtod(m1, u_char *) + roff + hlen,
bcopy       884 netinet/ip_esp.c 	bcopy((caddr_t) &tdb->tdb_spi, mtod(mo, caddr_t), sizeof(u_int32_t));
bcopy       887 netinet/ip_esp.c 		bcopy((caddr_t) &replay, mtod(mo, caddr_t) + sizeof(u_int32_t),
bcopy       946 netinet/ip_esp.c 			bcopy(tdb->tdb_iv, crde->crd_iv, tdb->tdb_ivlen);
bcopy       977 netinet/ip_esp.c 	bcopy(&tdb->tdb_dst, &tc->tc_dst, sizeof(union sockaddr_union));
bcopy       308 netinet/ip_gre.c 	bcopy(ip + (ip->ip_hl << 2) + msiz, ip + (ip->ip_hl << 2),
bcopy       734 netinet/ip_icmp.c 					bcopy((caddr_t)cp,
bcopy       762 netinet/ip_icmp.c 		bcopy((caddr_t)ip + optlen, (caddr_t)(ip + 1),
bcopy      1094 netinet/ip_input.c 			bcopy((caddr_t)(cp + off), (caddr_t)&ipaddr.sin_addr,
bcopy      1109 netinet/ip_input.c 			bcopy((caddr_t)&ia->ia_addr.sin_addr,
bcopy      1134 netinet/ip_input.c 			bcopy((caddr_t)(&ip->ip_dst), (caddr_t)&ipaddr.sin_addr,
bcopy      1146 netinet/ip_input.c 			bcopy((caddr_t)&ia->ia_addr.sin_addr,
bcopy      1155 netinet/ip_input.c 			bcopy(cp, &ipt, sizeof(struct ip_timestamp));
bcopy      1163 netinet/ip_input.c 			bcopy(cp + ipt.ipt_ptr - 1, &sin, sizeof sin);
bcopy      1178 netinet/ip_input.c 				bcopy((caddr_t)&ia->ia_addr.sin_addr,
bcopy      1187 netinet/ip_input.c 				bcopy((caddr_t)&sin, (caddr_t)&ipaddr.sin_addr,
bcopy      1201 netinet/ip_input.c 			bcopy((caddr_t)&ntime, (caddr_t)cp + ipt.ipt_ptr - 1,
bcopy      1263 netinet/ip_input.c 	bcopy((caddr_t)option, (caddr_t)ip_srcrt.srcopt, olen);
bcopy      1354 netinet/ip_input.c 	bcopy((caddr_t)&ip_srcrt.nop,
bcopy      1401 netinet/ip_input.c 	bcopy(opts + olen, opts, (unsigned)i);
bcopy       200 netinet/ip_ipcomp.c 	bcopy(&tdb->tdb_dst, &tc->tc_dst, sizeof(union sockaddr_union));
bcopy       344 netinet/ip_ipcomp.c 		bcopy(mtod(m1, u_char *) + roff + hlen,
bcopy       532 netinet/ip_ipcomp.c 	bcopy(&tdb->tdb_dst, &tc->tc_dst, sizeof(union sockaddr_union));
bcopy       254 netinet/ip_ipsp.c 		bcopy(&dst->sa, &tdbp->tdb_dst.sa, SA_LEN(&dst->sa));
bcopy       255 netinet/ip_ipsp.c 		bcopy(&src->sa, &tdbp->tdb_src.sa, SA_LEN(&src->sa));
bcopy      1119 netinet/ip_mroute.c 		bcopy(mp2, (caddr_t)&mfcctl2, sizeof(*mp2));
bcopy      1122 netinet/ip_mroute.c 		bcopy(mp, (caddr_t)&mfcctl2, sizeof(*mp));
bcopy      1286 netinet/ip_mroute.c 	bcopy(mp, (caddr_t)&mfcctl2, sizeof(*mp));
bcopy       316 netinet/ip_output.c 		bcopy(&tdb->tdb_dst, &sdst, sizeof(sdst));
bcopy       963 netinet/ip_output.c 		bcopy((caddr_t)ip, mtod(m, caddr_t), sizeof(struct ip));
bcopy       971 netinet/ip_output.c 	bcopy((caddr_t)p->ipopt_list, (caddr_t)(ip + 1), (unsigned)optlen);
bcopy      1014 netinet/ip_output.c 			bcopy((caddr_t)cp, (caddr_t)dp, (unsigned)optlen);
bcopy      1402 netinet/ip_output.c 				bcopy(mtod(inp->inp_options, caddr_t),
bcopy      1667 netinet/ip_output.c 			bcopy((caddr_t)&cp[IPOPT_OFFSET+1], mtod(m, caddr_t),
bcopy       779 netinet/ip_spd.c 	bcopy(gw, &ipa->ipa_addr, sizeof(union sockaddr_union));
bcopy      1153 netinet/ip_spd.c 	bcopy(&ipo->ipo_tdb->tdb_dst, &tdbi->dst,
bcopy       541 netinet/ipsec_input.c 		bcopy(&tdbp->tdb_dst, &tdbi->dst,
bcopy       847 netinet/ipsec_input.c 		bcopy((caddr_t)ip + hlen, &spi, sizeof(u_int32_t));
bcopy       487 netinet/ipsec_output.c 	bcopy(&tdb->tdb_dst, &tdbi->dst, sizeof(union sockaddr_union));
bcopy       696 netinet/tcp_input.c 				bcopy(ip6, &tcp_saveti6.ti6_i, sizeof(*ip6));
bcopy       697 netinet/tcp_input.c 				bcopy(th, &tcp_saveti6.ti6_t, sizeof(*th));
bcopy       701 netinet/tcp_input.c 				bcopy(ip, &tcp_saveti.ti_i, sizeof(*ip));
bcopy       702 netinet/tcp_input.c 				bcopy(th, &tcp_saveti.ti_t, sizeof(*th));
bcopy      2285 netinet/tcp_input.c 			bcopy((char *) cp + 2, (char *) &mss, sizeof(mss));
bcopy      2305 netinet/tcp_input.c 			bcopy(cp + 2, &oi->ts_val, sizeof(oi->ts_val));
bcopy      2307 netinet/tcp_input.c 			bcopy(cp + 6, &oi->ts_ecr, sizeof(oi->ts_ecr));
bcopy      2562 netinet/tcp_input.c 		bcopy(tmp_cp, (char *) &(sack.start), sizeof(tcp_seq));
bcopy      2564 netinet/tcp_input.c 		bcopy(tmp_cp + sizeof(tcp_seq),
bcopy      2857 netinet/tcp_input.c 			bcopy(cp+1, cp, (unsigned)(m->m_len - cnt - 1));
bcopy      3689 netinet/tcp_input.c 	 bcopy(inp->inp_seclevel, newinp->inp_seclevel,
bcopy      3761 netinet/tcp_input.c 	bcopy(src, mtod(am, caddr_t), src->sa_len);
bcopy      4065 netinet/tcp_input.c 	bcopy(src, &sc->sc_src, src->sa_len);
bcopy      4066 netinet/tcp_input.c 	bcopy(dst, &sc->sc_dst, dst->sa_len);
bcopy       551 netinet/tcp_output.c 			bcopy((caddr_t)&mss, (caddr_t)(opt + 2), sizeof(mss));
bcopy       776 netinet/tcp_output.c 	bcopy(mtod(tp->t_template, caddr_t), mtod(m, caddr_t),
bcopy       828 netinet/tcp_output.c 		bcopy((caddr_t)opt, (caddr_t)(th + 1), optlen);
bcopy       362 netinet/tcp_subr.c 			bcopy(ti, mtod(m, caddr_t), sizeof(struct tcphdr) +
bcopy       367 netinet/tcp_subr.c 			bcopy(ti, mtod(m, caddr_t), sizeof(struct tcphdr) +
bcopy      1069 netinet/tcp_subr.c 	bcopy(ii->ii_authkey, tdbp->tdb_amxkey, ii->ii_authkeylen);
bcopy       335 netinet/udp_usrreq.c 			bcopy(mtod(m, u_char *),
bcopy       618 netinet6/icmp6.c 			bcopy(ip6, nip6, sizeof(struct ip6_hdr));
bcopy       620 netinet6/icmp6.c 			bcopy(icmp6, nicmp6, sizeof(struct icmp6_hdr));
bcopy       741 netinet6/icmp6.c 			bcopy(ip6, nip6, sizeof(struct ip6_hdr));
bcopy       743 netinet6/icmp6.c 			bcopy(icmp6, nicmp6, sizeof(struct icmp6_hdr));
bcopy       746 netinet6/icmp6.c 			bcopy(hostname, p + 4, maxhlen); /* meaningless TTL */
bcopy      1217 netinet6/icmp6.c 	bcopy(&ip6->ip6_dst, &sin6.sin6_addr, sizeof(sin6.sin6_addr));
bcopy      1402 netinet6/icmp6.c 	bcopy(mtod(m, caddr_t), mtod(n, caddr_t), sizeof(struct ip6_hdr));
bcopy      1404 netinet6/icmp6.c 	bcopy((caddr_t)ni6, (caddr_t)nni6, sizeof(struct icmp6_nodeinfo));
bcopy      1419 netinet6/icmp6.c 		bcopy(&v, nni6 + 1, sizeof(u_int32_t));
bcopy      1511 netinet6/icmp6.c 		bcopy(name, mtod(m, char *) + 1, namelen);
bcopy      1854 netinet6/icmp6.c 			bcopy(&ltime, cp, sizeof(u_int32_t));
bcopy      1858 netinet6/icmp6.c 			bcopy(&ifa6->ia_addr.sin6_addr, cp,
bcopy      2023 netinet6/icmp6.c 		bcopy((caddr_t)&nip6, mtod(m, caddr_t), sizeof(nip6));
bcopy      2235 netinet6/icmp6.c 	bcopy(&reddst6, &sin6.sin6_addr, sizeof(reddst6));
bcopy      2354 netinet6/icmp6.c 		bcopy(&redtgt6, &sgw.sin6_addr, sizeof(struct in6_addr));
bcopy      2355 netinet6/icmp6.c 		bcopy(&reddst6, &sdst.sin6_addr, sizeof(struct in6_addr));
bcopy      2356 netinet6/icmp6.c 		bcopy(&src6, &ssrc.sin6_addr, sizeof(struct in6_addr));
bcopy      2375 netinet6/icmp6.c 		bcopy(&reddst6, &sdst.sin6_addr, sizeof(struct in6_addr));
bcopy      2488 netinet6/icmp6.c 	bcopy(ifp_ll6, &ip6->ip6_src, sizeof(struct in6_addr));
bcopy      2489 netinet6/icmp6.c 	bcopy(&sip6->ip6_src, &ip6->ip6_dst, sizeof(struct in6_addr));
bcopy      2503 netinet6/icmp6.c 		bcopy(nexthop, &nd_rd->nd_rd_target,
bcopy      2505 netinet6/icmp6.c 		bcopy(&sip6->ip6_dst, &nd_rd->nd_rd_dst,
bcopy      2510 netinet6/icmp6.c 		bcopy(&sip6->ip6_dst, &nd_rd->nd_rd_target,
bcopy      2512 netinet6/icmp6.c 		bcopy(&sip6->ip6_dst, &nd_rd->nd_rd_dst,
bcopy      2543 netinet6/icmp6.c 			bcopy(LLADDR(sdl), lladdr, ifp->if_addrlen);
bcopy      2698 netinet6/icmp6.c 			bcopy(p, in6p->in6p_icmp6filt,
bcopy      2725 netinet6/icmp6.c 			bcopy(in6p->in6p_icmp6filt, p,
bcopy      1449 netinet6/in6.c 		bcopy(iflr->iflr_name, ifra.ifra_name, sizeof(ifra.ifra_name));
bcopy      1451 netinet6/in6.c 		bcopy(&iflr->addr, &ifra.ifra_addr,
bcopy      1462 netinet6/in6.c 			bcopy(&iflr->dstaddr, &ifra.ifra_dstaddr,
bcopy      1492 netinet6/in6.c 			bcopy(&sin6->sin6_addr, &match, sizeof(match));
bcopy      1511 netinet6/in6.c 				bcopy(&sin6->sin6_addr, &match, sizeof(match));
bcopy      1523 netinet6/in6.c 			bcopy(IFA_IN6(ifa), &candidate, sizeof(candidate));
bcopy      1537 netinet6/in6.c 			bcopy(&ia->ia_addr, &iflr->addr, ia->ia_addr.sin6_len);
bcopy      1539 netinet6/in6.c 				bcopy(&ia->ia_dstaddr, &iflr->dstaddr,
bcopy      1555 netinet6/in6.c 			bcopy(iflr->iflr_name, ifra.ifra_name,
bcopy      1558 netinet6/in6.c 			bcopy(&ia->ia_addr, &ifra.ifra_addr,
bcopy      1561 netinet6/in6.c 				bcopy(&ia->ia_dstaddr, &ifra.ifra_dstaddr,
bcopy      1567 netinet6/in6.c 			bcopy(&ia->ia_prefixmask, &ifra.ifra_dstaddr,
bcopy       109 netinet6/in6_ifattach.c 	bcopy(digest, &in6->s6_addr[8], 8);
bcopy       192 netinet6/in6_ifattach.c 			bcopy(addr, &in6->s6_addr[8], 8);
bcopy       535 netinet6/in6_ifattach.c 	bcopy(digest, &sa6->sin6_addr.s6_addr32[3],
bcopy       212 netinet6/ip6_forward.c 	    bcopy(&tdb->tdb_dst, &sdst, sizeof(sdst));
bcopy       879 netinet6/ip6_input.c 			bcopy((caddr_t)(opt + 2), (caddr_t)&rtalert_val, 2);
bcopy       914 netinet6/ip6_input.c 			bcopy(opt + 2, &jumboplen, sizeof(jumboplen));
bcopy      1045 netinet6/ip6_input.c 		bcopy(&ip6->ip6_dst, &pi6.ipi6_addr, sizeof(struct in6_addr));
bcopy       96 netinet6/ip6_mroute.h #define	IF_COPY(f, t)	bcopy(f, t, sizeof(*(f)))
bcopy       289 netinet6/ip6_output.c 	    bcopy(&tdb->tdb_dst, &sdst, sizeof(sdst));
bcopy       421 netinet6/ip6_output.c 			 bcopy(&addr[1], &addr[0],
bcopy      1026 netinet6/ip6_output.c 		bcopy(hdr, mtod(m, caddr_t), hlen);
bcopy      1096 netinet6/ip6_output.c 			bcopy(mtod(mopt, caddr_t), mtod(n, caddr_t),
bcopy      1120 netinet6/ip6_output.c 	bcopy(&v, &optbuf[4], sizeof(u_int32_t));
bcopy      1820 netinet6/ip6_output.c 				bcopy(optdata, mtod(m, void *), optdatalen);
bcopy      1885 netinet6/ip6_output.c 					bcopy((caddr_t)&tdbi, mtod(m, caddr_t),
bcopy      2189 netinet6/ip6_output.c 		bcopy(optdata, mtod(m, void *), optdatalen);
bcopy      2250 netinet6/ip6_output.c 		bcopy(src->type, dst->type, hlen);\
bcopy      2274 netinet6/ip6_output.c 		bcopy(src->ip6po_nexthop, dst->ip6po_nexthop,
bcopy      2374 netinet6/ip6_output.c 		bcopy(mtod(m, u_int *), &ifindex, sizeof(ifindex));
bcopy      2403 netinet6/ip6_output.c 		bcopy(mtod(m, u_int *), &optval, sizeof(optval));
bcopy      2422 netinet6/ip6_output.c 		bcopy(mtod(m, u_int *), &loop, sizeof(loop));
bcopy      2857 netinet6/ip6_output.c 		bcopy(pktinfo, opt->ip6po_pktinfo, sizeof(*pktinfo));
bcopy      2944 netinet6/ip6_output.c 		bcopy(buf, opt->ip6po_nexthop, *buf);
bcopy      2979 netinet6/ip6_output.c 		bcopy(hbh, opt->ip6po_hbh, hbhlen);
bcopy      3042 netinet6/ip6_output.c 		bcopy(dest, *newdest, destlen);
bcopy      3083 netinet6/ip6_output.c 		bcopy(rth, opt->ip6po_rthdr, rthlen);
bcopy      3195 netinet6/ip6_output.c 		bcopy((caddr_t)ip6, mtod(m, caddr_t), sizeof(*ip6));
bcopy       122 netinet6/mld6.c 	bcopy((caddr_t)&rtalert_code, &hbh_buf[6], sizeof(u_int16_t));
bcopy      1549 netinet6/nd6.c 		bcopy(lladdr, LLADDR(sdl), ifp->if_addrlen);
bcopy      1978 netinet6/nd6.c 	bcopy(LLADDR(sdl), desten, sdl->sdl_alen);
bcopy       447 netinet6/nd6_nbr.c 			bcopy(&dst_sa, &ro.ro_dst, sizeof(dst_sa));
bcopy       503 netinet6/nd6_nbr.c 		bcopy(mac, (caddr_t)(nd_opt + 1), ifp->if_addrlen);
bcopy       666 netinet6/nd6_nbr.c 		bcopy(lladdr, LLADDR(sdl), ifp->if_addrlen);
bcopy       741 netinet6/nd6_nbr.c 				bcopy(lladdr, LLADDR(sdl), ifp->if_addrlen);
bcopy       914 netinet6/nd6_nbr.c 	bcopy(&dst_sa, &ro.ro_dst, sizeof(dst_sa));
bcopy       965 netinet6/nd6_nbr.c 		bcopy(mac, (caddr_t)(nd_opt + 1), ifp->if_addrlen);
bcopy      1541 netinet6/nd6_rtr.c 	bcopy(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr, &sa6.sin6_addr,
bcopy      1546 netinet6/nd6_rtr.c 	bcopy(&pr->ndpr_mask, &mask6.sin6_addr, sizeof(struct in6_addr));
bcopy      1681 netinet6/nd6_rtr.c 	bcopy(&pr->ndpr_prefix.sin6_addr, &ifra.ifra_addr.sin6_addr,
bcopy      1701 netinet6/nd6_rtr.c 	bcopy(&mask, &ifra.ifra_prefixmask.sin6_addr,
bcopy       781 netinet6/raw_ip6.c 			bcopy(&in6p->in6p_faddr, &tmp.sin6_addr,
bcopy       268 netnatm/natm.c    bcopy(npcb->npcb_ifp->if_xname, snatm->snatm_if, sizeof(snatm->snatm_if));
bcopy       291 nfs/krpc_subr.c 	bcopy((caddr_t)sa, (caddr_t)sin, (nam->m_len = sa->sin_len));
bcopy       495 nfs/krpc_subr.c 	bcopy(str, xs->data, len);
bcopy       154 nfs/nfs_boot.c 	bcopy(ifp->if_xname, ireq.ifr_name, IFNAMSIZ);
bcopy       255 nfs/nfs_boot.c 	bcopy(&bp_sin, &nd->nd_boot, sizeof(bp_sin));
bcopy       564 nfs/nfs_boot.c 	bcopy(rdata->fh, fhp, NFSX_V2FH);
bcopy       151 nfs/nfs_node.c 	bcopy((caddr_t)fhp, (caddr_t)np->n_fhp, fhsize);
bcopy      1297 nfs/nfs_serv.c 			bcopy(cp, cverf, NFSX_V3CREATEVERF);
bcopy      1340 nfs/nfs_serv.c 					bcopy(cverf, (caddr_t)&va.va_atime,
bcopy      2573 nfs/nfs_serv.c 				bcopy(cp, bp, tsiz);
bcopy      2882 nfs/nfs_serv.c 				bcopy(cp, bp, tsiz);
bcopy      2903 nfs/nfs_serv.c 				bcopy(cp, bp, tsiz);
bcopy      1486 nfs/nfs_socket.c 		bcopy(mtod(m, void *), mtod(n, char *) + n->m_len, padding);
bcopy      1693 nfs/nfs_socket.c 			bcopy(cp, nfsd->nfsd_verfstr, 3 * NFSX_UNSIGNED);
bcopy      1949 nfs/nfs_socket.c 			bcopy(mtod(m, caddr_t), (caddr_t)&recmark, NFSX_UNSIGNED);
bcopy       660 nfs/nfs_subs.c 			bcopy(auth_str, bpos, i);
bcopy       693 nfs/nfs_subs.c 			bcopy(verf_str, bpos, i);
bcopy       760 nfs/nfs_subs.c 				bcopy(mbufcp, uiocp, xfer);
bcopy       844 nfs/nfs_subs.c 				bcopy(uiocp, mtod(mp, caddr_t)+mp->m_len, xfer);
bcopy       914 nfs/nfs_subs.c 		bcopy(*dposp, p, left);		/* Copy what was left */
bcopy       924 nfs/nfs_subs.c 				bcopy(mtod(mp2, caddr_t), p, xfer);
bcopy       992 nfs/nfs_subs.c 			bcopy(cp, (caddr_t) tl, left);
bcopy      1023 nfs/nfs_subs.c 		bcopy(cp, (caddr_t) tl, xfer);
bcopy      1249 nfs/nfs_subs.c 		bcopy((caddr_t)vap, (caddr_t)vaper, sizeof(*vap));
bcopy      1319 nfs/nfs_subs.c 	bcopy((caddr_t)vap, (caddr_t)vaper, sizeof(struct vattr));
bcopy       862 nfs/nfs_syscalls.c 		bcopy((caddr_t)nmp->nm_key, (caddr_t)key, sizeof (NFSKERBKEY_T));
bcopy       987 nfs/nfs_syscalls.c 			bcopy(key, nuidp->nu_key, sizeof (NFSKERBKEY_T));
bcopy       166 nfs/nfs_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntonname, sbp->f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy       167 nfs/nfs_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntfromname, sbp->f_mntfromname, MNAMELEN);
bcopy       168 nfs/nfs_vfsops.c 		bcopy(&mp->mnt_stat.mount_info.nfs_args,
bcopy       407 nfs/nfs_vfsops.c 	bcopy((caddr_t)args.addr, mtod(m, caddr_t),
bcopy       696 nfs/nfs_vfsops.c 	bcopy((caddr_t)argp->fh, (caddr_t)nmp->nm_fh, argp->fhsize);
bcopy       698 nfs/nfs_vfsops.c 	bcopy(hst, mp->mnt_stat.f_mntfromname, MNAMELEN);
bcopy       699 nfs/nfs_vfsops.c 	bcopy(pth, mp->mnt_stat.f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy       700 nfs/nfs_vfsops.c 	bcopy(argp, &mp->mnt_stat.mount_info.nfs_args, sizeof(*argp));
bcopy      1064 nfs/nfs_vnops.c 				  bcopy((caddr_t)tl, (caddr_t)nmp->nm_verf,
bcopy      1070 nfs/nfs_vnops.c 				  bcopy((caddr_t)tl, (caddr_t)nmp->nm_verf,
bcopy      2490 nfs/nfs_vnops.c 		  bcopy((caddr_t)nfhp, (caddr_t)np->n_fhp, fhlen);
bcopy      2558 nfs/nfs_vnops.c 			bcopy((caddr_t)tl, (caddr_t)nmp->nm_verf,
bcopy       112 nfs/nfsm_subs.h 				bcopy((caddr_t)VTONFS(v)->n_fhp,(caddr_t)tl, \
bcopy       123 nfs/nfsm_subs.h 			bcopy((caddr_t)VTONFS(v)->n_fhp, cp, NFSX_V2FH); \
bcopy       130 nfs/nfsm_subs.h 			bcopy((caddr_t)(f), (caddr_t)tl, NFSX_V3FH); \
bcopy       133 nfs/nfsm_subs.h 			bcopy((caddr_t)(f), cp, NFSX_V2FH); \
bcopy       140 nfs/nfsm_subs.h 		bcopy((caddr_t)(f), (caddr_t)tl, NFSX_V3FH); \
bcopy       358 nfs/nfsm_subs.h 			bcopy((caddr_t)(a), (caddr_t)tl, (s)); \
bcopy       418 nfs/nfsm_subs.h 		bcopy((caddr_t)tl, (caddr_t)(f), NFSX_V3FH); \
bcopy       469 ntfs/ntfs_vfsops.c 		bcopy(&args, &mp->mnt_stat.mount_info.ntfs_args, sizeof(args));
bcopy       548 ntfs/ntfs_vfsops.c 	bcopy(bp->b_data, &ntmp->ntm_bootfile, sizeof(struct bootfile));
bcopy       901 ntfs/ntfs_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntonname, sbp->f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy       902 ntfs/ntfs_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntfromname, sbp->f_mntfromname, MNAMELEN);
bcopy       903 ntfs/ntfs_vfsops.c 		bcopy(&mp->mnt_stat.mount_info.msdosfs_args,
bcopy       827 scsi/cd.c   		bcopy(lp, cd->sc_dk.dk_label, sizeof(*lp));
bcopy       921 scsi/cd.c   		bcopy(&th, addr, sizeof(th));
bcopy      1651 scsi/cd.c   #define	dvd_copy_key(dst, src)		bcopy((src), (dst), DVD_KEY_SIZE)
bcopy      1652 scsi/cd.c   #define	dvd_copy_challenge(dst, src)	bcopy((src), (dst), DVD_CHALLENGE_SIZE)
bcopy      1884 scsi/cd.c   		bcopy(buf->data, s->disckey.value, sizeof(s->disckey.value));
bcopy      1912 scsi/cd.c   	bcopy(&buf[4], s->bca.value, s->bca.len);
bcopy      1941 scsi/cd.c   			bcopy(buf->data, s->manufact.value, s->manufact.len);
bcopy       195 scsi/scsi_base.c 	bcopy(scsi_cmd, &xs->cmdstore, cmdlen);
bcopy       201 scsi/scsi_ioctl.c 		bcopy(&xs->sense, screq->sense, screq->senselen);
bcopy       207 scsi/scsi_ioctl.c 		bcopy(&xs->sense, screq->sense, screq->senselen);
bcopy       863 scsi/sd.c   		bcopy(lp, sd->sc_dk.dk_label, sizeof(*lp));
bcopy      1023 scsi/sd.c   	bcopy(packname, lp->d_packname, len);
bcopy       705 scsi/ss.c   		bcopy(&ss->sio, addr, sizeof(struct scan_io));
bcopy       217 scsi/ss_mustek.c 	bcopy(sio, &ss->sio, sizeof(struct scan_io));
bcopy       232 scsi/ss_scanjet.c 	bcopy(sio, &ss->sio, sizeof(struct scan_io));
bcopy       42 stand/boot/bootarg.c 	bcopy(p, q->ba_arg, l);
bcopy       72 stand/boot/bootarg.c 		bcopy(p, q, p->ba_size);
bcopy       70 sys/select.h  #define	FD_COPY(f, t)	bcopy(f, t, sizeof(*(f)))
bcopy       179 sys/systm.h  void	bcopy(const void *, void *, size_t)
bcopy       355 ufs/ext2fs/ext2fs_inode.c 	bcopy((caddr_t)&oip->i_e2fs_blocks[0], (caddr_t)newblks, sizeof newblks);
bcopy       356 ufs/ext2fs/ext2fs_inode.c 	bcopy((caddr_t)oldblks, (caddr_t)&oip->i_e2fs_blocks[0], sizeof oldblks);
bcopy       304 ufs/ext2fs/ext2fs_vfsops.c 	bcopy(fs->e2fs_fsmnt, mp->mnt_stat.f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy       708 ufs/ext2fs/ext2fs_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntonname, sbp->f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy       709 ufs/ext2fs/ext2fs_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntfromname, sbp->f_mntfromname, MNAMELEN);
bcopy      1088 ufs/ext2fs/ext2fs_vnops.c 		bcopy(ap->a_target, (char *)ip->i_e2din->e2di_shortlink, len);
bcopy       531 ufs/ffs/ffs_inode.c 		bcopy(bp->b_data, copy, (u_int) fs->fs_bsize);
bcopy      1280 ufs/ffs/ffs_softdep.c 	bcopy(&cstotal, &fs->fs_cstotal, sizeof cstotal);
bcopy      1882 ufs/ffs/ffs_softdep.c 		bcopy(bp->b_data, newindirdep->ir_savebp->b_data, bp->b_bcount);
bcopy      2102 ufs/ffs/ffs_softdep.c 			bcopy(bp->b_data, indirdep->ir_savebp->b_data,
bcopy      2790 ufs/ffs/ffs_softdep.c 	bcopy(oldloc, newloc, entrysize);
bcopy      3362 ufs/ffs/ffs_softdep.c 			bcopy(bp->b_data, indirdep->ir_saveddata, bp->b_bcount);
bcopy      3363 ufs/ffs/ffs_softdep.c 			bcopy(indirdep->ir_savebp->b_data, bp->b_data,
bcopy      3892 ufs/ffs/ffs_softdep.c 			bcopy(indirdep->ir_saveddata, bp->b_data, bp->b_bcount);
bcopy       427 ufs/ffs/ffs_vfsops.c 	bcopy(&args, &mp->mnt_stat.mount_info.ufs_args, sizeof(args));
bcopy       579 ufs/ffs/ffs_vfsops.c 	bcopy(newfs, fs, (u_int)fs->fs_sbsize);
bcopy       602 ufs/ffs/ffs_vfsops.c 		bcopy(bp->b_data, space, (u_int)size);
bcopy       802 ufs/ffs/ffs_vfsops.c 	bcopy(bp->b_data, ump->um_fs, (u_int)fs->fs_sbsize);
bcopy       830 ufs/ffs/ffs_vfsops.c 		bcopy(bp->b_data, space, (u_int)size);
bcopy      1116 ufs/ffs/ffs_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntonname, sbp->f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy      1117 ufs/ffs/ffs_vfsops.c 		bcopy(mp->mnt_stat.f_mntfromname, sbp->f_mntfromname, MNAMELEN);
bcopy      1118 ufs/ffs/ffs_vfsops.c 		bcopy(&mp->mnt_stat.mount_info.ufs_args,
bcopy      1434 ufs/ffs/ffs_vfsops.c 		bcopy(space, bp->b_data, (u_int)size);
bcopy      1456 ufs/ffs/ffs_vfsops.c 	bcopy((caddr_t)fs, bp->b_data, (u_int)fs->fs_sbsize);
bcopy       224 ufs/mfs/mfs_vfsops.c 	bcopy(fs->fs_fsmnt, mp->mnt_stat.f_mntonname, MNAMELEN);
bcopy       228 ufs/mfs/mfs_vfsops.c 	bcopy(&args, &mp->mnt_stat.mount_info.mfs_args, sizeof(args));
bcopy       288 ufs/mfs/mfs_vfsops.c 		bcopy(&mp->mnt_stat.mount_info.mfs_args,
bcopy       155 ufs/mfs/mfs_vnops.c 			bcopy(base, bp->b_data, bp->b_bcount);
bcopy       157 ufs/mfs/mfs_vnops.c 			bcopy(bp->b_data, base, bp->b_bcount);
bcopy       674 ufs/ufs/ufs_lookup.c 	bcopy(cnp->cn_nameptr, newdirp->d_name, (unsigned)cnp->cn_namelen + 1);
bcopy       740 ufs/ufs/ufs_lookup.c 		bcopy((caddr_t)dirp, (caddr_t)bp->b_data + blkoff,newentrysize);
bcopy       866 ufs/ufs/ufs_lookup.c 			bcopy((caddr_t)nep, (caddr_t)ep, dsize);
bcopy       894 ufs/ufs/ufs_lookup.c 	bcopy((caddr_t)dirp, (caddr_t)ep, (u_int)newentrysize);
bcopy      1171 ufs/ufs/ufs_vnops.c 	bcopy((caddr_t)&dirtemplate, (caddr_t)bp->b_data, sizeof dirtemplate);
bcopy      1356 ufs/ufs/ufs_vnops.c 		bcopy(ap->a_target, (char *)SHORTLINK(ip), len);
bcopy       380 xfs/xfs_dev-common.c   bcopy(message, &t->msg, size);
bcopy       478 xfs/xfs_dev-common.c   bcopy(message, msg, size);
bcopy       581 xfs/xfs_dev-common.c   bcopy(msg, message, size);
bcopy       680 xfs/xfs_dev-common.c 		bcopy(message, t->message, size);
bcopy       707 xfs/xfs_dev-common.c 		bcopy(message, t->message, size);
bcopy       155 xfs/xfs_message.c 	bcopy(message->node.id, t->id, sizeof(t->id));
bcopy       156 xfs/xfs_message.c 	bcopy(message->node.rights, t->rights, sizeof(t->rights));
bcopy       236 xfs/xfs_message.c 	  bcopy(message->node.id, t->id, sizeof(t->id));
bcopy       237 xfs/xfs_message.c 	  bcopy(message->node.rights, t->rights, sizeof(t->rights));
bcopy       146 xfs/xfs_node-bsd.c   bcopy(node->id, result->id, sizeof(result->id));
bcopy       147 xfs/xfs_node-bsd.c   bcopy(node->rights, result->rights, sizeof(result->rights));
bcopy       437 xfs/xfs_node-bsd.c   bcopy(name, tbl.name, len);
bcopy       106 xfs/xfs_vfsops-bsd.c   bcopy(&mp->mnt_stat, sbp, sizeof(*sbp));