addr       131 arch/i386/i386/acpi_machdep.c 				if ((ptr = acpi_scan(&handle, im->addr, im->size)))
addr       248 arch/i386/i386/bios.c 			pa = trunc_page(sh->addr);
addr       249 arch/i386/i386/bios.c 			end = round_page(sh->addr + sh->size);
addr       254 arch/i386/i386/bios.c 			smbios_entry.addr = (u_int8_t *)(eva +
addr       255 arch/i386/i386/bios.c 			  (sh->addr & PGOFSET));
addr       265 arch/i386/i386/bios.c 			  sh->majrev, sh->minrev, sh->addr, sh->count);
addr       693 arch/i386/i386/bios.c 	va = smbios_entry.addr;
addr       746 arch/i386/i386/bios.c 	end = smbios_entry.addr + smbios_entry.len;
addr       179 arch/i386/i386/db_interface.c db_sysregs_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       227 arch/i386/i386/db_interface.c db_cpuinfo_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       261 arch/i386/i386/db_interface.c db_startproc_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       266 arch/i386/i386/db_interface.c 		apic = db_cpuid2apic(addr);
addr       271 arch/i386/i386/db_interface.c 			db_printf("Invalid cpu %d\n", (int)addr);
addr       282 arch/i386/i386/db_interface.c db_stopproc_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       287 arch/i386/i386/db_interface.c 		apic = db_cpuid2apic(addr);
addr       292 arch/i386/i386/db_interface.c 			db_printf("Invalid cpu %d\n", (int)addr);
addr       303 arch/i386/i386/db_interface.c db_ddbproc_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       308 arch/i386/i386/db_interface.c 		apic = db_cpuid2apic(addr);
addr       316 arch/i386/i386/db_interface.c 			db_printf("Invalid cpu %d\n", (int)addr);
addr        51 arch/i386/i386/db_memrw.c db_read_bytes(vaddr_t addr, size_t size, char *data)
addr        55 arch/i386/i386/db_memrw.c 	src = (char *)addr;
addr        64 arch/i386/i386/db_memrw.c db_write_bytes(vaddr_t addr, size_t size, char *data)
addr        75 arch/i386/i386/db_memrw.c 	if (addr >= VM_MIN_KERNEL_ADDRESS &&
addr        76 arch/i386/i386/db_memrw.c 	  addr < (vaddr_t)&etext) {
addr        77 arch/i386/i386/db_memrw.c 		ptep0 = kvtopte(addr);
addr        81 arch/i386/i386/db_memrw.c 		addr1 = trunc_page(addr + size - 1);
addr        82 arch/i386/i386/db_memrw.c 		if (trunc_page(addr) != addr1) {
addr        91 arch/i386/i386/db_memrw.c 	dst = (char *)addr;
addr       179 arch/i386/i386/db_trace.c db_stack_trace_print(db_expr_t addr, boolean_t have_addr, db_expr_t count,
addr       218 arch/i386/i386/db_trace.c 		struct proc *p = pfind((pid_t)addr);
addr       227 arch/i386/i386/db_trace.c 		frame = (struct i386_frame *)addr;
addr       346 arch/i386/i386/freebsd_machdep.c freebsd_ptrace_getregs(struct freebsd_ptrace_reg *fregs, caddr_t addr,
addr       349 arch/i386/i386/freebsd_machdep.c 	vaddr_t offset = (vaddr_t)addr;
addr       358 arch/i386/i386/freebsd_machdep.c 			[(vaddr_t) addr - FREEBSD_REGS_OFFSET];
addr       374 arch/i386/i386/freebsd_machdep.c freebsd_ptrace_setregs(struct freebsd_ptrace_reg *fregs, caddr_t addr, int data)
addr       376 arch/i386/i386/freebsd_machdep.c 	vaddr_t offset = (vaddr_t)addr;
addr        88 arch/i386/i386/i686_mem.c 						  u_int64_t addr);
addr       365 arch/i386/i386/i686_mem.c i686_mtrrfixsearch(struct mem_range_softc *sc, u_int64_t addr)
addr       371 arch/i386/i386/i686_mem.c 		if ((addr >= mrd->mr_base) && (addr < (mrd->mr_base + mrd->mr_len)))
addr        53 arch/i386/i386/k6_mem.c #define k6_reg_get(reg, addr, mask, wc, uc)	do {			\
addr        54 arch/i386/i386/k6_mem.c 		addr = (reg) & 0xfffe0000;				\
addr        60 arch/i386/i386/k6_mem.c #define k6_reg_make(addr, mask, wc, uc) 				\
addr        61 arch/i386/i386/k6_mem.c 		((addr) | ((mask) << 2) | ((wc) << 1) | uc)
addr        99 arch/i386/i386/k6_mem.c 	u_int32_t addr, mask, wc, uc;
addr       115 arch/i386/i386/k6_mem.c 		k6_reg_get(one, addr, mask, wc, uc);
addr       116 arch/i386/i386/k6_mem.c 		sc->mr_desc[d].mr_base = addr;
addr       2975 arch/i386/i386/machdep.c 			printf(" %llx-%llx", im->addr, im->addr + im->size);
addr       2978 arch/i386/i386/machdep.c 			if (im->addr >= 0x100000000ULL) {
addr       2985 arch/i386/i386/machdep.c 			a = round_page(im->addr);
addr       2986 arch/i386/i386/machdep.c 			if (im->addr + im->size <= 0xfffff000ULL)
addr       2987 arch/i386/i386/machdep.c 				e = trunc_page(im->addr + im->size);
addr       3782 arch/i386/i386/machdep.c 	caddr_t addr;
addr       3813 arch/i386/i386/machdep.c 		addr = (caddr_t)iov[i].iov_base;
addr       3815 arch/i386/i386/machdep.c 		error = _bus_dmamap_load_buffer(t, map, addr, minlen,
addr       3898 arch/i386/i386/machdep.c 	bus_addr_t addr;
addr       3907 arch/i386/i386/machdep.c 		for (addr = segs[curseg].ds_addr;
addr       3908 arch/i386/i386/machdep.c 		  addr < (segs[curseg].ds_addr + segs[curseg].ds_len);
addr       3909 arch/i386/i386/machdep.c 		  addr += PAGE_SIZE) {
addr       3910 arch/i386/i386/machdep.c 			m = PHYS_TO_VM_PAGE(addr);
addr       3927 arch/i386/i386/machdep.c 	bus_addr_t addr;
addr       3938 arch/i386/i386/machdep.c 		for (addr = segs[curseg].ds_addr;
addr       3939 arch/i386/i386/machdep.c 		  addr < (segs[curseg].ds_addr + segs[curseg].ds_len);
addr       3940 arch/i386/i386/machdep.c 		  addr += PAGE_SIZE, va += PAGE_SIZE, size -= PAGE_SIZE) {
addr       3943 arch/i386/i386/machdep.c 			pmap_enter(pmap_kernel(), va, addr,
addr       386 arch/i386/i386/process_machdep.c process_set_pc(struct proc *p, caddr_t addr)
addr       390 arch/i386/i386/process_machdep.c 	tf->tf_eip = (int)addr;
addr       213 arch/i386/i386/svr4_machdep.c   caddr_t addr)
addr       217 arch/i386/i386/svr4_machdep.c 	si->svr4_si_addr = addr;
addr       218 arch/i386/i386/vm_machdep.c kvtop(caddr_t addr)
addr       222 arch/i386/i386/vm_machdep.c 	if (pmap_extract(pmap_kernel(), (vaddr_t)addr, &pa) == FALSE)
addr       273 arch/i386/i386/vm_machdep.c 	vaddr_t addr, off;
addr       277 arch/i386/i386/vm_machdep.c 	addr = trunc_page((vaddr_t)bp->b_data);
addr       278 arch/i386/i386/vm_machdep.c 	off = (vaddr_t)bp->b_data - addr;
addr       280 arch/i386/i386/vm_machdep.c 	pmap_kremove(addr, len);
addr       282 arch/i386/i386/vm_machdep.c 	uvm_km_free_wakeup(phys_map, addr, len);
addr       130 arch/i386/include/biosvar.h 	u_int64_t addr;		/* Beginning of block */
addr        96 arch/i386/include/bus.h int	bus_space_map(bus_space_tag_t t, bus_addr_t addr,
addr        99 arch/i386/include/bus.h int	_bus_space_map(bus_space_tag_t t, bus_addr_t addr,
addr        71 arch/i386/include/cpufunc.h invlpg(u_int addr)
addr        73 arch/i386/include/cpufunc.h     __asm __volatile("invlpg (%0)" : : "r" (addr) : "memory");
addr        77 arch/i386/include/pio.h insb(int port, void *addr, int cnt)
addr        80 arch/i386/include/pio.h 	  : "+D" (addr), "+c" (cnt) : "d" (port) : "memory", "cc");
addr       103 arch/i386/include/pio.h insw(int port, void *addr, int cnt)
addr       106 arch/i386/include/pio.h 	  : "+D" (addr), "+c" (cnt) : "d" (port) : "memory", "cc");
addr       129 arch/i386/include/pio.h insl(int port, void *addr, int cnt)
addr       132 arch/i386/include/pio.h 	  : "+D" (addr), "+c" (cnt) : "d" (port) : "memory", "cc");
addr       151 arch/i386/include/pio.h outsb(int port, const void *addr, int cnt)
addr       154 arch/i386/include/pio.h 	  : "+S" (addr), "+c" (cnt) : "d" (port) : "cc");
addr       173 arch/i386/include/pio.h outsw(int port, const void *addr, int cnt)
addr       176 arch/i386/include/pio.h 	  : "+S" (addr), "+c" (cnt) : "d" (port) : "cc");
addr       195 arch/i386/include/pio.h outsl(int port, const void *addr, int cnt)
addr       198 arch/i386/include/pio.h 	  : "+S" (addr), "+c" (cnt) : "d" (port) : "cc");
addr        48 arch/i386/include/smbiosvar.h 	u_int8_t	*addr;
addr        65 arch/i386/include/smbiosvar.h 	u_int32_t	addr;	 	/* Structure table address */
addr        88 arch/i386/isa/npx.c #define	fldcw(addr)		__asm("fldcw %0" : : "m" (*addr))
addr        91 arch/i386/isa/npx.c #define	fnsave(addr)		__asm("fnsave %0" : "=m" (*addr))
addr        92 arch/i386/isa/npx.c #define	fnstcw(addr)		__asm("fnstcw %0" : "=m" (*addr))
addr        93 arch/i386/isa/npx.c #define	fnstsw(addr)		__asm("fnstsw %0" : "=m" (*addr))
addr        95 arch/i386/isa/npx.c #define	frstor(addr)		__asm("frstor %0" : : "m" (*addr))
addr       138 arch/i386/isa/npx.c #define    fxsave(addr)      __asm("fxsave %0" : "=m" (*addr))
addr       139 arch/i386/isa/npx.c #define    fxrstor(addr)      __asm("fxrstor %0" : : "m" (*addr))
addr       143 arch/i386/isa/npx.c fpu_save(union savefpu *addr)
addr       148 arch/i386/isa/npx.c 		fxsave(&addr->sv_xmm);
addr       153 arch/i386/isa/npx.c 		fnsave(&addr->sv_87);
addr       424 arch/i386/isa/npx.c 	union savefpu *addr;
addr       462 arch/i386/isa/npx.c 	addr = &p->p_addr->u_pcb.pcb_savefpu;
addr       467 arch/i386/isa/npx.c 	fpu_save(addr);
addr       473 arch/i386/isa/npx.c 		fldcw(&addr->sv_xmm.sv_env.en_cw);
addr       479 arch/i386/isa/npx.c 		fldcw(&addr->sv_87.sv_env.en_cw);
addr       490 arch/i386/isa/npx.c 	    addr->sv_xmm.sv_ex_sw = addr->sv_xmm.sv_env.en_sw;
addr       491 arch/i386/isa/npx.c 	    addr->sv_xmm.sv_ex_tw = addr->sv_xmm.sv_env.en_tw;
addr       493 arch/i386/isa/npx.c 	    addr->sv_87.sv_ex_sw = addr->sv_87.sv_env.en_sw;
addr       494 arch/i386/isa/npx.c 	    addr->sv_87.sv_ex_tw = addr->sv_87.sv_env.en_tw;
addr       520 arch/i386/isa/npx.c 			code = x86fpflags_to_siginfo(addr->sv_xmm.sv_ex_sw);
addr       522 arch/i386/isa/npx.c 			code = x86fpflags_to_siginfo(addr->sv_87.sv_ex_sw);
addr       186 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 	bus_addr_t addr;
addr       236 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 			addr = PCI_MAPREG_MEM_ADDR(val);
addr       241 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 			addr = PCI_MAPREG_IO_ADDR(val) & PCIADDR_PORT_END;
addr       250 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 		error += (*func) (sc, pc, tag, mapreg, ex, type, &addr, size);
addr       254 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 				(unsigned int)addr, (unsigned int)size));
addr       265 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c   pcitag_t tag, int mapreg, struct extent *ex, int type, bus_addr_t *addr,
addr       271 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 	if (*addr) /* no need to allocate */
addr       285 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 	  EX_FAST|EX_NOWAIT|EX_MALLOCOK, addr);
addr       292 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 	pci_conf_write(pc, tag, mapreg, *addr);
addr       299 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 	if (pciaddr_ioaddr(pci_conf_read(pc, tag, mapreg)) != *addr) {
addr       301 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 		PCIBIOS_PRINTV(("fixup failed. (new address=%#x)\n", *addr));
addr       304 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 	PCIBIOS_PRINTV(("new address 0x%08x\n", *addr));
addr       311 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c   pcitag_t tag, int mapreg, struct extent *ex, int type, bus_addr_t *addr,
addr       317 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 	if (*addr == 0)
addr       328 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 	error = extent_alloc_region(ex, *addr, size, EX_NOWAIT | EX_MALLOCOK);
addr       341 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c   u_long *addr, bus_size_t size)
addr       346 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 	if (*addr == 0)
addr       358 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 	  type == PCI_MAPREG_TYPE_MEM ? "mem" : "io", *addr, size));
addr       360 arch/i386/pci/pci_addr_fixup.c 	error = extent_alloc_region(ex, *addr, size, EX_NOWAIT | EX_MALLOCOK);
addr       153 arch/i386/stand/libsa/cmd_i386.c 			long long addr, size;
addr       159 arch/i386/stand/libsa/cmd_i386.c 				addr = strtoll(p + 1, NULL, 0);
addr       161 arch/i386/stand/libsa/cmd_i386.c 				addr = 0;
addr       162 arch/i386/stand/libsa/cmd_i386.c 			if (addr == 0 && (*p != '@' || size == 0)) {
addr       168 arch/i386/stand/libsa/cmd_i386.c 					mem_delete(addr, addr + size);
addr       171 arch/i386/stand/libsa/cmd_i386.c 					mem_add(addr, addr + size);
addr       143 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 	mp->addr = (1024 * 1024);	/* 1MB */
addr       148 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 	mp->addr = (1024 * 1024) * 16;	/* 16MB */
addr       175 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 	mp->addr = 1024 * 1024;		/* 1MB */
addr       196 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 	mp->addr = 0;
addr       284 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 	mp->addr = 1024 * 1024;
addr       350 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 			if (im->addr < IOM_BEGIN)
addr       352 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 				  im->addr + im->size) / 1024;
addr       353 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 			if (im->addr >= IOM_END)
addr       374 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 		  (long)(p - tm), p->type, p->addr,
addr       392 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 			register int64_t sp = p->addr, ep = p->addr + p->size;
addr       401 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 				p->addr = ea;
addr       412 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 				p[1].addr = ea;
addr       429 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 			register int64_t sp = p->addr, ep = p->addr + p->size;
addr       436 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 				p->addr = sa;
addr       446 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 				p->addr = sa;
addr       457 arch/i386/stand/libsa/memprobe.c 		p->addr = sa;
addr       227 arch/i386/stand/pxeboot/net.c intoa(n_long addr)
addr       234 arch/i386/stand/pxeboot/net.c 	NTOHL(addr);
addr       240 arch/i386/stand/pxeboot/net.c 		byte = addr & 0xff;
addr       250 arch/i386/stand/pxeboot/net.c 		addr >>= 8;
addr       268 arch/i386/stand/pxeboot/net.c 	n_long addr = 0, n;
addr       273 arch/i386/stand/pxeboot/net.c 	addr |= (n << 24) & 0xff000000;
addr       277 arch/i386/stand/pxeboot/net.c 	addr |= (n << 16) & 0xff0000;
addr       281 arch/i386/stand/pxeboot/net.c 	addr |= (n << 8) & 0xff00;
addr       285 arch/i386/stand/pxeboot/net.c 	addr |= n & 0xff;
addr       289 arch/i386/stand/pxeboot/net.c 	return htonl(addr);
addr        69 compat/common/compat_vm.c 	SCARG(&ua, addr) = SCARG(uap, addr);
addr       114 compat/common/vm_43.c 	SCARG(&nargs, addr) = SCARG(uap, addr);
addr        88 compat/freebsd/freebsd_ptrace.c 		SCARG(&npa, addr) = SCARG(uap, addr);
addr       108 compat/freebsd/freebsd_ptrace.c 		SCARG(&npa, addr) = (caddr_t)&nrp->regs;
addr       114 compat/freebsd/freebsd_ptrace.c 		SCARG(&npa, addr) = (caddr_t)&nrp->fpregs;
addr       121 compat/freebsd/freebsd_ptrace.c 			return freebsd_ptrace_getregs(&fr, SCARG(uap, addr),
addr       126 compat/freebsd/freebsd_ptrace.c 			  SCARG(uap, addr), SCARG(uap, data));
addr       133 compat/freebsd/freebsd_ptrace.c 			SCARG(&npa, addr) = (caddr_t)&nrp->regs;
addr       139 compat/freebsd/freebsd_ptrace.c 			SCARG(&npa, addr) = (caddr_t)&nrp->fpregs;
addr        88 compat/freebsd/freebsd_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       144 compat/freebsd/freebsd_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       220 compat/freebsd/freebsd_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr        94 compat/hpux/hppa/hpux_syscallargs.h 	syscallarg(int *) addr;
addr       190 compat/hpux/hppa/hpux_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       331 compat/hpux/hppa/hpux_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       602 compat/hpux/hpux_compat.c 		SCARG(uap, addr) =
addr       603 compat/hpux/hpux_compat.c 		  (int *)hpux_to_bsd_uoff(SCARG(uap, addr), &isps, cp);
addr       753 compat/hpux/hpux_compat.c 	SCARG(&nargs, addr) = SCARG(uap, addr);
addr        99 compat/hpux/m68k/hpux_syscallargs.h 	syscallarg(int *) addr;
addr       205 compat/hpux/m68k/hpux_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       300 compat/ibcs2/ibcs2_misc.c 		if (error = copyin(sna.addr, &sain, sizeof sain))
addr       305 compat/ibcs2/ibcs2_misc.c 		na.addr = (struct sockaddr *)((int)SCARG(uap, data) + sizeof na);
addr       316 compat/ibcs2/ibcs2_misc.c 		if (error = copyout(&sa, na.addr, sizeof sa))
addr       158 compat/linux/linux_cdrom.c 		bsd_addr_to_linux_addr(&data.te.addr, &tmpl.te.cdte_addr, 
addr       602 compat/linux/linux_misc.c 	SCARG(&nlmap,addr) = (unsigned long)lmap.lm_addr;
addr       659 compat/linux/linux_misc.c 	SCARG(cma, addr) = (void *)SCARG(uap, addr);
addr       706 compat/linux/linux_misc.c 		SCARG(&mua, addr) = (caddr_t)SCARG(uap, old_address) + new_size;
addr       376 compat/linux/linux_socket.c 	SCARG(&baa, name) = (caddr_t) laa.addr;
addr       415 compat/linux/linux_socket.c 	SCARG(&bga, asa) = (struct sockaddr *) lga.addr;
addr       422 compat/linux/linux_socket.c 	if ((error = linux_sa_put((struct osockaddr *)lga.addr)))
addr       447 compat/linux/linux_socket.c 	SCARG(&bga, asa) = (struct sockaddr *) lga.addr;
addr       454 compat/linux/linux_socket.c 	if ((error = linux_sa_put((struct osockaddr *)lga.addr)))
addr        89 compat/linux/linux_socketcall.h 	struct sockaddr *addr;
addr        95 compat/linux/linux_socketcall.h 	struct osockaddr *addr;
addr       101 compat/linux/linux_socketcall.h 	struct sockaddr *addr;
addr       496 compat/linux/linux_syscallargs.h 	syscallarg(unsigned long) addr;
addr       280 compat/osf1/osf1.h 	osf1_data_ptr	addr;
addr        56 compat/osf1/osf1_mmap.c 	SCARG(&a, addr) = SCARG(uap, addr);
addr       122 compat/osf1/osf1_mmap.c 	SCARG(&a, addr) = SCARG(uap, addr);
addr       177 compat/osf1/osf1_mmap.c 		vaddr_t addr = round_page((vaddr_t)SCARG(&a, addr));
addr       185 compat/osf1/osf1_mmap.c 		if (addr != 0 && uvm_map_findspace(&p->p_vmspace->vm_map,
addr       186 compat/osf1/osf1_mmap.c 		  addr, size, &addr, NULL, 0, 0, 0) != NULL) {
addr       192 compat/osf1/osf1_mmap.c 		if (uvm_map_findspace(&p->p_vmspace->vm_map, NBPG, size, &addr,
addr       202 compat/osf1/osf1_mmap.c 			SCARG(&a, addr) = (void *)addr;
addr       219 compat/osf1/osf1_mmap.c 	SCARG(&a, addr) = SCARG(uap, addr);
addr       317 compat/osf1/osf1_mount.c 	bsd_na.addr = (struct sockaddr *)osf_na.addr;
addr       131 compat/osf1/osf1_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       140 compat/osf1/osf1_syscallargs.h 	syscallarg(void *) addr;
addr       146 compat/osf1/osf1_syscallargs.h 	syscallarg(void *) addr;
addr        14 compat/sunos/sunos.h 	struct	sockaddr_in *addr;	/* file server address */
addr       304 compat/sunos/sunos_misc.c 		error = copyin(sna.addr, &sain, sizeof sain);
addr       311 compat/sunos/sunos_misc.c 		na.addr = stackgap_alloc(&sg, sizeof(struct sockaddr));
addr       332 compat/sunos/sunos_misc.c 		error = copyout(&sa, na.addr, sizeof sa);
addr       477 compat/sunos/sunos_misc.c 	SCARG(&ouap, addr) = SCARG(uap, addr);
addr       480 compat/sunos/sunos_misc.c 	  SCARG(&ouap, addr) != 0 &&
addr       481 compat/sunos/sunos_misc.c 	  SCARG(&ouap, addr) < (void *)round_page((vaddr_t)p->p_vmspace->vm_daddr+MAXDSIZ))
addr       482 compat/sunos/sunos_misc.c 		SCARG(&ouap, addr) = (void *)round_page((vaddr_t)p->p_vmspace->vm_daddr+MAXDSIZ);
addr       1022 compat/sunos/sunos_misc.c 	SCARG(&pa, addr) = (caddr_t)SCARG(uap, addr);
addr        62 compat/sunos/sunos_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr        87 compat/sunos/sunos_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       111 compat/sunos/sunos_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       180 compat/sunos/sunos_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       370 compat/svr4/svr4_misc.c 	SCARG(&mm, addr) = SCARG(uap, addr);
addr       375 compat/svr4/svr4_misc.c 	  SCARG(&mm, addr) != 0 && SCARG(&mm, addr) < rp)
addr       376 compat/svr4/svr4_misc.c 		SCARG(&mm, addr) = rp;
addr       404 compat/svr4/svr4_misc.c 	SCARG(&mm, addr) = SCARG(uap, addr);
addr       409 compat/svr4/svr4_misc.c 	  SCARG(&mm, addr) != 0 && SCARG(&mm, addr) < rp)
addr       410 compat/svr4/svr4_misc.c 		SCARG(&mm, addr) = rp;
addr       1392 compat/svr4/svr4_misc.c 	SCARG(&ap, addr) = SCARG(uap, addr);
addr       316 compat/svr4/svr4_stream.c 	na->addr = sain->sin_addr.s_addr;
addr       318 compat/svr4/svr4_stream.c 		 na->addr));
addr       354 compat/svr4/svr4_stream.c 	sain->sin_addr.s_addr = na->addr;
addr       719 compat/svr4/svr4_stream.c 	info.addr = 16;
addr       120 compat/svr4/svr4_stropts.h 	long	addr;
addr       139 compat/svr4/svr4_stropts.h 	u_long	addr;
addr       253 compat/svr4/svr4_syscallargs.h 	syscallarg(svr4_caddr_t) addr;
addr       302 compat/svr4/svr4_syscallargs.h 	syscallarg(svr4_caddr_t) addr;
addr       393 compat/svr4/svr4_syscallargs.h 	syscallarg(svr4_caddr_t) addr;
addr       302 compat/ultrix/ultrix_fs.c 	struct	osockaddr_in *addr;	/* file server address */
addr       415 compat/ultrix/ultrix_fs.c 		if ((error = copyin(una.addr, &osa, sizeof osa)) != 0) {
addr       426 compat/ultrix/ultrix_fs.c 		na.addr = (struct sockaddr *)usp;
addr       439 compat/ultrix/ultrix_fs.c 		if ((error = copyout(sap, na.addr, sizeof (*sap) )) != 0)
addr       324 compat/ultrix/ultrix_misc.c 	SCARG(&ouap, addr) = SCARG(uap, addr);
addr       327 compat/ultrix/ultrix_misc.c 	  SCARG(&ouap, addr) != 0 &&
addr       328 compat/ultrix/ultrix_misc.c 	  SCARG(&ouap, addr) < (void *)round_page((vaddr_t)p->p_vmspace->vm_daddr+MAXDSIZ))
addr       329 compat/ultrix/ultrix_misc.c 		SCARG(&ouap, addr) = (void *)round_page((vaddr_t)p->p_vmspace->vm_daddr+MAXDSIZ);
addr        84 compat/ultrix/ultrix_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       141 compat/ultrix/ultrix_syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr        48 ddb/db_access.c db_get_value(db_addr_t addr, size_t size, boolean_t is_signed)
addr        59 ddb/db_access.c 	db_read_bytes(addr, size, data);
addr        76 ddb/db_access.c db_put_value(db_addr_t addr, size_t size, db_expr_t value)
addr        96 ddb/db_access.c 	db_write_bytes(addr, size, data);
addr       315 ddb/db_aout.c 	u_long		addr;
addr       322 ddb/db_aout.c 	addr = ((struct nlist *)cursym)->n_value;
addr       327 ddb/db_aout.c 		if (sp->n_type == N_FUN && sp->n_value == addr) {
addr        82 ddb/db_break.c db_set_breakpoint(struct vm_map *map, db_addr_t addr, int count)
addr        86 ddb/db_break.c 	if (db_find_breakpoint(map, addr)) {
addr        92 ddb/db_break.c 	if (!DB_VALID_BREAKPOINT(addr)) {
addr       105 ddb/db_break.c 	bkpt->address = addr;
addr       115 ddb/db_break.c db_delete_breakpoint(struct vm_map *map, db_addr_t addr)
addr       124 ddb/db_break.c 		(bkpt->address == addr)) {
addr       138 ddb/db_break.c db_find_breakpoint(struct vm_map *map, db_addr_t addr)
addr       147 ddb/db_break.c 		(bkpt->address == addr))
addr       154 ddb/db_break.c db_find_breakpoint_here(db_addr_t addr)
addr       156 ddb/db_break.c   return db_find_breakpoint(db_map_addr(addr), addr);
addr       204 ddb/db_break.c db_set_temp_breakpoint(db_addr_t addr)
addr       209 ddb/db_break.c 	if (!DB_VALID_BREAKPOINT(addr)) {
addr       222 ddb/db_break.c 	bkpt->address = addr;
addr       268 ddb/db_break.c db_delete_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       270 ddb/db_break.c 	db_delete_breakpoint(db_map_addr(addr), (db_addr_t)addr);
addr       276 ddb/db_break.c db_breakpoint_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       281 ddb/db_break.c 	db_set_breakpoint(db_map_addr(addr), (db_addr_t)addr, count);
addr       287 ddb/db_break.c db_listbreak_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       322 ddb/db_break.c db_map_addr(vaddr_t addr)
addr       333 ddb/db_break.c 	if ((VM_MIN_ADDRESS <= addr) &&
addr       334 ddb/db_break.c 	  (addr < VM_MAX_ADDRESS) &&
addr       157 ddb/db_command.c 	db_expr_t	addr, count;
addr       165 ddb/db_command.c 	  addr = (db_expr_t)db_next;
addr       229 ddb/db_command.c 		if (db_expression(&addr)) {
addr       230 ddb/db_command.c 		  db_dot = (db_addr_t) addr;
addr       235 ddb/db_command.c 		  addr = (db_expr_t) db_dot;
addr       260 ddb/db_command.c 	  (*cmd->fcn)(addr, have_addr, count, modif);
addr       286 ddb/db_command.c db_buf_print_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       293 ddb/db_command.c 	vfs_buf_print((struct buf *) addr, full, db_printf);
addr       298 ddb/db_command.c db_map_print_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       305 ddb/db_command.c     uvm_map_printit((struct vm_map *) addr, full, db_printf);
addr       310 ddb/db_command.c db_malloc_print_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       316 ddb/db_command.c 		addr = 0;
addr       318 ddb/db_command.c 	debug_malloc_printit(db_printf, (vaddr_t)addr);
addr       326 ddb/db_command.c db_mount_print_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       333 ddb/db_command.c 	vfs_mount_print((struct mount *) addr, full, db_printf);
addr       338 ddb/db_command.c db_object_print_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       345 ddb/db_command.c 	uvm_object_printit((struct uvm_object *) addr, full, db_printf);
addr       350 ddb/db_command.c db_page_print_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       357 ddb/db_command.c 	uvm_page_printit((struct vm_page *) addr, full, db_printf);
addr       362 ddb/db_command.c db_vnode_print_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       369 ddb/db_command.c 	vfs_vnode_print((struct vnode *) addr, full, db_printf);
addr       374 ddb/db_command.c db_show_panic_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       384 ddb/db_command.c db_extent_print_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       391 ddb/db_command.c db_pool_print_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       393 ddb/db_command.c 	pool_printit((struct pool *)addr, modif, db_printf);
addr       398 ddb/db_command.c db_proc_print_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       401 ddb/db_command.c 		addr = (db_expr_t)curproc;
addr       403 ddb/db_command.c 	proc_printit((struct proc *)addr, modif, db_printf);
addr       408 ddb/db_command.c db_uvmexp_print_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       505 ddb/db_command.c db_help_cmd(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       564 ddb/db_command.c db_fncall(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       618 ddb/db_command.c db_boot_sync_cmd(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       624 ddb/db_command.c db_boot_crash_cmd(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       630 ddb/db_command.c db_boot_dump_cmd(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       636 ddb/db_command.c db_boot_halt_cmd(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       642 ddb/db_command.c db_boot_reboot_cmd(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       648 ddb/db_command.c db_boot_poweroff_cmd(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       654 ddb/db_command.c db_dmesg_cmd(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       675 ddb/db_command.c db_stack_trace_cmd(db_expr_t addr, boolean_t have_addr, db_expr_t count,
addr       678 ddb/db_command.c 	db_stack_trace_print(addr, have_addr, count, modif, db_printf);
addr        60 ddb/db_examine.c db_examine_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr        68 ddb/db_examine.c 	db_examine((db_addr_t)addr, db_examine_format, count);
addr        72 ddb/db_examine.c db_examine(db_addr_t addr, char *fmt, int count)
addr        87 ddb/db_examine.c 				db_printsym(addr, DB_STGY_ANY, db_printf);
addr        89 ddb/db_examine.c 				db_prev = addr;
addr       111 ddb/db_examine.c 				db_printf("= 0x%lx\n", (long)addr);
addr       114 ddb/db_examine.c 				value = db_get_value(addr, size, TRUE);
addr       115 ddb/db_examine.c 				addr += size;
addr       119 ddb/db_examine.c 				value = db_get_value(addr, size, FALSE);
addr       120 ddb/db_examine.c 				addr += size;
addr       124 ddb/db_examine.c 				value = db_get_value(addr, size, TRUE);
addr       125 ddb/db_examine.c 				addr += size;
addr       129 ddb/db_examine.c 				value = db_get_value(addr, size, TRUE);
addr       130 ddb/db_examine.c 				addr += size;
addr       134 ddb/db_examine.c 				value = db_get_value(addr, size, FALSE);
addr       135 ddb/db_examine.c 				addr += size;
addr       139 ddb/db_examine.c 				value = db_get_value(addr, size, FALSE);
addr       140 ddb/db_examine.c 				addr += size;
addr       144 ddb/db_examine.c 				value = db_get_value(addr, 1, FALSE);
addr       145 ddb/db_examine.c 				addr += 1;
addr       153 ddb/db_examine.c 					value = db_get_value(addr, 1, FALSE);
addr       154 ddb/db_examine.c 					addr += 1;
addr       164 ddb/db_examine.c 				addr = db_disasm(addr, FALSE);
addr       167 ddb/db_examine.c 				addr = db_disasm(addr, TRUE);
addr       176 ddb/db_examine.c 	db_next = addr;
addr       186 ddb/db_examine.c db_print_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       195 ddb/db_examine.c 		db_printsym((db_addr_t)addr, DB_STGY_ANY, db_printf);
addr       198 ddb/db_examine.c 		db_printf("%*r", sizeof(db_expr_t) * 2 * 6 / 5, addr);
addr       201 ddb/db_examine.c 		db_printf("%*x", sizeof(db_expr_t) * 2, addr);
addr       204 ddb/db_examine.c 		db_printf("%*z", sizeof(db_expr_t) * 2, addr);
addr       207 ddb/db_examine.c 		db_printf("%*d", sizeof(db_expr_t) * 2 * 6 / 5, addr);
addr       210 ddb/db_examine.c 		db_printf("%*u", sizeof(db_expr_t) * 2 * 6 / 5, addr);
addr       213 ddb/db_examine.c 		db_printf("%*o", sizeof(db_expr_t) * 2 * 4 / 3, addr);
addr       216 ddb/db_examine.c 		value = addr & 0xFF;
addr       270 ddb/db_examine.c 	db_addr_t	addr;
addr       304 ddb/db_examine.c 	addr = (db_addr_t) value;
addr       328 ddb/db_examine.c 	db_search(addr, size, value, mask, count);
addr       332 ddb/db_examine.c db_search(db_addr_t addr, int size, db_expr_t value, db_expr_t mask,
addr       337 ddb/db_examine.c 		db_prev = addr;
addr       338 ddb/db_examine.c 		if ((db_get_value(addr, size, FALSE) & mask) == value)
addr       340 ddb/db_examine.c 		addr += size;
addr       342 ddb/db_examine.c 	db_next = addr;
addr       180 ddb/db_hangman.c db_hangman(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr        51 ddb/db_print.c db_show_regs(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       242 ddb/db_run.c  db_single_step_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       265 ddb/db_run.c  db_trace_until_call_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count,
addr       284 ddb/db_run.c  db_trace_until_matching_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count,
addr       305 ddb/db_run.c  db_continue_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       131 ddb/db_variables.c db_set_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr        87 ddb/db_watch.c db_set_watchpoint(struct vm_map *map, db_addr_t addr, vsize_t size)
addr       104 ddb/db_watch.c 		(watch->loaddr == addr) &&
addr       105 ddb/db_watch.c 		(watch->hiaddr == addr+size)) {
addr       117 ddb/db_watch.c 	watch->loaddr = addr;
addr       118 ddb/db_watch.c 	watch->hiaddr = addr+size;
addr       127 ddb/db_watch.c db_delete_watchpoint(struct vm_map *map, db_addr_t addr)
addr       136 ddb/db_watch.c 		(watch->loaddr <= addr) &&
addr       137 ddb/db_watch.c 		(addr < watch->hiaddr)) {
addr       169 ddb/db_watch.c db_deletewatch_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       171 ddb/db_watch.c 	db_delete_watchpoint(db_map_addr(addr), addr);
addr       177 ddb/db_watch.c db_watchpoint_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       188 ddb/db_watch.c 	db_set_watchpoint(db_map_addr(addr), addr, size);
addr       194 ddb/db_watch.c db_listwatch_cmd(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       224 ddb/db_watch.c db_find_watchpoint(struct vm_map *map, db_addr_t addr, db_regs_t *regs)
addr       233 ddb/db_watch.c 		if ((watch->loaddr <= addr) &&
addr       234 ddb/db_watch.c 		  (addr < watch->hiaddr))
addr       236 ddb/db_watch.c 		else if ((trunc_page(watch->loaddr) <= addr) &&
addr       237 ddb/db_watch.c 			 (addr < round_page(watch->hiaddr)))
addr        55 ddb/db_write_cmd.c 	db_addr_t	addr;
addr        61 ddb/db_write_cmd.c 	addr = (db_addr_t) address;
addr        81 ddb/db_write_cmd.c 	  old_value = db_get_value(addr, size, FALSE);
addr        82 ddb/db_write_cmd.c 	  db_printsym(addr, DB_STGY_ANY, db_printf);
addr        84 ddb/db_write_cmd.c 	  db_put_value(addr, size, new_value);
addr        85 ddb/db_write_cmd.c 	  addr += size;
addr        95 ddb/db_write_cmd.c 	db_next = addr;
addr        96 ddb/db_write_cmd.c 	db_prev = addr - size;
addr       1381 dev/acpi/acpi.c 	bus_addr_t addr;
addr       1392 dev/acpi/acpi.c 			addr = sc->sc_fadt->smi_cmd;
addr       1398 dev/acpi/acpi.c 			addr = sc->sc_fadt->pm1a_evt_blk;
addr       1399 dev/acpi/acpi.c 			if (reg == ACPIREG_PM1A_EN && addr) {
addr       1400 dev/acpi/acpi.c 				addr += size;
addr       1407 dev/acpi/acpi.c 			addr = sc->sc_fadt->pm1a_cnt_blk;
addr       1413 dev/acpi/acpi.c 			addr = sc->sc_fadt->pm1b_evt_blk;
addr       1414 dev/acpi/acpi.c 			if (reg == ACPIREG_PM1B_EN && addr) {
addr       1415 dev/acpi/acpi.c 				addr += size;
addr       1422 dev/acpi/acpi.c 			addr = sc->sc_fadt->pm1b_cnt_blk;
addr       1427 dev/acpi/acpi.c 			addr = sc->sc_fadt->pm2_cnt_blk;
addr       1434 dev/acpi/acpi.c 			addr = sc->sc_fadt->pm_tmr_blk;
addr       1441 dev/acpi/acpi.c 			addr = sc->sc_fadt->gpe0_blk;
addr       1447 dev/acpi/acpi.c 			if (reg == ACPIREG_GPE0_EN && addr) {
addr       1448 dev/acpi/acpi.c 				addr += size;
addr       1456 dev/acpi/acpi.c 			addr = sc->sc_fadt->gpe1_blk;
addr       1462 dev/acpi/acpi.c 			if (reg == ACPIREG_GPE1_EN && addr) {
addr       1463 dev/acpi/acpi.c 				addr += size;
addr       1468 dev/acpi/acpi.c 		if (size && addr) {
addr       1470 dev/acpi/acpi.c 			  addr, size, name);
addr       1473 dev/acpi/acpi.c 			bus_space_map(sc->sc_iot, addr, size, 0,
addr       1478 dev/acpi/acpi.c 			sc->sc_pmregs[reg].addr = addr;
addr       1547 dev/acpi/acpi.c 	  sc->sc_pmregs[reg].addr, offset, regval);
addr       1616 dev/acpi/acpi.c 	  sc->sc_pmregs[reg].name, sc->sc_pmregs[reg].addr, offset, regval);
addr       294 dev/acpi/acpidebug.c db_acpi_showval(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       309 dev/acpi/acpidebug.c db_acpi_disasm(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       325 dev/acpi/acpidebug.c db_acpi_tree(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       331 dev/acpi/acpidebug.c db_acpi_trace(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       194 dev/acpi/acpiec.c acpiec_read_1(struct acpiec_softc *sc, u_int8_t addr)
addr       202 dev/acpi/acpiec.c 	acpiec_write_data(sc, addr);
addr       210 dev/acpi/acpiec.c acpiec_write_1(struct acpiec_softc *sc, u_int8_t addr, u_int8_t data)
addr       216 dev/acpi/acpiec.c 	acpiec_write_data(sc, addr);
addr       228 dev/acpi/acpiec.c acpiec_read(struct acpiec_softc *sc, u_int8_t addr, int len, u_int8_t *buffer)
addr       238 dev/acpi/acpiec.c 	dnprintf(20, "%s: read %d, %d\n", DEVNAME(sc), (int)addr, len);
addr       241 dev/acpi/acpiec.c 		buffer[reg] = acpiec_read_1(sc, addr + reg);
addr       245 dev/acpi/acpiec.c acpiec_write(struct acpiec_softc *sc, u_int8_t addr, int len, u_int8_t *buffer)
addr       255 dev/acpi/acpiec.c 	dnprintf(20, "%s: write %d, %d\n", DEVNAME(sc), (int)addr, len);
addr       257 dev/acpi/acpiec.c 		acpiec_write_1(sc, addr + reg, buffer[reg]);
addr       359 dev/acpi/acpiec.c acpiec_getregister(const u_int8_t *buf, int size, int *type, bus_size_t *addr)
addr       392 dev/acpi/acpiec.c 	*addr = (int)buf[2] + 256 * (int)buf[3];
addr       127 dev/acpi/acpimadt.c 	caddr_t addr = (caddr_t)(madt + 1);
addr       156 dev/acpi/acpimadt.c 	while (addr < (caddr_t)madt + madt->hdr.length) {
addr       157 dev/acpi/acpimadt.c 		union acpi_madt_entry *entry = (union acpi_madt_entry *)addr;
addr       213 dev/acpi/acpimadt.c 		addr += entry->madt_lapic.length;
addr       221 dev/acpi/acpimadt.c 	addr = (caddr_t)(madt + 1);
addr       222 dev/acpi/acpimadt.c 	while (addr < (caddr_t)madt + madt->hdr.length) {
addr       223 dev/acpi/acpimadt.c 		union acpi_madt_entry *entry = (union acpi_madt_entry *)addr;
addr       288 dev/acpi/acpimadt.c 		addr += entry->madt_lapic.length;
addr       145 dev/acpi/acpiprt.c 	u_int64_t addr;
addr       161 dev/acpi/acpiprt.c 	addr = aml_val2int(v->v_package[0]);
addr       206 dev/acpi/acpiprt.c 	  DEVNAME(sc), aml_nodename(pp->node), addr, pin, irq);
addr       224 dev/acpi/acpiprt.c 		map->bus_pin = ((addr >> 14) & 0x7c) | (pin & 0x3);
addr       242 dev/acpi/acpiprt.c 	dev = ACPI_PCI_DEV(addr << 16);
addr       404 dev/acpi/acpireg.h #define ACPI_PCI_BUS(addr) (u_int16_t)((addr) >> 48)
addr       405 dev/acpi/acpireg.h #define ACPI_PCI_DEV(addr) (u_int16_t)((addr) >> 32)
addr       406 dev/acpi/acpireg.h #define ACPI_PCI_FN(addr) (u_int16_t)((addr) >> 16)
addr       407 dev/acpi/acpireg.h #define ACPI_PCI_REG(addr) (u_int16_t)(addr)
addr        95 dev/acpi/acpivar.h 	int		  addr;
addr       299 dev/adb/akbd.c getleds(int addr)
addr       307 dev/adb/akbd.c 	cmd = ADBTALK(addr, 2);
addr       324 dev/adb/akbd.c 	int addr;
addr       328 dev/adb/akbd.c 	addr = sc->adbaddr;
addr       331 dev/adb/akbd.c 	cmd = ADBTALK(addr, 2);
addr       339 dev/adb/akbd.c 	cmd = ADBLISTEN(addr, 2);
addr       343 dev/adb/akbd.c 	cmd = ADBTALK(addr, 2);
addr       337 dev/ata/atascsi.c 		lba = _3btol(rw->addr) & (SRW_TOPADDR << 16 | 0xffff);
addr       341 dev/ata/atascsi.c 		lba = _4btol(rwb->addr);
addr       642 dev/ata/atascsi.c 		_lto4b(capacity - 1, rcd.addr);
addr       821 dev/ata/wd.c  wdioctl(dev_t dev, u_long xfer, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       847 dev/ata/wd.c  		wdgetdisklabel(dev, wd, (struct disklabel *)addr, 1);
addr       851 dev/ata/wd.c  		*(struct disklabel *)addr = *(wd->sc_dk.dk_label);
addr       855 dev/ata/wd.c  		((struct partinfo *)addr)->disklab = wd->sc_dk.dk_label;
addr       856 dev/ata/wd.c  		((struct partinfo *)addr)->part =
addr       872 dev/ata/wd.c  		  (struct disklabel *)addr, /*wd->sc_dk.dk_openmask : */0);
addr       891 dev/ata/wd.c  		if (*(int *)addr)
addr       906 dev/ata/wd.c  		fop = (struct format_op *)addr;
addr       926 dev/ata/wd.c  		error = wdc_ioctl(wd->drvp, xfer, addr, flag, p);
addr       444 dev/atapiscsi/atapiscsi.c wdc_atapi_ioctl (sc_link, cmd, addr, flag, p)
addr       447 dev/atapiscsi/atapiscsi.c 	caddr_t addr;
addr       458 dev/atapiscsi/atapiscsi.c 	return (wdc_ioctl(drvp, cmd, addr, flag, p));
addr       686 dev/audio.c  audioioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       704 dev/audio.c  		error = audio_ioctl(dev, cmd, addr, flag, p);
addr       707 dev/audio.c  		error = mixer_ioctl(dev, cmd, addr, flag, p);
addr       1561 dev/audio.c  audio_ioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       1578 dev/audio.c  		if (*(int *)addr) {
addr       1624 dev/audio.c  		*(int *)addr = (sc->sc_rr.drops * NBBY) /
addr       1630 dev/audio.c  		*(int *)addr = (sc->sc_pr.drops * NBBY) /
addr       1641 dev/audio.c  		ao = (struct audio_offset *)addr;
addr       1652 dev/audio.c  		ao = (struct audio_offset *)addr;
addr       1668 dev/audio.c  		*(u_long *)addr = sc->sc_pr.used / sc->sc_pparams.factor;
addr       1673 dev/audio.c  		error = audiosetinfo(sc, (struct audio_info *)addr);
addr       1678 dev/audio.c  		error = audiogetinfo(sc, (struct audio_info *)addr);
addr       1690 dev/audio.c  		error = hw->getdev(sc->hw_hdl, (audio_device_t *)addr);
addr       1696 dev/audio.c  		((struct audio_encoding *)addr)->flags = sc->sc_open;
addr       1697 dev/audio.c  		error = hw->query_encoding(sc->hw_hdl, (struct audio_encoding *)addr);
addr       1702 dev/audio.c  		*(int *)addr = sc->sc_full_duplex;
addr       1707 dev/audio.c  		fd = *(int *)addr;
addr       1725 dev/audio.c  		*(int *)addr = hw->get_props(sc->hw_hdl);
addr       2899 dev/audio.c  mixer_ioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       2912 dev/audio.c  		if (*(int *)addr) {
addr       2925 dev/audio.c  		error = hw->getdev(sc->hw_hdl, (audio_device_t *)addr);
addr       2930 dev/audio.c  		((mixer_devinfo_t *)addr)->un.v.delta = 0; /* default */
addr       2931 dev/audio.c  		error = hw->query_devinfo(sc->hw_hdl, (mixer_devinfo_t *)addr);
addr       2936 dev/audio.c  		error = hw->get_port(sc->hw_hdl, (mixer_ctrl_t *)addr);
addr       2943 dev/audio.c  		error = hw->set_port(sc->hw_hdl, (mixer_ctrl_t *)addr);
addr        73 dev/bio.c   bioioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr        82 dev/bio.c   		locate = (struct bio_locate *)addr;
addr        92 dev/bio.c   		common = (struct bio_common *)addr;
addr        96 dev/bio.c   		  (struct bio_mapping *)common->bc_cookie, cmd, addr));
addr       153 dev/bio.c   bio_delegate_ioctl(struct bio_mapping *bm, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       155 dev/bio.c   	return (bm->bm_ioctl(bm->bm_dev, cmd, addr));
addr        54 dev/bluetooth/bthub.c 	bdaddr_t *addr = aux;
addr        60 dev/bluetooth/bthub.c 	  addr->b[5], addr->b[4], addr->b[3],
addr        61 dev/bluetooth/bthub.c 	  addr->b[2], addr->b[1], addr->b[0]);
addr       105 dev/cardbus/cardbus_exrom.c 	size_t addr = 0; /* offset of current rom image */
addr       114 dev/cardbus/cardbus_exrom.c 		val = READ_INT16(romt, romh, addr + CARDBUS_EXROM_SIGNATURE);
addr       120 dev/cardbus/cardbus_exrom.c 		dataptr = addr + READ_INT16(romt, romh,
addr       121 dev/cardbus/cardbus_exrom.c 		  addr + CARDBUS_EXROM_DATA_PTR);
addr       142 dev/cardbus/cardbus_exrom.c 		if (bus_space_subregion(romt, romh, addr,
addr       149 dev/cardbus/cardbus_exrom.c 		addr += image_size;
addr       101 dev/cardbus/if_dc_cardbus.c 	bus_addr_t addr;
addr       110 dev/cardbus/if_dc_cardbus.c 	  PCI_MAPREG_TYPE_IO, 0, &sc->dc_btag, &sc->dc_bhandle, &addr,
addr       116 dev/cardbus/if_dc_cardbus.c 	  &sc->dc_btag, &sc->dc_bhandle, &addr, &csc->sc_mapsize) == 0) {
addr        59 dev/cardbus/rbus.c rbus_space_alloc(rbus_tag_t rbt, bus_addr_t addr, bus_size_t size,
addr        64 dev/cardbus/rbus.c 	  addr, size, mask, align, flags, addrp, bshp));
addr        69 dev/cardbus/rbus.c   bus_addr_t subend, bus_addr_t addr, bus_size_t size,
addr        80 dev/cardbus/rbus.c 	  (u_long)addr, (u_long)size, (u_long)mask, (u_long)align));
addr        82 dev/cardbus/rbus.c 	addr += rbt->rb_offset;
addr        90 dev/cardbus/rbus.c 		return (rbus_space_alloc(rbt->rb_parent, addr, size, mask,
addr       111 dev/cardbus/rbus.c 			if (extent_alloc_subregion(rbt->rb_ext, addr,
addr       112 dev/cardbus/rbus.c 			  addr + size, size, 1, 0, 0, exflags, &result))
addr       117 dev/cardbus/rbus.c 			search_addr = (substart & ~(boundary - 1)) + addr;
addr       165 dev/cardbus/rbus.c 	bus_addr_t addr;
addr       169 dev/cardbus/rbus.c 		status = rbus_space_free(rbt->rb_parent, bsh, size, &addr);
addr       172 dev/cardbus/rbus.c 		md_space_unmap(rbt->rb_bt, bsh, size, &addr);
addr       174 dev/cardbus/rbus.c 		extent_free(rbt->rb_ext, addr, size, exflags);
addr       183 dev/cardbus/rbus.c 		*addrp = addr;
addr       710 dev/ccd.c   	caddr_t addr;
addr       733 dev/ccd.c   	addr = bp->b_data;
addr       735 dev/ccd.c   		rcount = ccdbuffer(cs, bp, bn, addr, bcount, cbpp);
addr       753 dev/ccd.c   		addr += rcount;
addr       763 dev/ccd.c   ccdbuffer(struct ccd_softc *cs, struct buf *bp, daddr64_t bn, caddr_t addr,
addr       775 dev/ccd.c   	  cs, bp, bn, addr, bcount, cbpp));
addr       850 dev/ccd.c   	nbp->b_data = addr;
addr       231 dev/gpio/gpioiic.c gpioiic_i2c_initiate_xfer(void *cookie, i2c_addr_t addr, int flags)
addr       233 dev/gpio/gpioiic.c 	return (i2c_bitbang_initiate_xfer(cookie, addr, flags, &gpioiic_bbops));
addr        89 dev/i2c/i2c_bitbang.c i2c_bitbang_initiate_xfer(void *v, i2c_addr_t addr, int flags,
addr        95 dev/i2c/i2c_bitbang.c 	if ((addr & 0x78) == 0x78)
addr        98 dev/i2c/i2c_bitbang.c 	i2caddr = (addr << 1) | ((flags & I2C_F_READ) ? 1 : 0);
addr        59 dev/i2c/i2c_exec.c iic_exec(i2c_tag_t tag, i2c_op_t op, i2c_addr_t addr, const void *vcmd,
addr        72 dev/i2c/i2c_exec.c 		return ((*tag->ic_exec)(tag->ic_cookie, op, addr, cmd,
addr        76 dev/i2c/i2c_exec.c 		if ((error = iic_initiate_xfer(tag, addr, flags)) != 0)
addr        94 dev/i2c/i2c_exec.c 			  (error = iic_initiate_xfer(tag, addr, flags)) != 0)
addr       104 dev/i2c/i2c_exec.c 			  (error = iic_initiate_xfer(tag, addr, flags)) != 0)
addr       123 dev/i2c/i2c_exec.c iic_smbus_write_byte(i2c_tag_t tag, i2c_addr_t addr, uint8_t cmd,
addr       127 dev/i2c/i2c_exec.c 	return (iic_exec(tag, I2C_OP_WRITE_WITH_STOP, addr, &cmd, 1,
addr       137 dev/i2c/i2c_exec.c iic_smbus_read_byte(i2c_tag_t tag, i2c_addr_t addr, uint8_t cmd,
addr       141 dev/i2c/i2c_exec.c 	return (iic_exec(tag, I2C_OP_READ_WITH_STOP, addr, &cmd, 1,
addr       151 dev/i2c/i2c_exec.c iic_smbus_receive_byte(i2c_tag_t tag, i2c_addr_t addr, uint8_t *valp,
addr       155 dev/i2c/i2c_exec.c 	return (iic_exec(tag, I2C_OP_READ_WITH_STOP, addr, NULL, 0,
addr        82 dev/i2c/i2c_scan.c iicprobeinit(struct i2cbus_attach_args *iba, u_int8_t addr)
addr        85 dev/i2c/i2c_scan.c 	probe_addr = addr;
addr       330 dev/i2c/i2c_scan.c adm1032cloneprobe(u_int8_t addr)
addr       332 dev/i2c/i2c_scan.c 	if (addr == 0x18 || addr == 0x1a || addr == 0x29 ||
addr       333 dev/i2c/i2c_scan.c 	  addr == 0x2b || addr == 0x4c || addr == 0x4e) {
addr       368 dev/i2c/i2c_scan.c iic_ignore_addr(u_int8_t addr)
addr       374 dev/i2c/i2c_scan.c 			ignore_addrs[i] = addr;
addr       381 dev/i2c/i2c_scan.c iic_dump(struct device *dv, u_int8_t addr, char *name)
addr       410 dev/i2c/i2c_scan.c 		printf("%s: addr 0x%x", dv->dv_xname, addr);
addr       423 dev/i2c/i2c_scan.c iic_probe(struct device *self, struct i2cbus_attach_args *iba, u_int8_t addr)
addr       430 dev/i2c/i2c_scan.c 		if (ignore_addrs[i] == addr)
addr       433 dev/i2c/i2c_scan.c 	iicprobeinit(iba, addr);
addr       450 dev/i2c/i2c_scan.c 		if ((addr == 0x2c || addr == 0x2d || addr == 0x2e) &&
addr       453 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if ((addr == 0x2c || addr == 0x2d || addr == 0x2e) &&
addr       456 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if ((addr == 0x2c || addr == 0x2d || addr == 0x2e) &&
addr       459 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if ((addr & 0x7c) == 0x2c &&	/* addr 0b01011xx */
addr       460 dev/i2c/i2c_scan.c 		  iicprobe(0x48) == addr &&
addr       470 dev/i2c/i2c_scan.c 		if (iicprobe(0x48) == addr &&
addr       472 dev/i2c/i2c_scan.c 		  (addr & 0x7c) == 0x2c)
addr       481 dev/i2c/i2c_scan.c 		if ((addr == 0x2c || addr == 0x2e || addr == 0x2f) &&
addr       484 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if ((addr == 0x2c || addr == 0x2d || addr == 0x2e) &&
addr       487 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if (addr == 0x2e && iicprobe(0x3d) == 0x75)
addr       495 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if (addr == 0x2e &&
addr       500 dev/i2c/i2c_scan.c         else if ((addr == 0x2c || addr == 0x2d || addr == 0x2e) &&
addr       512 dev/i2c/i2c_scan.c         else if ((addr == 0x2c || addr == 0x2d || addr == 0x2e) &&
addr       519 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if ((addr & 0x7c) == 0x2c &&	/* addr 0b01011xx */
addr       525 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if ((addr & 0x7c) == 0x2c &&	/* addr 0b01011xx */
addr       531 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if (addr == 0x2e &&
addr       535 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if ((addr == 0x2c || addr == 0x2e || addr == 0x2f) &&
addr       541 dev/i2c/i2c_scan.c 		if ((addr == 0x2c || addr == 0x2e || addr == 0x2f) &&
addr       547 dev/i2c/i2c_scan.c 		if ((addr & 0x7c) == 0x2c &&		/* addr 0b01011xx */
addr       554 dev/i2c/i2c_scan.c 		if ((addr == 0x2c || addr == 0x2d || addr == 0x2e) &&
addr       557 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if ((addr == 0x2c || addr == 0x2d || addr == 0x2e) &&
addr       560 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if ((addr == 0x2c || addr == 0x2d || addr == 0x2e) &&
addr       572 dev/i2c/i2c_scan.c 		if (iicprobe(0x3f) == 0x01 && iicprobe(0x48) == addr &&
addr       580 dev/i2c/i2c_scan.c 		if ((addr == 0x48 || addr == 0x4a || addr == 0x4b) &&
addr       589 dev/i2c/i2c_scan.c 		if (addr == 0x4c &&
addr       593 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if (addr == 0x4c &&
addr       597 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if (addr == 0x4c &&
addr       601 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if (addr == 0x4d &&
addr       605 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if (addr == 0x4c &&
addr       611 dev/i2c/i2c_scan.c 		if ((addr == 0x4c) &&
addr       622 dev/i2c/i2c_scan.c 		if ((addr == 0x4c || addr == 0x4d) &&
addr       628 dev/i2c/i2c_scan.c 		} else if ((addr == 0x18 || addr == 0x19 || addr == 0x1a ||
addr       629 dev/i2c/i2c_scan.c 		  addr == 0x29 || addr == 0x2a || addr == 0x2b ||
addr       630 dev/i2c/i2c_scan.c 		  addr == 0x4c || addr == 0x4d || addr == 0x4e) &&
addr       636 dev/i2c/i2c_scan.c 		} else if ((addr == 0x18 || addr == 0x19 || addr == 0x1a ||
addr       637 dev/i2c/i2c_scan.c 		  addr == 0x29 || addr == 0x2a || addr == 0x2b ||
addr       638 dev/i2c/i2c_scan.c 		  addr == 0x4c || addr == 0x4d || addr == 0x4e) &&
addr       644 dev/i2c/i2c_scan.c 		} else if ((addr == 0x4c || addr == 0x4d || addr == 0x4e) &&
addr       652 dev/i2c/i2c_scan.c 		if (addr == 0x4c && iicprobe(0xff) == 0x01 &&
addr       655 dev/i2c/i2c_scan.c 		if (addr == 0x4d && iicprobe(0xff) == 0x03 &&
addr       660 dev/i2c/i2c_scan.c 		if ((addr == 0x18 || addr == 0x19 || addr == 0x1a ||
addr       661 dev/i2c/i2c_scan.c 		   addr == 0x29 || addr == 0x2a || addr == 0x2b ||
addr       662 dev/i2c/i2c_scan.c 		   addr == 0x4c || addr == 0x4d || addr == 0x4e) &&
addr       666 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if ((addr == 0x4c || addr == 0x4d || addr == 0x4e) &&
addr       670 dev/i2c/i2c_scan.c 		else if ((addr == 0x4c || addr == 0x4d || addr == 0x4e) &&
addr       675 dev/i2c/i2c_scan.c 		} else if ((addr >= 0x48 && addr <= 0x4f) &&
addr       682 dev/i2c/i2c_scan.c 	if (addr == iicprobe(0x48) &&
addr       726 dev/i2c/i2c_scan.c 	} else if (addr == iicprobe (0x4a) && iicprobe(0x4e) == 0x50 &&
addr       729 dev/i2c/i2c_scan.c 	} else if (addr == 0x2d && iicprobe(0x4e) == 0x60 &&
addr       732 dev/i2c/i2c_scan.c 	} else if (addr == 0x2e && iicprobe(0x4e) == 0x70 &&
addr       735 dev/i2c/i2c_scan.c 	} else if (addr >= 0x28 && addr <= 0x2f &&
addr       744 dev/i2c/i2c_scan.c 	} else if ((addr == 0x2d || addr == 0x2e) &&
addr       745 dev/i2c/i2c_scan.c 	  addr * 2 == iicprobe(0x04) &&
addr       749 dev/i2c/i2c_scan.c 	} else if (addr == 0x2d &&
addr       766 dev/i2c/i2c_scan.c 	} else if ((addr == 0x2c || addr == 0x2d) &&
addr       786 dev/i2c/i2c_scan.c 	} else if ((addr == 0x2c || addr == 0x2d || addr == 0x2e) &&
addr       790 dev/i2c/i2c_scan.c 	  (addr & 0x78) == 0x48) {		/* addr 0b1001xxx */
addr       798 dev/i2c/i2c_scan.c 	if (name == NULL && (addr & 0x7c) == 0x48 &&	/* addr 0b1001xxx */
addr       812 dev/i2c/i2c_scan.c 	if (name == NULL && (addr & 0xf8) == 0x28 && iicprobe(0x48) == addr &&
addr       820 dev/i2c/i2c_scan.c 	if (name == NULL && iicprobe(0x48) == addr &&
addr       825 dev/i2c/i2c_scan.c 		name = adm1032cloneprobe(addr);
addr       831 dev/i2c/i2c_scan.c 	iic_dump(self, addr, name);
addr       842 dev/i2c/i2c_scan.c 		ia.ia_addr = addr;
addr       850 dev/i2c/i2c_scan.c 	iic_dump(self, addr, name);
addr       858 dev/i2c/i2c_scan.c 	u_int8_t cmd = 0, addr;
addr       863 dev/i2c/i2c_scan.c 		for (addr = probe_addrs[i].start; addr <= probe_addrs[i].end;
addr       864 dev/i2c/i2c_scan.c 		  addr++) {
addr       867 dev/i2c/i2c_scan.c 			if (iic_exec(ic, I2C_OP_READ_WITH_STOP, addr,
addr       872 dev/i2c/i2c_scan.c 				iic_probe(self, iba, addr);
addr       124 dev/i2c/i2cvar.h #define	iic_initiate_xfer(ic, addr, flags)				\
addr       125 dev/i2c/i2cvar.h 	(*(ic)->ic_initiate_xfer)((ic)->ic_cookie, (addr), (flags))
addr       152 dev/i2c/i2cvar.h void	iic_ignore_addr(u_int8_t addr);
addr       953 dev/i2o/iop.c 	bus_addr_t addr;
addr       1034 dev/i2o/iop.c 	for (i = sc->sc_maxob, addr = sc->sc_rep_phys; i != 0; i--) {
addr       1035 dev/i2o/iop.c 		iop_outl(sc, IOP_REG_OFIFO, (u_int32_t)addr);
addr       1036 dev/i2o/iop.c 		addr += IOP_MAX_MSG_SIZE;
addr       481 dev/i2o/ioprbs.c 					blockno = _3btol(rw->addr) &
addr       487 dev/i2o/ioprbs.c 					blockno = _4btol(rwb->addr);
addr       772 dev/i2o/ioprbs.c 		_lto4b(sc->sc_secperunit - 1, rcd.addr);
addr       2467 dev/ic/aac.c  		_lto4b(sc->aac_hdr[target].hd_size - 1, rcd.addr);
addr       2606 dev/ic/aac.c  			blockno = _3btol(rw->addr) & 
addr       2611 dev/ic/aac.c  			blockno = _4btol(rwb->addr);
addr       451 dev/ic/aacvar.h aac_enc16(addr, value)
addr       452 dev/ic/aacvar.h 	u_int8_t *addr;
addr       455 dev/ic/aacvar.h 	*(u_int16_t *)addr = htole16(value);
addr       459 dev/ic/aacvar.h aac_enc32(addr, value)
addr       460 dev/ic/aacvar.h 	u_int8_t *addr;
addr       463 dev/ic/aacvar.h 	*(u_int32_t *)addr = htole32(value);
addr       467 dev/ic/aacvar.h aac_dec16(addr)
addr       468 dev/ic/aacvar.h 	u_int8_t *addr;
addr       470 dev/ic/aacvar.h 	return letoh16(*(u_int16_t *)addr);
addr       474 dev/ic/aacvar.h aac_dec32(addr)
addr       475 dev/ic/aacvar.h 	u_int8_t *addr;
addr       477 dev/ic/aacvar.h 	return letoh32(*(u_int32_t *)addr);
addr        58 dev/ic/ac97.h 	int (*mixer_get_port)(struct ac97_codec_if *addr, mixer_ctrl_t *cp);
addr        59 dev/ic/ac97.h 	int (*mixer_set_port)(struct ac97_codec_if *addr, mixer_ctrl_t *cp);
addr        60 dev/ic/ac97.h 	int (*query_devinfo)(struct ac97_codec_if *addr, mixer_devinfo_t *cp);
addr        61 dev/ic/ac97.h 	int (*get_portnum_by_name)(struct ac97_codec_if *addr, char *class,
addr        69 dev/ic/ac97.h 	void (*restore_ports)(struct ac97_codec_if *addr);
addr       439 dev/ic/acx100.c #define MEMBLK_ALIGN(addr)	\
addr       440 dev/ic/acx100.c   (((addr) + (ACX100_MEMBLK_ALIGN - 1)) & ~(ACX100_MEMBLK_ALIGN - 1))
addr       791 dev/ic/adv.c  			ccb->sghead.sg_list[nsegs].addr =
addr       1003 dev/ic/advlib.c AscReadLramByte(iot, ioh, addr)
addr       1006 dev/ic/advlib.c 	u_int16_t    addr;
addr       1012 dev/ic/advlib.c 	ASC_SET_CHIP_LRAM_ADDR(iot, ioh, addr & 0xFFFE);
addr       1015 dev/ic/advlib.c 	if (addr & 1) {
addr       1028 dev/ic/advlib.c AscWriteLramByte(iot, ioh, addr, data)
addr       1031 dev/ic/advlib.c 	u_int16_t    addr;
addr       1037 dev/ic/advlib.c 	word_data = AscReadLramWord(iot, ioh, addr & 0xFFFE);
addr       1039 dev/ic/advlib.c 	if (addr & 1) {
addr       1049 dev/ic/advlib.c 	AscWriteLramWord(iot, ioh, addr, word_data);
addr       1054 dev/ic/advlib.c AscReadLramWord(iot, ioh, addr)
addr       1057 dev/ic/advlib.c 	u_int16_t    addr;
addr       1060 dev/ic/advlib.c 	ASC_SET_CHIP_LRAM_ADDR(iot, ioh, addr);
addr       1066 dev/ic/advlib.c AscWriteLramWord(iot, ioh, addr, data)
addr       1069 dev/ic/advlib.c 	u_int16_t    addr;
addr       1073 dev/ic/advlib.c 	ASC_SET_CHIP_LRAM_ADDR(iot, ioh, addr);
addr       1079 dev/ic/advlib.c AscReadLramDWord(iot, ioh, addr)
addr       1082 dev/ic/advlib.c 	u_int16_t    addr;
addr       1087 dev/ic/advlib.c 	ASC_SET_CHIP_LRAM_ADDR(iot, ioh, addr);
addr       1096 dev/ic/advlib.c AscWriteLramDWord(iot, ioh, addr, data)
addr       1099 dev/ic/advlib.c 	u_int16_t    addr;
addr       1103 dev/ic/advlib.c 	ASC_SET_CHIP_LRAM_ADDR(iot, ioh, addr);
addr       1314 dev/ic/advlib.c 	return (sg_head.sg_list[0].addr);
addr       1329 dev/ic/advlib.c 	asc_sg_head_ptr->sg_list[0].addr = (u_int32_t) buf_addr;
addr       1405 dev/ic/advlib.c AscReadEEPWord(iot, ioh, addr)
addr       1408 dev/ic/advlib.c 	u_int8_t    addr;
addr       1415 dev/ic/advlib.c 	cmd_reg = addr | ASC_EEP_CMD_READ;
addr       1426 dev/ic/advlib.c AscWriteEEPWord(iot, ioh, addr, word_val)
addr       1429 dev/ic/advlib.c 	u_int8_t    addr;
addr       1434 dev/ic/advlib.c 	read_wval = AscReadEEPWord(iot, ioh, addr);
addr       1440 dev/ic/advlib.c 		AscWriteEEPCmdReg(iot, ioh, ASC_EEP_CMD_WRITE | addr);
addr       1444 dev/ic/advlib.c 		return (AscReadEEPWord(iot, ioh, addr));
addr       2018 dev/ic/advlib.c AscGetQDoneInfo(iot, ioh, addr, scsiq)
addr       2021 dev/ic/advlib.c 	u_int16_t	addr;
addr       2026 dev/ic/advlib.c 	ASC_SET_CHIP_LRAM_ADDR(iot, ioh, addr);
addr       2482 dev/ic/advlib.c 	u_int32_t    addr;
addr       2527 dev/ic/advlib.c 			scsiq->q1.data_addr = sg_head->sg_list[0].addr;
addr       2574 dev/ic/advlib.c 					addr = sg_head->sg_list[sg_entry_cnt_minus_one].addr +
addr       2576 dev/ic/advlib.c 					extra_bytes = addr & 0x0003;
addr       2597 dev/ic/advlib.c 					addr = scsiq->q1.data_addr + scsiq->q1.data_cnt;
addr       2598 dev/ic/advlib.c 					extra_bytes = addr & 0x0003;
addr       2684 dev/ic/advlib.c 		scsiq->q1.data_addr = sg_head->sg_list[0].addr;
addr       2793 dev/ic/advlib.c AscPutSCSIQ(iot, ioh, addr, scsiq)
addr       2796 dev/ic/advlib.c 	u_int16_t		addr;
addr       2802 dev/ic/advlib.c 	ASC_SET_CHIP_LRAM_ADDR(iot, ioh, addr);
addr       567 dev/ic/advlib.h 	u_int32_t	addr;
addr       1269 dev/ic/advlib.h #define ASC_SET_CHIP_LRAM_ADDR(iot, ioh, addr)			bus_space_write_2((iot), (ioh), ASC_IOP_RAM_ADDR, addr)
addr       1643 dev/ic/adwlib.c 	u_int16_t addr, chksum;
addr       1655 dev/ic/adwlib.c 	for (addr = ADW_EEP_DVC_CFG_BEGIN;
addr       1656 dev/ic/adwlib.c 	   addr < ADW_EEP_DVC_CFG_END; addr++, wbuf++) {
addr       1660 dev/ic/adwlib.c 				ADW_EEP_CMD_WRITE | addr);
addr       1670 dev/ic/adwlib.c 			ADW_EEP_CMD_WRITE | addr);
addr       1677 dev/ic/adwlib.c 	for (addr = ADW_EEP_DVC_CTL_BEGIN;
addr       1678 dev/ic/adwlib.c 	   addr < ADW_EEP_MAX_WORD_ADDR; addr++, wbuf++) {
addr       1681 dev/ic/adwlib.c 				ADW_EEP_CMD_WRITE | addr);
addr       934 dev/ic/adwlib.h #define ADW_READ_BYTE_LRAM(iot, ioh, addr, byte)		\
addr       936 dev/ic/adwlib.h 	bus_space_write_2((iot), (ioh), IOPW_RAM_ADDR, (addr));	\
addr       941 dev/ic/adwlib.h #define ADW_WRITE_BYTE_LRAM(iot, ioh, addr, byte)		\
addr       943 dev/ic/adwlib.h 	bus_space_write_2((iot), (ioh), IOPW_RAM_ADDR, (addr));	\
addr       948 dev/ic/adwlib.h #define ADW_READ_WORD_LRAM(iot, ioh, addr, word)		\
addr       950 dev/ic/adwlib.h 	bus_space_write_2((iot), (ioh), IOPW_RAM_ADDR, (addr));	\
addr       955 dev/ic/adwlib.h #define ADW_WRITE_WORD_LRAM(iot, ioh, addr, word)		\
addr       957 dev/ic/adwlib.h 	bus_space_write_2((iot), (ioh), IOPW_RAM_ADDR, (addr));	\
addr       963 dev/ic/adwlib.h #define ADW_WRITE_DWORD_LRAM(iot, ioh, addr, dword)			\
addr       965 dev/ic/adwlib.h 	bus_space_write_2((iot), (ioh), IOPW_RAM_ADDR, (addr));		\
addr       968 dev/ic/adwlib.h 	bus_space_write_2((iot), (ioh), IOPW_RAM_ADDR, (addr) + 2);	\
addr       801 dev/ic/aic79xx.c 				data_addr = sg->addr;
addr       810 dev/ic/aic79xx.c 				data_addr |= sg->addr;
addr       2772 dev/ic/aic79xx.c 				uint64_t addr;
addr       2775 dev/ic/aic79xx.c 				addr = aic_le64toh(sg_list[i].addr);
addr       2779 dev/ic/aic79xx.c 				    (uint32_t)((addr >> 32) & 0xFFFFFFFF),
addr       2780 dev/ic/aic79xx.c 				    (uint32_t)(addr & 0xFFFFFFFF),
addr       2796 dev/ic/aic79xx.c 				    aic_le32toh(sg_list[i].addr),
addr       4954 dev/ic/aic79xx.c 					data_addr = aic_le64toh(sg->addr)
addr       4987 dev/ic/aic79xx.c 					data_addr = aic_le32toh(sg->addr)
addr       5080 dev/ic/aic79xx.c 		dataptr = aic_le64toh(sg->addr)
addr       5092 dev/ic/aic79xx.c 		dataptr = aic_le32toh(sg->addr)
addr       9388 dev/ic/aic79xx.c ahd_write_flexport(struct ahd_softc *ahd, u_int addr, u_int value)
addr       9393 dev/ic/aic79xx.c 	if (addr > 7)
addr       9395 dev/ic/aic79xx.c 	ahd_outb(ahd, BRDCTL, BRDEN|(addr << 3));
addr       9401 dev/ic/aic79xx.c 	ahd_outb(ahd, BRDCTL, BRDSTB|BRDEN|(addr << 3));
addr       9403 dev/ic/aic79xx.c 	ahd_outb(ahd, BRDCTL, BRDEN|(addr << 3));
addr       9411 dev/ic/aic79xx.c ahd_read_flexport(struct ahd_softc *ahd, u_int addr, uint8_t *value)
addr       9416 dev/ic/aic79xx.c 	if (addr > 7)
addr       9418 dev/ic/aic79xx.c 	ahd_outb(ahd, BRDCTL, BRDRW|BRDEN|(addr << 3));
addr       10217 dev/ic/aic79xx.c 	   void *sgptr, bus_addr_t addr, bus_size_t len, int last)
addr       10225 dev/ic/aic79xx.c 		sg->addr = aic_htole64(addr);
addr       10232 dev/ic/aic79xx.c 		sg->addr = aic_htole32(addr & 0xFFFFFFFF);
addr       10233 dev/ic/aic79xx.c 		sg->len = aic_htole32(len | ((addr >> 8) & 0x7F000000)
addr       10270 dev/ic/aic79xx.c 		scb->hscb->dataptr = sg->addr;
addr       10278 dev/ic/aic79xx.c 		dataptr_words[0] = sg->addr;
addr       573 dev/ic/aic79xx.h 	uint32_t	addr;
addr       581 dev/ic/aic79xx.h 	uint64_t	addr;
addr       1433 dev/ic/aic79xx.h 					  u_int addr, u_int value);
addr       1434 dev/ic/aic79xx.h int			 ahd_read_flexport(struct ahd_softc *ahd, u_int addr,
addr        98 dev/ic/aic79xx_inline.h 				   void *sgptr, bus_addr_t addr,
addr       570 dev/ic/aic7xxx.c 			sg->addr = ahc_get_sense_bufaddr(ahc, scb);
addr       575 dev/ic/aic7xxx.c 			sg->addr = aic_htole32(sg->addr);
addr       617 dev/ic/aic7xxx.c 			hscb->dataptr = sg->addr; 
addr       907 dev/ic/aic7xxx.c 				    aic_le32toh(scb->sg_list[i].addr),
addr       1619 dev/ic/aic7xxx.c 			    aic_le32toh(scb->sg_list[i].addr),
addr       3717 dev/ic/aic7xxx.c 				data_addr = aic_le32toh(sg->addr)
addr       3773 dev/ic/aic7xxx.c 	dataptr = aic_le32toh(sg->addr)
addr       389 dev/ic/aic7xxx_openbsd.c 			sg->addr = aic_htole32(dm_segs->ds_addr);
addr       421 dev/ic/aic7xxx_openbsd.c 		scb->hscb->dataptr = scb->sg_list->addr;
addr       524 dev/ic/aic7xxxvar.h 	uint32_t	addr;
addr       1512 dev/ic/ami.c  		_lto4b(sc->sc_hdr[target].hd_size - 1, rcd.addr);
addr       1533 dev/ic/ami.c  		blockno = _3btol(rw->addr) & (SRW_TOPADDR << 16 | 0xffff);
addr       1537 dev/ic/ami.c  		blockno = _4btol(rwb->addr);
addr       1648 dev/ic/ami.c  ami_scsi_ioctl(struct scsi_link *link, u_long cmd, caddr_t addr, int flag,
addr       1656 dev/ic/ami.c  		return (sc->sc_ioctl(link->adapter_softc, cmd, addr));
addr       1663 dev/ic/ami.c  ami_ioctl(struct device *dev, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       1676 dev/ic/ami.c  		error = ami_ioctl_inq(sc, (struct bioc_inq *)addr);
addr       1681 dev/ic/ami.c  		error = ami_ioctl_vol(sc, (struct bioc_vol *)addr);
addr       1686 dev/ic/ami.c  		error = ami_ioctl_disk(sc, (struct bioc_disk *)addr);
addr       1691 dev/ic/ami.c  		error = ami_ioctl_alarm(sc, (struct bioc_alarm *)addr);
addr       1696 dev/ic/ami.c  		error = ami_ioctl_setstate(sc, (struct bioc_setstate *)addr);
addr       1560 dev/ic/atw.c  	u_int addr, val;
addr       1565 dev/ic/atw.c  	for (addr = 0; addr <= 8; addr++) {
addr       1566 dev/ic/atw.c  		printf("%s: synth[%d] = ", sc->sc_dev.dv_xname, addr);
addr       1567 dev/ic/atw.c  		if (atw_si4126_read(sc, addr, &val) == 0) {
addr       1787 dev/ic/atw.c  	u_int addr, val;
addr       1792 dev/ic/atw.c  	for (addr = 0x01; addr <= 0x15; addr++) {
addr       1793 dev/ic/atw.c  		printf("%s: bbp[%d] = \n", sc->sc_dev.dv_xname, addr);
addr       1794 dev/ic/atw.c  		if (atw_rf3000_read(sc, addr, &val) != 0) {
addr       1877 dev/ic/atw.c  atw_rf3000_write(struct atw_softc *sc, u_int addr, u_int val)
addr       1884 dev/ic/atw.c  	   LSHIFT(addr & 0x7f, ATW_BBPCTL_ADDR_MASK);
addr       1915 dev/ic/atw.c  atw_rf3000_read(struct atw_softc *sc, u_int addr, u_int *val)
addr       1932 dev/ic/atw.c  	reg = sc->sc_bbpctl_rd | LSHIFT(addr & 0x7f, ATW_BBPCTL_ADDR_MASK);
addr       1963 dev/ic/atw.c  atw_si4126_write(struct atw_softc *sc, u_int addr, u_int val)
addr       1972 dev/ic/atw.c  		addr &= 0x1f;
addr       1973 dev/ic/atw.c  		bits = val | (addr << 18);
addr       1977 dev/ic/atw.c  		KASSERT((addr & ~PRESHIFT(SI4126_TWI_ADDR_MASK)) == 0);
addr       1981 dev/ic/atw.c  		  LSHIFT(addr, SI4126_TWI_ADDR_MASK);
addr       2012 dev/ic/atw.c  atw_si4126_read(struct atw_softc *sc, u_int addr, u_int *val)
addr       2017 dev/ic/atw.c  	KASSERT((addr & ~PRESHIFT(SI4126_TWI_ADDR_MASK)) == 0);
addr       2031 dev/ic/atw.c  	reg = sc->sc_synctl_rd | LSHIFT(addr, ATW_SYNCTL_DATA_MASK);
addr       2056 dev/ic/atw.c  #define	atw_calchash(addr) \
addr       2057 dev/ic/atw.c  	(ether_crc32_le((addr), IEEE80211_ADDR_LEN) & BITS(5, 0))
addr       1257 dev/ic/bha.c  	  offsetof(struct bha_control, bc_mbx), mailbox.cmd.addr);
addr       362 dev/ic/bhareg.h 		physaddr addr;
addr       169 dev/ic/bt463.c #define BTWREG(data, addr, val) do { bt463_wraddr((data), (addr)); \
addr       173 dev/ic/bt463.c #define BTRREG(data, addr) (bt463_wraddr((data), (addr)), \
addr        76 dev/ic/bt8xx.h 	u_int	addr;	/* Address of location to dma to */
addr       353 dev/ic/cac.c  			sgb->addr =
addr       633 dev/ic/cac.c  		  CAC_GET1(dinfo->nsectors) - 1, rcd.addr);
addr       655 dev/ic/cac.c  			blockno = _3btol(rw->addr) &
addr       660 dev/ic/cac.c  			blockno = _4btol(rwb->addr);
addr       202 dev/ic/cacreg.h 	u_int32_t	addr;		/* physical address of block */
addr        74 dev/ic/ciss.c   caddr_t addr, int flag, struct proc *p);
addr       1010 dev/ic/ciss.c   caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       1013 dev/ic/ciss.c 	return ciss_ioctl(link->adapter_softc, cmd, addr);
addr       1027 dev/ic/ciss.c ciss_ioctl(struct device *dev, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       1051 dev/ic/ciss.c 		bi = (struct bioc_inq *)addr;
addr       1058 dev/ic/ciss.c 		bv = (struct bioc_vol *)addr;
addr       1096 dev/ic/ciss.c 		bd = (struct bioc_disk *)addr;
addr       1150 dev/ic/ciss.c 		bb = (struct bioc_blink *)addr;
addr       314 dev/ic/dc.c  dc_eeprom_putbyte(sc, addr)
addr       316 dev/ic/dc.c  	int addr;
addr       338 dev/ic/dc.c  		if (addr & (1 << i)) {
addr       357 dev/ic/dc.c  dc_eeprom_getword_pnic(sc, addr, dest)
addr       359 dev/ic/dc.c  	int addr;
addr       365 dev/ic/dc.c  	CSR_WRITE_4(sc, DC_PN_SIOCTL, DC_PN_EEOPCODE_READ|addr);
addr       383 dev/ic/dc.c  dc_eeprom_getword_xircom(struct dc_softc *sc, int addr, u_int16_t *dest)
addr       387 dev/ic/dc.c  	addr *= 2;
addr       388 dev/ic/dc.c  	CSR_WRITE_4(sc, DC_ROM, addr | 0x160);
addr       390 dev/ic/dc.c  	addr += 1;
addr       391 dev/ic/dc.c  	CSR_WRITE_4(sc, DC_ROM, addr | 0x160);
addr       401 dev/ic/dc.c  dc_eeprom_getword(sc, addr, dest)
addr       403 dev/ic/dc.c  	int addr;
addr       425 dev/ic/dc.c  	dc_eeprom_putbyte(sc, addr);
addr       874 dev/ic/dc.c  dc_crc_le(sc, addr)
addr       876 dev/ic/dc.c  	caddr_t addr;
addr       881 dev/ic/dc.c  	crc = ether_crc32_le(addr, ETHER_ADDR_LEN);
addr       909 dev/ic/dc.c  #define dc_crc_be(addr)	((ether_crc32_be(addr,ETHER_ADDR_LEN) >> 26) \
addr       452 dev/ic/dpt.c  dpt_cmd(sc, cp, addr, eatacmd, icmd)
addr       455 dev/ic/dpt.c  	u_int32_t addr;
addr       474 dev/ic/dpt.c  		addr = 0;
addr       476 dev/ic/dpt.c  	dpt_outb(sc, HA_DMA_BASE + 0, (u_int32_t)addr);
addr       477 dev/ic/dpt.c  	dpt_outb(sc, HA_DMA_BASE + 1, (u_int32_t)addr >> 8);
addr       478 dev/ic/dpt.c  	dpt_outb(sc, HA_DMA_BASE + 2, (u_int32_t)addr >> 16);
addr       479 dev/ic/dpt.c  	dpt_outb(sc, HA_DMA_BASE + 3, (u_int32_t)addr >> 24);
addr       692 dev/ic/gdt_common.c 					blockno = _3btol(rw->addr) &
addr       698 dev/ic/gdt_common.c 					blockno = _4btol(rwb->addr);
addr       999 dev/ic/gdt_common.c 		_lto4b(gdt->sc_hdr[target].hd_size - 1, rcd.addr);
addr       1479 dev/ic/gdt_common.c gdt_ioctl(struct device *dev, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       1489 dev/ic/gdt_common.c 		error = gdt_ioctl_inq(sc, (struct bioc_inq *)addr);
addr       1494 dev/ic/gdt_common.c 		error = gdt_ioctl_vol(sc, (struct bioc_vol *)addr);
addr       1499 dev/ic/gdt_common.c 		error = gdt_ioctl_disk(sc, (struct bioc_disk *)addr);
addr       1504 dev/ic/gdt_common.c 		error = gdt_ioctl_alarm(sc, (struct bioc_alarm *)addr);
addr       1509 dev/ic/gdt_common.c 		error = gdt_ioctl_setstate(sc, (struct bioc_setstate *)addr);
addr       1557 dev/ic/gdt_common.c gdt_ioctl(dev, cmd, addr)
addr       1560 dev/ic/gdt_common.c 	caddr_t addr;
addr       1567 dev/ic/gdt_common.c 		dummy = (struct gdt_dummy *)addr;
addr       1576 dev/ic/gdt_common.c 		ucmd = (gdt_ucmd_t *)addr;
addr       1589 dev/ic/gdt_common.c 		((gdt_drvers_t *)addr)->vers = 
addr       1594 dev/ic/gdt_common.c 		((gdt_ctrcnt_t *)addr)->cnt = gdt_cnt;
addr       1602 dev/ic/gdt_common.c 		p = (gdt_ctrt_t *)addr;
addr       1616 dev/ic/gdt_common.c 		p = (gdt_osv_t *)addr;
addr       1636 dev/ic/gdt_common.c 		p = (gdt_event_t *)addr;
addr       1669 dev/ic/gdt_common.c 		bcopy(&gdt_stat, (gdt_statist_t *)addr, sizeof gdt_stat);
addr       419 dev/ic/gdtvar.h gdt_enc16(addr, value)
addr       420 dev/ic/gdtvar.h 	u_int8_t *addr;
addr       423 dev/ic/gdtvar.h 	*(u_int16_t *)addr = htole16(value);
addr       427 dev/ic/gdtvar.h gdt_enc32(addr, value)
addr       428 dev/ic/gdtvar.h 	u_int8_t *addr;
addr       431 dev/ic/gdtvar.h 	*(u_int32_t *)addr = htole32(value);
addr       435 dev/ic/gdtvar.h gdt_dec8(addr)
addr       436 dev/ic/gdtvar.h 	u_int8_t *addr;
addr       438 dev/ic/gdtvar.h 	return *(u_int8_t *)addr;
addr       442 dev/ic/gdtvar.h gdt_dec16(addr)
addr       443 dev/ic/gdtvar.h 	u_int8_t *addr;
addr       445 dev/ic/gdtvar.h 	return letoh16(*(u_int16_t *)addr);
addr       449 dev/ic/gdtvar.h gdt_dec32(addr)
addr       450 dev/ic/gdtvar.h 	u_int8_t *addr;
addr       452 dev/ic/gdtvar.h 	return letoh32(*(u_int32_t *)addr);
addr       862 dev/ic/i82365.c 	bus_addr_t addr;
addr       876 dev/ic/i82365.c 	addr = 0;		/* XXX gcc -Wuninitialized */
addr       886 dev/ic/i82365.c 			addr = sc->membase + (i * PCIC_MEM_PAGESIZE);
addr       890 dev/ic/i82365.c 			pcmhp->addr = addr;
addr       896 dev/ic/i82365.c 			  (u_long) addr, (u_long) size));
addr       984 dev/ic/i82365.c 	  (h->mem[win].addr >> PCIC_SYSMEM_ADDRX_SHIFT) & 0xff);
addr       986 dev/ic/i82365.c 	  ((h->mem[win].addr >> (PCIC_SYSMEM_ADDRX_SHIFT + 8)) &
addr       991 dev/ic/i82365.c 	  ((h->mem[win].addr + h->mem[win].size) >>
addr       994 dev/ic/i82365.c 	  (((h->mem[win].addr + h->mem[win].size) >>
addr       1064 dev/ic/i82365.c 	busaddr = pcmhp->addr;
addr       1088 dev/ic/i82365.c 	h->mem[win].addr = busaddr;
addr       1198 dev/ic/i82365.c 	pcihp->addr = ioaddr;
addr       1272 dev/ic/i82365.c 	  win, (long) h->io[win].addr, (long) h->io[win].size,
addr       1275 dev/ic/i82365.c 	pcic_write(h, io_map_index[win].start_lsb, h->io[win].addr & 0xff);
addr       1277 dev/ic/i82365.c 	  (h->io[win].addr >> 8) & 0xff);
addr       1280 dev/ic/i82365.c 	  (h->io[win].addr + h->io[win].size - 1) & 0xff);
addr       1282 dev/ic/i82365.c 	  ((h->io[win].addr + h->io[win].size - 1) >> 8) & 0xff);
addr       1304 dev/ic/i82365.c 	bus_addr_t ioaddr = pcihp->addr + offset;
addr       1335 dev/ic/i82365.c 	h->io[win].addr = ioaddr;
addr        65 dev/ic/i82365var.h 		bus_addr_t	addr;
addr        72 dev/ic/i82365var.h 		bus_addr_t	addr;
addr       220 dev/ic/i82596var.h 					int addr);
addr        82 dev/ic/if_wi_hostap.c struct wihap_sta_info *wihap_sta_alloc(struct wi_softc *sc, u_int8_t *addr);
addr        84 dev/ic/if_wi_hostap.c struct wihap_sta_info *wihap_sta_find(struct wihap_info *whi, u_int8_t *addr);
addr        85 dev/ic/if_wi_hostap.c int wihap_sta_is_assoc(struct wihap_info *whi, u_int8_t addr[]);
addr       323 dev/ic/if_wi_hostap.c sta_hash_func(u_int8_t addr[])
addr       325 dev/ic/if_wi_hostap.c 	return ((addr[3] + addr[4] + addr[5]) % WI_STA_HASH_SIZE);
addr       366 dev/ic/if_wi_hostap.c 				  ether_sprintf(sta->addr));
addr       369 dev/ic/if_wi_hostap.c 			wihap_sta_disassoc(sc, sta->addr,
addr       383 dev/ic/if_wi_hostap.c 				  ether_sprintf(sta->addr));
addr       386 dev/ic/if_wi_hostap.c 			wihap_sta_deauth(sc, sta->addr,
addr       457 dev/ic/if_wi_hostap.c wihap_sta_alloc(struct wi_softc *sc, u_int8_t *addr)
addr       461 dev/ic/if_wi_hostap.c 	int i, hash = sta_hash_func(addr);
addr       484 dev/ic/if_wi_hostap.c 	bcopy(addr, &sta->addr, ETHER_ADDR_LEN);
addr       496 dev/ic/if_wi_hostap.c wihap_sta_find(struct wihap_info *whi, u_int8_t *addr)
addr       501 dev/ic/if_wi_hostap.c 	i = sta_hash_func(addr);
addr       503 dev/ic/if_wi_hostap.c 		if (addr_cmp(addr, sta->addr))
addr       1052 dev/ic/if_wi_hostap.c wihap_sta_is_assoc(struct wihap_info *whi, u_int8_t addr[])
addr       1056 dev/ic/if_wi_hostap.c 	sta = wihap_sta_find(whi, addr);
addr       1072 dev/ic/if_wi_hostap.c wihap_check_tx(struct wihap_info *whi, u_int8_t addr[], u_int8_t *txrate)
addr       1078 dev/ic/if_wi_hostap.c 	if (addr[0] & 0x01) {
addr       1084 dev/ic/if_wi_hostap.c 	sta = wihap_sta_find(whi, addr);
addr       1224 dev/ic/if_wi_hostap.c 		sta = wihap_sta_find(whi, reqsta.addr);
addr       1230 dev/ic/if_wi_hostap.c 				wihap_sta_disassoc(sc, sta->addr,
addr       1234 dev/ic/if_wi_hostap.c 				wihap_sta_deauth(sc, sta->addr,
addr       1246 dev/ic/if_wi_hostap.c 		sta = wihap_sta_find(whi, reqsta.addr);
addr       1268 dev/ic/if_wi_hostap.c 		sta = wihap_sta_find(whi, reqsta.addr);
addr       1279 dev/ic/if_wi_hostap.c 		sta = wihap_sta_alloc(sc, reqsta.addr);
addr       1310 dev/ic/if_wi_hostap.c 			bcopy(sta->addr, stabuf.addr, ETHER_ADDR_LEN);
addr       1317 dev/ic/if_wi_hostap.c 			error = copyout(&stabuf, (caddr_t) reqall.addr + n,
addr       1340 dev/ic/if_wi_hostap.c 			IEEE80211_ADDR_COPY(nr.nr_macaddr, sta->addr);
addr       1410 dev/ic/if_wi_hostap.c wihap_check_tx(struct wihap_info *whi, u_int8_t addr[], u_int8_t *txrate)
addr        43 dev/ic/if_wi_hostap.h 	u_int8_t	addr[6];
addr        72 dev/ic/if_wi_hostap.h 	struct hostap_sta *addr;
addr        84 dev/ic/if_wi_hostap.h 	u_int8_t	addr[6];
addr       2716 dev/ic/iha.c  	u_int8_t gctrl, addr;
addr       2726 dev/ic/iha.c  	for (addr=0, chksum=0; addr < chksum_addr; addr++, np++) {
addr       2727 dev/ic/iha.c  		*np = iha_se2_rd(iot, ioh, addr);
addr       2750 dev/ic/iha.c  iha_se2_rd(iot, ioh, addr)
addr       2753 dev/ic/iha.c  	u_int8_t	  addr;
addr       2760 dev/ic/iha.c  	iha_se2_instr(iot, ioh, (addr | NVREAD));
addr       298 dev/ic/lsi64854.c lsi64854_setup(sc, addr, len, datain, dmasize)
addr       300 dev/ic/lsi64854.c 	caddr_t *addr;
addr       312 dev/ic/lsi64854.c 	sc->sc_dmaaddr = addr;
addr       556 dev/ic/lsi64854.c lsi64854_setup_pp(sc, addr, len, datain, dmasize)
addr       558 dev/ic/lsi64854.c 	caddr_t *addr;
addr       567 dev/ic/lsi64854.c 	sc->sc_dmaaddr = addr;
addr       250 dev/ic/malo.c void	malo_send_cmd(struct malo_softc *sc, bus_addr_t addr);
addr       251 dev/ic/malo.c int	malo_send_cmd_dma(struct malo_softc *sc, bus_addr_t addr);
addr       519 dev/ic/malo.c malo_send_cmd(struct malo_softc *sc, bus_addr_t addr)
addr       521 dev/ic/malo.c 	malo_ctl_write4(sc, 0x0c10, (uint32_t)addr);
addr       528 dev/ic/malo.c malo_send_cmd_dma(struct malo_softc *sc, bus_addr_t addr)
addr       533 dev/ic/malo.c 	malo_ctl_write4(sc, 0x0c10, (uint32_t)addr);
addr       966 dev/ic/mfi.c  		blockno = _4btol(rwb->addr);
addr       977 dev/ic/mfi.c  		blockno = _3btol(rw->addr) & (SRW_TOPADDR << 16 | 0xffff);
addr       1080 dev/ic/mfi.c  		sgl->sg32[i].addr = htole32(sgd[i].ds_addr);
addr       1083 dev/ic/mfi.c  		  DEVNAME(sc), sgl->sg32[i].addr, sgl->sg32[i].len);
addr       1204 dev/ic/mfi.c  mfi_scsi_ioctl(struct scsi_link *link, u_long cmd, caddr_t addr, int flag,
addr       1212 dev/ic/mfi.c  		return (sc->sc_ioctl(link->adapter_softc, cmd, addr));
addr       1219 dev/ic/mfi.c  mfi_ioctl(struct device *dev, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       1231 dev/ic/mfi.c  		error = mfi_ioctl_inq(sc, (struct bioc_inq *)addr);
addr       1236 dev/ic/mfi.c  		error = mfi_ioctl_vol(sc, (struct bioc_vol *)addr);
addr       1241 dev/ic/mfi.c  		error = mfi_ioctl_disk(sc, (struct bioc_disk *)addr);
addr       1246 dev/ic/mfi.c  		error = mfi_ioctl_alarm(sc, (struct bioc_alarm *)addr);
addr       1251 dev/ic/mfi.c  		error = mfi_ioctl_blink(sc, (struct bioc_blink *)addr);
addr       1256 dev/ic/mfi.c  		error = mfi_ioctl_setstate(sc, (struct bioc_setstate *)addr);
addr       249 dev/ic/mfireg.h 	uint32_t		addr;
addr       254 dev/ic/mfireg.h 	uint64_t		addr;
addr       3196 dev/ic/midway.c int en_dumpmem(unit, addr, len)
addr       3198 dev/ic/midway.c int unit, addr, len;
addr       3209 dev/ic/midway.c  addr = addr & ~3;
addr       3210 dev/ic/midway.c  if (addr < MID_RAMOFF || addr + len*4 > MID_MAXOFF || len <= 0) {
addr       3211 dev/ic/midway.c   printf("invalid addr/len number: %d, %d\n", addr, len);
addr       3214 dev/ic/midway.c  printf("dumping %d words starting at offset 0x%x\n", len, addr);
addr       3216 dev/ic/midway.c   reg = EN_READ(sc, addr);
addr       3217 dev/ic/midway.c   printf("mem[0x%x] = 0x%x\n", addr, reg);
addr       3218 dev/ic/midway.c   addr += 4;
addr       585 dev/ic/mpi.c  	u_int64_t			addr;
addr       636 dev/ic/mpi.c  	addr = ccb->ccb_cmd_dva +
addr       638 dev/ic/mpi.c  	sge->sg_hi_addr = htole32((u_int32_t)(addr >> 32));
addr       639 dev/ic/mpi.c  	sge->sg_lo_addr = htole32((u_int32_t)addr);
addr       1223 dev/ic/mpi.c  	u_int32_t			addr, flags;
addr       1261 dev/ic/mpi.c  				addr = ((u_int8_t *)nce - (u_int8_t *)nsge) / 4;
addr       1262 dev/ic/mpi.c  				addr = addr << 16 |
addr       1266 dev/ic/mpi.c  				addr = sizeof(struct mpi_sge) *
addr       1271 dev/ic/mpi.c  			  MPI_SGE_FL_SIZE_64 | addr);
addr       1276 dev/ic/mpi.c  			addr = (u_int32_t)(ce_dva >> 32);
addr       1277 dev/ic/mpi.c  			ce->sg_hi_addr = htole32(addr);
addr       1278 dev/ic/mpi.c  			addr = (u_int32_t)ce_dva;
addr       1279 dev/ic/mpi.c  			ce->sg_lo_addr = htole32(addr);
addr       1295 dev/ic/mpi.c  		addr = (u_int32_t)((u_int64_t)dmap->dm_segs[i].ds_addr >> 32);
addr       1296 dev/ic/mpi.c  		sge->sg_hi_addr = htole32(addr);
addr       1297 dev/ic/mpi.c  		addr = (u_int32_t)dmap->dm_segs[i].ds_addr;
addr       1298 dev/ic/mpi.c  		sge->sg_lo_addr = htole32(addr);
addr       2069 dev/ic/mpi.c  	u_int64_t				addr;
addr       2108 dev/ic/mpi.c  	addr = MPI_DMA_DVA(sc->sc_fw);
addr       2109 dev/ic/mpi.c  	bundle->sge.sg_hi_addr = htole32((u_int32_t)(addr >> 32));
addr       2110 dev/ic/mpi.c  	bundle->sge.sg_lo_addr = htole32((u_int32_t)addr);
addr        58 dev/ic/mpuvar.h void	mpu_getinfo(void *addr, struct midi_info *mi);
addr       422 dev/ic/ncr53c9xvar.h #define	NCRDMA_SETUP(sc, addr, len, datain, dmasize)	\
addr       423 dev/ic/ncr53c9xvar.h   (*(sc)->sc_glue->gl_dma_setup)((sc), (addr), (len), (datain), (dmasize))
addr       343 dev/ic/oosiop.c oosiop_relocate_io(struct oosiop_softc *sc, bus_addr_t addr)
addr       348 dev/ic/oosiop.c 	dcmd = letoh32(sc->sc_scr[addr / 4 + 0]);
addr       349 dev/ic/oosiop.c 	dsps = letoh32(sc->sc_scr[addr / 4 + 1]);
addr       362 dev/ic/oosiop.c 		sc->sc_scr[addr / 4 + 0] = htole32(dcmd);
addr       363 dev/ic/oosiop.c 		dsps += addr + 8;
addr       366 dev/ic/oosiop.c 	sc->sc_scr[addr / 4 + 1] = htole32(dsps + sc->sc_scrbase);
addr       370 dev/ic/oosiop.c oosiop_relocate_tc(struct oosiop_softc *sc, bus_addr_t addr)
addr       375 dev/ic/oosiop.c 	dcmd = letoh32(sc->sc_scr[addr / 4 + 0]);
addr       376 dev/ic/oosiop.c 	dsps = letoh32(sc->sc_scr[addr / 4 + 1]);
addr       381 dev/ic/oosiop.c 		sc->sc_scr[addr / 4] = htole32(dcmd);
addr       390 dev/ic/oosiop.c 		dsps += addr + 8;
addr       393 dev/ic/oosiop.c 	sc->sc_scr[addr / 4 + 1] = htole32(dsps + sc->sc_scrbase);
addr       397 dev/ic/oosiop.c oosiop_fixup_select(struct oosiop_softc *sc, bus_addr_t addr, int id)
addr       401 dev/ic/oosiop.c 	dcmd = letoh32(sc->sc_scr[addr / 4]);
addr       404 dev/ic/oosiop.c 	sc->sc_scr[addr / 4] = htole32(dcmd);
addr       408 dev/ic/oosiop.c oosiop_fixup_jump(struct oosiop_softc *sc, bus_addr_t addr, bus_addr_t dst)
addr       411 dev/ic/oosiop.c 	sc->sc_scr[addr / 4 + 1] = htole32(dst);
addr       415 dev/ic/oosiop.c oosiop_fixup_move(struct oosiop_softc *sc, bus_addr_t addr, bus_size_t dbc,
addr       420 dev/ic/oosiop.c 	dcmd = letoh32(sc->sc_scr[addr / 4]);
addr       423 dev/ic/oosiop.c 	sc->sc_scr[addr / 4 + 0] = htole32(dcmd);
addr       424 dev/ic/oosiop.c 	sc->sc_scr[addr / 4 + 1] = htole32(dsps);
addr       150 dev/ic/oosiopvar.h #define	oosiop_read_1(sc, addr)						\
addr       151 dev/ic/oosiopvar.h   bus_space_read_1((sc)->sc_bst, (sc)->sc_bsh, (addr))
addr       152 dev/ic/oosiopvar.h #define	oosiop_write_1(sc, addr, data)					\
addr       153 dev/ic/oosiopvar.h   bus_space_write_1((sc)->sc_bst, (sc)->sc_bsh, (addr), (data))
addr       155 dev/ic/oosiopvar.h #define	oosiop_read_4(sc, addr)						\
addr       156 dev/ic/oosiopvar.h   letoh32(bus_space_read_4((sc)->sc_bst, (sc)->sc_bsh, (addr)))
addr       157 dev/ic/oosiopvar.h #define	oosiop_write_4(sc, addr, data)					\
addr       158 dev/ic/oosiopvar.h   bus_space_write_4((sc)->sc_bst, (sc)->sc_bsh, (addr), htole32(data))
addr       188 dev/ic/opl.c  opl_probe_command(oaa, addr, data)
addr       190 dev/ic/opl.c  	int addr, data;
addr       193 dev/ic/opl.c  		   addr, data));
addr       195 dev/ic/opl.c  	  addr);
addr       203 dev/ic/opl.c  opl_command(sc, offs, addr, data)
addr       206 dev/ic/opl.c  	int addr, data;
addr       209 dev/ic/opl.c  		   sc, offs, addr, data));
addr       211 dev/ic/opl.c  	bus_space_write_1(sc->iot, sc->ioh, OPL_ADDR+offs, addr);
addr       392 dev/ic/opl.c  oplsyn_getinfo(addr, sd)
addr       393 dev/ic/opl.c  	void *addr;
addr       396 dev/ic/opl.c  	struct opl_softc *sc = addr;
addr       407 dev/ic/opl.c  oplsyn_reset(addr)
addr       408 dev/ic/opl.c  	void *addr;
addr       410 dev/ic/opl.c  	struct opl_softc *sc = addr;
addr       317 dev/ic/osiop.c 		acb->ds->id.addr = dsa + OSIOP_DSIDOFF;
addr       318 dev/ic/osiop.c 		acb->ds->cmd.addr = dsa + OSIOP_DSCMDOFF;
addr       320 dev/ic/osiop.c 		acb->ds->status.addr = dsa + OSIOP_DSSTATOFF;
addr       322 dev/ic/osiop.c 		acb->ds->msg.addr = dsa + OSIOP_DSMSGOFF;
addr       324 dev/ic/osiop.c 		acb->ds->msgin.addr = dsa + OSIOP_DSMSGINOFF;
addr       326 dev/ic/osiop.c 		acb->ds->extmsg.addr = dsa + OSIOP_DSEXTMSGOFF;
addr       328 dev/ic/osiop.c 		acb->ds->synmsg.addr = dsa + OSIOP_DSSYNMSGOFF;
addr       1052 dev/ic/osiop.c 			ds->data[i].addr = datadma->dm_segs[i].ds_addr;
addr       1287 dev/ic/osiop.c 						  ds->data[i].addr,
addr       1419 dev/ic/osiop.c 			  ds->data[0].addr, ds->data[0].count,
addr       1444 dev/ic/osiop.c 				  ds->data[0].addr, ds->data[0].count);
addr       1452 dev/ic/osiop.c 				acb->curaddr = ds->data[n].addr;
addr       1485 dev/ic/osiop.c 				if (acb->curaddr >= ds->data[i].addr &&
addr       1487 dev/ic/osiop.c 				  (ds->data[i].addr + ds->data[i].count))
addr       1501 dev/ic/osiop.c 				  ds->data[0].addr, ds->data[0].count,
addr       1504 dev/ic/osiop.c 			ds->data[0].addr = acb->curaddr;
addr       1513 dev/ic/osiop.c 					  ds->data[j].addr, ds->data[j].count,
addr       1514 dev/ic/osiop.c 					  ds->data[i].addr, ds->data[i].count);
addr       1516 dev/ic/osiop.c 				ds->data[j].addr = ds->data[i].addr;
addr       1520 dev/ic/osiop.c 				ds->data[j].addr = 0;
addr        96 dev/ic/osiopvar.h 	u_int32_t addr;
addr       107 dev/ic/pcf8584.c pcfiic_attach(struct pcfiic_softc *sc, i2c_addr_t addr, u_int8_t clock,
addr       122 dev/ic/pcf8584.c 	sc->sc_addr = addr;
addr       174 dev/ic/pcf8584.c pcfiic_i2c_exec(void *arg, i2c_op_t op, i2c_addr_t addr,
addr       182 dev/ic/pcf8584.c       sc->sc_dev.dv_xname, op, addr, cmdlen, len, flags);
addr       189 dev/ic/pcf8584.c 		pcfiic_choose_bus(sc, addr >> 7);
addr       192 dev/ic/pcf8584.c 		if (pcfiic_xmit(sc, addr & 0x7f, cmdbuf, cmdlen) != 0)
addr       197 dev/ic/pcf8584.c 			ret = pcfiic_xmit(sc, addr & 0x7f, buf, len);
addr       199 dev/ic/pcf8584.c 			ret = pcfiic_recv(sc, addr & 0x7f, buf, len);
addr       205 dev/ic/pcf8584.c pcfiic_xmit(struct pcfiic_softc *sc, u_int8_t addr, const u_int8_t *buf,
addr       214 dev/ic/pcf8584.c 	pcfiic_write(sc, PCF_S0, addr << 1);
addr       236 dev/ic/pcf8584.c pcfiic_recv(struct pcfiic_softc *sc, u_int8_t addr, u_int8_t *buf, size_t len)
addr       244 dev/ic/pcf8584.c 	pcfiic_write(sc, PCF_S0, (addr << 1) | 0x01);
addr       236 dev/ic/pckbc.c pckbc_is_console(iot, addr)
addr       238 dev/ic/pckbc.c 	bus_addr_t addr;
addr       242 dev/ic/pckbc.c 	  pckbc_consdata.t_addr == addr)
addr       994 dev/ic/pckbc.c pckbc_cnattach(iot, addr, cmd_offset, slot)
addr       996 dev/ic/pckbc.c 	bus_addr_t addr;
addr       1003 dev/ic/pckbc.c 	if (bus_space_map(iot, addr + KBDATAP, 1, 0, &ioh_d))
addr       1005 dev/ic/pckbc.c 	if (bus_space_map(iot, addr + cmd_offset, 1, 0, &ioh_c)) {
addr       1013 dev/ic/pckbc.c 	pckbc_consdata.t_addr = addr;
addr       522 dev/ic/pdq.c  	  pdq_lanaddr_t *addr = addr_filter_set->addr_filter_set_addresses;
addr       523 dev/ic/pdq.c  	  addr->lanaddr_bytes[0] = 0xFF;
addr       524 dev/ic/pdq.c  	  addr->lanaddr_bytes[1] = 0xFF;
addr       525 dev/ic/pdq.c  	  addr->lanaddr_bytes[2] = 0xFF;
addr       526 dev/ic/pdq.c  	  addr->lanaddr_bytes[3] = 0xFF;
addr       527 dev/ic/pdq.c  	  addr->lanaddr_bytes[4] = 0xFF;
addr       528 dev/ic/pdq.c  	  addr->lanaddr_bytes[5] = 0xFF;
addr       529 dev/ic/pdq.c  	  addr++;
addr       530 dev/ic/pdq.c  	  pdq_os_addr_fill(pdq, addr, 61);
addr       216 dev/ic/pdq_ifsubr.c   pdq_lanaddr_t *addr,
addr       225 dev/ic/pdq_ifsubr.c 	((u_short *) addr->lanaddr_bytes)[0] = ((u_short *) enm->enm_addrlo)[0];
addr       226 dev/ic/pdq_ifsubr.c 	((u_short *) addr->lanaddr_bytes)[1] = ((u_short *) enm->enm_addrlo)[1];
addr       227 dev/ic/pdq_ifsubr.c 	((u_short *) addr->lanaddr_bytes)[2] = ((u_short *) enm->enm_addrlo)[2];
addr       229 dev/ic/pdq_ifsubr.c 	addr++;
addr       233 dev/ic/re.c  re_set_bufaddr(struct rl_desc *d, bus_addr_t addr)
addr       235 dev/ic/re.c  	d->rl_bufaddr_lo = htole32((uint32_t)addr);
addr       237 dev/ic/re.c  		d->rl_bufaddr_hi = htole32((uint64_t)addr >> 32);
addr       246 dev/ic/re.c  re_eeprom_putbyte(struct rl_softc *sc, int addr)
addr       250 dev/ic/re.c  	d = addr | (RL_9346_READ << sc->rl_eewidth);
addr       273 dev/ic/re.c  re_eeprom_getword(struct rl_softc *sc, int addr, u_int16_t *dest)
addr       281 dev/ic/re.c  	re_eeprom_putbyte(sc, addr);
addr       823 dev/ic/rt2560.c rt2560_eeprom_read(struct rt2560_softc *sc, uint8_t addr)
addr       850 dev/ic/rt2560.c 		  (((addr >> n) & 1) << RT2560_SHIFT_D));
addr       852 dev/ic/rt2560.c 		  (((addr >> n) & 1) << RT2560_SHIFT_D) | RT2560_C);
addr       2410 dev/ic/rt2560.c rt2560_set_macaddr(struct rt2560_softc *sc, uint8_t *addr)
addr       2414 dev/ic/rt2560.c 	tmp = addr[0] | addr[1] << 8 | addr[2] << 16 | addr[3] << 24;
addr       2417 dev/ic/rt2560.c 	tmp = addr[4] | addr[5] << 8;
addr       2420 dev/ic/rt2560.c 	DPRINTF(("setting MAC address to %s\n", ether_sprintf(addr)));
addr       2424 dev/ic/rt2560.c rt2560_get_macaddr(struct rt2560_softc *sc, uint8_t *addr)
addr       2429 dev/ic/rt2560.c 	addr[0] = tmp & 0xff;
addr       2430 dev/ic/rt2560.c 	addr[1] = (tmp >> 8) & 0xff;
addr       2431 dev/ic/rt2560.c 	addr[2] = (tmp >> 16) & 0xff;
addr       2432 dev/ic/rt2560.c 	addr[3] = (tmp >> 24);
addr       2435 dev/ic/rt2560.c 	addr[4] = tmp & 0xff;
addr       2436 dev/ic/rt2560.c 	addr[5] = (tmp >> 8) & 0xff;
addr       839 dev/ic/rt2661.c rt2661_eeprom_read(struct rt2661_softc *sc, uint8_t addr)
addr       866 dev/ic/rt2661.c 		  (((addr >> n) & 1) << RT2661_SHIFT_D));
addr       868 dev/ic/rt2661.c 		  (((addr >> n) & 1) << RT2661_SHIFT_D) | RT2661_C);
addr       1439 dev/ic/rt2661.c 		desc->addr[i] = htole32(segs[i].ds_addr);
addr       2229 dev/ic/rt2661.c rt2661_set_macaddr(struct rt2661_softc *sc, const uint8_t *addr)
addr       2233 dev/ic/rt2661.c 	tmp = addr[0] | addr[1] << 8 | addr[2] << 16 | addr[3] << 24;
addr       2236 dev/ic/rt2661.c 	tmp = addr[4] | addr[5] << 8 | 0xff << 16;
addr       253 dev/ic/rt2661reg.h 	uint32_t	addr[RT2661_MAX_SCATTER];
addr       176 dev/ic/rtl81x9.c void rl_eeprom_putbyte(sc, addr, addr_len)
addr       178 dev/ic/rtl81x9.c 	int			addr, addr_len;
addr       182 dev/ic/rtl81x9.c 	d = (RL_EECMD_READ << addr_len) | addr;
addr       204 dev/ic/rtl81x9.c void rl_eeprom_getword(sc, addr, addr_len, dest)
addr       206 dev/ic/rtl81x9.c 	int			addr, addr_len;
addr       218 dev/ic/rtl81x9.c 	rl_eeprom_putbyte(sc, addr, addr_len);
addr       828 dev/ic/rtw.c  rtw_identify_sta(struct rtw_regs *regs, u_int8_t (*addr)[IEEE80211_ADDR_LEN],
addr       837 dev/ic/rtw.c  	(*addr)[0] = MASK_AND_RSHIFT(idr0, BITS(0, 7));
addr       838 dev/ic/rtw.c  	(*addr)[1] = MASK_AND_RSHIFT(idr0, BITS(8, 15));
addr       839 dev/ic/rtw.c  	(*addr)[2] = MASK_AND_RSHIFT(idr0, BITS(16, 23));
addr       840 dev/ic/rtw.c  	(*addr)[3] = MASK_AND_RSHIFT(idr0, BITS(24 ,31));
addr       842 dev/ic/rtw.c  	(*addr)[4] = MASK_AND_RSHIFT(idr1, BITS(0, 7));
addr       843 dev/ic/rtw.c  	(*addr)[5] = MASK_AND_RSHIFT(idr1, BITS(8, 15));
addr       845 dev/ic/rtw.c  	if (IEEE80211_ADDR_EQ(addr, empty_macaddr)) {
addr       851 dev/ic/rtw.c  	printf("address %s\n", ether_sprintf(*addr));
addr       4787 dev/ic/rtw.c  rtw_bbp_write(struct rtw_regs *regs, u_int addr, u_int val)
addr       4795 dev/ic/rtw.c  	  ("%s: bbp[%u] <- %u\n", __func__, addr, val));
addr       4797 dev/ic/rtw.c  	KASSERT((addr & ~PRESHIFT(RTW_BB_ADDR_MASK)) == 0);
addr       4800 dev/ic/rtw.c  	wrbbp = LSHIFT(addr, RTW_BB_ADDR_MASK) | RTW_BB_WREN |
addr       4803 dev/ic/rtw.c  	rdbbp = LSHIFT(addr, RTW_BB_ADDR_MASK) |
addr       4978 dev/ic/rtw.c  rtw_grf5101_host_crypt(u_int addr, u_int32_t val)
addr       4985 dev/ic/rtw.c  rtw_grf5101_mac_crypt(u_int addr, u_int32_t val)
addr       4999 dev/ic/rtw.c  	  (caesar[(addr >> 1) & 0xf]   << 12) |
addr       5000 dev/ic/rtw.c  	  ((addr & 0x1)          << 16) |
addr       5009 dev/ic/rtw.c  rtw_rf_hostwrite(struct rtw_softc *sc, u_int addr, u_int32_t val)
addr       5018 dev/ic/rtw.c  	  addr, val));
addr       5025 dev/ic/rtw.c  		  LSHIFT(addr, MAX2820_TWI_ADDR_MASK);
addr       5028 dev/ic/rtw.c  		KASSERT((addr & ~PRESHIFT(SA2400_TWI_ADDR_MASK)) == 0);
addr       5031 dev/ic/rtw.c  		  LSHIFT(addr, SA2400_TWI_ADDR_MASK) | SA2400_TWI_WREN;
addr       5036 dev/ic/rtw.c  		KASSERT((addr & ~PRESHIFT(SI4126_TWI_ADDR_MASK)) == 0);
addr       5038 dev/ic/rtw.c  		bits = rtw_grf5101_host_crypt(addr, val);
addr       5043 dev/ic/rtw.c  		KASSERT((addr & ~PRESHIFT(SI4126_TWI_ADDR_MASK)) == 0);
addr       5046 dev/ic/rtw.c  		  LSHIFT(addr, SI4126_TWI_ADDR_MASK);
addr       5055 dev/ic/rtw.c  		  LSHIFT(addr, RTL8225_TWI_ADDR_MASK);
addr       5072 dev/ic/rtw.c  rtw_maxim_swizzle(u_int addr, u_int32_t val)
addr       5081 dev/ic/rtw.c  	  LSHIFT(addr, RTW8180_PHYCFG_MAC_MAXIM_ADDR_MASK);
addr       5086 dev/ic/rtw.c  rtw_rf_macwrite(struct rtw_softc *sc, u_int addr, u_int32_t val)
addr       5091 dev/ic/rtw.c  	  addr, val));
addr       5095 dev/ic/rtw.c  		reg = rtw_grf5101_mac_crypt(addr, val);
addr       5098 dev/ic/rtw.c  		reg = rtw_maxim_swizzle(addr, val);
addr       5102 dev/ic/rtw.c  		KASSERT((addr &
addr       5107 dev/ic/rtw.c  		reg = LSHIFT(addr, RTW8180_PHYCFG_MAC_PHILIPS_ADDR_MASK) |
addr       907 dev/ic/sili.c 	u_int64_t			addr;
addr       928 dev/ic/sili.c 			addr = ccb->ccb_cmd_dva;
addr       929 dev/ic/sili.c 			addr += ((u_int8_t *)nsge - (u_int8_t *)ccb->ccb_cmd);
addr       931 dev/ic/sili.c 			ce->addr_lo = htole32((u_int32_t)addr);
addr       932 dev/ic/sili.c 			ce->addr_hi = htole32((u_int32_t)(addr >> 32));
addr       943 dev/ic/sili.c 		addr = dmap->dm_segs[i].ds_addr;
addr       944 dev/ic/sili.c 		sgl->addr_lo = htole32((u_int32_t)addr);
addr       945 dev/ic/sili.c 		sgl->addr_hi = htole32((u_int32_t)(addr >> 32));
addr       1029 dev/ic/sili.c 	u_int64_t			addr;
addr       1047 dev/ic/sili.c 	addr = SILI_DMA_DVA(sp->sp_scratch);
addr       1048 dev/ic/sili.c 	read_10h.sgl[0].addr_lo = htole32((u_int32_t)addr);
addr       1049 dev/ic/sili.c 	read_10h.sgl[0].addr_hi = htole32((u_int32_t)(addr >> 32));
addr       1871 dev/ic/siop.c 		xfer->siop_tables.t_msgout.addr = siop_htoc32(&sc->sc_c, dsa);
addr       1873 dev/ic/siop.c 		xfer->siop_tables.t_msgin.addr = siop_htoc32(&sc->sc_c,
addr       1876 dev/ic/siop.c 		xfer->siop_tables.t_extmsgin.addr = siop_htoc32(&sc->sc_c,
addr       1878 dev/ic/siop.c 		xfer->siop_tables.t_extmsgdata.addr = siop_htoc32(&sc->sc_c,
addr       1881 dev/ic/siop.c 		xfer->siop_tables.t_status.addr = siop_htoc32(&sc->sc_c,
addr       1884 dev/ic/siop.c 		xfer->siop_tables.cmd.addr = siop_htoc32(&sc->sc_c,
addr       1919 dev/ic/siop.c 			newcbd->cmds[i].cmd_tables->t_msgin.addr),
addr       1921 dev/ic/siop.c 			newcbd->cmds[i].cmd_tables->t_msgout.addr),
addr       1923 dev/ic/siop.c 			newcbd->cmds[i].cmd_tables->t_status.addr));
addr       327 dev/ic/siop_common.c 			siop_cmd->siop_tables->data[i].addr =
addr       744 dev/ic/siop_common.c 	  table->count, table->addr);
addr       832 dev/ic/siop_common.c 		table->addr =
addr       833 dev/ic/siop_common.c 		  siop_htoc32(sc, siop_ctoh32(sc, table->addr) +
addr        43 dev/ic/siopvar_common.h 	u_int32_t addr;
addr       106 dev/ic/sti.c    u_int32_t addr);
addr       282 dev/ic/sti.c  		u_int32_t addr, eaddr;
addr       284 dev/ic/sti.c  		for (addr = dd->dd_pacode[STI_BEGIN], eaddr = addr + size * 4;
addr       285 dev/ic/sti.c  		  addr < eaddr; addr += 4 )
addr       286 dev/ic/sti.c  			*p++ = bus_space_read_4(memt, romh, addr) & 0xff;
addr       333 dev/ic/sti.c  		scr->scr_ecfg.addr =
addr       335 dev/ic/sti.c  		if (!scr->scr_ecfg.addr) {
addr       556 dev/ic/sti.c    u_int32_t addr)
addr       582 dev/ic/sti.c  			fp->first = parseshort(addr + 0x00);
addr       583 dev/ic/sti.c  			fp->last  = parseshort(addr + 0x08);
addr       585 dev/ic/sti.c  			  addr + 0x13);
addr       587 dev/ic/sti.c  			  addr + 0x17);
addr       589 dev/ic/sti.c  			  addr + 0x1b);
addr       591 dev/ic/sti.c  			  addr + 0x1f);
addr       592 dev/ic/sti.c  			fp->next  = parseword(addr + 0x23);
addr       594 dev/ic/sti.c  			  addr + 0x33);
addr       596 dev/ic/sti.c  			  addr + 0x37);
addr       598 dev/ic/sti.c  			bus_space_read_raw_region_4(memt, romh, addr,
addr       609 dev/ic/sti.c  		bus_space_read_raw_region_4(memt, romh, addr,
addr       612 dev/ic/sti.c  		addr = NULL; /* fp->next */
addr       613 dev/ic/sti.c  	} while (addr);
addr       204 dev/ic/stireg.h 	u_int32_t	*addr;		/* memory block of size dd_stimemreq */
addr       277 dev/ic/stireg.h 	void	*addr;
addr       396 dev/ic/stireg.h 	sti_exhdlint_t	addr;
addr        88 dev/ic/tc921x.c tc921x_read_addr(struct tc921x_t *c, u_int8_t addr) {
addr       101 dev/ic/tc921x.c 	__tc921x_write_burst(4, addr, c, PERIOD_LOW);
addr       102 dev/ic/tc921x.c 	__tc921x_write_burst(4, addr >> 4, c, PERIOD_HIGH);
addr       115 dev/ic/tc921x.c tc921x_write_addr(struct tc921x_t *c, u_int8_t addr, u_int32_t reg) {
addr       126 dev/ic/tc921x.c 	__tc921x_write_burst(4, addr, c, PERIOD_LOW);
addr       127 dev/ic/tc921x.c 	__tc921x_write_burst(4, addr >> 4, c, PERIOD_HIGH);
addr       795 dev/ic/tcic2.c 	bus_addr_t addr;
addr       818 dev/ic/tcic2.c 	addr = 0;		/* XXX gcc -Wuninitialized */
addr       829 dev/ic/tcic2.c 			addr = h->sc->membase + (i * TCIC_MEM_PAGESIZE);
addr       838 dev/ic/tcic2.c 	DPRINTF(("tcic_chip_mem_alloc bus addr 0x%lx+0x%lx\n", (u_long) addr,
addr       843 dev/ic/tcic2.c 	pcmhp->addr = addr;
addr       872 dev/ic/tcic2.c 		win, (u_long)h->mem[win].addr, (u_long)h->mem[win].size,
addr       885 dev/ic/tcic2.c 		reg = ((h->mem[win].addr >> TCIC_MEM_SHIFT) &
addr       888 dev/ic/tcic2.c 		reg = ((h->mem[win].addr >> TCIC_MEM_SHIFT) &
addr       977 dev/ic/tcic2.c 	busaddr = pcmhp->addr;
addr       1005 dev/ic/tcic2.c 	h->mem[win].addr = busaddr;
addr       1094 dev/ic/tcic2.c 	pcihp->addr = ioaddr;
addr       1127 dev/ic/tcic2.c 	  win, (long) h->io[win].addr, (long) h->io[win].size,
addr       1142 dev/ic/tcic2.c 		wbase = h->io[win].addr;
addr       1146 dev/ic/tcic2.c 		wbase = h->io[win].addr | (1 << (size2 - 1));
addr       1187 dev/ic/tcic2.c 	bus_addr_t ioaddr = pcihp->addr + offset;
addr       1223 dev/ic/tcic2.c 	h->io[win].addr = ioaddr;
addr        64 dev/ic/tcic2var.h 		bus_addr_t	addr;
addr        73 dev/ic/tcic2var.h 		bus_addr_t	addr;
addr       848 dev/ic/twe.c  		_lto4b(sc->sc_hdr[target].hd_size - 1, rcd.addr);
addr       869 dev/ic/twe.c  				blockno = _3btol(rw->addr) &
addr       874 dev/ic/twe.c  				blockno = _4btol(rwb->addr);
addr       2292 dev/ic/wdc.c  wdc_ioctl(drvp, xfer, addr, flag, p)
addr       2295 dev/ic/wdc.c  	caddr_t addr;
addr       2303 dev/ic/wdc.c  		atagettrace_t *agt = (atagettrace_t *)addr;
addr       2327 dev/ic/wdc.c  		if ((((atareq_t *) addr)->flags & ATACMD_READ) == 0 &&
addr       2334 dev/ic/wdc.c  		atareq_t *atareq = (atareq_t *) addr;
addr       157 dev/isa/ad1848.c #define ADREAD(sc, addr) bus_space_read_1((sc)->sc_iot, (sc)->sc_ioh, (sc)->sc_iooffs+(addr))
addr       158 dev/isa/ad1848.c #define ADWRITE(sc, addr, data) bus_space_write_1((sc)->sc_iot, (sc)->sc_ioh, (sc)->sc_iooffs+(addr), (data))
addr       721 dev/isa/ad1848.c ad1848_mute_monitor(addr, mute)
addr       722 dev/isa/ad1848.c 	void *addr;
addr       725 dev/isa/ad1848.c 	struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       937 dev/isa/ad1848.c ad1848_query_encoding(addr, fp)
addr       938 dev/isa/ad1848.c   void *addr;
addr       941 dev/isa/ad1848.c   struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1012 dev/isa/ad1848.c ad1848_set_params(addr, setmode, usemode, p, r)
addr       1013 dev/isa/ad1848.c   void *addr;
addr       1017 dev/isa/ad1848.c   struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1150 dev/isa/ad1848.c ad1848_round_blocksize(addr, blk)
addr       1151 dev/isa/ad1848.c   void *addr;
addr       1154 dev/isa/ad1848.c   struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1165 dev/isa/ad1848.c ad1848_open(addr, flags)
addr       1166 dev/isa/ad1848.c   void *addr;
addr       1169 dev/isa/ad1848.c   struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1193 dev/isa/ad1848.c ad1848_close(addr)
addr       1194 dev/isa/ad1848.c   void *addr;
addr       1196 dev/isa/ad1848.c   struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1233 dev/isa/ad1848.c ad1848_commit_settings(addr)
addr       1234 dev/isa/ad1848.c   void *addr;
addr       1236 dev/isa/ad1848.c   struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1410 dev/isa/ad1848.c ad1848_halt_out_dma(addr)
addr       1411 dev/isa/ad1848.c   void *addr;
addr       1413 dev/isa/ad1848.c   struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1426 dev/isa/ad1848.c ad1848_halt_in_dma(addr)
addr       1427 dev/isa/ad1848.c   void *addr;
addr       1429 dev/isa/ad1848.c   struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1442 dev/isa/ad1848.c ad1848_dma_init_input(addr, buf, cc)
addr       1443 dev/isa/ad1848.c   void *addr;
addr       1447 dev/isa/ad1848.c   struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1463 dev/isa/ad1848.c ad1848_dma_input(addr, p, cc, intr, arg)
addr       1464 dev/isa/ad1848.c   void *addr;
addr       1470 dev/isa/ad1848.c   struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1530 dev/isa/ad1848.c ad1848_dma_init_output(addr, buf, cc)
addr       1531 dev/isa/ad1848.c   void *addr;
addr       1535 dev/isa/ad1848.c   struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1548 dev/isa/ad1848.c ad1848_dma_output(addr, p, cc, intr, arg)
addr       1549 dev/isa/ad1848.c   void *addr;
addr       1555 dev/isa/ad1848.c   struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1642 dev/isa/ad1848.c ad1848_malloc(addr, direction, size, pool, flags)
addr       1643 dev/isa/ad1848.c 	void *addr;
addr       1649 dev/isa/ad1848.c 	struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1661 dev/isa/ad1848.c ad1848_free(addr, ptr, pool)
addr       1662 dev/isa/ad1848.c 	void *addr;
addr       1670 dev/isa/ad1848.c ad1848_round(addr, direction, size)
addr       1671 dev/isa/ad1848.c 	void *addr;
addr       1681 dev/isa/ad1848.c ad1848_mappage(addr, mem, off, prot)
addr       1682 dev/isa/ad1848.c 	void *addr;
addr       1691 dev/isa/ad1848.c ad1848_get_props(addr)
addr       1692 dev/isa/ad1848.c 	void *addr;
addr       1694 dev/isa/ad1848.c 	struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1154 dev/isa/aha.c 	ltophys(vtophys((vaddr_t)wmbx), mailbox.cmd.addr);
addr       214 dev/isa/ahareg.h 		physaddr addr;
addr       518 dev/isa/aria.c aria_getdev(addr, retp)
addr       519 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       544 dev/isa/aria.c aria_set_sr(addr, sr)
addr       545 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       548 dev/isa/aria.c     struct aria_softc *sc = addr;
addr       568 dev/isa/aria.c aria_get_sr(addr)
addr       569 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       571 dev/isa/aria.c     struct aria_softc *sc = addr;
addr       576 dev/isa/aria.c aria_query_encoding(addr, fp)
addr       577 dev/isa/aria.c   void *addr;
addr       580 dev/isa/aria.c 	register struct aria_softc *sc = addr;
addr       600 dev/isa/aria.c aria_set_format(addr, enc, precision)
addr       601 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       604 dev/isa/aria.c     register struct aria_softc *sc = addr;
addr       629 dev/isa/aria.c aria_get_encoding(addr)
addr       630 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       632 dev/isa/aria.c     register struct aria_softc *sc = addr;
addr       640 dev/isa/aria.c aria_get_precision(addr)
addr       641 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       643 dev/isa/aria.c     struct aria_softc *sc = addr;
addr       651 dev/isa/aria.c aria_set_channels(addr, chans)
addr       652 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       655 dev/isa/aria.c     struct aria_softc *sc = addr;
addr       668 dev/isa/aria.c aria_get_channels(addr)
addr       669 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       671 dev/isa/aria.c     struct aria_softc *sc = addr;
addr       683 dev/isa/aria.c aria_set_out_port(addr, port)
addr       684 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       692 dev/isa/aria.c aria_get_out_port(addr)
addr       693 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       701 dev/isa/aria.c aria_set_in_port(addr, port)
addr       702 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       705 dev/isa/aria.c 	register struct aria_softc *sc = addr;
addr       717 dev/isa/aria.c aria_get_in_port(addr)
addr       718 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       720 dev/isa/aria.c 	register struct aria_softc *sc = addr;
addr       733 dev/isa/aria.c aria_speaker_ctl(addr, newstate)
addr       734 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       747 dev/isa/aria.c aria_round_blocksize(addr, blk)
addr       748 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       752 dev/isa/aria.c     struct aria_softc *sc = addr;
addr       766 dev/isa/aria.c aria_commit_settings(addr)
addr       767 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       769 dev/isa/aria.c     struct aria_softc *sc = addr;
addr       873 dev/isa/aria.c ariaclose(addr)
addr       874 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       876 dev/isa/aria.c     struct aria_softc *sc = addr;
addr       1022 dev/isa/aria.c aria_halt_input(addr)
addr       1023 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       1025 dev/isa/aria.c 	register struct aria_softc *sc = addr;
addr       1038 dev/isa/aria.c aria_halt_output(addr)
addr       1039 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       1041 dev/isa/aria.c 	register struct aria_softc *sc = addr;
addr       1057 dev/isa/aria.c aria_cont(addr)
addr       1058 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       1060 dev/isa/aria.c 	register struct aria_softc *sc = addr;
addr       1083 dev/isa/aria.c aria_start_input(addr, p, cc, intr, arg)
addr       1084 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       1090 dev/isa/aria.c 	register struct aria_softc *sc = addr;
addr       1114 dev/isa/aria.c aria_start_output(addr, p, cc, intr, arg)
addr       1115 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       1121 dev/isa/aria.c 	register struct aria_softc *sc = addr;
addr       1193 dev/isa/aria.c aria_setfd(addr, flag)
addr       1194 dev/isa/aria.c 	void *addr;
addr       1205 dev/isa/aria.c aria_mixer_set_port(addr, cp)
addr       1206 dev/isa/aria.c   void *addr;
addr       1209 dev/isa/aria.c 	register struct aria_softc *sc = addr;
addr       1367 dev/isa/aria.c aria_mixer_get_port(addr, cp)
addr       1368 dev/isa/aria.c   void *addr;
addr       1371 dev/isa/aria.c 	register struct aria_softc *sc = addr;
addr       1525 dev/isa/aria.c aria_mixer_query_devinfo(addr, dip)
addr       1526 dev/isa/aria.c 	  void *addr;
addr       1530 dev/isa/aria.c 	register struct aria_softc *sc = addr;
addr       1034 dev/isa/ess.c ess_open(addr, flags)
addr       1035 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1038 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1055 dev/isa/ess.c ess_1788_close(addr)
addr       1056 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1058 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1072 dev/isa/ess.c ess_1888_close(addr)
addr       1073 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1075 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1094 dev/isa/ess.c ess_drain(addr)
addr       1095 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1097 dev/isa/ess.c 	tsleep(addr, PWAIT | PCATCH, "essdr", hz/20); /* XXX */
addr       1103 dev/isa/ess.c ess_speaker_ctl(addr, newstate)
addr       1104 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1107 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1121 dev/isa/ess.c ess_getdev(addr, retp)
addr       1122 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1130 dev/isa/ess.c ess_query_encoding(addr, fp)
addr       1131 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1192 dev/isa/ess.c ess_set_params(addr, setmode, usemode, play, rec)
addr       1193 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1197 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1283 dev/isa/ess.c ess_audio1_trigger_output(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       1284 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1291 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1295 dev/isa/ess.c 	  addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       1361 dev/isa/ess.c ess_audio2_trigger_output(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       1362 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1369 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1373 dev/isa/ess.c 	  addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       1430 dev/isa/ess.c ess_audio1_trigger_input(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       1431 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1438 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1442 dev/isa/ess.c 	  addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       1508 dev/isa/ess.c ess_audio1_halt(addr)
addr       1509 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1511 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1528 dev/isa/ess.c ess_audio2_halt(addr)
addr       1529 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1531 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1598 dev/isa/ess.c ess_audio1_poll(addr)
addr       1599 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1601 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1629 dev/isa/ess.c ess_audio2_poll(addr)
addr       1630 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1632 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1660 dev/isa/ess.c ess_round_blocksize(addr, blk)
addr       1661 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1668 dev/isa/ess.c ess_set_port(addr, cp)
addr       1669 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1672 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1809 dev/isa/ess.c ess_get_port(addr, cp)
addr       1810 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1813 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       1899 dev/isa/ess.c ess_query_devinfo(addr, dip)
addr       1900 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       1903 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       2198 dev/isa/ess.c ess_malloc(addr, direction, size, pool, flags)
addr       2199 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       2204 dev/isa/ess.c 	struct ess_softc *sc = addr;
addr       2215 dev/isa/ess.c ess_free(addr, ptr, pool)
addr       2216 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       2224 dev/isa/ess.c ess_round_buffersize(addr, direction, size)
addr       2225 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       2235 dev/isa/ess.c ess_mappage(addr, mem, off, prot)
addr       2236 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       2245 dev/isa/ess.c ess_1788_get_props(addr)
addr       2246 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       2253 dev/isa/ess.c ess_1888_get_props(addr)
addr       2254 dev/isa/ess.c 	void *addr;
addr       954 dev/isa/fd.c  fdioctl(dev, cmd, addr, flag, p)
addr       957 dev/isa/fd.c  	caddr_t addr;
addr       968 dev/isa/fd.c  		if (((struct mtop *)addr)->mt_op != MTOFFL)
addr       997 dev/isa/fd.c  		*(struct disklabel *)addr = *lp;
addr       1010 dev/isa/fd.c  		error = setdisklabel(lp, (struct disklabel *)addr, 0);
addr       1020 dev/isa/fd.c          else if(((struct fd_formb *)addr)->format_version !=
addr       1024 dev/isa/fd.c              return fdformat(dev, (struct fd_formb *)addr, p);
addr       1028 dev/isa/fd.c          *(struct fd_type *)addr = *fd->sc_type;
addr       1032 dev/isa/fd.c          *(int *)addr = fd->sc_opts;
addr       1036 dev/isa/fd.c          fd->sc_opts = *(int *)addr;
addr       367 dev/isa/gscsio.c gscsio_acb_initiate_xfer(void *cookie, uint16_t addr, int flags)
addr       387 dev/isa/gscsio.c 	ACB_WRITE(GSCSIO_ACB_SDA, (addr << 1) | dir);
addr       356 dev/isa/gus.c gusopen(addr, flags)
addr       357 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       360 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       399 dev/isa/gus.c gusmaxopen(addr, flags)
addr       400 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       403 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       464 dev/isa/gus.c gusmax_dma_output(addr, buf, size, intr, arg)
addr       465 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       471 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       522 dev/isa/gus.c gus_dma_output(addr, buf, size, intr, arg)
addr       523 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       529 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       606 dev/isa/gus.c gusmax_close(addr)
addr       607 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       609 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       623 dev/isa/gus.c gusclose(addr)
addr       624 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       626 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       1510 dev/isa/gus.c gusmax_set_params(addr, setmode, usemode, p, r)
addr       1511 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       1515 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       1527 dev/isa/gus.c gus_set_params(addr, setmode, usemode, p, r)
addr       1528 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       1532 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       1594 dev/isa/gus.c gusmax_round_blocksize(addr, blocksize)
addr       1595 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       1598 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       1606 dev/isa/gus.c gus_round_blocksize(addr, blocksize)
addr       1607 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       1610 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       1642 dev/isa/gus.c gus_get_out_gain(addr)
addr       1643 dev/isa/gus.c 	caddr_t addr;
addr       1645 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = (struct gus_softc *) addr;
addr       1672 dev/isa/gus.c gusmax_commit_settings(addr)
addr       1673 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       1675 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       1689 dev/isa/gus.c gus_commit_settings(addr)
addr       1690 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       1692 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       1813 dev/isa/gus.c gusmax_speaker_ctl(addr, newstate)
addr       1814 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       1817 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       1822 dev/isa/gus.c gus_speaker_ctl(addr, newstate)
addr       1823 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       1826 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = (struct gus_softc *) addr;
addr       1846 dev/isa/gus.c gus_linein_ctl(addr, newstate)
addr       1847 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       1850 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = (struct gus_softc *) addr;
addr       1870 dev/isa/gus.c gus_mic_ctl(addr, newstate)
addr       1871 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       1874 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = (struct gus_softc *) addr;
addr       1898 dev/isa/gus.c gus_set_endaddr(sc, voice, addr)
addr       1901 dev/isa/gus.c 	u_long addr;
addr       1906 dev/isa/gus.c 	sc->sc_voc[voice].end_addr = addr;
addr       1909 dev/isa/gus.c 		addr = convert_to_16bit(addr);
addr       1912 dev/isa/gus.c 	bus_space_write_2(iot, ioh2, GUS_DATA_LOW, ADDR_HIGH(addr));
addr       1914 dev/isa/gus.c 	bus_space_write_2(iot, ioh2, GUS_DATA_LOW, ADDR_LOW(addr));
addr       1923 dev/isa/gus.c gus_set_curaddr(sc, voice, addr)
addr       1926 dev/isa/gus.c 	u_long addr;
addr       1931 dev/isa/gus.c 	sc->sc_voc[voice].current_addr = addr;
addr       1934 dev/isa/gus.c 		addr = convert_to_16bit(addr);
addr       1939 dev/isa/gus.c 	bus_space_write_2(iot, ioh2, GUS_DATA_LOW, ADDR_HIGH(addr));
addr       1941 dev/isa/gus.c 	bus_space_write_2(iot, ioh2, GUS_DATA_LOW, ADDR_LOW(addr));
addr       1955 dev/isa/gus.c 	u_long addr;
addr       1959 dev/isa/gus.c 	addr = (bus_space_read_2(iot, ioh2, GUS_DATA_LOW) & 0x1fff) << 7;
addr       1961 dev/isa/gus.c 	addr |= (bus_space_read_2(iot, ioh2, GUS_DATA_LOW) >> 9L) & 0x7f;
addr       1964 dev/isa/gus.c 	  addr = (addr & 0xc0000) | ((addr & 0x1ffff) << 1); /* undo 16-bit change */
addr       1966 dev/isa/gus.c 		 voice, addr, sc->sc_voc[voice].end_addr));
addr       1969 dev/isa/gus.c 	return(addr);
addr       2235 dev/isa/gus.c gus_getdev(addr, dev)
addr       2236 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       2248 dev/isa/gus.c gus_set_in_gain(addr, gain, balance)
addr       2249 dev/isa/gus.c 	caddr_t addr;
addr       2258 dev/isa/gus.c gus_get_in_gain(addr)
addr       2259 dev/isa/gus.c 	caddr_t addr;
addr       2266 dev/isa/gus.c gusmax_dma_input(addr, buf, size, callback, arg)
addr       2267 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       2273 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       2282 dev/isa/gus.c gus_dma_input(addr, buf, size, callback, arg)
addr       2283 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       2289 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       2361 dev/isa/gus.c gusmax_halt_out_dma(addr)
addr       2362 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       2364 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       2370 dev/isa/gus.c gusmax_halt_in_dma(addr)
addr       2371 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       2373 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *sc = addr;
addr       2381 dev/isa/gus.c gus_halt_out_dma(addr)
addr       2382 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       2384 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       2417 dev/isa/gus.c gus_halt_in_dma(addr)
addr       2418 dev/isa/gus.c 	void * addr;
addr       2420 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       2463 dev/isa/gus.c gusmax_mixer_get_port(addr, cp)
addr       2464 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       2467 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       2504 dev/isa/gus.c gus_mixer_get_port(addr, cp)
addr       2505 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       2508 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       2674 dev/isa/gus.c gusmax_mixer_set_port(addr, cp)
addr       2675 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       2678 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       2715 dev/isa/gus.c gus_mixer_set_port(addr, cp)
addr       2716 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       2719 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       2875 dev/isa/gus.c gus_get_props(addr)
addr       2876 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       2878 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       2884 dev/isa/gus.c gusmax_get_props(addr)
addr       2885 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       2887 dev/isa/gus.c 	struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       2892 dev/isa/gus.c gusmax_mixer_query_devinfo(addr, dip)
addr       2893 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       3108 dev/isa/gus.c gus_mixer_query_devinfo(addr, dip)
addr       3109 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       3112 dev/isa/gus.c 	struct gus_softc *sc = addr;
addr       3263 dev/isa/gus.c gus_query_encoding(addr, fp)
addr       3264 dev/isa/gus.c 	void *addr;
addr       148 dev/isa/if_ex.c #define ISA_GET_2_MULTI(offset, addr, count) bus_space_read_multi_2( \
addr       149 dev/isa/if_ex.c 	sc->sc_iot, sc->sc_ioh, (offset), (addr), (count))
addr       150 dev/isa/if_ex.c #define ISA_PUT_2_MULTI(offset, addr, count) bus_space_write_multi_2( \
addr       151 dev/isa/if_ex.c 	sc->sc_iot, sc->sc_ioh, (offset), (addr), (count))
addr       1778 dev/isa/if_ie.c 	u_char *addr = sc->sc_arpcom.ac_enaddr;
addr       1782 dev/isa/if_ie.c 		addr[i] = inb(PORT + i);
addr        72 dev/isa/isadma.c 	bus_addr_t addr;
addr       290 dev/isa/isadma.c isa_dmastart(isadev, chan, addr, nbytes, p, flags, busdmaflags)
addr       293 dev/isa/isadma.c 	void *addr;
addr       319 dev/isa/isadma.c 	  chan, addr, nbytes, p, flags, busdmaflags);
addr       323 dev/isa/isadma.c 		if (nbytes > (1 << 17) || nbytes & 1 || (u_long)addr & 1) {
addr       325 dev/isa/isadma.c 			  sc->sc_dev.dv_xname, chan, nbytes, addr);
addr       346 dev/isa/isadma.c 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmat, dmam, addr, nbytes, p,
addr       576 dev/isa/isadma.c isa_dmamem_free(isadev, chan, addr, size)
addr       579 dev/isa/isadma.c 	bus_addr_t addr;
addr       590 dev/isa/isadma.c 	seg.ds_addr = addr;
addr       597 dev/isa/isadma.c isa_dmamem_map(isadev, chan, addr, size, kvap, flags)
addr       600 dev/isa/isadma.c 	bus_addr_t addr;
addr       613 dev/isa/isadma.c 	seg.ds_addr = addr;
addr       637 dev/isa/isadma.c isa_dmamem_mmap(isadev, chan, addr, size, off, prot, flags)
addr       640 dev/isa/isadma.c 	bus_addr_t addr;
addr       655 dev/isa/isadma.c 	seg.ds_addr = addr;
addr       682 dev/isa/isadma.c 	bus_addr_t addr;
addr       689 dev/isa/isadma.c 	if (isa_dmamem_alloc(isadev, chan, size, &addr, bflags))
addr       691 dev/isa/isadma.c 	if (isa_dmamem_map(isadev, chan, addr, size, &kva, bflags)) {
addr       692 dev/isa/isadma.c 		isa_dmamem_free(isadev, chan, addr, size);
addr       698 dev/isa/isadma.c 		isa_dmamem_free(isadev, chan, addr, size);
addr       704 dev/isa/isadma.c 	m->addr = addr;
addr       712 dev/isa/isadma.c isa_free(addr, pool)
addr       713 dev/isa/isadma.c 	void *addr;
addr       717 dev/isa/isadma.c 	caddr_t kva = (caddr_t)addr;
addr       728 dev/isa/isadma.c 	isa_dmamem_free(m->isadev, m->chan, m->addr, m->size);
addr       746 dev/isa/isadma.c 	return (isa_dmamem_mmap(m->isadev, m->chan, m->addr, m->size, off,
addr        68 dev/isa/lm78_isa.c 	int banksel, vendid, chipid, addr;
addr       102 dev/isa/lm78_isa.c 	addr = bus_space_read_1(iot, ioh, LMC_DATA);
addr       103 dev/isa/lm78_isa.c 	if ((addr & 0xfc) == 0x2c) {
addr       613 dev/isa/mcd.c mcdioctl(dev, cmd, addr, flag, p)
addr       616 dev/isa/mcd.c 	caddr_t addr;
addr       639 dev/isa/mcd.c 		*(struct disklabel *)addr = *(sc->sc_dk.dk_label);
addr       643 dev/isa/mcd.c 		((struct partinfo *)addr)->disklab = sc->sc_dk.dk_label;
addr       644 dev/isa/mcd.c 		((struct partinfo *)addr)->part =
addr       658 dev/isa/mcd.c 		  (struct disklabel *)addr, /*sc->sc_dk.dk_openmask : */0);
addr       670 dev/isa/mcd.c 		return mcd_playtracks(sc, (struct ioc_play_track *)addr);
addr       672 dev/isa/mcd.c 		return mcd_playmsf(sc, (struct ioc_play_msf *)addr);
addr       674 dev/isa/mcd.c 		return mcd_playblocks(sc, (struct ioc_play_blocks *)addr);
addr       676 dev/isa/mcd.c 		return mcd_read_subchannel(sc, (struct ioc_read_subchannel *)addr);
addr       678 dev/isa/mcd.c 		return mcd_toc_header(sc, (struct ioc_toc_header *)addr);
addr       680 dev/isa/mcd.c 		return mcd_toc_entries(sc, (struct ioc_read_toc_entry *)addr);
addr       699 dev/isa/mcd.c 		if (((struct mtop *)addr)->mt_op != MTOFFL)
addr       712 dev/isa/mcd.c 		  (*(int *)addr) ? MCD_LK_LOCK : MCD_LK_UNLOCK);
addr       1488 dev/isa/mcd.c 			data.entries[n].addr.addr[0] = 0;
addr       1489 dev/isa/mcd.c 			data.entries[n].addr.addr[1] =
addr       1491 dev/isa/mcd.c 			data.entries[n].addr.addr[2] =
addr       1493 dev/isa/mcd.c 			data.entries[n].addr.addr[3] =
addr       1498 dev/isa/mcd.c 			data.entries[n].addr.addr[0] = lba >> 24;
addr       1499 dev/isa/mcd.c 			data.entries[n].addr.addr[1] = lba >> 16;
addr       1500 dev/isa/mcd.c 			data.entries[n].addr.addr[2] = lba >> 8;
addr       1501 dev/isa/mcd.c 			data.entries[n].addr.addr[3] = lba;
addr       1611 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.reladdr.addr[0] = 0;
addr       1612 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.reladdr.addr[1] =
addr       1614 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.reladdr.addr[2] =
addr       1616 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.reladdr.addr[3] =
addr       1618 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.absaddr.addr[0] = 0;
addr       1619 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.absaddr.addr[1] =
addr       1621 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.absaddr.addr[2] =
addr       1623 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.absaddr.addr[3] =
addr       1635 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.reladdr.addr[0] = lba >> 24;
addr       1636 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.reladdr.addr[1] = lba >> 16;
addr       1637 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.reladdr.addr[2] = lba >> 8;
addr       1638 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.reladdr.addr[3] = lba;
addr       1640 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.absaddr.addr[0] = lba >> 24;
addr       1641 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.absaddr.addr[1] = lba >> 16;
addr       1642 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.absaddr.addr[2] = lba >> 8;
addr       1643 dev/isa/mcd.c 			data.what.position.absaddr.addr[3] = lba;
addr       227 dev/isa/mpu401.c mpu_getinfo(addr, mi)
addr       228 dev/isa/mpu401.c 	void *addr;
addr       237 dev/isa/opti.c opti_cd_setup(ift, addr, irq, drq)
addr       238 dev/isa/opti.c 	int	ift, addr, irq, drq;
addr       243 dev/isa/opti.c 		  ift, addr, irq, drq));
addr       249 dev/isa/opti.c 	else if( OPTI_cd_addr(addr) == -1)
addr       273 dev/isa/opti.c 			   (0x40 * OPTI_cd_addr(addr)) );
addr       302 dev/isa/opti.c opti_snd_setup(ift, addr, irq, drq)
addr       303 dev/isa/opti.c 	int	ift, addr, irq, drq;
addr       306 dev/isa/opti.c 		  ift, addr, irq, drq));
addr       312 dev/isa/opti.c 	else if( OPTI_snd_addr(addr) == -1)
addr       326 dev/isa/opti.c 				 | (OPTI_snd_addr(addr)*16)) + 1);
addr       429 dev/isa/pas.c pas_getdev(addr, retp)
addr       430 dev/isa/pas.c 	void *addr;
addr       321 dev/isa/pss.c pss_setaddr(addr, configAddr)
addr       322 dev/isa/pss.c 	int addr;
addr       329 dev/isa/pss.c   val |= (addr << 4);
addr       1245 dev/isa/pss.c pss_speaker_ctl(addr, newstate)
addr       1246 dev/isa/pss.c   void *addr;
addr       1293 dev/isa/pss.c pss_getdev(addr, retp)
addr       1294 dev/isa/pss.c   void *addr;
addr       1318 dev/isa/pss.c pss_mixer_set_port(addr, cp)
addr       1319 dev/isa/pss.c   void *addr;
addr       1322 dev/isa/pss.c   struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       1362 dev/isa/pss.c pss_mixer_get_port(addr, cp)
addr       1363 dev/isa/pss.c   void *addr;
addr       1366 dev/isa/pss.c   struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       1416 dev/isa/pss.c pss_query_devinfo(addr, dip)
addr       1417 dev/isa/pss.c   void *addr;
addr       294 dev/isa/sb.c  sb_getdev(addr, retp)
addr       295 dev/isa/sb.c  	void *addr;
addr       298 dev/isa/sb.c  	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       320 dev/isa/sb.c  #define SBMPU(a) (&((struct sbdsp_softc *)addr)->sc_mpu_sc)
addr       323 dev/isa/sb.c  sb_mpu401_open(addr, flags, iintr, ointr, arg)
addr       324 dev/isa/sb.c  	void *addr;
addr       330 dev/isa/sb.c  	return mpu_open(SBMPU(addr), flags, iintr, ointr, arg);
addr       334 dev/isa/sb.c  sb_mpu401_output(addr, d)
addr       335 dev/isa/sb.c  	void *addr;
addr       338 dev/isa/sb.c  	return mpu_output(SBMPU(addr), d);
addr       342 dev/isa/sb.c  sb_mpu401_close(addr)
addr       343 dev/isa/sb.c  	void *addr;
addr       345 dev/isa/sb.c  	mpu_close(SBMPU(addr));
addr       349 dev/isa/sb.c  sb_mpu401_getinfo(addr, mi)
addr       350 dev/isa/sb.c  	void *addr;
addr       449 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_query_encoding(addr, fp)
addr       450 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       453 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       519 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_set_params(addr, setmode, usemode, play, rec)
addr       520 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       524 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       723 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_set_ifilter(addr, which)
addr       724 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       727 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       749 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_get_ifilter(addr)
addr       750 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       752 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       827 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_speaker_ctl(addr, newstate)
addr       828 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       831 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       850 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_round_blocksize(addr, blk)
addr       851 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       858 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_open(addr, flags)
addr       859 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       862 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       892 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_close(addr)
addr       893 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       895 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       1126 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_haltdma(addr)
addr       1127 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       1129 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       1166 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_trigger_input(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       1167 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       1174 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       1198 dev/isa/sbdsp.c 		sc->sc_arg8 = addr;
addr       1208 dev/isa/sbdsp.c 		sc->sc_arg16 = addr;
addr       1244 dev/isa/sbdsp.c 	return sbdsp_block_input(addr);
addr       1248 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_block_input(addr)
addr       1249 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       1251 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       1254 dev/isa/sbdsp.c 	DPRINTFN(2, ("sbdsp_block_input: sc=%p cc=%d\n", addr, cc));
addr       1300 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_trigger_output(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       1301 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       1308 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       1332 dev/isa/sbdsp.c 		sc->sc_arg8 = addr;
addr       1342 dev/isa/sbdsp.c 		sc->sc_arg16 = addr;
addr       1379 dev/isa/sbdsp.c 	return sbdsp_block_output(addr);
addr       1383 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_block_output(addr)
addr       1384 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       1386 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       1389 dev/isa/sbdsp.c 	DPRINTFN(2, ("sbdsp_block_output: sc=%p cc=%d\n", addr, cc));
addr       1603 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_mixer_set_port(addr, cp)
addr       1604 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       1607 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       1631 dev/isa/sbdsp.c 				sbdsp_set_ifilter(addr, cp->un.ord ? SB_TREBLE : 0);
addr       1634 dev/isa/sbdsp.c 				sbdsp_set_ifilter(addr, cp->un.ord ? SB_BASS : 0);
addr       1794 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_mixer_get_port(addr, cp)
addr       1795 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       1798 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       1815 dev/isa/sbdsp.c 				cp->un.ord = sbdsp_get_ifilter(addr) == SB_TREBLE;
addr       1818 dev/isa/sbdsp.c 				cp->un.ord = sbdsp_get_ifilter(addr) == SB_BASS;
addr       1895 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_mixer_query_devinfo(addr, dip)
addr       1896 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       1899 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       2210 dev/isa/sbdsp.c sb_malloc(addr, direction, size, pool, flags)
addr       2211 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       2217 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       2230 dev/isa/sbdsp.c sb_free(addr, ptr, pool)
addr       2231 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       2239 dev/isa/sbdsp.c sb_round(addr, direction, size)
addr       2240 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       2250 dev/isa/sbdsp.c sb_mappage(addr, mem, off, prot)
addr       2251 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       2260 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_get_props(addr)
addr       2261 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       2263 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       2274 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_midi_open(addr, flags, iintr, ointr, arg)
addr       2275 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       2281 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       2296 dev/isa/sbdsp.c 	sc->sc_arg8 = addr;
addr       2303 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_midi_close(addr)
addr       2304 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       2306 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       2317 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_midi_output(addr, d)
addr       2318 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       2321 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       2331 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_midi_getinfo(addr, mi)
addr       2332 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       2335 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       2342 dev/isa/sbdsp.c sbdsp_midi_intr(addr)
addr       2343 dev/isa/sbdsp.c 	void *addr;
addr       2345 dev/isa/sbdsp.c 	struct sbdsp_softc *sc = addr;
addr       465 dev/isa/wds.c 	if (scb->scb_phys[0].addr)
addr       582 dev/isa/wds.c 		hashnum = SCB_HASH(scb->scb_phys[0].addr);
addr       586 dev/isa/wds.c 		scb->scb_phys[0].addr = 0;
addr       728 dev/isa/wds.c 		ltophys(scb->scb_phys[0].addr, wmbo->scb_addr);
addr       970 dev/isa/wds.c 	ltophys(mbx_phys[0].addr, init.mbaddr);
addr       1139 dev/isa/wds.c 				ltophys(scb->data_phys[seg].addr,
addr       1215 dev/isa/wds.c 		ltophys((unsigned)((struct wds_scb *)(scb->scb_phys[0].addr))->scat_gath,
addr       159 dev/isa/wss.c wss_getdev(addr, retp)
addr       160 dev/isa/wss.c   void *addr;
addr       182 dev/isa/wss.c wss_mixer_set_port(addr, cp)
addr       183 dev/isa/wss.c   void *addr;
addr       186 dev/isa/wss.c   struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       192 dev/isa/wss.c wss_mixer_get_port(addr, cp)
addr       193 dev/isa/wss.c   void *addr;
addr       196 dev/isa/wss.c   struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       202 dev/isa/wss.c wss_query_devinfo(addr, dip)
addr       203 dev/isa/wss.c   void *addr;
addr       210 dev/isa/ym.c  ym_getdev(addr, retp)
addr       211 dev/isa/ym.c  	void  *addr;
addr       310 dev/isa/ym.c  ym_mixer_set_port(addr, cp)
addr       311 dev/isa/ym.c  	void  *addr;
addr       314 dev/isa/ym.c  	struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       376 dev/isa/ym.c  ym_mixer_get_port(addr, cp)
addr       377 dev/isa/ym.c  	void  *addr;
addr       380 dev/isa/ym.c  	struct ad1848_softc *ac = addr;
addr       439 dev/isa/ym.c  ym_query_devinfo(addr, dip)
addr       440 dev/isa/ym.c  	void  *addr;
addr       621 dev/isa/ym.c  #define YMMPU(a) (&((struct ym_softc *)addr)->sc_mpu_sc)
addr       624 dev/isa/ym.c  ym_mpu401_open(addr, flags, iintr, ointr, arg)
addr       625 dev/isa/ym.c  	void  *addr;
addr       631 dev/isa/ym.c  	return mpu_open(YMMPU(addr), flags, iintr, ointr, arg);
addr       635 dev/isa/ym.c  ym_mpu401_output(addr, d)
addr       636 dev/isa/ym.c  	void  *addr;
addr       639 dev/isa/ym.c  	return mpu_output(YMMPU(addr), d);
addr       643 dev/isa/ym.c  ym_mpu401_close(addr)
addr       644 dev/isa/ym.c  	void  *addr;
addr       646 dev/isa/ym.c  	mpu_close(YMMPU(addr));
addr       650 dev/isa/ym.c  ym_mpu401_getinfo(addr, mi)
addr       651 dev/isa/ym.c  	void  *addr;
addr       1749 dev/microcode/aic7xxx/aicasm_gram.y 	int addr;
addr       1762 dev/microcode/aic7xxx/aicasm_gram.y 		addr = instruction_ptr + address->offset;
addr       1765 dev/microcode/aic7xxx/aicasm_gram.y 		addr = address->offset;
addr       1768 dev/microcode/aic7xxx/aicasm_gram.y 		addr = address->symbol->info.linfo->address + address->offset;
addr       1770 dev/microcode/aic7xxx/aicasm_gram.y 	f3_instr->address = addr;
addr        46 dev/microcode/esa/esadsp.h 	u_int16_t addr, val;
addr        71 dev/microcode/esa/esadsp.h 	u_int16_t addr, val;
addr       142 dev/microcode/siop/ncr53cxxx.c 	int addr[5];
addr       748 dev/microcode/siop/ncr53cxxx.c 		if (regs[i].addr[arch - 1] >= 0 && reserved(regs[i].name, t))
addr       749 dev/microcode/siop/ncr53cxxx.c 			return regs[i].addr[arch-1];
addr        89 dev/midi.c   midi_iintr(void *addr, int data) 
addr        91 dev/midi.c   	struct midi_softc *sc = (struct midi_softc *)addr;
addr       169 dev/midi.c   midi_ointr(void *addr)
addr       171 dev/midi.c   	struct midi_softc *sc = (struct midi_softc *)addr;
addr       377 dev/midi.c   midiioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       388 dev/midi.c   		if (*(int *)addr) {
addr        97 dev/midisyn.c midisyn_open(addr, flags, iintr, ointr, arg)
addr        98 dev/midisyn.c 	void *addr;
addr       104 dev/midisyn.c 	midisyn *ms = addr;
addr       114 dev/midisyn.c midisyn_close(addr)
addr       115 dev/midisyn.c 	void *addr;
addr       117 dev/midisyn.c 	midisyn *ms = addr;
addr       133 dev/midisyn.c midisyn_getinfo(addr, mi)
addr       134 dev/midisyn.c 	void *addr;
addr       137 dev/midisyn.c 	midisyn *ms = addr;
addr       144 dev/midisyn.c midisyn_ioctl(maddr, cmd, addr, flag, p)
addr       147 dev/midisyn.c 	caddr_t addr;
addr       154 dev/midisyn.c 		return (ms->mets->ioctl(ms, cmd, addr, flag, p));
addr       242 dev/midisyn.c midisyn_output(addr, b)
addr       243 dev/midisyn.c 	void *addr;
addr       246 dev/midisyn.c 	midisyn *ms = addr;
addr        59 dev/ofw/openfirm.h int OF_read(int handle, void *addr, int len);
addr        60 dev/ofw/openfirm.h int OF_write(int handle, void *addr, int len);
addr       136 dev/pci/agp.c agp_ioctl(void *v, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *pb)
addr       169 dev/pci/agp.c 		info = (agp_info *)addr;
addr       215 dev/pci/agp.c 		setup = (agp_setup *)addr;
addr       220 dev/pci/agp.c 		alloc = (agp_allocate *)addr;
addr       235 dev/pci/agp.c 		mem = agp_find_memory(sc, *(int *)addr);
addr       243 dev/pci/agp.c 		bind = (agp_bind *)addr;
addr       253 dev/pci/agp.c 		unbind = (agp_unbind *)addr;
addr       1331 dev/pci/ahci.c 	u_int64_t			addr;
addr       1349 dev/pci/ahci.c 		addr = dmap->dm_segs[i].ds_addr;
addr       1350 dev/pci/ahci.c 		prd->dba_hi = htole32((u_int32_t)(addr >> 32));
addr       1351 dev/pci/ahci.c 		prd->dba_lo = htole32((u_int32_t)addr);
addr       1353 dev/pci/ahci.c 		if (addr & 1) {
addr       1355 dev/pci/ahci.c 			  PORTNAME(ap), (unsigned long long)addr);
addr       258 dev/pci/alipm.c alipm_smb_exec(void *cookie, i2c_op_t op, i2c_addr_t addr,
addr       267 dev/pci/alipm.c 	  "flags 0x%x\n", sc->sc_dev.dv_xname, op, addr, cmdlen,
addr       304 dev/pci/alipm.c 	  ALIPM_SMB_TXSLVA_ADDR(addr) |
addr       270 dev/pci/amdiic.c amdiic_i2c_exec(void *cookie, i2c_op_t op, i2c_addr_t addr,
addr       279 dev/pci/amdiic.c 	  "flags 0x%02x\n", sc->sc_dev.dv_xname, op, addr,
addr       297 dev/pci/amdiic.c 	  addr << AMD8111_SMB_ADDR_SHIFT) == -1)
addr       344 dev/pci/amdiic.c 			  sc->sc_dev.dv_xname, op, addr, cmdlen, len, flags);
addr       382 dev/pci/amdpm.c amdpm_i2c_exec(void *cookie, i2c_op_t op, i2c_addr_t addr,
addr       391 dev/pci/amdpm.c 	  "flags 0x%02x\n", sc->sc_dev.dv_xname, op, addr, cmdlen,
addr       421 dev/pci/amdpm.c 	  AMDPM_SMBADDR_ADDR(addr) |
addr       487 dev/pci/amdpm.c 	  sc->sc_dev.dv_xname, op, addr, cmdlen, len, flags,
addr       743 dev/pci/arc.c 	u_int64_t			addr;
addr       761 dev/pci/arc.c 		addr = dmap->dm_segs[i].ds_addr;
addr       762 dev/pci/arc.c 		sge->sg_hi_addr = htole32((u_int32_t)(addr >> 32));
addr       763 dev/pci/arc.c 		sge->sg_lo_addr = htole32((u_int32_t)addr);
addr       977 dev/pci/arc.c arc_bioctl(struct device *self, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       984 dev/pci/arc.c 		error = arc_bio_inq(sc, (struct bioc_inq *)addr);
addr       988 dev/pci/arc.c 		error = arc_bio_vol(sc, (struct bioc_vol *)addr);
addr       992 dev/pci/arc.c 		error = arc_bio_disk(sc, (struct bioc_disk *)addr);
addr       996 dev/pci/arc.c 		error = arc_bio_alarm(sc, (struct bioc_alarm *)addr);
addr       153 dev/pci/auich.c 	caddr_t addr;
addr       1084 dev/pci/auich.c 	  &p->addr, BUS_DMA_NOWAIT | BUS_DMA_COHERENT)) != 0) {
addr       1096 dev/pci/auich.c 		bus_dmamem_unmap(sc->dmat, p->addr, size);
addr       1102 dev/pci/auich.c 	if ((error = bus_dmamap_load(sc->dmat, p->map, p->addr, p->size,
addr       1107 dev/pci/auich.c 		bus_dmamem_unmap(sc->dmat, p->addr, size);
addr       1116 dev/pci/auich.c 	return p->addr;
addr       1128 dev/pci/auich.c 	for (p = sc->sc_dmas; p->addr != ptr; p = p->next)
addr       1136 dev/pci/auich.c 	bus_dmamem_unmap(sc->dmat, p->addr, p->size);
addr       1166 dev/pci/auich.c 	for (p = sc->sc_dmas; p && p->addr != mem; p = p->next);
addr       1336 dev/pci/auich.c 	for (p = sc->sc_dmas; p && p->addr != start; p = p->next);
addr       1387 dev/pci/auich.c 	for (p = sc->sc_dmas; p && p->addr != start; p = p->next);
addr       1480 dev/pci/auich.c 	for (p = sc->sc_dmas; p && p->addr != temp_buffer; p = p->next)
addr        89 dev/pci/auixp.c #define KERNADDR(p)	((void *)((p)->addr))
addr       641 dev/pci/auixp.c auixp_free(void *hdl, void *addr, int pool)
addr       650 dev/pci/auixp.c 		if (KERNADDR(dma) == addr) {
addr       763 dev/pci/auixp.c 		caddr_v->addr  = htole32(saddr_p);
addr       1125 dev/pci/auixp.c 				&dma->addr, BUS_DMA_NOWAIT | BUS_DMA_COHERENT);
addr       1139 dev/pci/auixp.c 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmat, dma->map, dma->addr, dma->size, NULL,
addr       1149 dev/pci/auixp.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmat, dma->addr, dma->size);
addr       1164 dev/pci/auixp.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmat, p->addr, p->size);
addr        47 dev/pci/auixpreg.h 	u_int32_t	addr;		/* DMA buffer address */
addr        54 dev/pci/auixpvar.h 	caddr_t			 addr;
addr        79 dev/pci/autri.c #define KERNADDR(p) ((void *)((p)->addr))
addr       102 dev/pci/autri.c void autri_powerhook(int why,void *addr);
addr       143 dev/pci/autri.c int	autri_query_devinfo(void *addr, mixer_devinfo_t *dip);
addr       260 dev/pci/autri.c 	u_int32_t status, addr, cmd, busy;
addr       267 dev/pci/autri.c 		addr = AUTRI_DX_ACR1;
addr       272 dev/pci/autri.c 		addr = AUTRI_NX_ACR2;
addr       277 dev/pci/autri.c 		addr = AUTRI_SIS_ACRD;
addr       283 dev/pci/autri.c 			addr = AUTRI_ALI_ACWR;
addr       285 dev/pci/autri.c 			addr = AUTRI_ALI_ACRD;
addr       297 dev/pci/autri.c 		if ((TREAD4(sc, addr) & busy) == 0)
addr       309 dev/pci/autri.c 	TWRITE4(sc, addr, (index & 0x7f) | cmd);
addr       313 dev/pci/autri.c 		status = TREAD4(sc, addr);
addr       338 dev/pci/autri.c 	u_int32_t addr, cmd, busy;
addr       345 dev/pci/autri.c 		addr = AUTRI_DX_ACR0;
addr       350 dev/pci/autri.c 		addr = AUTRI_NX_ACR1;
addr       355 dev/pci/autri.c 		addr = AUTRI_SIS_ACWR;
addr       360 dev/pci/autri.c 		addr = AUTRI_ALI_ACWR;
addr       374 dev/pci/autri.c 		if ((TREAD4(sc, addr) & busy) == 0)
addr       386 dev/pci/autri.c 	TWRITE4(sc, addr, (data << 16) | (index & 0x7f) | cmd);
addr       398 dev/pci/autri.c 	int addr, count = 200;
addr       412 dev/pci/autri.c 		addr = AUTRI_DX_ACR2;
addr       423 dev/pci/autri.c 		addr = AUTRI_NX_ACR0;
addr       434 dev/pci/autri.c 		addr = AUTRI_SIS_SCTRL;
addr       445 dev/pci/autri.c 		addr = AUTRI_ALI_SCTRL;
addr       452 dev/pci/autri.c 		reg = TREAD4(sc, addr);
addr       624 dev/pci/autri.c autri_powerhook(int why,void *addr)
addr       626 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       882 dev/pci/autri.c 	  &p->addr, BUS_DMA_NOWAIT|BUS_DMA_COHERENT);
addr       891 dev/pci/autri.c 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmatag, p->map, p->addr, p->size, NULL,
addr       900 dev/pci/autri.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
addr       913 dev/pci/autri.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
addr       919 dev/pci/autri.c autri_open(addr, flags)
addr       920 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       925 dev/pci/autri.c 	  TREAD4((struct autri_softc *)addr, AUTRI_MISCINT)));
addr       927 dev/pci/autri.c 	  TREAD4((struct autri_softc *)addr, AUTRI_LFO_GC_CIR)));
addr       932 dev/pci/autri.c autri_close(addr)
addr       933 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       939 dev/pci/autri.c autri_query_encoding(addr, fp)
addr       940 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1000 dev/pci/autri.c autri_set_params(addr, setmode, usemode, play, rec)
addr       1001 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1054 dev/pci/autri.c autri_round_blocksize(addr, block)
addr       1055 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1062 dev/pci/autri.c autri_halt_output(addr)
addr       1063 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1065 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1077 dev/pci/autri.c autri_halt_input(addr)
addr       1078 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1080 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1092 dev/pci/autri.c autri_getdev(addr, retp)
addr       1093 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1096 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1125 dev/pci/autri.c autri_mixer_set_port(addr, cp)
addr       1126 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1129 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1136 dev/pci/autri.c autri_mixer_get_port(addr, cp)
addr       1137 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1140 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1147 dev/pci/autri.c autri_query_devinfo(addr, dip)
addr       1148 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1151 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1167 dev/pci/autri.c autri_malloc(addr, direction, size, pool, flags)
addr       1168 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1173 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1196 dev/pci/autri.c autri_free(addr, ptr, pool)
addr       1197 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1201 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1215 dev/pci/autri.c autri_find_dma(sc, addr)
addr       1217 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1221 dev/pci/autri.c 	for (p = sc->sc_dmas; p && KERNADDR(p) != addr; p = p->next)
addr       1228 dev/pci/autri.c autri_mappage(addr, mem, off, prot)
addr       1229 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1234 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1249 dev/pci/autri.c autri_get_props(addr)
addr       1250 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1393 dev/pci/autri.c autri_trigger_output(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       1394 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1401 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1405 dev/pci/autri.c 	  "blksize=%d intr=%p(%p)\n", addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       1437 dev/pci/autri.c autri_trigger_input(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       1438 dev/pci/autri.c 	void *addr;
addr       1445 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1449 dev/pci/autri.c 	  "blksize=%d intr=%p(%p)\n", addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       1561 dev/pci/autri.c autri_midi_open(void *addr, int flags,
addr       1566 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1587 dev/pci/autri.c autri_midi_close(void *addr)
addr       1589 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1600 dev/pci/autri.c autri_midi_output(void *addr, int d)
addr       1602 dev/pci/autri.c 	struct autri_softc *sc = addr;
addr       1616 dev/pci/autri.c autri_midi_getinfo(void *addr, struct midi_info *mi)
addr        36 dev/pci/autrivar.h 	caddr_t			addr;		/* VA */
addr        67 dev/pci/auvia.c 	caddr_t addr;
addr        89 dev/pci/auvia.c int	auvia_query_encoding(void *addr, struct audio_encoding *fp);
addr       327 dev/pci/auvia.c auvia_attach_codec(void *addr, struct ac97_codec_if *cif)
addr       329 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       338 dev/pci/auvia.c auvia_reset_codec(void *addr)
addr       341 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       403 dev/pci/auvia.c auvia_write_codec(void *addr, u_int8_t reg, u_int16_t val)
addr       405 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       418 dev/pci/auvia.c auvia_read_codec(void *addr, u_int8_t reg, u_int16_t *val)
addr       420 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       441 dev/pci/auvia.c auvia_open(void *addr, int flags)
addr       448 dev/pci/auvia.c auvia_close(void *addr)
addr       450 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       461 dev/pci/auvia.c auvia_query_encoding(void *addr, struct audio_encoding *fp)
addr       519 dev/pci/auvia.c auvia_set_params(void *addr, int setmode, int usemode,
addr       522 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       626 dev/pci/auvia.c auvia_round_blocksize(void *addr, int blk)
addr       633 dev/pci/auvia.c auvia_halt_output(void *addr)
addr       635 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       645 dev/pci/auvia.c auvia_halt_input(void *addr)
addr       647 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       657 dev/pci/auvia.c auvia_getdev(void *addr, struct audio_device *retp)
addr       659 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       674 dev/pci/auvia.c auvia_set_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
addr       676 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       683 dev/pci/auvia.c auvia_get_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
addr       685 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       692 dev/pci/auvia.c auvia_query_devinfo(void *addr, mixer_devinfo_t *dip)
addr       694 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       701 dev/pci/auvia.c auvia_malloc(void *addr, int direction, size_t size, int pool, int flags)
addr       703 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       720 dev/pci/auvia.c 	if ((error = bus_dmamem_map(sc->sc_dmat, &p->seg, rseg, size, &p->addr,
addr       734 dev/pci/auvia.c 	if ((error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmat, p->map, p->addr, size, NULL,
addr       744 dev/pci/auvia.c 	return p->addr;
addr       750 dev/pci/auvia.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmat, p->addr, size);
addr       760 dev/pci/auvia.c auvia_free(void *addr, void *ptr, int pool)
addr       762 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       766 dev/pci/auvia.c 		if (p->addr == ptr) {
addr       769 dev/pci/auvia.c 			bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmat, p->addr, p->size);
addr       781 dev/pci/auvia.c auvia_mappage(void *addr, void *mem, off_t off, int prot)
addr       783 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       789 dev/pci/auvia.c 	for (p = sc->sc_dmas; p && p->addr != mem; p = p->next)
addr       801 dev/pci/auvia.c auvia_get_props(void *addr)
addr       831 dev/pci/auvia.c 		   dp->addr != (void *)(ch->sc_dma_ops); dp = dp->next)
addr       860 dev/pci/auvia.c auvia_trigger_output(void *addr, void *start, void *end, int blksize,
addr       863 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       867 dev/pci/auvia.c 	for (p = sc->sc_dmas; p && p->addr != start; p = p->next)
addr       906 dev/pci/auvia.c auvia_trigger_input(void *addr, void *start, void *end, int blksize,
addr       909 dev/pci/auvia.c 	struct auvia_softc *sc = addr;
addr       913 dev/pci/auvia.c 	for (p = sc->sc_dmas; p && p->addr != start; p = p->next)
addr       146 dev/pci/azalia.c 	caddr_t addr;		/* kernel virtual address */
addr       717 dev/pci/azalia.c 	if (az->corb_dma.addr == NULL)
addr       828 dev/pci/azalia.c 	if (az->rirb_dma.addr == NULL)
addr       862 dev/pci/azalia.c 	corb = (corb_entry_t*)az->corb_dma.addr;
addr       906 dev/pci/azalia.c 	rirb = (rirb_entry_t*)az->rirb_dma.addr;
addr       970 dev/pci/azalia.c 	rirb = (rirb_entry_t*)az->rirb_dma.addr;
addr       1003 dev/pci/azalia.c 	  &d->addr, BUS_DMA_NOWAIT | BUS_DMA_COHERENT | BUS_DMA_NOCACHE);
addr       1010 dev/pci/azalia.c 	err = bus_dmamap_load(az->dmat, d->map, d->addr, size,
addr       1024 dev/pci/azalia.c 	bus_dmamem_unmap(az->dmat, d->addr, size);
addr       1027 dev/pci/azalia.c 	d->addr = NULL;
addr       1034 dev/pci/azalia.c 	if (d->addr == NULL)
addr       1038 dev/pci/azalia.c 	bus_dmamem_unmap(az->dmat, d->addr, d->size);
addr       1040 dev/pci/azalia.c 	d->addr = NULL;
addr       1052 dev/pci/azalia.c 	int err, addr, n, i;
addr       1056 dev/pci/azalia.c 	addr = this->address;
addr       1058 dev/pci/azalia.c 	  XNAME(this->az), addr));
addr       1111 dev/pci/azalia.c 			  XNAME(this->az), addr);
addr       1116 dev/pci/azalia.c 		  XNAME(this->az), addr);
addr       1754 dev/pci/azalia.c 	if (this->bdlist.addr == NULL)
addr       1831 dev/pci/azalia.c 	bdlist = (bdlist_entry_t*)this->bdlist.addr;
addr       2164 dev/pci/azalia.c 	return stream->buffer.addr;
addr       2168 dev/pci/azalia.c azalia_freem(void *v, void *addr, int pool)
addr       2174 dev/pci/azalia.c 	if (addr == az->pstream.buffer.addr) {
addr       2176 dev/pci/azalia.c 	} else if (addr == az->rstream.buffer.addr) {
addr       404 dev/pci/bktr/bktr_card.c 	int	addr;
addr       409 dev/pci/bktr/bktr_card.c 	addr = (int)(bktr->card.eepromAddr & 0xff);
addr       410 dev/pci/bktr/bktr_card.c 	if ( addr == 0 )
addr       418 dev/pci/bktr/bktr_card.c 	if ( i2cWrite( bktr, addr, offset, -1 ) == -1 )
addr       423 dev/pci/bktr/bktr_card.c 		if ( (byte = i2cRead( bktr, (addr | 1) )) == -1 )
addr       884 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	bktr->video.addr = 0;
addr       1288 dev/pci/bktr/bktr_core.c 		video->addr = bktr->video.addr;
addr       1296 dev/pci/bktr/bktr_core.c 		bktr->video.addr = video->addr;
addr       1559 dev/pci/bktr/bktr_core.c 			  && bktr->video.addr == 0) {
addr       2578 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	if (bktr->video.addr) {
addr       2579 dev/pci/bktr/bktr_core.c 		target_buffer = bktr->video.addr;
addr       2735 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	if (bktr->video.addr) {
addr       2736 dev/pci/bktr/bktr_core.c 		target_buffer = (u_int) bktr->video.addr;
addr       2879 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	if (bktr->video.addr)
addr       2880 dev/pci/bktr/bktr_core.c 		target_buffer = bktr->video.addr;
addr       2995 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	if (bktr->video.addr)
addr       2996 dev/pci/bktr/bktr_core.c 		target_buffer = (u_int) bktr->video.addr;
addr       3100 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	if (bktr->video.addr)
addr       3101 dev/pci/bktr/bktr_core.c 		target_buffer = (u_int) bktr->video.addr;
addr       3406 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	if (bktr->clr_on_start && (bktr->video.addr == 0)) {
addr       3596 dev/pci/bktr/bktr_core.c i2cWrite( bktr_ptr_t bktr, int addr, int byte1, int byte2 )
addr       3608 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	 data = ((addr & 0xff) << 24) | ((byte1 & 0xff) << 16) | I2C_COMMAND;
addr       3610 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	 data = ((addr & 0xff) << 24) | ((byte1 & 0xff) << 16) | I2C_COMMAND_878;
addr       3639 dev/pci/bktr/bktr_core.c i2cRead( bktr_ptr_t bktr, int addr )
addr       3652 dev/pci/bktr/bktr_core.c 		OUTL(bktr, BKTR_I2C_DATA_CTL, ((addr & 0xff) << 24) | I2C_COMMAND);
addr       3654 dev/pci/bktr/bktr_core.c 		OUTL(bktr, BKTR_I2C_DATA_CTL, ((addr & 0xff) << 24) | I2C_COMMAND_878);
addr       3763 dev/pci/bktr/bktr_core.c void msp_dpl_write( bktr_ptr_t bktr, int i2c_addr, unsigned char dev, unsigned int addr,
addr       3767 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	addr_h = (addr >>8) & 0xff;
addr       3768 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	addr_l = addr & 0xff;
addr       3783 dev/pci/bktr/bktr_core.c unsigned int msp_dpl_read(bktr_ptr_t bktr, int i2c_addr, unsigned char dev, unsigned int addr){
addr       3786 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	addr_h = (addr >>8) & 0xff;
addr       3787 dev/pci/bktr/bktr_core.c 	addr_l = addr & 0xff;
addr       3855 dev/pci/bktr/bktr_core.c static int	i2cProbe( bktr_ptr_t bktr, int addr );
addr       3863 dev/pci/bktr/bktr_core.c i2cProbe( bktr_ptr_t bktr, int addr )
addr       3877 dev/pci/bktr/bktr_core.c 		if ( addr & (1<<x) ) {
addr        53 dev/pci/bktr/bktr_core.h int		i2cWrite( bktr_ptr_t bktr, int addr, int byte1, int byte2 );
addr        54 dev/pci/bktr/bktr_core.h int		i2cRead( bktr_ptr_t bktr, int addr );
addr        57 dev/pci/bktr/bktr_core.h unsigned int  msp_dpl_read( bktr_ptr_t bktr, int i2c_addr, unsigned char dev, unsigned int addr );
addr        59 dev/pci/bktr/bktr_core.h 			    unsigned int addr, unsigned int data );
addr       762 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 	u_char			addr;
addr       805 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 		addr  = bktr->card.tuner_pllAddr;
addr       813 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 			i2cWrite( bktr, addr, (N>>8) & 0x7f, N & 0xff );
addr       814 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 			i2cWrite( bktr, addr, control, band );
addr       817 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 			i2cWrite( bktr, addr, control, band );
addr       818 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 			i2cWrite( bktr, addr, (N>>8) & 0x7f, N & 0xff );
addr       826 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 			if ( (N = do_afc( bktr, addr, N )) < 0 ) {
addr       833 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 			  i2cWrite( bktr, addr, (N>>8) & 0x7f, N & 0xff );
addr       866 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 		addr  = bktr->card.tuner_pllAddr;
addr       877 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 		i2cWrite( bktr, addr, control, band );
addr       878 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 		i2cWrite( bktr, addr, (N>>8) & 0x7f, N & 0xff );
addr       896 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c do_afc( bktr_ptr_t bktr, int addr, int frequency )
addr       907 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 	if ( (status = i2cRead( bktr, addr + 1 )) < 0 )
addr       914 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 		if ( (status = i2cRead( bktr, addr + 1 )) < 0 )
addr       947 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 		i2cWrite( bktr, addr,
addr       953 dev/pci/bktr/bktr_tuner.c 	i2cWrite( bktr, addr,
addr        94 dev/pci/bktr/bktr_tuner.h int	do_afc( bktr_ptr_t bktr, int addr, int frequency );
addr       1160 dev/pci/cmpci.c cmpci_free_dmamem(struct cmpci_softc *sc, caddr_t addr, int type)
addr       1165 dev/pci/cmpci.c 		if ((*nnp)->cd_addr == addr) {
addr       1180 dev/pci/cmpci.c cmpci_find_dmamem(struct cmpci_softc *sc, caddr_t addr)
addr       1185 dev/pci/cmpci.c 		if (KVADDR(p) == (void *)addr)
addr       1207 dev/pci/cmpci.c 	caddr_t addr;
addr       1209 dev/pci/cmpci.c 	if (cmpci_alloc_dmamem(handle, size, type, flags, &addr))
addr       1211 dev/pci/cmpci.c 	return addr;
addr       1215 dev/pci/cmpci.c cmpci_free(void *handle, void *addr, int type)
addr       1217 dev/pci/cmpci.c 	cmpci_free_dmamem(handle, addr, type);
addr       1733 dev/pci/cmpci.c cmpci_mappage(void *handle, void *addr, off_t offset, int prot)
addr       1738 dev/pci/cmpci.c 	if (offset < 0 || NULL == (p = cmpci_find_dmamem(sc, addr)))
addr       167 dev/pci/cmpcireg.h # define CMPCI_SB16_MIXER_L_TO_R(addr) ((addr)+1)
addr        94 dev/pci/cs4280.c 	caddr_t addr;		/* real dma buffer */
addr       103 dev/pci/cs4280.c #define KERNADDR(p) ((void *)((p)->addr))
addr       212 dev/pci/cs4280.c int	cs4280_query_devinfo(void *addr, mixer_devinfo_t *dip);
addr       717 dev/pci/cs4280.c 		empty_dma = sc->sc_pdma->addr;
addr       735 dev/pci/cs4280.c 		empty_dma = sc->sc_rdma->addr;
addr       1020 dev/pci/cs4280.c cs4280_open(addr, flags)
addr       1021 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1028 dev/pci/cs4280.c cs4280_close(addr)
addr       1029 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1031 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1041 dev/pci/cs4280.c cs4280_query_encoding(addr, fp)
addr       1042 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1101 dev/pci/cs4280.c cs4280_set_params(addr, setmode, usemode, play, rec)
addr       1102 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1106 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1211 dev/pci/cs4280.c cs4280_round_buffersize(addr, direction, size)
addr       1212 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1238 dev/pci/cs4280.c cs4280_mixer_get_port(addr, cp)
addr       1239 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1242 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1248 dev/pci/cs4280.c cs4280_mappage(addr, mem, off, prot)
addr       1249 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1254 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1271 dev/pci/cs4280.c cs4280_query_devinfo(addr, dip)
addr       1272 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1275 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1290 dev/pci/cs4280.c cs4280_halt_output(addr)
addr       1291 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1293 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1305 dev/pci/cs4280.c cs4280_halt_input(addr)
addr       1306 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1308 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1320 dev/pci/cs4280.c cs4280_getdev(addr, retp)
addr       1321 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1329 dev/pci/cs4280.c cs4280_mixer_set_port(addr, cp)
addr       1330 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1333 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1349 dev/pci/cs4280.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
addr       1375 dev/pci/cs4280.c 			    &p->addr, BUS_DMA_NOWAIT|BUS_DMA_COHERENT);
addr       1390 dev/pci/cs4280.c 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmatag, p->map, p->addr, p->size, NULL, 
addr       1402 dev/pci/cs4280.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
addr       1410 dev/pci/cs4280.c cs4280_malloc(addr, direction, size, pool, flags)
addr       1411 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1416 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1449 dev/pci/cs4280.c cs4280_free(addr, ptr, pool)
addr       1450 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1454 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1469 dev/pci/cs4280.c cs4280_trigger_output(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       1470 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1477 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1488 dev/pci/cs4280.c 	  "blksize=%d intr=%p(%p)\n", addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       1562 dev/pci/cs4280.c cs4280_trigger_input(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       1563 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1570 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1580 dev/pci/cs4280.c 	  "blksize=%d intr=%p(%p)\n", addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       1892 dev/pci/cs4280.c cs4280_midi_open(addr, flags, iintr, ointr, arg)
addr       1893 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1899 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1922 dev/pci/cs4280.c cs4280_midi_close(addr)
addr       1923 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1925 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1938 dev/pci/cs4280.c cs4280_midi_output(addr, d)
addr       1939 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr       1942 dev/pci/cs4280.c 	struct cs4280_softc *sc = addr;
addr       1965 dev/pci/cs4280.c cs4280_midi_getinfo(addr, mi)
addr       1966 dev/pci/cs4280.c 	void *addr;
addr        70 dev/pci/cs4281.c 	caddr_t addr;		/* real dma buffer */
addr        79 dev/pci/cs4281.c #define KERNADDR(p) ((void *)((p)->addr))
addr       420 dev/pci/cs4281.c 		empty_dma = sc->sc_pdma->addr;
addr       434 dev/pci/cs4281.c 		empty_dma = sc->sc_rdma->addr;
addr       452 dev/pci/cs4281.c cs4281_query_encoding(addr, fp)
addr       453 dev/pci/cs4281.c 	void *addr;
addr       512 dev/pci/cs4281.c cs4281_set_params(addr, setmode, usemode, play, rec)
addr       513 dev/pci/cs4281.c 	void *addr;
addr       517 dev/pci/cs4281.c 	struct cs4281_softc *sc = addr;
addr       583 dev/pci/cs4281.c cs4281_halt_output(addr)
addr       584 dev/pci/cs4281.c 	void *addr;
addr       586 dev/pci/cs4281.c 	struct cs4281_softc *sc = addr;
addr       596 dev/pci/cs4281.c cs4281_halt_input(addr)
addr       597 dev/pci/cs4281.c 	void *addr;
addr       599 dev/pci/cs4281.c 	struct cs4281_softc *sc = addr;
addr       610 dev/pci/cs4281.c cs4281_getdev(addr, retp)
addr       611 dev/pci/cs4281.c   void *addr;
addr       620 dev/pci/cs4281.c cs4281_trigger_output(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       621 dev/pci/cs4281.c 	void *addr;
addr       628 dev/pci/cs4281.c 	struct cs4281_softc *sc = addr;
addr       640 dev/pci/cs4281.c 		 "blksize=%d intr=%p(%p)\n", addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       724 dev/pci/cs4281.c cs4281_trigger_input(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       725 dev/pci/cs4281.c 	void *addr;
addr       732 dev/pci/cs4281.c 	struct cs4281_softc *sc = addr;
addr       744 dev/pci/cs4281.c 	  "blksize=%d intr=%p(%p)\n", addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       1184 dev/pci/cs4281.c cs4281_reset_codec(void *addr)
addr       1191 dev/pci/cs4281.c 	sc = addr;
addr       1281 dev/pci/cs4281.c cs4281_open(void *addr, int flags)
addr       1287 dev/pci/cs4281.c cs4281_close(void *addr)
addr       1291 dev/pci/cs4281.c 	sc = addr;
addr       1301 dev/pci/cs4281.c cs4281_round_blocksize(void *addr, int blk)
addr       1308 dev/pci/cs4281.c 	sc=addr;
addr       1320 dev/pci/cs4281.c cs4281_mixer_set_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
addr       1325 dev/pci/cs4281.c 	sc = addr;
addr       1332 dev/pci/cs4281.c cs4281_mixer_get_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
addr       1336 dev/pci/cs4281.c 	sc = addr;
addr       1342 dev/pci/cs4281.c cs4281_query_devinfo(void *addr, mixer_devinfo_t *dip)
addr       1346 dev/pci/cs4281.c 	sc = addr;
addr       1351 dev/pci/cs4281.c cs4281_malloc(void *addr, int direction, size_t size, int pool, int flags)
addr       1357 dev/pci/cs4281.c 	sc = addr;
addr       1378 dev/pci/cs4281.c cs4281_free(void *addr, void *ptr, int pool)
addr       1383 dev/pci/cs4281.c 	sc = addr;
addr       1388 dev/pci/cs4281.c 			bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
addr       1399 dev/pci/cs4281.c cs4281_round_buffersize(void *addr, int direction, size_t size)
addr       1411 dev/pci/cs4281.c cs4281_mappage(void *addr, void *mem, off_t off, int prot)
addr       1416 dev/pci/cs4281.c 	sc = addr;
addr       1434 dev/pci/cs4281.c cs4281_get_props(void *addr)
addr       1447 dev/pci/cs4281.c cs4281_attach_codec(void *addr, struct ac97_codec_if *codec_if)
addr       1452 dev/pci/cs4281.c 	sc = addr;
addr       1459 dev/pci/cs4281.c cs4281_read_codec(void *addr, u_int8_t ac97_addr, u_int16_t *ac97_data)
addr       1465 dev/pci/cs4281.c 	sc = addr;
addr       1503 dev/pci/cs4281.c cs4281_write_codec(void *addr, u_int8_t ac97_addr, u_int16_t ac97_data)
addr       1508 dev/pci/cs4281.c 	sc = addr;
addr       1548 dev/pci/cs4281.c 			    &p->addr, BUS_DMA_NOWAIT|BUS_DMA_COHERENT);
addr       1563 dev/pci/cs4281.c 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmatag, p->map, p->addr, p->size, NULL,
addr       1575 dev/pci/cs4281.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
addr       103 dev/pci/eap.c 	caddr_t addr;
addr       111 dev/pci/eap.c #define KERNADDR(p) ((void *)((p)->addr))
addr       196 dev/pci/eap.c int	eap1371_query_devinfo(void *addr, mixer_devinfo_t *dip);
addr       822 dev/pci/eap.c 	  &p->addr, BUS_DMA_NOWAIT|BUS_DMA_COHERENT);
addr       831 dev/pci/eap.c 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmatag, p->map, p->addr, p->size, NULL,
addr       840 dev/pci/eap.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
addr       851 dev/pci/eap.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
addr       857 dev/pci/eap.c eap_open(void *addr, int flags)
addr       866 dev/pci/eap.c eap_close(void *addr)
addr       868 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       878 dev/pci/eap.c eap_query_encoding(void *addr, struct audio_encoding *fp)
addr       935 dev/pci/eap.c eap_set_params(void *addr, int setmode, int usemode,
addr       938 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1046 dev/pci/eap.c eap_round_blocksize(void *addr, int blk)
addr       1053 dev/pci/eap.c 	void *addr,
addr       1061 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1073 dev/pci/eap.c 	  "blksize=%d intr=%p(%p)\n", addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       1122 dev/pci/eap.c 	void *addr,
addr       1130 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1142 dev/pci/eap.c 	  addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       1189 dev/pci/eap.c eap_halt_output(void *addr)
addr       1191 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1204 dev/pci/eap.c eap_halt_input(void *addr)
addr       1206 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1219 dev/pci/eap.c eap_getdev(void *addr, struct audio_device *retp)
addr       1226 dev/pci/eap.c eap1371_mixer_set_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
addr       1228 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1234 dev/pci/eap.c eap1371_mixer_get_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
addr       1236 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1242 dev/pci/eap.c eap1371_query_devinfo(void *addr, mixer_devinfo_t *dip)
addr       1244 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1267 dev/pci/eap.c eap1370_mixer_set_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
addr       1269 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1382 dev/pci/eap.c eap1370_mixer_get_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
addr       1384 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1449 dev/pci/eap.c eap1370_query_devinfo(void *addr, mixer_devinfo_t *dip)
addr       1611 dev/pci/eap.c eap_malloc(void *addr, int direction, size_t size, int pool, int flags)
addr       1613 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1631 dev/pci/eap.c eap_free(void *addr, void *ptr, int pool)
addr       1633 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1647 dev/pci/eap.c eap_mappage(void *addr, void *mem, off_t off, int prot)
addr       1649 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1663 dev/pci/eap.c eap_get_props(void *addr)
addr       1678 dev/pci/eap.c eap_midi_open(void *addr, int flags,
addr       1683 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1705 dev/pci/eap.c eap_midi_close(void *addr)
addr       1707 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1718 dev/pci/eap.c eap_midi_output(void *addr, int d)
addr       1720 dev/pci/eap.c 	struct eap_softc *sc = addr;
addr       1734 dev/pci/eap.c eap_midi_getinfo(void *addr, struct midi_info *mi)
addr       1991 dev/pci/emuxki.c emuxki_open(void *addr, int flags)
addr       1993 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2033 dev/pci/emuxki.c emuxki_close(void *addr)
addr       2035 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2051 dev/pci/emuxki.c emuxki_query_encoding(void *addr, struct audio_encoding *fp)
addr       2054 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2203 dev/pci/emuxki.c emuxki_set_params(void *addr, int setmode, int usemode,
addr       2206 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2227 dev/pci/emuxki.c emuxki_halt_output(void *addr)
addr       2229 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2240 dev/pci/emuxki.c emuxki_halt_input(void *addr)
addr       2242 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2264 dev/pci/emuxki.c emuxki_set_port(void *addr, mixer_ctrl_t *mctl)
addr       2266 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2272 dev/pci/emuxki.c emuxki_get_port(void *addr, mixer_ctrl_t *mctl)
addr       2274 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2280 dev/pci/emuxki.c emuxki_query_devinfo(void *addr, mixer_devinfo_t *minfo)
addr       2282 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2288 dev/pci/emuxki.c emuxki_allocm(void *addr, int direction, size_t size, int type, int flags)
addr       2290 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2299 dev/pci/emuxki.c emuxki_freem(void *addr, void *ptr, int type)
addr       2301 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2333 dev/pci/emuxki.c emuxki_round_blocksize(void *addr, int blksize)
addr       2344 dev/pci/emuxki.c emuxki_round_buffersize(void *addr, int direction, size_t bsize)
addr       2377 dev/pci/emuxki.c emuxki_mappage(void *addr, void *ptr, off_t off, int prot)
addr       2379 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2395 dev/pci/emuxki.c emuxki_get_props(void *addr)
addr       2402 dev/pci/emuxki.c emuxki_trigger_output(void *addr, void *start, void *end, int blksize,
addr       2406 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       2425 dev/pci/emuxki.c emuxki_trigger_input(void *addr, void *start, void *end, int blksize,
addr       2429 dev/pci/emuxki.c 	struct emuxki_softc *sc = addr;
addr       135 dev/pci/esa.c paddr_t		esa_mappage(void *addr, void *mem, off_t off, int prot);
addr       513 dev/pci/esa.c esa_free(void *hdl, void *addr, int type)
addr       521 dev/pci/esa.c 		if (KERNADDR(p) == addr) {
addr       683 dev/pci/esa.c 		  esa_playvals[i].addr, esa_playvals[i].val);
addr       816 dev/pci/esa.c 		  esa_recvals[i].addr, esa_recvals[i].val);
addr       954 dev/pci/esa.c 				&p->addr, BUS_DMA_NOWAIT | BUS_DMA_COHERENT);
addr       963 dev/pci/esa.c 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmat, p->map, p->addr, p->size, NULL,
addr       973 dev/pci/esa.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmat, p->addr, p->size);
addr       986 dev/pci/esa.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmat, p->addr, p->size);
addr       1700 dev/pci/esa.c 	u_int32_t addr;
addr       1708 dev/pci/esa.c 	addr = lo | ((u_int32_t)hi << 16);
addr       1709 dev/pci/esa.c 	return (addr - ch->start);
addr       1713 dev/pci/esa.c esa_mappage(void *addr, void *mem, off_t off, int prot)
addr       1715 dev/pci/esa.c 	struct esa_voice *vc = addr;
addr        50 dev/pci/esavar.h #define KERNADDR(p)	((void *)((p)->addr))
addr        65 dev/pci/esavar.h 	caddr_t			addr;
addr       394 dev/pci/eso.c 	bus_addr_t addr, start;
addr       407 dev/pci/eso.c 		  sc->sc_vcsize, sc->sc_vcsize, 0, 0, &addr,
addr       412 dev/pci/eso.c 		  addr | ESO_PCI_DDMAC_DE);
addr       416 dev/pci/eso.c 		  (unsigned long)addr);
addr       1570 dev/pci/eso.c eso_freem(hdl, addr, type)
addr       1572 dev/pci/eso.c 	void *addr;
addr       1579 dev/pci/eso.c 		if (KVADDR(p) == addr) {
addr       1603 dev/pci/eso.c eso_mappage(hdl, addr, offs, prot)
addr       1605 dev/pci/eso.c 	void *addr;
addr       1614 dev/pci/eso.c 	for (ed = sc->sc_dmas; ed != NULL && KVADDR(ed) == addr;
addr        57 dev/pci/esoreg.h #define ESO_VALID_DDMAC_BASE(addr) \
addr        58 dev/pci/esoreg.h   (((addr) & 0x03ff) != 0)
addr        74 dev/pci/fms.c 	caddr_t addr;
addr       308 dev/pci/fms.c fms_read_codec(addr, reg, val)
addr       309 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       313 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       344 dev/pci/fms.c fms_write_codec(addr, reg, val)
addr       345 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       349 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       370 dev/pci/fms.c fms_attach_codec(addr, cif)
addr       371 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       374 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       382 dev/pci/fms.c fms_reset_codec(addr)
addr       383 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       385 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       443 dev/pci/fms.c fms_open(addr, flags)
addr       444 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       453 dev/pci/fms.c fms_close(addr)
addr       454 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       460 dev/pci/fms.c fms_query_encoding(addr, fp)
addr       461 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       543 dev/pci/fms.c fms_set_params(addr, setmode, usemode, play, rec)
addr       544 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       548 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       639 dev/pci/fms.c fms_round_blocksize(addr, blk)
addr       640 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       647 dev/pci/fms.c fms_halt_output(addr)
addr       648 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       650 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       662 dev/pci/fms.c fms_halt_input(addr)
addr       663 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       665 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       677 dev/pci/fms.c fms_getdev(addr, retp)
addr       678 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       686 dev/pci/fms.c fms_set_port(addr, cp)
addr       687 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       690 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       696 dev/pci/fms.c fms_get_port(addr, cp)
addr       697 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       700 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       706 dev/pci/fms.c fms_malloc(addr, direction, size, pool, flags)
addr       707 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       712 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       729 dev/pci/fms.c 	if ((error = bus_dmamem_map(sc->sc_dmat, &p->seg, rseg, size, &p->addr,
addr       743 dev/pci/fms.c 	if ((error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmat, p->map, p->addr, size, NULL,
addr       753 dev/pci/fms.c 	return p->addr;
addr       759 dev/pci/fms.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmat, p->addr, size);
addr       768 dev/pci/fms.c fms_free(addr, ptr, pool)
addr       769 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       773 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       777 dev/pci/fms.c 		if (p->addr == ptr) {
addr       780 dev/pci/fms.c 			bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmat, p->addr, p->size);
addr       792 dev/pci/fms.c fms_mappage(addr, mem, off, prot)
addr       793 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       798 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       804 dev/pci/fms.c 	for (p = sc->sc_dmas; p && p->addr != mem; p = p->next)
addr       814 dev/pci/fms.c fms_get_props(addr)
addr       815 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       822 dev/pci/fms.c fms_query_devinfo(addr, dip)
addr       823 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       826 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       832 dev/pci/fms.c fms_trigger_output(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       833 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       840 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       846 dev/pci/fms.c 	for (p = sc->sc_dmas; p && p->addr != start; p = p->next)
addr       870 dev/pci/fms.c fms_trigger_input(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       871 dev/pci/fms.c 	void *addr;
addr       878 dev/pci/fms.c 	struct fms_softc *sc = addr;
addr       884 dev/pci/fms.c 	for (p = sc->sc_dmas; p && p->addr != start; p = p->next)
addr       610 dev/pci/hifn7751.c 	u_int32_t dmacfg, ramcfg, encl, addr, i;
addr       660 dev/pci/hifn7751.c 	addr = READ_REG_1(sc, HIFN_1_UNLOCK_SECRET1);
addr       666 dev/pci/hifn7751.c 		addr = hifn_next_signature(addr, offtbl[i] + 0x101);
addr       667 dev/pci/hifn7751.c 		WRITE_REG_1(sc, HIFN_1_UNLOCK_SECRET2, addr);
addr       960 dev/pci/hifn7751.c hifn_writeramaddr(struct hifn_softc *sc, int addr, u_int8_t *data)
addr       968 dev/pci/hifn7751.c 	wc.session_num = htole16(addr >> 14);
addr       970 dev/pci/hifn7751.c 	wc.total_dest_count = htole16(addr & 0x3fff);
addr       1011 dev/pci/hifn7751.c 		  sc->sc_dv.dv_xname, resi, addr);
addr       1025 dev/pci/hifn7751.c hifn_readramaddr(struct hifn_softc *sc, int addr, u_int8_t *data)
addr       1033 dev/pci/hifn7751.c 	rc.session_num = htole16(addr >> 14);
addr       1034 dev/pci/hifn7751.c 	rc.total_source_count = htole16(addr & 0x3fff);
addr       1075 dev/pci/hifn7751.c 		  sc->sc_dv.dv_xname, resi, addr);
addr       196 dev/pci/ichiic.c ichiic_i2c_exec(void *cookie, i2c_op_t op, i2c_addr_t addr,
addr       205 dev/pci/ichiic.c 	  "flags 0x%02x\n", sc->sc_dev.dv_xname, op, addr, cmdlen,
addr       235 dev/pci/ichiic.c 	  ICH_SMB_TXSLVA_ADDR(addr) |
addr       299 dev/pci/ichiic.c 	  sc->sc_dev.dv_xname, op, addr, cmdlen, len, flags,
addr        84 dev/pci/if_bce.c 	u_int32_t addr;
addr       154 dev/pci/if_bce.c 	__bced->addr =							\
addr       610 dev/pci/if_bce.c 			sc->bce_tx_ring[sc->bce_txsnext].addr =
addr       424 dev/pci/if_bge.c bge_eeprom_getbyte(struct bge_softc *sc, int addr, u_int8_t *dest)
addr       441 dev/pci/if_bge.c 	CSR_WRITE_4(sc, BGE_EE_ADDR, BGE_EE_READCMD | addr);
addr       458 dev/pci/if_bge.c 	*dest = (byte >> ((addr % 4) * 8)) & 0xFF;
addr       1888 dev/pci/if_bnx.c 		u_int32_t addr, cmd_flags;
addr       1947 dev/pci/if_bnx.c 			for (addr = page_start; addr < data_start;
addr       1948 dev/pci/if_bnx.c 				addr += 4, i += 4) {
addr       1950 dev/pci/if_bnx.c 				rc = bnx_nvram_write_dword(sc, addr,
addr       1961 dev/pci/if_bnx.c 		for (addr = data_start; addr < data_end; addr += 4, i++) {
addr       1962 dev/pci/if_bnx.c 			if ((addr == page_end - 4) ||
addr       1964 dev/pci/if_bnx.c 			  (addr == data_end - 4))) {
addr       1969 dev/pci/if_bnx.c 			rc = bnx_nvram_write_dword(sc, addr, buf, cmd_flags);
addr       1981 dev/pci/if_bnx.c 			for (addr = data_end; addr < page_end;
addr       1982 dev/pci/if_bnx.c 			  addr += 4, i += 4) {
addr       1984 dev/pci/if_bnx.c 				if (addr == page_end-4)
addr       1987 dev/pci/if_bnx.c 				rc = bnx_nvram_write_dword(sc, addr,
addr       3247 dev/pci/if_bnx.c 	u_int32_t		addr;
addr       3335 dev/pci/if_bnx.c 	addr = (u_int32_t)(map->dm_segs[0].ds_addr);
addr       3336 dev/pci/if_bnx.c 	rxbd->rx_bd_haddr_lo = htole32(addr);
addr       3337 dev/pci/if_bnx.c 	addr = (u_int32_t)((u_int64_t)map->dm_segs[0].ds_addr >> 32);
addr       3338 dev/pci/if_bnx.c 	rxbd->rx_bd_haddr_hi = htole32(addr);
addr       3350 dev/pci/if_bnx.c 		addr = (u_int32_t)(map->dm_segs[i].ds_addr);
addr       3351 dev/pci/if_bnx.c 		rxbd->rx_bd_haddr_lo = htole32(addr);
addr       3352 dev/pci/if_bnx.c 		addr = (u_int32_t)((u_int64_t)map->dm_segs[i].ds_addr >> 32);
addr       3353 dev/pci/if_bnx.c 		rxbd->rx_bd_haddr_hi = htole32(addr);
addr       3395 dev/pci/if_bnx.c 	u_int32_t		val, addr;
addr       3429 dev/pci/if_bnx.c 		addr = (u_int32_t)(sc->tx_bd_chain_paddr[j]);
addr       3430 dev/pci/if_bnx.c 		txbd->tx_bd_haddr_lo = htole32(addr);
addr       3431 dev/pci/if_bnx.c 		addr = (u_int32_t)((u_int64_t)sc->tx_bd_chain_paddr[j] >> 32);
addr       3432 dev/pci/if_bnx.c 		txbd->tx_bd_haddr_hi = htole32(addr);
addr       3509 dev/pci/if_bnx.c 	u_int32_t		prod_bseq, val, addr;
addr       3533 dev/pci/if_bnx.c 		addr = (u_int32_t)((u_int64_t)sc->rx_bd_chain_paddr[j] >> 32);
addr       3534 dev/pci/if_bnx.c 		rxbd->rx_bd_haddr_hi = htole32(addr);
addr       3535 dev/pci/if_bnx.c 		addr = (u_int32_t)(sc->rx_bd_chain_paddr[j]);
addr       3536 dev/pci/if_bnx.c 		rxbd->rx_bd_haddr_lo = htole32(addr);
addr       4317 dev/pci/if_bnx.c 	u_int32_t		addr, prod_bseq;
addr       4387 dev/pci/if_bnx.c 		addr = (u_int32_t)(map->dm_segs[i].ds_addr);
addr       4388 dev/pci/if_bnx.c 		txbd->tx_bd_haddr_lo = htole32(addr);
addr       4389 dev/pci/if_bnx.c 		addr = (u_int32_t)((u_int64_t)map->dm_segs[i].ds_addr >> 32);
addr       4390 dev/pci/if_bnx.c 		txbd->tx_bd_haddr_hi = htole32(addr);
addr       525 dev/pci/if_che.c che_read_flash_multi4(struct cheg_softc *sc, u_int addr, u_int32_t *datap,
addr       530 dev/pci/if_che.c 	if (addr + count * sizeof(u_int32_t) > CHE_SF_SIZE || (addr & 3))
addr       533 dev/pci/if_che.c 	addr = swap32(addr) | CHE_SF_RD_DATA;
addr       535 dev/pci/if_che.c 	if ((rv = che_write_flash_reg(sc, 4, 1, addr)))
addr       551 dev/pci/if_che.c   pcireg_t addr, pcireg_t *dp)
addr       559 dev/pci/if_che.c 		  DEVNAME(sc), addr);
addr       563 dev/pci/if_che.c 	addr <<= 16;
addr       564 dev/pci/if_che.c 	pci_conf_write(pa->pa_pc, pa->pa_tag, base, addr);
addr       574 dev/pci/if_che.c 		  DEVNAME(sc), addr);
addr       588 dev/pci/if_che.c 	u_int16_t addr;
addr       598 dev/pci/if_che.c 	addr = ((dw0 & 0xff) == 0x82) ? CHE_PCI_VPD_BASE : 0;
addr       601 dev/pci/if_che.c 		if (che_read_eeprom(sc, pa, addr + i * 4, &dw[i]))
addr       661 dev/pci/if_che.c che_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       701 dev/pci/if_che.c 	u_int32_t addr = CHE_MI1_PHYADDR(phy) | reg;
addr       703 dev/pci/if_che.c 	che_write(sc->sc_cheg, CHE_REG_MI1_ADDR, addr);
addr       716 dev/pci/if_che.c 	u_int32_t addr = CHE_MI1_PHYADDR(phy) | reg;
addr       718 dev/pci/if_che.c 	che_write(sc->sc_cheg, CHE_REG_MI1_ADDR, addr);
addr       2766 dev/pci/if_em.c em_is_valid_ether_addr(u_int8_t *addr)
addr       2770 dev/pci/if_em.c 	if ((addr[0] & 1) || (!bcmp(addr, zero_addr, ETHER_ADDR_LEN)))
addr       5714 dev/pci/if_em_hw.c        uint8_t *addr,
addr       5722 dev/pci/if_em_hw.c   rar_low = ((uint32_t) addr[0] |
addr       5723 dev/pci/if_em_hw.c        ((uint32_t) addr[1] << 8) |
addr       5724 dev/pci/if_em_hw.c        ((uint32_t) addr[2] << 16) | ((uint32_t) addr[3] << 24));
addr       5725 dev/pci/if_em_hw.c   rar_high = ((uint32_t) addr[4] | ((uint32_t) addr[5] << 8));
addr       119 dev/pci/if_ipw.c MEM_READ_1(struct ipw_softc *sc, uint32_t addr)
addr       121 dev/pci/if_ipw.c 	CSR_WRITE_4(sc, IPW_CSR_INDIRECT_ADDR, addr);
addr       126 dev/pci/if_ipw.c MEM_READ_4(struct ipw_softc *sc, uint32_t addr)
addr       128 dev/pci/if_ipw.c 	CSR_WRITE_4(sc, IPW_CSR_INDIRECT_ADDR, addr);
addr       705 dev/pci/if_ipw.c ipw_read_prom_word(struct ipw_softc *sc, uint8_t addr)
addr       730 dev/pci/if_ipw.c 		  (((addr >> n) & 1) << IPW_EEPROM_SHIFT_D));
addr       732 dev/pci/if_ipw.c 		  (((addr >> n) & 1) << IPW_EEPROM_SHIFT_D) | IPW_EEPROM_C);
addr       1446 dev/pci/if_ipw.c 	uint32_t addr, info;
addr       1451 dev/pci/if_ipw.c 	addr = MEM_READ_4(sc, sc->table2_base + off);
addr       1464 dev/pci/if_ipw.c 	ipw_read_mem_1(sc, addr, buf, total);
addr       301 dev/pci/if_ipwreg.h #define MEM_WRITE_1(sc, addr, val) do {					\
addr       302 dev/pci/if_ipwreg.h 	CSR_WRITE_4((sc), IPW_CSR_INDIRECT_ADDR, (addr));		\
addr       306 dev/pci/if_ipwreg.h #define MEM_WRITE_2(sc, addr, val) do {					\
addr       307 dev/pci/if_ipwreg.h 	CSR_WRITE_4((sc), IPW_CSR_INDIRECT_ADDR, (addr));		\
addr       311 dev/pci/if_ipwreg.h #define MEM_WRITE_4(sc, addr, val) do {					\
addr       312 dev/pci/if_ipwreg.h 	CSR_WRITE_4((sc), IPW_CSR_INDIRECT_ADDR, (addr));		\
addr       316 dev/pci/if_ipwreg.h #define MEM_WRITE_MULTI_1(sc, addr, buf, len) do {			\
addr       317 dev/pci/if_ipwreg.h 	CSR_WRITE_4((sc), IPW_CSR_INDIRECT_ADDR, (addr));		\
addr       130 dev/pci/if_iwi.c MEM_READ_1(struct iwi_softc *sc, uint32_t addr)
addr       132 dev/pci/if_iwi.c 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INDIRECT_ADDR, addr);
addr       137 dev/pci/if_iwi.c MEM_READ_4(struct iwi_softc *sc, uint32_t addr)
addr       139 dev/pci/if_iwi.c 	CSR_WRITE_4(sc, IWI_CSR_INDIRECT_ADDR, addr);
addr       788 dev/pci/if_iwi.c iwi_read_prom_word(struct iwi_softc *sc, uint8_t addr)
addr       813 dev/pci/if_iwi.c 		  (((addr >> n) & 1) << IWI_EEPROM_SHIFT_D));
addr       815 dev/pci/if_iwi.c 		  (((addr >> n) & 1) << IWI_EEPROM_SHIFT_D) | IWI_EEPROM_C);
addr       453 dev/pci/if_iwireg.h #define MEM_WRITE_1(sc, addr, val) do {					\
addr       454 dev/pci/if_iwireg.h 	CSR_WRITE_4((sc), IWI_CSR_INDIRECT_ADDR, (addr));		\
addr       458 dev/pci/if_iwireg.h #define MEM_WRITE_2(sc, addr, val) do {					\
addr       459 dev/pci/if_iwireg.h 	CSR_WRITE_4((sc), IWI_CSR_INDIRECT_ADDR, (addr));		\
addr       463 dev/pci/if_iwireg.h #define MEM_WRITE_4(sc, addr, val) do {					\
addr       464 dev/pci/if_iwireg.h 	CSR_WRITE_4((sc), IWI_CSR_INDIRECT_ADDR, (addr));		\
addr       468 dev/pci/if_iwireg.h #define MEM_WRITE_MULTI_1(sc, addr, buf, len) do {			\
addr       469 dev/pci/if_iwireg.h 	CSR_WRITE_4((sc), IWI_CSR_INDIRECT_ADDR, (addr));		\
addr       192 dev/pci/if_lge.c lge_eeprom_getword(struct lge_softc *sc, int addr, u_int16_t *dest)
addr       198 dev/pci/if_lge.c 	  LGE_EECTL_SINGLEACCESS|((addr >> 1) << 8));
addr       211 dev/pci/if_lge.c 	if (addr & 1)
addr       557 dev/pci/if_lmcvar.h #define	LMC_EADDR_ARGS(addr)	ether_sprintf(addr)
addr       356 dev/pci/if_msk.c msk_setfilt(struct sk_if_softc *sc_if, caddr_t addr, int slot)
addr       360 dev/pci/if_msk.c 	SK_XM_WRITE_2(sc_if, base, *(u_int16_t *)(&addr[0]));
addr       361 dev/pci/if_msk.c 	SK_XM_WRITE_2(sc_if, base + 2, *(u_int16_t *)(&addr[2]));
addr       362 dev/pci/if_msk.c 	SK_XM_WRITE_2(sc_if, base + 4, *(u_int16_t *)(&addr[4]));
addr       943 dev/pci/if_myx.c myx_setlladdr(struct myx_softc *sc, u_int8_t *addr)
addr       948 dev/pci/if_myx.c 	mc.mc_data0 = addr[3] | addr[2] << 8 | addr[1] << 16 | addr[0] << 24;
addr       949 dev/pci/if_myx.c 	mc.mc_data1 = addr[5] | addr[4] << 8;
addr       1677 dev/pci/if_nfe.c 	uint8_t addr[ETHER_ADDR_LEN], mask[ETHER_ADDR_LEN];
addr       1682 dev/pci/if_nfe.c 		bzero(addr, ETHER_ADDR_LEN);
addr       1687 dev/pci/if_nfe.c 	bcopy(etherbroadcastaddr, addr, ETHER_ADDR_LEN);
addr       1694 dev/pci/if_nfe.c 			bzero(addr, ETHER_ADDR_LEN);
addr       1699 dev/pci/if_nfe.c 			addr[i] &= enm->enm_addrlo[i];
addr       1705 dev/pci/if_nfe.c 		mask[i] |= addr[i];
addr       1708 dev/pci/if_nfe.c 	addr[0] |= 0x01;	/* make sure multicast bit is set */
addr       1711 dev/pci/if_nfe.c 	  addr[3] << 24 | addr[2] << 16 | addr[1] << 8 | addr[0]);
addr       1713 dev/pci/if_nfe.c 	  addr[5] << 8 | addr[4]);
addr       1724 dev/pci/if_nfe.c nfe_get_macaddr(struct nfe_softc *sc, uint8_t *addr)
addr       1729 dev/pci/if_nfe.c 	addr[0] = (tmp >> 8) & 0xff;
addr       1730 dev/pci/if_nfe.c 	addr[1] = (tmp & 0xff);
addr       1733 dev/pci/if_nfe.c 	addr[2] = (tmp >> 24) & 0xff;
addr       1734 dev/pci/if_nfe.c 	addr[3] = (tmp >> 16) & 0xff;
addr       1735 dev/pci/if_nfe.c 	addr[4] = (tmp >> 8) & 0xff;
addr       1736 dev/pci/if_nfe.c 	addr[5] = (tmp & 0xff);
addr       1740 dev/pci/if_nfe.c nfe_set_macaddr(struct nfe_softc *sc, const uint8_t *addr)
addr       1743 dev/pci/if_nfe.c 	  addr[5] << 8 | addr[4]);
addr       1745 dev/pci/if_nfe.c 	  addr[3] << 24 | addr[2] << 16 | addr[1] << 8 | addr[0]);
addr       253 dev/pci/if_nge.c nge_eeprom_putbyte(sc, addr)
addr       255 dev/pci/if_nge.c 	int			addr;
addr       259 dev/pci/if_nge.c 	d = addr | NGE_EECMD_READ;
addr       282 dev/pci/if_nge.c nge_eeprom_getword(sc, addr, dest)
addr       284 dev/pci/if_nge.c 	int			addr;
addr       303 dev/pci/if_nge.c 	nge_eeprom_putbyte(sc, addr);
addr       977 dev/pci/if_nxe.c nxe_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       980 dev/pci/if_nxe.c 	struct ifreq			*ifr = (struct ifreq *)addr;
addr       988 dev/pci/if_nxe.c 	error = ether_ioctl(ifp, &sc->sc_ac, cmd, addr);
addr       998 dev/pci/if_nxe.c 		ifa = (struct ifaddr *)addr;
addr       3408 dev/pci/if_san_xilinx.c   unsigned char *addr)
addr       3424 dev/pci/if_san_xilinx.c 		*addr = i;
addr       3438 dev/pci/if_san_xilinx.c 	return map_fifo_baddr_and_size(card, fifo_size, addr);
addr       937 dev/pci/if_sandrv.c sdla_peek(void *phw, unsigned long addr, void *buf, unsigned len)
addr       947 dev/pci/if_sandrv.c 	if (addr + len > hw->memory)	/* verify arguments */
addr       952 dev/pci/if_sandrv.c 		sdla_peek_by_4(hw, addr, buf, len);
addr       1006 dev/pci/if_sandrv.c sdla_poke(void *phw, unsigned long addr, void *buf, unsigned len)
addr       1016 dev/pci/if_sandrv.c 	if (addr + len > hw->memory) {	/* verify arguments */
addr       1022 dev/pci/if_sandrv.c 		sdla_poke_by_4(hw, addr, buf, len);
addr       232 dev/pci/if_sis.c sis_eeprom_putbyte(struct sis_softc *sc, int addr)
addr       236 dev/pci/if_sis.c 	d = addr | SIS_EECMD_READ;
addr       258 dev/pci/if_sis.c sis_eeprom_getword(struct sis_softc *sc, int addr, u_int16_t *dest)
addr       276 dev/pci/if_sis.c 	sis_eeprom_putbyte(sc, addr);
addr       683 dev/pci/if_sis.c sis_mchash(struct sis_softc *sc, const uint8_t *addr)
addr       688 dev/pci/if_sis.c 	crc = ether_crc32_be(addr, ETHER_ADDR_LEN);
addr       402 dev/pci/if_sk.c sk_xmac_hash(caddr_t addr)
addr       406 dev/pci/if_sk.c 	crc = ether_crc32_le(addr, ETHER_ADDR_LEN);
addr       411 dev/pci/if_sk.c sk_yukon_hash(caddr_t addr)
addr       415 dev/pci/if_sk.c 	crc = ether_crc32_be(addr, ETHER_ADDR_LEN);
addr       420 dev/pci/if_sk.c sk_setfilt(struct sk_if_softc *sc_if, caddr_t addr, int slot)
addr       424 dev/pci/if_sk.c 	SK_XM_WRITE_2(sc_if, base, letoh16(*(u_int16_t *)(&addr[0])));
addr       425 dev/pci/if_sk.c 	SK_XM_WRITE_2(sc_if, base + 2, letoh16(*(u_int16_t *)(&addr[2])));
addr       426 dev/pci/if_sk.c 	SK_XM_WRITE_2(sc_if, base + 4, letoh16(*(u_int16_t *)(&addr[4])));
addr       860 dev/pci/if_tht.c tht_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       863 dev/pci/if_tht.c 	struct ifreq			*ifr = (struct ifreq *)addr;
addr       871 dev/pci/if_tht.c 	error = ether_ioctl(ifp, &sc->sc_ac, cmd, addr);
addr       877 dev/pci/if_tht.c 		ifa = (struct ifaddr *)addr;
addr       249 dev/pci/if_ti.c ti_eeprom_getbyte(struct ti_softc *sc, int addr, u_int8_t *dest)
addr       268 dev/pci/if_ti.c 	if (ti_eeprom_putbyte(sc, (addr >> 8) & 0xFF)) {
addr       276 dev/pci/if_ti.c 	if (ti_eeprom_putbyte(sc, addr & 0xFF)) {
addr       341 dev/pci/if_ti.c ti_mem_read(struct ti_softc *sc, u_int32_t addr, u_int32_t len, void *buf)
addr       346 dev/pci/if_ti.c 	segptr = addr;
addr       370 dev/pci/if_ti.c ti_mem_write(struct ti_softc *sc, u_int32_t addr, u_int32_t len,
addr       376 dev/pci/if_ti.c 	segptr = addr;
addr       400 dev/pci/if_ti.c ti_mem_set(struct ti_softc *sc, u_int32_t addr, u_int32_t len)
addr       404 dev/pci/if_ti.c 	segptr = addr;
addr       1081 dev/pci/if_ti.c ti_add_mcast(struct ti_softc *sc, struct ether_addr *addr)
addr       1087 dev/pci/if_ti.c 	m = (u_int16_t *)&addr->ether_addr_octet[0];
addr       1107 dev/pci/if_ti.c ti_del_mcast(struct ti_softc *sc, struct ether_addr *addr)
addr       1113 dev/pci/if_ti.c 	m = (u_int16_t *)&addr->ether_addr_octet[0];
addr       467 dev/pci/if_tl.c u_int8_t tl_eeprom_getbyte(sc, addr, dest)
addr       469 dev/pci/if_tl.c 	int			addr;
addr       491 dev/pci/if_tl.c 	if (tl_eeprom_putbyte(sc, addr)) {
addr       813 dev/pci/if_tl.c int tl_calchash(addr)
addr       814 dev/pci/if_tl.c 	caddr_t			addr;
addr       818 dev/pci/if_tl.c 	t = (addr[0] ^ addr[3]) << 16 | (addr[1] ^ addr[4]) << 8 |
addr       819 dev/pci/if_tl.c 		(addr[2] ^ addr[5]);
addr       831 dev/pci/if_tl.c void tl_setfilt(sc, addr, slot)
addr       833 dev/pci/if_tl.c 	caddr_t			addr;
addr       842 dev/pci/if_tl.c 		tl_dio_write8(sc, regaddr + i, *(addr + i));
addr       412 dev/pci/if_txp.c 	WRITE_REG(sc, TXP_H2A_1, letoh32(fileheader->addr));
addr       544 dev/pci/if_txp.c 	WRITE_REG(sc, TXP_H2A_3, letoh32(sect->addr));
addr       598 dev/pci/if_txpreg.h 	u_int32_t	addr;
addr       605 dev/pci/if_txpreg.h 	u_int32_t	addr;
addr       190 dev/pci/if_vge.c vge_eeprom_getword(struct vge_softc *sc, int addr, u_int16_t *dest)
addr       204 dev/pci/if_vge.c 	CSR_WRITE_1(sc, VGE_EEADDR, addr);
addr       416 dev/pci/if_vge.c vge_cam_set(struct vge_softc *sc, uint8_t *addr)
addr       432 dev/pci/if_vge.c 		CSR_WRITE_1(sc, VGE_CAM0 + i, addr[i]);
addr       197 dev/pci/if_wb.c void wb_eeprom_putbyte(sc, addr)
addr       199 dev/pci/if_wb.c 	int			addr;
addr       203 dev/pci/if_wb.c 	d = addr | WB_EECMD_READ;
addr       227 dev/pci/if_wb.c void wb_eeprom_getword(sc, addr, dest)
addr       229 dev/pci/if_wb.c 	int			addr;
addr       241 dev/pci/if_wb.c 	wb_eeprom_putbyte(sc, addr);
addr       910 dev/pci/if_wpi.c wpi_mem_read(struct wpi_softc *sc, uint16_t addr)
addr       912 dev/pci/if_wpi.c 	WPI_WRITE(sc, WPI_READ_MEM_ADDR, WPI_MEM_4 | addr);
addr       917 dev/pci/if_wpi.c wpi_mem_write(struct wpi_softc *sc, uint16_t addr, uint32_t data)
addr       919 dev/pci/if_wpi.c 	WPI_WRITE(sc, WPI_WRITE_MEM_ADDR, WPI_MEM_4 | addr);
addr       924 dev/pci/if_wpi.c wpi_mem_write_region_4(struct wpi_softc *sc, uint16_t addr,
addr       927 dev/pci/if_wpi.c 	for (; wlen > 0; wlen--, data++, addr += 4)
addr       928 dev/pci/if_wpi.c 		wpi_mem_write(sc, addr, *data);
addr       936 dev/pci/if_wpi.c wpi_read_prom_data(struct wpi_softc *sc, uint32_t addr, void *data, int len)
addr       943 dev/pci/if_wpi.c 	for (; len > 0; len -= 2, addr++) {
addr       944 dev/pci/if_wpi.c 		WPI_WRITE(sc, WPI_EEPROM_CTL, addr << 2);
addr       1743 dev/pci/if_wpi.c 	desc->segs[0].addr = htole32(ring->cmd_dma.paddr +
addr       1747 dev/pci/if_wpi.c 		desc->segs[i].addr =
addr       1948 dev/pci/if_wpi.c 	wpi_read_prom_data(sc, band->addr, channels,
addr       2043 dev/pci/if_wpi.c 	desc->segs[0].addr = htole32(ring->cmd_dma.paddr +
addr       2329 dev/pci/if_wpi.c 	desc->segs[0].addr = htole32(ring->cmd_dma.paddr +
addr       2332 dev/pci/if_wpi.c 	desc->segs[1].addr = htole32(data->map->dm_segs[0].ds_addr);
addr       2556 dev/pci/if_wpi.c 	desc->segs[0].addr = htole32(data->map->dm_segs[0].ds_addr);
addr       182 dev/pci/if_wpireg.h 		uint32_t	addr;
addr       638 dev/pci/if_wpireg.h 	uint32_t	addr;	/* offset in EEPROM */
addr       130 dev/pci/ips.c 	u_int32_t	addr;
addr       532 dev/pci/ips.c 			blkno = _3btol(rw->addr) &
addr       537 dev/pci/ips.c 			blkno = _4btol(rwb->addr);
addr       596 dev/pci/ips.c 		_lto4b(letoh32(drive->seccnt) - 1, rcd->addr);
addr       681 dev/pci/ips.c 				sg[i].addr =
addr       589 dev/pci/ixgb_hw.c ixgb_rar_set(struct ixgb_hw *hw, uint8_t *addr, uint32_t index)
addr       597 dev/pci/ixgb_hw.c 	rar_low = ((uint32_t)addr[0] |
addr       598 dev/pci/ixgb_hw.c 	     ((uint32_t)addr[1] << 8) |
addr       599 dev/pci/ixgb_hw.c 	     ((uint32_t)addr[2] << 16) |
addr       600 dev/pci/ixgb_hw.c 	     ((uint32_t)addr[3] << 24));
addr       602 dev/pci/ixgb_hw.c 	rar_high = ((uint32_t)addr[4] |
addr       603 dev/pci/ixgb_hw.c 	      ((uint32_t)addr[5] << 8) |
addr       828 dev/pci/ixgb_hw.h extern void ixgb_rar_set(struct ixgb_hw *hw, uint8_t *addr, uint32_t index);
addr       405 dev/pci/maestro.c 		caddr_t		addr;
addr       1818 dev/pci/maestro.c salloc_new(addr, size, nzones)
addr       1819 dev/pci/maestro.c 	caddr_t addr;
addr       1839 dev/pci/maestro.c 	space->addr = addr;
addr       1867 dev/pci/maestro.c 		if (next->addr > zone->addr) 
addr       1872 dev/pci/maestro.c 	if (merge && prev && prev->addr + prev->size == zone->addr) {
addr       1880 dev/pci/maestro.c 	if (merge && next && zone->addr + zone->size == next->addr) {
addr       1908 dev/pci/maestro.c 		uzone->addr = zone->addr;
addr       1910 dev/pci/maestro.c 		zone->addr += size;
addr       1913 dev/pci/maestro.c 	return uzone->addr;
addr       1917 dev/pci/maestro.c salloc_free(pool, addr)
addr       1919 dev/pci/maestro.c 	caddr_t addr;
addr       1924 dev/pci/maestro.c 		if (zone->addr == addr)
addr       1948 dev/pci/musycc.c 	bus_addr_t		 base, addr;
addr       1979 dev/pci/musycc.c 			addr = htole32(base + ((caddr_t)dd - mg->mg_listkva));
addr       1983 dev/pci/musycc.c 			  dd, addr, dd->next, dd->status,
addr       2000 dev/pci/musycc.c 			addr = htole32(base + ((caddr_t)dd - mg->mg_listkva));
addr       2001 dev/pci/musycc.c 			printf("%p %08x %08x %08x %08x %p\n", dd, addr,
addr       395 dev/pci/neo.c 	u_int32_t addr;
addr       408 dev/pci/neo.c 	addr = (dir == AUMODE_PLAY)? 0x01c : 0x21c;
addr       417 dev/pci/neo.c 	nm_wr(sc, addr, sc->cbuf, 4);
addr       420 dev/pci/neo.c 	nm_wr(sc, addr + 4, sc->cbuf + sz, 4);
addr       628 dev/pci/neo.c neo_power(int why, void *addr)
addr       630 dev/pci/neo.c 	struct neo_softc *sc = (struct neo_softc *)addr;
addr       749 dev/pci/neo.c neo_open(addr, flags)
addr       750 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       760 dev/pci/neo.c neo_close(addr)
addr       761 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       763 dev/pci/neo.c 	struct neo_softc *sc = addr;
addr       773 dev/pci/neo.c neo_query_encoding(addr, fp)
addr       774 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       833 dev/pci/neo.c neo_set_params(addr, setmode, usemode, play, rec)
addr       834 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       838 dev/pci/neo.c 	struct neo_softc *sc = addr;
addr       920 dev/pci/neo.c neo_round_blocksize(addr, blk)
addr       921 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       928 dev/pci/neo.c neo_trigger_output(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       929 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       936 dev/pci/neo.c 	struct neo_softc *sc = addr;
addr       964 dev/pci/neo.c neo_trigger_input(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       965 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       972 dev/pci/neo.c 	struct neo_softc *sc = addr;
addr       997 dev/pci/neo.c neo_halt_output(addr)
addr       998 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       1000 dev/pci/neo.c 	struct neo_softc *sc = (struct neo_softc *)addr;
addr       1011 dev/pci/neo.c neo_halt_input(addr)
addr       1012 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       1014 dev/pci/neo.c 	struct neo_softc *sc = (struct neo_softc *)addr;
addr       1024 dev/pci/neo.c neo_getdev(addr, retp)
addr       1025 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       1033 dev/pci/neo.c neo_mixer_set_port(addr, cp)
addr       1034 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       1037 dev/pci/neo.c 	struct neo_softc *sc = addr;
addr       1043 dev/pci/neo.c neo_mixer_get_port(addr, cp)
addr       1044 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       1047 dev/pci/neo.c 	struct neo_softc *sc = addr;
addr       1053 dev/pci/neo.c neo_query_devinfo(addr, dip)
addr       1054 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       1057 dev/pci/neo.c 	struct neo_softc *sc = addr;
addr       1063 dev/pci/neo.c neo_malloc(addr, direction, size, pool, flags)
addr       1064 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       1069 dev/pci/neo.c 	struct neo_softc *sc = addr;
addr       1087 dev/pci/neo.c neo_free(addr, ptr, pool)
addr       1088 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       1096 dev/pci/neo.c neo_round_buffersize(addr, direction, size)
addr       1097 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       1106 dev/pci/neo.c neo_get_props(addr)
addr       1107 dev/pci/neo.c 	void *addr;
addr       215 dev/pci/nviic.c nviic_i2c_exec(void *arg, i2c_op_t op, i2c_addr_t addr,
addr       228 dev/pci/nviic.c 	  DEVNAME(sc), op, addr, cmdlen, len, flags);
addr       237 dev/pci/nviic.c 	nviic_write(nc, NVI_SMB_ADDR, addr << 1);
addr       163 dev/pci/pccbb.c   bus_addr_t addr, bus_size_t size, bus_addr_t mask, bus_size_t align,
addr       1878 dev/pci/pccbb.c 	pcihp->addr = ioaddr;
addr       1931 dev/pci/pccbb.c 	bus_addr_t ioaddr = pcihp->addr + offset;
addr       1974 dev/pci/pccbb.c 	ph->io[win].addr = ioaddr;
addr       2012 dev/pci/pccbb.c 	  win, (long)ph->io[win].addr, (long)ph->io[win].size,
addr       2016 dev/pci/pccbb.c 	  ph->io[win].addr & 0xff);
addr       2018 dev/pci/pccbb.c 	  (ph->io[win].addr >> 8) & 0xff);
addr       2021 dev/pci/pccbb.c 	  (ph->io[win].addr + ph->io[win].size - 1) & 0xff);
addr       2023 dev/pci/pccbb.c 	  ((ph->io[win].addr + ph->io[win].size - 1) >> 8) & 0xff);
addr       2314 dev/pci/pccbb.c 	bus_addr_t addr;
addr       2337 dev/pci/pccbb.c 	addr = 0;		    /* XXX gcc -Wuninitialized */
addr       2342 dev/pci/pccbb.c 	  &addr, &memh)) {
addr       2348 dev/pci/pccbb.c 	  addr, size, sizepg * PCIC_MEM_PAGESIZE));
addr       2352 dev/pci/pccbb.c 	pcmhp->addr = addr;
addr       2410 dev/pci/pccbb.c 	phys_addr = ph->mem[win].addr;
addr       2526 dev/pci/pccbb.c 	busaddr = pcmhp->addr;
addr       2550 dev/pci/pccbb.c 	ph->mem[win].addr = busaddr;
addr       2728 dev/pci/pccbb.c pccbb_rbus_cb_space_alloc(ct, rb, addr, size, mask, align, flags, addrp, bshp)
addr       2731 dev/pci/pccbb.c 	bus_addr_t addr;
addr       2743 dev/pci/pccbb.c 	  addr, size, mask, align));
addr       2760 dev/pci/pccbb.c 			addr = 0x300;
addr       2771 dev/pci/pccbb.c 	if (rbus_space_alloc(rb, addr, size, mask, align, flags, addrp, bshp)) {
addr       2811 dev/pci/pccbb.c pccbb_open_win(sc, bst, addr, size, bsh, flags)
addr       2814 dev/pci/pccbb.c 	bus_addr_t addr;
addr       2831 dev/pci/pccbb.c 	if (pccbb_winlist_insert(head, addr, size, bsh, flags)) {
addr        89 dev/pci/pccbbvar.h 		bus_addr_t addr;
addr        96 dev/pci/pccbbvar.h 		bus_addr_t addr;
addr       1403 dev/pci/pciide.c 	bus_addr_t addr;
addr       1428 dev/pci/pciide.c 		  &addr, NULL, NULL) == 0);
addr       1434 dev/pci/pciide.c 		  && addr >= 0x10000) {
addr       1436 dev/pci/pciide.c 			printf(", unused (registers at unsafe address %#lx)", addr);
addr       513 dev/pci/pcscp.c pcscp_dma_setup(struct ncr53c9x_softc *sc, caddr_t *addr, size_t *len,
addr       524 dev/pci/pcscp.c 	esc->sc_dmaaddr = addr;
addr       200 dev/pci/piixpm.c piixpm_i2c_exec(void *cookie, i2c_op_t op, i2c_addr_t addr,
addr       209 dev/pci/piixpm.c 	  "flags 0x%02x\n", sc->sc_dev.dv_xname, op, addr, cmdlen,
addr       239 dev/pci/piixpm.c 	  PIIX_SMB_TXSLVA_ADDR(addr) |
addr       303 dev/pci/piixpm.c 	  sc->sc_dev.dv_xname, op, addr, cmdlen, len, flags,
addr       306 dev/pci/sti_pci.c 	bus_addr_t addr;
addr       328 dev/pci/sti_pci.c 		rc = pci_io_find(pa->pa_pc, pa->pa_tag, bar, &addr, &size);
addr       330 dev/pci/sti_pci.c 		rc = pci_mem_find(pa->pa_pc, pa->pa_tag, bar, &addr, &size,
addr       341 dev/pci/sti_pci.c 	sc->bases[region] = addr;
addr        81 dev/pci/sv.c      caddr_t addr;
addr        88 dev/pci/sv.c  #define KERNADDR(map) ((void *)((map)->addr))
addr       468 dev/pci/sv.c  			    &p->addr, BUS_DMA_NOWAIT|BUS_DMA_COHERENT);
addr       477 dev/pci/sv.c  	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmatag, p->map, p->addr, p->size, NULL, 
addr       486 dev/pci/sv.c  	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
addr       499 dev/pci/sv.c  	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
addr       505 dev/pci/sv.c  sv_open(addr, flags)
addr       506 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       510 dev/pci/sv.c    struct sv_softc *sc = addr;
addr       590 dev/pci/sv.c  sv_close(addr)
addr       591 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       593 dev/pci/sv.c  	struct sv_softc *sc = addr;
addr       603 dev/pci/sv.c  sv_query_encoding(addr, fp)
addr       604 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       662 dev/pci/sv.c  sv_set_params(addr, setmode, usemode, p, r)
addr       663 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       667 dev/pci/sv.c  	struct sv_softc *sc = addr;
addr       794 dev/pci/sv.c  sv_round_blocksize(addr, blk)
addr       795 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       802 dev/pci/sv.c  sv_dma_init_input(addr, buf, cc)
addr       803 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       807 dev/pci/sv.c  	struct sv_softc *sc = addr;
addr       833 dev/pci/sv.c  sv_dma_init_output(addr, buf, cc)
addr       834 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       838 dev/pci/sv.c  	struct sv_softc *sc = addr;
addr       863 dev/pci/sv.c  sv_dma_output(addr, p, cc, intr, arg)
addr       864 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       870 dev/pci/sv.c  	struct sv_softc *sc = addr;
addr       875 dev/pci/sv.c           addr, p, cc, intr, arg));
addr       894 dev/pci/sv.c  sv_dma_input(addr, p, cc, intr, arg)
addr       895 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       901 dev/pci/sv.c  	struct sv_softc *sc = addr;
addr       905 dev/pci/sv.c  		   addr, p, cc, intr, arg));
addr       923 dev/pci/sv.c  sv_halt_out_dma(addr)
addr       924 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       926 dev/pci/sv.c  	struct sv_softc *sc = addr;
addr       939 dev/pci/sv.c  sv_halt_in_dma(addr)
addr       940 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       942 dev/pci/sv.c  	struct sv_softc *sc = addr;
addr       955 dev/pci/sv.c  sv_getdev(addr, retp)
addr       956 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       1025 dev/pci/sv.c  sv_query_devinfo(addr, dip)
addr       1026 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       1138 dev/pci/sv.c  sv_mixer_set_port(addr, cp)
addr       1139 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       1142 dev/pci/sv.c   struct sv_softc *sc = addr;
addr       1303 dev/pci/sv.c  sv_mixer_get_port(addr, cp)
addr       1304 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       1307 dev/pci/sv.c   struct sv_softc *sc = addr;
addr       1429 dev/pci/sv.c  sv_malloc(addr, direction, size, pool, flags)
addr       1430 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       1436 dev/pci/sv.c  	struct sv_softc *sc = addr;
addr       1454 dev/pci/sv.c  sv_free(addr, ptr, pool)
addr       1455 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       1459 dev/pci/sv.c  	struct sv_softc *sc = addr;
addr       1473 dev/pci/sv.c  sv_mappage(addr, mem, off, prot)
addr       1474 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       1479 dev/pci/sv.c  	struct sv_softc *sc = addr;
addr       1491 dev/pci/sv.c  sv_get_props(addr)
addr       1492 dev/pci/sv.c  	void *addr;
addr       211 dev/pci/vga_pci.c vga_pci_ioctl(void *v, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *pb)
addr       225 dev/pci/vga_pci.c 		mode = *(u_int *)addr;
addr       245 dev/pci/vga_pci.c 		wdf = (void *)addr;
addr       255 dev/pci/vga_pci.c 		*(u_int *)addr = sc->sc_linebytes;
addr       264 dev/pci/vga_pci.c 			  (struct wsdisplay_cmap *)addr);
addr       270 dev/pci/vga_pci.c 			  (struct wsdisplay_cmap *)addr);
addr       274 dev/pci/vga_pci.c 		*(int *)addr = vesafb_get_supported_depth(sc);
addr       278 dev/pci/vga_pci.c 		gfxmode = (struct wsdisplay_gfx_mode *)addr;
addr       295 dev/pci/vga_pci.c 		error = agp_ioctl(v, cmd, addr, flag, pb);
addr       246 dev/pci/viapm.c viapm_i2c_exec(void *cookie, i2c_op_t op, i2c_addr_t addr,
addr       255 dev/pci/viapm.c 	  "flags 0x%x, status 0x%b\n", sc->sc_dev.dv_xname, op, addr,
addr       281 dev/pci/viapm.c 	  VIAPM_SMB_TXSLVA_ADDR(addr) |
addr        97 dev/pci/yds.c #define KERNADDR(p) ((void *)((p)->addr))
addr       176 dev/pci/yds.c int	yds_query_devinfo(void *addr, mixer_devinfo_t *dip);
addr       759 dev/pci/yds.c 			int addr;
addr       773 dev/pci/yds.c 		codec->status_addr = statregs[i].addr;
addr       1061 dev/pci/yds.c 			    &p->addr, BUS_DMA_NOWAIT|BUS_DMA_COHERENT);
addr       1070 dev/pci/yds.c 	error = bus_dmamap_load(sc->sc_dmatag, p->map, p->addr, p->size, NULL, 
addr       1079 dev/pci/yds.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
addr       1092 dev/pci/yds.c 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, p->addr, p->size);
addr       1098 dev/pci/yds.c yds_open(addr, flags)
addr       1099 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1102 dev/pci/yds.c 	struct yds_softc *sc = addr;
addr       1121 dev/pci/yds.c yds_close(addr)
addr       1122 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1124 dev/pci/yds.c 	struct yds_softc *sc = addr;
addr       1132 dev/pci/yds.c yds_query_encoding(addr, fp)
addr       1133 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1191 dev/pci/yds.c yds_set_params(addr, setmode, usemode, play, rec)
addr       1192 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1261 dev/pci/yds.c yds_round_blocksize(addr, blk)
addr       1262 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1332 dev/pci/yds.c yds_trigger_output(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       1333 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1341 dev/pci/yds.c 	struct yds_softc *sc = addr;
addr       1361 dev/pci/yds.c 	  "blksize=%d intr=%p(%p)\n", addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       1473 dev/pci/yds.c yds_trigger_input(addr, start, end, blksize, intr, arg, param)
addr       1474 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1481 dev/pci/yds.c 	struct yds_softc *sc = addr;
addr       1499 dev/pci/yds.c 	  addr, start, end, blksize, intr, arg));
addr       1586 dev/pci/yds.c yds_halt_output(addr)
addr       1587 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1589 dev/pci/yds.c 	struct yds_softc *sc = addr;
addr       1614 dev/pci/yds.c yds_halt_input(addr)
addr       1615 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1617 dev/pci/yds.c 	struct yds_softc *sc = addr;
addr       1640 dev/pci/yds.c yds_getdev(addr, retp)
addr       1641 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1650 dev/pci/yds.c yds_mixer_set_port(addr, cp)
addr       1651 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1654 dev/pci/yds.c 	struct yds_softc *sc = addr;
addr       1661 dev/pci/yds.c yds_mixer_get_port(addr, cp)
addr       1662 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1665 dev/pci/yds.c 	struct yds_softc *sc = addr;
addr       1672 dev/pci/yds.c yds_query_devinfo(addr, dip)
addr       1673 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1676 dev/pci/yds.c 	struct yds_softc *sc = addr;
addr       1692 dev/pci/yds.c yds_malloc(addr, direction, size, pool, flags)
addr       1693 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1698 dev/pci/yds.c 	struct yds_softc *sc = addr;
addr       1716 dev/pci/yds.c yds_free(addr, ptr, pool)
addr       1717 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1721 dev/pci/yds.c 	struct yds_softc *sc = addr;
addr       1735 dev/pci/yds.c yds_find_dma(sc, addr)
addr       1737 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1741 dev/pci/yds.c 	for (p = sc->sc_dmas; p && KERNADDR(p) != addr; p = p->next)
addr       1748 dev/pci/yds.c yds_round_buffersize(addr, direction, size)
addr       1749 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1762 dev/pci/yds.c yds_mappage(addr, mem, off, prot)
addr       1763 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       1768 dev/pci/yds.c 	struct yds_softc *sc = addr;
addr       1781 dev/pci/yds.c yds_get_props(addr)
addr       1782 dev/pci/yds.c 	void *addr;
addr       325 dev/pci/ydsreg.h 	caddr_t addr;			/* VA */
addr       156 dev/pcmcia/aic_pcmcia.c 	printf(" port 0x%lx/%lu", psc->sc_pcioh.addr,
addr       167 dev/pcmcia/cfxga.c #define	cfxga_read_1(sc, addr) \
addr       169 dev/pcmcia/cfxga.c 	  (sc)->sc_offset + (addr))
addr       170 dev/pcmcia/cfxga.c #define	cfxga_read_2(sc, addr) \
addr       172 dev/pcmcia/cfxga.c 	  (sc)->sc_offset + (addr))
addr       173 dev/pcmcia/cfxga.c #define	cfxga_write_1(sc, addr, val) \
addr       175 dev/pcmcia/cfxga.c 	  (sc)->sc_offset + (addr), (val))
addr       176 dev/pcmcia/cfxga.c #define	cfxga_write_2(sc, addr, val) \
addr       178 dev/pcmcia/cfxga.c 	  (sc)->sc_offset + (addr), (val))
addr       320 dev/pcmcia/com_pcmcia.c 	printf(" port 0x%lx/%lu", psc->sc_pcioh.addr,
addr       199 dev/pcmcia/esp_pcmcia.c 	printf(" port 0x%lx/%lu", esc->sc_pcioh.addr,
addr       481 dev/pcmcia/esp_pcmcia.c esp_pcmcia_dma_setup(sc, addr, len, datain, dmasize)
addr       483 dev/pcmcia/esp_pcmcia.c 	caddr_t *addr;
addr       490 dev/pcmcia/esp_pcmcia.c 	esc->sc_dmaaddr = addr;
addr       203 dev/pcmcia/gpr.c 	printf(" port 0x%lx/%d", sc->sc_pioh.addr, sc->sc_pioh.size);
addr       288 dev/pcmcia/gpr.c gprioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flags, struct proc *p)
addr       317 dev/pcmcia/gpr.c 			if (*(int *)addr)
addr       336 dev/pcmcia/gpr.c 			error = copyout(&r, addr, sizeof(struct gpr400_ram));
addr       342 dev/pcmcia/if_ep_pcmcia.c 	printf(" port 0x%lx/%d", psc->sc_pcioh.addr, psc->sc_pcioh.size);
addr       190 dev/pcmcia/if_malo.c 	printf(" port 0x%x/%d", psc->sc_pcioh.addr, psc->sc_pcioh.size);
addr       709 dev/pcmcia/if_ne_pcmcia.c 	printf(" port 0x%lx/%d", psc->sc_pcioh.addr, NE2000_NPORTS);
addr       1009 dev/pcmcia/if_ne_pcmcia.c 	  (u_int)psc->sc_pcioh.addr);
addr       1012 dev/pcmcia/if_ne_pcmcia.c 	  psc->sc_pcioh.addr & 0xff);
addr       1014 dev/pcmcia/if_ne_pcmcia.c 	  psc->sc_pcioh.addr >> 8);
addr       188 dev/pcmcia/if_rln_pcmcia.c 	printf(" port 0x%lx/%d", psc->psc_pcioh.addr, RLN_NPORTS);
addr       193 dev/pcmcia/if_sm_pcmcia.c 	printf(" port 0x%lx/%lu", psc->sc_pcioh.addr,
addr       407 dev/pcmcia/if_wi_pcmcia.c 	printf(" port 0x%lx/%lu", psc->sc_pcioh.addr,
addr       296 dev/pcmcia/if_xe.c 	printf(" port 0x%lx/%d", psc->sc_pcioh.addr, 16);
addr       645 dev/pcmcia/pcmcia.c 		bus_addr_t iobase = pcihp->addr;
addr       646 dev/pcmcia/pcmcia.c 		bus_addr_t iomax = pcihp->addr + pcihp->size - 1;
addr       109 dev/pcmcia/pcmcia_cis.c 		u_long	addr;
addr       225 dev/pcmcia/pcmcia_cis.c 					u_long addr, length;
addr       234 dev/pcmcia/pcmcia_cis.c 					addr = tuple.ptr + offset;
addr       238 dev/pcmcia/pcmcia_cis.c 					  addr, length, cksum));
addr       244 dev/pcmcia/pcmcia_cis.c 					if ((addr >= PCMCIA_CIS_SIZE) ||
addr       245 dev/pcmcia/pcmcia_cis.c 					  ((addr + length) < 0) ||
addr       246 dev/pcmcia/pcmcia_cis.c 					  ((addr + length) >=
addr       257 dev/pcmcia/pcmcia_cis.c 						  addr + tuple.mult * i);
addr       331 dev/pcmcia/pcmcia_cis.c 						mfc[i].addr =
addr       336 dev/pcmcia/pcmcia_cis.c 						  "attr", mfc[i].addr));
addr       420 dev/pcmcia/pcmcia_cis.c 					mfc[mfc_index].addr *= 2;
addr       425 dev/pcmcia/pcmcia_cis.c 				  mfc[mfc_index].addr, PCMCIA_CIS_SIZE,
addr        48 dev/pcmcia/pcmciavar.h 	bus_addr_t   addr;		/* resulting address in bus space */
addr        61 dev/pcmcia/pcmciavar.h 	bus_addr_t   addr;		/* resulting address in bus space */
addr       337 dev/pcmcia/wdc_pcmcia.c 	  sc->sc_pioh.addr, (u_long)sc->sc_pioh.size);
addr       340 dev/pcmcia/wdc_pcmcia.c 		  sc->sc_auxpioh.addr, (u_long)sc->sc_auxpioh.size);
addr       237 dev/raidframe/rf_chaindecluster.c rf_IdentifyStripeChainDecluster(RF_Raid_t *raidPtr, RF_RaidAddr_t addr,
addr       245 dev/raidframe/rf_chaindecluster.c 	SUID = addr / raidPtr->Layout.sectorsPerStripeUnit;
addr       285 dev/raidframe/rf_copyback.c 	RF_RaidAddr_t addr;
addr       315 dev/raidframe/rf_copyback.c 		for (done = 0, addr = stripeAddr;
addr       316 dev/raidframe/rf_copyback.c 		   addr < stripeAddr + desc->sectPerStripe;
addr       317 dev/raidframe/rf_copyback.c 		   addr += desc->sectPerSU) {
addr       320 dev/raidframe/rf_copyback.c 			(raidPtr->Layout.map->MapSector) (raidPtr, addr,
addr       324 dev/raidframe/rf_copyback.c 				rf_CopybackOne(desc, RF_COPYBACK_DATA, addr,
addr       364 dev/raidframe/rf_copyback.c rf_CopybackOne(RF_CopybackDesc_t *desc, int typ, RF_RaidAddr_t addr,
addr       376 dev/raidframe/rf_copyback.c 			raidPtr->Layout.map->MapSector(raidPtr, addr, &spRow,
addr       379 dev/raidframe/rf_copyback.c 			raidPtr->Layout.map->MapParity(raidPtr, addr, &spRow,
addr       148 dev/raidframe/rf_debugMem.c rf_memory_hash_insert(void *addr, int size, int line, char *filen)
addr       150 dev/raidframe/rf_debugMem.c 	unsigned long bucket = HASHADDR(addr);
addr       156 dev/raidframe/rf_debugMem.c 	for (p = mh_table[bucket]; p && (p->address != addr); p = p->next);
addr       162 dev/raidframe/rf_debugMem.c 		p->address = addr;
addr       167 dev/raidframe/rf_debugMem.c 		  " file %s without intervening free\n", (long) addr,
addr       180 dev/raidframe/rf_debugMem.c rf_memory_hash_remove(void *addr, int sz)
addr       182 dev/raidframe/rf_debugMem.c 	unsigned long bucket = HASHADDR(addr);
addr       186 dev/raidframe/rf_debugMem.c 	for (p = mh_table[bucket]; p && (p->address != addr); p = p->next);
addr       189 dev/raidframe/rf_debugMem.c 		  (long) addr);
addr       194 dev/raidframe/rf_debugMem.c 		  " Last allocation line %d file %s\n", (long) addr,
addr       205 dev/raidframe/rf_debugMem.c 		  (unsigned long) addr, sz, p->size, p->line, p->filen);
addr       551 dev/raidframe/rf_decluster.c rf_IdentifyStripeDeclustered(RF_Raid_t *raidPtr, RF_RaidAddr_t addr,
addr       561 dev/raidframe/rf_decluster.c 	RF_StripeNum_t SUID = rf_RaidAddressToStripeUnitID(layoutPtr, addr);
addr       543 dev/raidframe/rf_declusterPQ.c rf_IdentifyStripeDeclusteredPQ(RF_Raid_t *raidPtr, RF_RaidAddr_t addr,
addr       553 dev/raidframe/rf_declusterPQ.c 	RF_StripeNum_t SUID = rf_RaidAddressToStripeUnitID(layoutPtr, addr);
addr       149 dev/raidframe/rf_evenodd.c rf_IdentifyStripeEvenOdd(RF_Raid_t *raidPtr, RF_RaidAddr_t addr,
addr       153 dev/raidframe/rf_evenodd.c 	  addr);
addr       243 dev/raidframe/rf_interdecluster.c rf_IdentifyStripeInterDecluster(RF_Raid_t *raidPtr, RF_RaidAddr_t addr,
addr       250 dev/raidframe/rf_interdecluster.c 	SUID = addr / raidPtr->Layout.sectorsPerStripeUnit;
addr       925 dev/raidframe/rf_paritylogging.c rf_IdentifyStripeParityLogging(RF_Raid_t *raidPtr, RF_RaidAddr_t addr,
addr       929 dev/raidframe/rf_paritylogging.c 							  addr);
addr       110 dev/raidframe/rf_raid0.c rf_IdentifyStripeRAID0( RF_Raid_t *raidPtr, RF_RaidAddr_t addr,
addr       153 dev/raidframe/rf_raid1.c rf_IdentifyStripeRAID1(RF_Raid_t *raidPtr, RF_RaidAddr_t addr,
addr       157 dev/raidframe/rf_raid1.c 	  addr);
addr       160 dev/raidframe/rf_raid1.c 	RF_ASSERT(addr >= 0);
addr       133 dev/raidframe/rf_raid4.c rf_IdentifyStripeRAID4(RF_Raid_t *raidPtr, RF_RaidAddr_t addr,
addr       157 dev/raidframe/rf_raid5.c rf_IdentifyStripeRAID5(RF_Raid_t *raidPtr, RF_RaidAddr_t addr,
addr       161 dev/raidframe/rf_raid5.c 	  rf_RaidAddressToStripeID(&raidPtr->Layout, addr);
addr       154 dev/raidframe/rf_raid5_rotatedspare.c rf_IdentifyStripeRAID5_RS(RF_Raid_t *raidPtr, RF_RaidAddr_t addr,
addr       158 dev/raidframe/rf_raid5_rotatedspare.c 	  rf_RaidAddressToStripeID(&raidPtr->Layout, addr);
addr       323 dev/ramdisk.c 	caddr_t addr;
addr       366 dev/ramdisk.c 		addr = sc->sc_addr + off;
addr       368 dev/ramdisk.c 			bcopy(addr, bp->b_data, xfer);
addr       370 dev/ramdisk.c 			bcopy(bp->b_data, addr, xfer);
addr       536 dev/ramdisk.c 	vaddr_t addr;
addr       541 dev/ramdisk.c 	addr = uvm_km_zalloc(kernel_map, size);
addr       542 dev/ramdisk.c 	if (!addr)
addr       546 dev/ramdisk.c 	sc->sc_addr = (caddr_t)addr; 	/* kernel space */
addr       596 dev/ramdisk.c 	caddr_t addr;	/* user space address */
addr       628 dev/ramdisk.c 		addr = sc->sc_addr + off;
addr       630 dev/ramdisk.c 			error = copyin(addr, bp->b_data, xfer);
addr       632 dev/ramdisk.c 			error = copyout(bp->b_data, addr, xfer);
addr       102 dev/sbus/cgtwelve.c 	  u_int32_t addr);
addr       475 dev/sbus/cgtwelve.c cgtwelve_ramdac_wraddr(struct cgtwelve_softc *sc, u_int32_t addr)
addr       477 dev/sbus/cgtwelve.c 	sc->sc_ramdac->addr_lo = (addr & 0xff);
addr       478 dev/sbus/cgtwelve.c 	sc->sc_ramdac->addr_hi = ((addr >> 8) & 0xff);
addr       1440 dev/sbus/cs4231.c 	  &p->addr, BUS_DMA_NOWAIT | BUS_DMA_COHERENT) != 0)
addr       1443 dev/sbus/cs4231.c 	if (bus_dmamap_load(dmat, p->dmamap, p->addr, size, NULL,
addr       1449 dev/sbus/cs4231.c 	return (p->addr);
addr       1452 dev/sbus/cs4231.c 	bus_dmamem_unmap(dmat, p->addr, p->size);
addr       1470 dev/sbus/cs4231.c 		if (p->addr != ptr)
addr       1473 dev/sbus/cs4231.c 		bus_dmamem_unmap(dmat, p->addr, p->size);
addr       1503 dev/sbus/cs4231.c 	for (p = sc->sc_dmas; p->addr != start; p = p->next)
addr       1564 dev/sbus/cs4231.c 	for (p = sc->sc_dmas; p->addr != start; p = p->next)
addr        43 dev/sbus/cs4231var.h 	caddr_t			addr;
addr       648 dev/sbus/esp_sbus.c esp_dma_setup(struct ncr53c9x_softc *sc, caddr_t *addr, size_t *len,
addr       653 dev/sbus/esp_sbus.c 	return (DMA_SETUP(esc->sc_dma, addr, len, datain, dmasize));
addr       690 dev/sbus/esp_sbus.c db_esp(db_expr_t addr, int have_addr, db_expr_t count, char *modif)
addr       237 dev/sbus/qec.c qec_bus_map(t, t0, addr, size, flags, hp)
addr       240 dev/sbus/qec.c 	bus_addr_t addr;
addr       246 dev/sbus/qec.c 	int slot = BUS_ADDR_IOSPACE(addr);
addr       247 dev/sbus/qec.c 	bus_addr_t offset = BUS_ADDR_PADDR(addr);
addr       600 dev/sbus/stp4020.c 	pcmhp->addr = 0;
addr       452 dev/sbus/tvtwo.c tvtwo_ramdac_wraddr(struct tvtwo_softc *sc, u_int32_t addr)
addr       456 dev/sbus/tvtwo.c 	dac[0] = (addr & 0xff);		/* lo addr */
addr       457 dev/sbus/tvtwo.c 	dac[1] = ((addr >> 8) & 0xff);	/* hi addr */
addr       655 dev/sdmmc/sdmmc.c sdmmc_ioctl(struct device *self, u_long request, caddr_t addr)
addr       666 dev/sdmmc/sdmmc.c 		sdmmcdebug = (((struct bio_sdmmc_debug *)addr)->debug) & 0xff;
addr       667 dev/sdmmc/sdmmc.c 		sdhcdebug = (((struct bio_sdmmc_debug *)addr)->debug >> 8) & 0xff;
addr       673 dev/sdmmc/sdmmc.c 		ucmd = &((struct bio_sdmmc_command *)addr)->cmd;
addr       279 dev/sdmmc/sdmmc_scsi.c 		*blocknop = _3btol(rw->addr) & (SRW_TOPADDR << 16 | 0xffff);
addr       283 dev/sdmmc/sdmmc_scsi.c 		*blocknop = _4btol(rwb->addr);
addr       352 dev/sdmmc/sdmmc_scsi.c 		_lto4b(tgt->card->csd.capacity - 1, rcd.addr);
addr       267 dev/sequencer.c seq_timeout(void *addr)
addr       269 dev/sequencer.c 	struct sequencer_softc *sc = addr;
addr       339 dev/sequencer.c seq_event_intr(void *addr, seq_event_rec *iev)
addr       341 dev/sequencer.c 	struct sequencer_softc *sc = addr;
addr       454 dev/sequencer.c sequencerioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       472 dev/sequencer.c 		if (*(int *)addr) {
addr       498 dev/sequencer.c 		si = (struct synth_info*)addr;
addr       512 dev/sequencer.c 		*(int *)addr = sc->nmidi;
addr       516 dev/sequencer.c 		*(int *)addr = sc->nmidi;
addr       521 dev/sequencer.c 			   *(u_char *)addr, *(u_char *)(addr+1),
addr       522 dev/sequencer.c 			   *(u_char *)(addr+2), *(u_char *)(addr+3),
addr       523 dev/sequencer.c 			   *(u_char *)(addr+4), *(u_char *)(addr+5),
addr       524 dev/sequencer.c 			   *(u_char *)(addr+6), *(u_char *)(addr+7)));
addr       525 dev/sequencer.c 		error = seq_do_command(sc, (seq_event_rec *)addr);
addr       529 dev/sequencer.c 		t = *(int *)addr;
addr       535 dev/sequencer.c 		*(int *)addr = t;
addr       552 dev/sequencer.c 		t = *(int *)addr;
addr       558 dev/sequencer.c 		*(int *)addr = t;
addr       563 dev/sequencer.c 		*(int *)addr = SEQUENCER_TMR_INTERNAL;
addr       571 dev/sequencer.c 		t = SEQ_MAXQ - *(int *)addr / sizeof (seq_event_rec);
addr       580 dev/sequencer.c 		*(int *)addr = (sc->timer.tempo*sc->timer.timebase + 30) / 60;
addr       591 dev/sequencer.c 		*(int *)addr = t;
addr       552 dev/softraid.c sr_scsi_ioctl(struct scsi_link *link, u_long cmd, caddr_t addr, int flag,
addr       558 dev/softraid.c 	return (sr_ioctl(link->adapter_softc, cmd, addr));
addr       562 dev/softraid.c sr_ioctl(struct device *dev, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       574 dev/softraid.c 		rv = sr_ioctl_inq(sc, (struct bioc_inq *)addr);
addr       579 dev/softraid.c 		rv = sr_ioctl_vol(sc, (struct bioc_vol *)addr);
addr       584 dev/softraid.c 		rv = sr_ioctl_disk(sc, (struct bioc_disk *)addr);
addr       599 dev/softraid.c 		rv = sr_ioctl_setstate(sc, (struct bioc_setstate *)addr);
addr       604 dev/softraid.c 		rv = sr_ioctl_createraid(sc, (struct bioc_createraid *)addr, 1);
addr       1410 dev/softraid.c 	_lto4b(sd->sd_vol.sv_meta.svm_size, rcd.addr);
addr       2596 dev/softraid.c 		blk = _4btol(((struct scsi_rw_big *)xs->cmd)->addr);
addr       2598 dev/softraid.c 		blk = _3btol(((struct scsi_rw *)xs->cmd)->addr);
addr       2924 dev/softraid.c 		blk = _4btol(((struct scsi_rw_big *)xs->cmd)->addr);
addr       2926 dev/softraid.c 		blk = _3btol(((struct scsi_rw *)xs->cmd)->addr);
addr       3062 dev/softraid.c 		blk = _4btol(((struct scsi_rw_big *)xs->cmd)->addr);
addr       3064 dev/softraid.c 		blk = _3btol(((struct scsi_rw *)xs->cmd)->addr);
addr       230 dev/tc/asc_tc.c asc_tc_setup(sc, addr, len, datain, dmasize)
addr       232 dev/tc/asc_tc.c 	caddr_t *addr;
addr       241 dev/tc/asc_tc.c 	asc->asc.sc_dmaaddr = addr;
addr       258 dev/tc/asc_tc.c 	asc->sc_target = *addr;
addr       241 dev/tc/asc_tcds.c tcds_dma_setup(sc, addr, len, ispullup, dmasize)
addr       243 dev/tc/asc_tcds.c 	caddr_t *addr;
addr       260 dev/tc/asc_tcds.c 	size = min(*dmasize, DMAMAX((size_t)*addr));
addr       261 dev/tc/asc_tcds.c 	asc->asc.sc_dmaaddr = addr;
addr       271 dev/tc/asc_tcds.c 	if (bus_dmamap_load(asc->asc.sc_dmat, asc->asc.sc_dmamap, *addr, size,
addr       341 dev/tc/asc_tcds.c 	u_int32_t dud, dudmask, *addr;
addr       403 dev/tc/asc_tcds.c 			addr = (u_int32_t *)
addr       417 dev/tc/asc_tcds.c 			  addr, dudmask));
addr       418 dev/tc/asc_tcds.c 			*addr = (*addr & ~dudmask) | (dud & dudmask);
addr       440 dev/tc/asc_tcds.c 			addr = (u_int32_t *)ALPHA_PHYS_TO_K0SEG(pa);
addr       442 dev/tc/asc_tcds.c 			addr = (u_int32_t *)MIPS_PHYS_TO_KSEG1(pa);
addr       446 dev/tc/asc_tcds.c 			*addr = (*addr & ~dudmask) | (dud & dudmask);
addr       1315 dev/usb/ehci.c 	u_int8_t addr = dev->address;
addr       1325 dev/usb/ehci.c 	  pipe, addr, ed->bEndpointAddress, sc->sc_addr));
addr       1338 dev/usb/ehci.c 	if (addr == sc->sc_addr) {
addr       1374 dev/usb/ehci.c 	  EHCI_QH_SET_ADDR(addr) |
addr       2612 dev/usb/ehci.c ehci_timeout(void *addr)
addr       2614 dev/usb/ehci.c 	struct ehci_xfer *exfer = addr;
addr       2634 dev/usb/ehci.c ehci_timeout_task(void *addr)
addr       2636 dev/usb/ehci.c 	usbd_xfer_handle xfer = addr;
addr       2761 dev/usb/ehci.c 	int addr = dev->address;
addr       2775 dev/usb/ehci.c 	  UGETW(req->wIndex), len, addr,
addr       2799 dev/usb/ehci.c 	   EHCI_QH_SET_ADDR(addr) |
addr       388 dev/usb/if_aue.c aue_eeprom_getword(struct aue_softc *sc, int addr)
addr       392 dev/usb/if_aue.c 	aue_csr_write_1(sc, AUE_EE_REG, addr);
addr       573 dev/usb/if_aue.c aue_crc(caddr_t addr)
addr       581 dev/usb/if_aue.c 		for (data = *addr++, bit = 0; bit < 8; bit++, data >>= 1)
addr       902 dev/usb/if_cdce.c cdce_intr(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle addr, usbd_status status)
addr       904 dev/usb/if_cdce.c 	struct cdce_softc	*sc = addr;
addr       290 dev/usb/if_cue.c cue_mem(struct cue_softc *sc, int cmd, int addr, void *buf, int len)
addr       296 dev/usb/if_cue.c 		   sc->cue_dev.dv_xname, cmd, addr, len));
addr       304 dev/usb/if_cue.c 	USETW(req.wIndex, addr);
addr       311 dev/usb/if_cue.c 			 sc->cue_dev.dv_xname, addr, usbd_errstr(err)));
addr       1390 dev/usb/if_ral.c ural_eeprom_read(struct ural_softc *sc, uint16_t addr, void *buf, int len)
addr       1398 dev/usb/if_ral.c 	USETW(req.wIndex, addr);
addr       1759 dev/usb/if_ral.c ural_set_macaddr(struct ural_softc *sc, const uint8_t *addr)
addr       1763 dev/usb/if_ral.c 	tmp = addr[0] | addr[1] << 8;
addr       1766 dev/usb/if_ral.c 	tmp = addr[2] | addr[3] << 8;
addr       1769 dev/usb/if_ral.c 	tmp = addr[4] | addr[5] << 8;
addr       1773 dev/usb/if_ral.c 	  ether_sprintf((uint8_t *)addr)));
addr       1398 dev/usb/if_rum.c rum_eeprom_read(struct rum_softc *sc, uint16_t addr, void *buf, int len)
addr       1406 dev/usb/if_rum.c 	USETW(req.wIndex, addr);
addr       1798 dev/usb/if_rum.c rum_set_macaddr(struct rum_softc *sc, const uint8_t *addr)
addr       1802 dev/usb/if_rum.c 	tmp = addr[0] | addr[1] << 8 | addr[2] << 16 | addr[3] << 24;
addr       1805 dev/usb/if_rum.c 	tmp = addr[4] | addr[5] << 8 | 0xff << 16;
addr       172 dev/usb/if_uathreg.h 	uint8_t		addr[IEEE80211_ADDR_LEN];
addr       749 dev/usb/if_udav.c #define UDAV_CALCHASH(addr) \
addr       750 dev/usb/if_udav.c 	(ether_crc32_le((addr), ETHER_ADDR_LEN) & ((1 << UDAV_BITS) - 1))
addr       630 dev/usb/if_url.c #define url_calchash(addr) (ether_crc32_be((addr), ETHER_ADDR_LEN) >> 26)
addr       1640 dev/usb/if_zyd.c zyd_set_macaddr(struct zyd_softc *sc, const uint8_t *addr)
addr       1644 dev/usb/if_zyd.c 	tmp = addr[3] << 24 | addr[2] << 16 | addr[1] << 8 | addr[0];
addr       1647 dev/usb/if_zyd.c 	tmp = addr[5] << 8 | addr[4];
addr       1654 dev/usb/if_zyd.c zyd_set_bssid(struct zyd_softc *sc, const uint8_t *addr)
addr       1658 dev/usb/if_zyd.c 	tmp = addr[3] << 24 | addr[2] << 16 | addr[1] << 8 | addr[0];
addr       1661 dev/usb/if_zyd.c 	tmp = addr[5] << 8 | addr[4];
addr       2464 dev/usb/if_zyd.c 	uint16_t addr;
addr       2473 dev/usb/if_zyd.c 	addr = ZYD_FIRMWARE_START_ADDR;
addr       2478 dev/usb/if_zyd.c 		  addr));
addr       2480 dev/usb/if_zyd.c 		USETW(req.wValue, addr);
addr       2485 dev/usb/if_zyd.c 		addr += mlen / 2;
addr       1654 dev/usb/ohci.c 	int addr = dev->address;
addr       1668 dev/usb/ohci.c 		  UGETW(req->wIndex), len, addr,
addr       1693 dev/usb/ohci.c 	 OHCI_ED_SET_FA(addr) |
addr       1900 dev/usb/ohci.c ohci_timeout(void *addr)
addr       1902 dev/usb/ohci.c 	struct ohci_xfer *oxfer = addr;
addr       1914 dev/usb/ohci.c 	usb_init_task(&oxfer->abort_task, ohci_timeout_task, addr);
addr       1919 dev/usb/ohci.c ohci_timeout_task(void *addr)
addr       1921 dev/usb/ohci.c 	usbd_xfer_handle xfer = addr;
addr       2017 dev/usb/ohci.c 	u_int8_t addr = dev->address;
addr       2029 dev/usb/ohci.c 		   pipe, addr, ed->bEndpointAddress, sc->sc_addr));
addr       2037 dev/usb/ohci.c 	if (addr == sc->sc_addr) {
addr       2073 dev/usb/ohci.c 			OHCI_ED_SET_FA(addr) |
addr       2858 dev/usb/ohci.c 	int addr = dev->address;
addr       2890 dev/usb/ohci.c 		OHCI_ED_SET_FA(addr));
addr       521 dev/usb/uaudio.c uaudio_query_encoding(void *addr, struct audio_encoding *fp)
addr       523 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       1999 dev/usb/uaudio.c uaudio_query_devinfo(void *addr, mixer_devinfo_t *mi)
addr       2001 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       2083 dev/usb/uaudio.c uaudio_open(void *addr, int flags)
addr       2085 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       2103 dev/usb/uaudio.c uaudio_close(void *addr)
addr       2105 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       2114 dev/usb/uaudio.c uaudio_drain(void *addr)
addr       2116 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       2124 dev/usb/uaudio.c uaudio_halt_out_dma(void *addr)
addr       2126 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       2139 dev/usb/uaudio.c uaudio_halt_in_dma(void *addr)
addr       2141 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       2154 dev/usb/uaudio.c uaudio_getdev(void *addr, struct audio_device *retp)
addr       2156 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       2170 dev/usb/uaudio.c uaudio_round_blocksize(void *addr, int blk)
addr       2172 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       2205 dev/usb/uaudio.c uaudio_get_props(void *addr)
addr       2355 dev/usb/uaudio.c uaudio_mixer_get_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
addr       2357 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       2400 dev/usb/uaudio.c uaudio_mixer_set_port(void *addr, mixer_ctrl_t *cp)
addr       2402 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       2441 dev/usb/uaudio.c uaudio_trigger_input(void *addr, void *start, void *end, int blksize,
addr       2445 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       2483 dev/usb/uaudio.c uaudio_trigger_output(void *addr, void *start, void *end, int blksize,
addr       2487 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       3018 dev/usb/uaudio.c uaudio_set_params(void *addr, int setmode, int usemode,
addr       3021 dev/usb/uaudio.c 	struct uaudio_softc *sc = addr;
addr       504 dev/usb/ubsa.c ubsa_set(void *addr, int portno, int reg, int onoff)
addr       508 dev/usb/ubsa.c 	sc = addr;
addr       629 dev/usb/ubsa.c ubsa_param(void *addr, int portno, struct termios *ti)
addr       631 dev/usb/ubsa.c 	struct ubsa_softc *sc = addr;
addr       645 dev/usb/ubsa.c ubsa_open(void *addr, int portno)
addr       647 dev/usb/ubsa.c 	struct ubsa_softc *sc = addr;
addr       678 dev/usb/ubsa.c ubsa_close(void *addr, int portno)
addr       680 dev/usb/ubsa.c 	struct ubsa_softc *sc = addr;
addr       735 dev/usb/ubsa.c ubsa_get_status(void *addr, int portno, u_char *lsr, u_char *msr)
addr       737 dev/usb/ubsa.c 	struct ubsa_softc *sc = addr;
addr       257 dev/usb/ucycom.c ucycom_get_status(void *addr, int portno, u_char *lsr, u_char *msr)
addr       259 dev/usb/ucycom.c 	struct ucycom_softc *sc = addr;
addr       272 dev/usb/ucycom.c ucycom_open(void *addr, int portno)
addr       274 dev/usb/ucycom.c 	struct ucycom_softc *sc = addr;
addr       309 dev/usb/ucycom.c ucycom_close(void *addr, int portno)
addr       311 dev/usb/ucycom.c 	struct ucycom_softc *sc = addr;
addr       330 dev/usb/ucycom.c ucycom_read(void *addr, int portno, u_char **ptr, u_int32_t *count)
addr       332 dev/usb/ucycom.c 	struct ucycom_softc *sc = addr;
addr       347 dev/usb/ucycom.c ucycom_write(void *addr, int portno, u_char *to, u_char *data, u_int32_t *cnt)
addr       349 dev/usb/ucycom.c 	struct ucycom_softc *sc = addr;
addr       402 dev/usb/ucycom.c ucycom_param(void *addr, int portno, struct termios *t)
addr       404 dev/usb/ucycom.c 	struct ucycom_softc *sc = addr;
addr       488 dev/usb/ucycom.c ucycom_intr(struct uhidev *addr, void *ibuf, u_int len)
addr       491 dev/usb/ucycom.c 	struct ucycom_softc *sc = (struct ucycom_softc *)addr;
addr       536 dev/usb/ucycom.c 		ucomreadcb(addr->sc_parent->sc_ixfer, sc->sc_subdev,
addr       543 dev/usb/ucycom.c ucycom_set(void *addr, int portno, int reg, int onoff)
addr       545 dev/usb/ucycom.c 	struct ucycom_softc *sc = addr;
addr       180 dev/usb/ueagle.c 	uint8_t addr[ETHER_ADDR_LEN];
addr       211 dev/usb/ueagle.c 	if (ueagle_getesi(sc, addr) != 0) {
addr       218 dev/usb/ueagle.c 	  sc->sc_dev.dv_xname, addr[0], addr[1], addr[2], addr[3],
addr       219 dev/usb/ueagle.c 	  addr[4], addr[5]);
addr       280 dev/usb/ueagle.c ueagle_getesi(struct ueagle_softc *sc, uint8_t *addr)
addr       299 dev/usb/ueagle.c 			addr[i / 2] <<= 4;
addr       301 dev/usb/ueagle.c 			addr[i / 2] = 0;
addr       304 dev/usb/ueagle.c 			addr[i / 2] |= c - '0';
addr       306 dev/usb/ueagle.c 			addr[i / 2] |= c - 'a' + 10;
addr       308 dev/usb/ueagle.c 			addr[i / 2] |= c - 'A' + 10;
addr       338 dev/usb/uftdi.c 		int addr, dir, attr;
addr       346 dev/usb/uftdi.c 		addr = ed->bEndpointAddress;
addr       350 dev/usb/uftdi.c 			uca.bulkin = addr;
addr       352 dev/usb/uftdi.c 			uca.bulkout = addr;
addr       115 dev/usb/ugen.c void ugenintr(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle addr,
addr       117 dev/usb/ugen.c void ugen_isoc_rintr(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle addr,
addr       811 dev/usb/ugen.c ugenintr(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle addr, usbd_status status)
addr       813 dev/usb/ugen.c 	struct ugen_endpoint *sce = addr;
addr       847 dev/usb/ugen.c ugen_isoc_rintr(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle addr,
addr       850 dev/usb/ugen.c 	struct isoreq *req = addr;
addr       1009 dev/usb/ugen.c 	   caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       1039 dev/usb/ugen.c 		if (*(int *)addr)
addr       1052 dev/usb/ugen.c 		sce->timeout = *(int *)addr;
addr       1064 dev/usb/ugen.c 		ugendebug = *(int *)addr;
addr       1071 dev/usb/ugen.c 		*(int *)addr = conf;
addr       1076 dev/usb/ugen.c 		err = ugen_set_config(sc, *(int *)addr);
addr       1087 dev/usb/ugen.c 		ai = (struct usb_alt_interface *)addr;
addr       1100 dev/usb/ugen.c 		ai = (struct usb_alt_interface *)addr;
addr       1111 dev/usb/ugen.c 		ai = (struct usb_alt_interface *)addr;
addr       1125 dev/usb/ugen.c 		*(usb_device_descriptor_t *)addr =
addr       1129 dev/usb/ugen.c 		cd = (struct usb_config_desc *)addr;
addr       1137 dev/usb/ugen.c 		id = (struct usb_interface_desc *)addr;
addr       1155 dev/usb/ugen.c 		ed = (struct usb_endpoint_desc *)addr;
addr       1178 dev/usb/ugen.c 		struct usb_full_desc *fd = (struct usb_full_desc *)addr;
addr       1200 dev/usb/ugen.c 		si = (struct usb_string_desc *)addr;
addr       1209 dev/usb/ugen.c 		struct usb_ctl_request *ur = (void *)addr;
addr       1270 dev/usb/ugen.c 				   (struct usb_device_info *)addr, 1);
addr       1279 dev/usb/ugen.c ugenioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       1288 dev/usb/ugen.c 	error = ugen_do_ioctl(sc, endpt, cmd, addr, flag, p);
addr       936 dev/usb/uhci.c uhci_poll_hub(void *addr)
addr       938 dev/usb/uhci.c 	usbd_xfer_handle xfer = addr;
addr       1458 dev/usb/uhci.c uhci_timeout(void *addr)
addr       1460 dev/usb/uhci.c 	uhci_intr_info_t *ii = addr;
addr       1478 dev/usb/uhci.c uhci_timeout_task(void *addr)
addr       1480 dev/usb/uhci.c 	usbd_xfer_handle xfer = addr;
addr       1693 dev/usb/uhci.c 	int addr = upipe->pipe.device->address;
addr       1697 dev/usb/uhci.c 		   "flags=0x%x\n", addr, UE_GET_ADDR(endpt), len,
addr       1745 dev/usb/uhci.c 		  htole32(rd ? UHCI_TD_IN (l, endpt, addr, tog) :
addr       1746 dev/usb/uhci.c 				 UHCI_TD_OUT(l, endpt, addr, tog));
addr       2161 dev/usb/uhci.c 	int addr = dev->address;
addr       2176 dev/usb/uhci.c 		  addr, endpt));
addr       2207 dev/usb/uhci.c 	setup->td.td_token = htole32(UHCI_TD_SETUP(sizeof *req, endpt, addr));
addr       2215 dev/usb/uhci.c 		htole32(isread ? UHCI_TD_OUT(0, endpt, addr, 1) :
addr       2216 dev/usb/uhci.c 		         UHCI_TD_IN (0, endpt, addr, 1));
addr       2526 dev/usb/uhci.c 	int addr = upipe->pipe.device->address;
addr       2538 dev/usb/uhci.c 	token = rd ? UHCI_TD_IN (0, endpt, addr, 0) :
addr       2539 dev/usb/uhci.c 		   UHCI_TD_OUT(0, endpt, addr, 0);
addr       221 dev/usb/uhid.c uhid_intr(struct uhidev *addr, void *data, u_int len)
addr       223 dev/usb/uhid.c 	struct uhid_softc *sc = (struct uhid_softc *)addr;
addr       415 dev/usb/uhid.c uhid_do_ioctl(struct uhid_softc *sc, u_long cmd, caddr_t addr,
addr       436 dev/usb/uhid.c 		if (*(int *)addr) {
addr       449 dev/usb/uhid.c 		if (*(int *)addr != sc->sc_async->p_pgid)
addr       455 dev/usb/uhid.c 		rd = (struct usb_ctl_report_desc *)addr;
addr       462 dev/usb/uhid.c 		if (*(int *)addr) {
addr       475 dev/usb/uhid.c 		re = (struct usb_ctl_report *)addr;
addr       499 dev/usb/uhid.c 		re = (struct usb_ctl_report *)addr;
addr       520 dev/usb/uhid.c 		*(int *)addr = sc->sc_hdev.sc_report_id;
addr       530 dev/usb/uhid.c uhidioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       538 dev/usb/uhid.c 	error = uhid_do_ioctl(sc, cmd, addr, flag, p);
addr       408 dev/usb/uhidev.c uhidev_intr(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle addr, usbd_status status)
addr       410 dev/usb/uhidev.c 	struct uhidev_softc *sc = addr;
addr       584 dev/usb/uhub.c uhub_intr(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle addr, usbd_status status)
addr       586 dev/usb/uhub.c 	struct uhub_softc *sc = addr;
addr       348 dev/usb/uipaq.c uipaq_set(void *addr, int portno, int reg, int onoff)
addr       350 dev/usb/uipaq.c 	struct uipaq_softc* sc = addr;
addr       354 dev/usb/uipaq.c 		uipaq_dtr(addr, onoff);
addr       357 dev/usb/uipaq.c 		uipaq_rts(addr, onoff);
addr       360 dev/usb/uipaq.c 		uipaq_break(addr, onoff);
addr       307 dev/usb/ukbd.c void	ukbd_intr(struct uhidev *addr, void *ibuf, u_int len);
addr       309 dev/usb/ukbd.c void	ukbd_delayed_decode(void *addr);
addr       556 dev/usb/ukbd.c ukbd_intr(struct uhidev *addr, void *ibuf, u_int len)
addr       558 dev/usb/ukbd.c 	struct ukbd_softc *sc = (struct ukbd_softc *)addr;
addr       608 dev/usb/ukbd.c ukbd_delayed_decode(void *addr)
addr       610 dev/usb/ukbd.c 	struct ukbd_softc *sc = addr;
addr       395 dev/usb/umct.c umct_set(void *addr, int portno, int reg, int onoff)
addr       397 dev/usb/umct.c 	struct umct_softc *sc = addr;
addr       510 dev/usb/umct.c umct_param(void *addr, int portno, struct termios *t)
addr       512 dev/usb/umct.c 	struct umct_softc *sc = addr;
addr       554 dev/usb/umct.c umct_open(void *addr, int portno)
addr       556 dev/usb/umct.c 	struct umct_softc *sc = addr;
addr       587 dev/usb/umct.c umct_close(void *addr, int portno)
addr       589 dev/usb/umct.c 	struct umct_softc *sc = addr;
addr       644 dev/usb/umct.c umct_get_status(void *addr, int portno, u_char *lsr, u_char *msr)
addr       646 dev/usb/umct.c 	struct umct_softc *sc = addr;
addr       288 dev/usb/umidi.c umidi_open(void *addr,
addr       294 dev/usb/umidi.c 	struct umidi_mididev *mididev = addr;
addr       318 dev/usb/umidi.c umidi_close(void *addr)
addr       321 dev/usb/umidi.c 	struct umidi_mididev *mididev = addr;
addr       333 dev/usb/umidi.c umidi_output(void *addr, int d)
addr       335 dev/usb/umidi.c 	struct umidi_mididev *mididev = addr;
addr       344 dev/usb/umidi.c umidi_flush(void *addr)
addr       346 dev/usb/umidi.c 	struct umidi_mididev *mididev = addr;
addr       355 dev/usb/umidi.c umidi_getinfo(void *addr, struct midi_info *mi)
addr       357 dev/usb/umidi.c 	struct umidi_mididev *mididev = addr;
addr       391 dev/usb/umidi.c 	err = usbd_open_pipe(sc->sc_iface, ep->addr, 0, &ep->pipe);
addr       507 dev/usb/umidi.c 		ep->addr = epd->bEndpointAddress;
addr       533 dev/usb/umidi.c 		ep->addr = epd->bEndpointAddress;
addr       627 dev/usb/umidi.c 		sc->sc_out_ep->addr = out_addr;
addr       638 dev/usb/umidi.c 		sc->sc_in_ep->addr = in_addr;
addr       690 dev/usb/umidi.c 				p->addr = epaddr;
addr       715 dev/usb/umidi.c 			if ((UE_GET_DIR(lowest->addr)==UE_DIR_IN &&
addr       716 dev/usb/umidi.c 			   UE_GET_DIR(q->addr)==UE_DIR_OUT) ||
addr       717 dev/usb/umidi.c 			  ((UE_GET_DIR(lowest->addr)==
addr       718 dev/usb/umidi.c 			   UE_GET_DIR(q->addr)) &&
addr       719 dev/usb/umidi.c 			   (UE_GET_ADDR(lowest->addr)>
addr       720 dev/usb/umidi.c 			   UE_GET_ADDR(q->addr))))
addr        96 dev/usb/umidivar.h 	int			addr;
addr       397 dev/usb/umodem.c umodem_open(void *addr, int portno)
addr       399 dev/usb/umodem.c 	struct umodem_softc *sc = addr;
addr       421 dev/usb/umodem.c umodem_close(void *addr, int portno)
addr       423 dev/usb/umodem.c 	struct umodem_softc *sc = addr;
addr       502 dev/usb/umodem.c umodem_get_status(void *addr, int portno, u_char *lsr, u_char *msr)
addr       504 dev/usb/umodem.c 	struct umodem_softc *sc = addr;
addr       515 dev/usb/umodem.c umodem_param(void *addr, int portno, struct termios *t)
addr       517 dev/usb/umodem.c 	struct umodem_softc *sc = addr;
addr       559 dev/usb/umodem.c umodem_ioctl(void *addr, int portno, u_long cmd, caddr_t data, int flag,
addr       562 dev/usb/umodem.c 	struct umodem_softc *sc = addr;
addr       652 dev/usb/umodem.c umodem_set(void *addr, int portno, int reg, int onoff)
addr       654 dev/usb/umodem.c 	struct umodem_softc *sc = addr;
addr       115 dev/usb/ums.c void ums_intr(struct uhidev *addr, void *ibuf, u_int len);
addr       319 dev/usb/ums.c ums_intr(struct uhidev *addr, void *ibuf, u_int len)
addr       321 dev/usb/ums.c 	struct ums_softc *sc = (struct ums_softc *)addr;
addr       511 dev/usb/uplcom.c uplcom_set(void *addr, int portno, int reg, int onoff)
addr       513 dev/usb/uplcom.c 	struct uplcom_softc *sc = addr;
addr       632 dev/usb/uplcom.c uplcom_param(void *addr, int portno, struct termios *t)
addr       634 dev/usb/uplcom.c 	struct uplcom_softc *sc = addr;
addr       688 dev/usb/uplcom.c uplcom_open(void *addr, int portno)
addr       690 dev/usb/uplcom.c 	struct uplcom_softc *sc = addr;
addr       754 dev/usb/uplcom.c uplcom_close(void *addr, int portno)
addr       756 dev/usb/uplcom.c 	struct uplcom_softc *sc = addr;
addr       818 dev/usb/uplcom.c uplcom_get_status(void *addr, int portno, u_char *lsr, u_char *msr)
addr       820 dev/usb/uplcom.c 	struct uplcom_softc *sc = addr;
addr       832 dev/usb/uplcom.c uplcom_ioctl(void *addr, int portno, u_long cmd, caddr_t data, int flag,
addr       835 dev/usb/uplcom.c 	struct uplcom_softc *sc = addr;
addr       444 dev/usb/urio.c urioioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       464 dev/usb/urio.c 	rcmd = (struct urio_command *)addr;
addr       508 dev/usb/usb.c 		int addr = ur->ucr_addr;
addr       515 dev/usb/usb.c 		DPRINTF(("usbioctl: USB_REQUEST addr=%d len=%d\n", addr, len));
addr       518 dev/usb/usb.c 		if (addr < 0 || addr >= USB_MAX_DEVICES ||
addr       519 dev/usb/usb.c 		  sc->sc_bus->devices[addr] == 0)
addr       540 dev/usb/usb.c 		err = usbd_do_request_flags(sc->sc_bus->devices[addr],
addr       563 dev/usb/usb.c 		int addr = di->udi_addr;
addr       566 dev/usb/usb.c 		if (addr < 1 || addr >= USB_MAX_DEVICES)
addr       568 dev/usb/usb.c 		dev = sc->sc_bus->devices[addr];
addr       814 dev/usb/usb_subr.c 	int addr;
addr       816 dev/usb/usb_subr.c 	for (addr = 1; addr < USB_MAX_DEVICES; addr++)
addr       817 dev/usb/usb_subr.c 		if (bus->devices[addr] == 0)
addr       818 dev/usb/usb_subr.c 			return (addr);
addr       825 dev/usb/usb_subr.c   int addr)
addr       871 dev/usb/usb_subr.c 				 addr, usbd_errstr(err)));
addr       874 dev/usb/usb_subr.c 			  parent->dv_xname, port, addr);
addr       964 dev/usb/usb_subr.c 	int addr;
addr       970 dev/usb/usb_subr.c 	addr = usbd_getnewaddr(bus);
addr       971 dev/usb/usb_subr.c 	if (addr < 0) {
addr       1046 dev/usb/usb_subr.c 		  "failed\n", addr));
addr       1056 dev/usb/usb_subr.c 			  addr);
addr       1064 dev/usb/usb_subr.c 		 addr,UGETW(dd->bcdUSB), dd->bDeviceClass, dd->bDeviceSubClass,
addr       1087 dev/usb/usb_subr.c 		  "failed\n", addr));
addr       1093 dev/usb/usb_subr.c 	DPRINTFN(5,("usbd_new_device: setting device address=%d\n", addr));
addr       1094 dev/usb/usb_subr.c 	err = usbd_set_address(dev, addr);
addr       1096 dev/usb/usb_subr.c 		DPRINTFN(-1,("usbd_new_device: set address %d failed\n", addr));
addr       1104 dev/usb/usb_subr.c 	dev->address = addr;	/* New device address now */
addr       1105 dev/usb/usb_subr.c 	bus->devices[addr] = dev;
addr       1112 dev/usb/usb_subr.c 		 addr, dev, parent));
addr       1116 dev/usb/usb_subr.c 	err = usbd_probe_and_attach(parent, dev, port, addr);
addr       142 dev/usb/usbdi_util.c usbd_set_address(usbd_device_handle dev, int addr)
addr       148 dev/usb/usbdi_util.c 	USETW(req.wValue, addr);
addr        49 dev/usb/usbdi_util.h usbd_status	usbd_set_address(usbd_device_handle dev, int addr);
addr       649 dev/usb/uscanner.c uscannerioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       103 dev/usb/uts.c struct uts_pos uts_get_pos(usbd_private_handle addr, struct uts_pos tp);
addr       387 dev/usb/uts.c uts_get_pos(usbd_private_handle addr, struct uts_pos tp)
addr       389 dev/usb/uts.c 	struct uts_softc *sc = addr;
addr       459 dev/usb/uts.c uts_intr(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle addr, usbd_status status)
addr       461 dev/usb/uts.c 	struct uts_softc *sc = addr;
addr       498 dev/usb/uvisor.c uvisor_close(void *addr, int portno)
addr       500 dev/usb/uvisor.c 	struct uvisor_softc *sc = addr;
addr       604 dev/usb/uvscom.c uvscom_set(void *addr, int portno, int reg, int onoff)
addr       606 dev/usb/uvscom.c 	struct uvscom_softc *sc = addr;
addr       624 dev/usb/uvscom.c uvscom_param(void *addr, int portno, struct termios *t)
addr       626 dev/usb/uvscom.c 	struct uvscom_softc *sc = addr;
addr       718 dev/usb/uvscom.c uvscom_open(void *addr, int portno)
addr       720 dev/usb/uvscom.c 	struct uvscom_softc *sc = addr;
addr       787 dev/usb/uvscom.c uvscom_close(void *addr, int portno)
addr       789 dev/usb/uvscom.c 	struct uvscom_softc *sc = addr;
addr       860 dev/usb/uvscom.c uvscom_get_status(void *addr, int portno, u_char *lsr, u_char *msr)
addr       862 dev/usb/uvscom.c 	struct uvscom_softc *sc = addr;
addr       170 dev/vnd.c   vndencrypt(struct vnd_softc *vnd, caddr_t addr, size_t size, daddr64_t off,
addr       182 dev/vnd.c   			blf_cbc_encrypt(vnd->sc_keyctx, iv, addr, bsize);
addr       184 dev/vnd.c   			blf_cbc_decrypt(vnd->sc_keyctx, iv, addr, bsize);
addr       186 dev/vnd.c   		addr += bsize;
addr       386 dev/vnd.c   	caddr_t addr;
addr       500 dev/vnd.c   	addr = bp->b_data;
addr       539 dev/vnd.c   		nbp->vb_buf.b_data = addr;
addr       586 dev/vnd.c   		addr += sz;
addr       697 dev/vnd.c   vndioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       708 dev/vnd.c   	  dev, cmd, addr, flag, p, unit);
addr       717 dev/vnd.c   	vio = (struct vnd_ioctl *)addr;
addr       853 dev/vnd.c   		vnu = (struct vnd_user *)addr;
addr       883 dev/vnd.c   		*(struct disklabel *)addr = *(vnd->sc_dk.dk_label);
addr       889 dev/vnd.c   		((struct partinfo *)addr)->disklab = vnd->sc_dk.dk_label;
addr       890 dev/vnd.c   		((struct partinfo *)addr)->part =
addr       906 dev/vnd.c   		  (struct disklabel *)addr, /*vnd->sc_dk.dk_openmask : */0);
addr       920 dev/vnd.c   		if (*(int *)addr)
addr       246 kern/exec_elf.c 	Elf_Phdr *ph, Elf_Addr *addr, Elf_Addr *size, int *prot, int flags)
addr       255 kern/exec_elf.c 	if (*addr != ELFDEFNNAME(NO_ADDR)) {
addr       257 kern/exec_elf.c 			*addr = ELF_TRUNC(*addr, ph->p_align);
addr       260 kern/exec_elf.c 			base = *addr + trunc_page(ph->p_vaddr) 
addr       268 kern/exec_elf.c 		*addr = uaddr = ph->p_vaddr;
addr       270 kern/exec_elf.c 			*addr = ELF_TRUNC(uaddr, ph->p_align);
addr       273 kern/exec_elf.c 		diff = uaddr - *addr;
addr       306 kern/exec_elf.c 	rm = round_page(*addr + ph->p_memsz + diff);
addr       307 kern/exec_elf.c 	rf = round_page(*addr + ph->p_filesz + diff);
addr       350 kern/exec_elf.c 	Elf_Addr addr;
addr       424 kern/exec_elf.c 		vaddr_t	addr;
addr       441 kern/exec_elf.c 		addr = trunc_page(pos + loadmap[i].vaddr);
addr       442 kern/exec_elf.c 		size = round_page(addr + loadmap[i].memsz) - addr;
addr       445 kern/exec_elf.c 		if ((addr + size > (vaddr_t)p->p_vmspace->vm_daddr) &&
addr       446 kern/exec_elf.c 		  (addr < (vaddr_t)p->p_vmspace->vm_daddr + MAXDSIZ))
addr       447 kern/exec_elf.c 			addr = round_page((vaddr_t)p->p_vmspace->vm_daddr +
addr       450 kern/exec_elf.c 		if (uvm_map_findspace(&p->p_vmspace->vm_map, addr, size,
addr       451 kern/exec_elf.c 		  &addr, uobj, uoff, 0, UVM_FLAG_FIXED) == NULL) {
addr       452 kern/exec_elf.c 			if (uvm_map_findspace(&p->p_vmspace->vm_map, addr, size,
addr       453 kern/exec_elf.c 			  &addr, uobj, uoff, 0, 0) == NULL) {
addr       458 kern/exec_elf.c 		if (addr != pos + loadmap[i].vaddr) {
addr       460 kern/exec_elf.c 			pos = addr - trunc_page(loadmap[i].vaddr);
addr       482 kern/exec_elf.c 				addr = *last;
addr       486 kern/exec_elf.c 				addr = ph[i].p_vaddr - base_ph->p_vaddr;
addr       489 kern/exec_elf.c 			  &ph[i], &addr, &size, &prot, flags);
addr       493 kern/exec_elf.c 				epp->ep_entry = addr + eh.e_entry -
addr       495 kern/exec_elf.c 				ap->arg_interp = addr;
addr       497 kern/exec_elf.c 			addr += size;
addr       518 kern/exec_elf.c 	*last = addr;
addr       635 kern/exec_elf.c 		Elf_Addr addr = ELFDEFNNAME(NO_ADDR), size = 0;
addr       650 kern/exec_elf.c 			  &ph[i], &addr, &size, &prot, 0);
addr       658 kern/exec_elf.c 					epp->ep_daddr = addr;
addr       661 kern/exec_elf.c 					if (addr < epp->ep_daddr) {
addr       665 kern/exec_elf.c 						  addr;
addr       666 kern/exec_elf.c 						epp->ep_daddr = addr;
addr       668 kern/exec_elf.c 						epp->ep_dsize = addr+size -
addr       674 kern/exec_elf.c 					epp->ep_taddr = addr;
addr       677 kern/exec_elf.c 					if (addr < epp->ep_taddr) {
addr       681 kern/exec_elf.c 						  addr;
addr       682 kern/exec_elf.c 						epp->ep_taddr = addr;
addr       684 kern/exec_elf.c 						epp->ep_tsize = addr+size -
addr        57 kern/exec_subr.c new_vmcmd(evsp, proc, len, addr, vp, offset, prot, flags)
addr        61 kern/exec_subr.c 	u_long	addr;
addr        74 kern/exec_subr.c 	vcp->ev_addr = addr;
addr       572 kern/init_main.c 	vaddr_t addr;
addr       600 kern/init_main.c 	addr = USRSTACK;
addr       602 kern/init_main.c 	addr = USRSTACK - PAGE_SIZE;
addr       604 kern/init_main.c 	if (uvm_map(&p->p_vmspace->vm_map, &addr, PAGE_SIZE, 
addr       609 kern/init_main.c 	p->p_vmspace->vm_maxsaddr = (caddr_t)addr;
addr       613 kern/init_main.c 		ucp = (char *)addr;
addr       615 kern/init_main.c 		ucp = (char *)(addr + PAGE_SIZE);
addr       344 kern/kern_lkm.c 		resrvp->addr = curp->area;
addr       272 kern/kern_malloc.c 		vaddr_t addr = (vaddr_t)kbp->kb_next;
addr       275 kern/kern_malloc.c 		rv = uvm_map_checkprot(kmem_map, addr,
addr       276 kern/kern_malloc.c 		  addr + sizeof(struct freelist), VM_PROT_WRITE);
addr       339 kern/kern_malloc.c free(void *addr, int type)
addr       356 kern/kern_malloc.c 	if (debug_free(addr, type))
addr       361 kern/kern_malloc.c 	if (addr < (void *)kmembase || addr >= (void *)kmemlimit)
addr       362 kern/kern_malloc.c 		panic("free: non-malloced addr %p type %s", addr,
addr       366 kern/kern_malloc.c 	kup = btokup(addr);
addr       379 kern/kern_malloc.c 	if (((u_long)addr & alloc) != 0)
addr       381 kern/kern_malloc.c 			addr, size, memname[type], alloc);
addr       384 kern/kern_malloc.c 		uvm_km_free(kmem_map, (vaddr_t)addr, ctob(kup->ku_pagecnt));
addr       399 kern/kern_malloc.c 	freep = (struct freelist *)addr;
addr       408 kern/kern_malloc.c 			if (addr != cp)
addr       410 kern/kern_malloc.c 			printf("multiply freed item %p\n", addr);
addr       421 kern/kern_malloc.c 	end = (int32_t *)&((caddr_t)addr)[copysize];
addr       422 kern/kern_malloc.c 	for (lp = (int32_t *)addr; lp < end; lp++)
addr       442 kern/kern_malloc.c 		kbp->kb_next = addr;
addr       444 kern/kern_malloc.c 		((struct freelist *)kbp->kb_last)->next = addr;
addr       446 kern/kern_malloc.c 	kbp->kb_last = addr;
addr       109 kern/kern_malloc_debug.c debug_malloc(unsigned long size, int type, int flags, void **addr)
addr       152 kern/kern_malloc_debug.c 	*addr = (void *)(md->md_va + PAGE_SIZE - roundup(size, sizeof(long)));
addr       157 kern/kern_malloc_debug.c debug_free(void *addr, int type)
addr       170 kern/kern_malloc_debug.c 	va = trunc_page((vaddr_t)addr);
addr       285 kern/kern_malloc_debug.c debug_malloc_assert_allocated(void *addr, const char *func)
addr       288 kern/kern_malloc_debug.c 	vaddr_t va = (vaddr_t)addr;
addr       293 kern/kern_malloc_debug.c 			panic("debug_malloc: (%s): %p - freed", func, addr);
addr       298 kern/kern_malloc_debug.c 			panic("debug_malloc: (%s): %p - overflow", func, addr);
addr       303 kern/kern_malloc_debug.c debug_malloc_printit(int (*pr)(const char *, ...), vaddr_t addr)
addr       307 kern/kern_malloc_debug.c 	if (addr) {
addr       309 kern/kern_malloc_debug.c 			if (addr >= md->md_va &&
addr       310 kern/kern_malloc_debug.c 			  addr < md->md_va + 2 * PAGE_SIZE) {
addr       313 kern/kern_malloc_debug.c 				   addr, md->md_type, md->md_size);
addr       318 kern/kern_malloc_debug.c 			if (addr >= md->md_va + PAGE_SIZE &&
addr       319 kern/kern_malloc_debug.c 			  addr < md->md_va + 2 * PAGE_SIZE) {
addr       322 kern/kern_malloc_debug.c 				   addr, md->md_type, md->md_size);
addr       398 kern/kern_proc.c db_show_all_procs(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       269 kern/kern_resource.c 			vaddr_t addr;
addr       277 kern/kern_resource.c 				addr = USRSTACK + alimp->rlim_cur;
addr       279 kern/kern_resource.c 				addr = USRSTACK - limp->rlim_cur;
addr       285 kern/kern_resource.c 				addr = USRSTACK + limp->rlim_cur;
addr       287 kern/kern_resource.c 				addr = USRSTACK - alimp->rlim_cur;
addr       290 kern/kern_resource.c 			addr = trunc_page(addr);
addr       293 kern/kern_resource.c 					   addr, addr+size, prot, FALSE);
addr       287 kern/kern_timeout.c db_show_callout(db_expr_t addr, int haddr, db_expr_t count, char *modif)
addr       303 kern/kgdb_stub.c 	vaddr_t addr;
addr       408 kern/kgdb_stub.c 			addr = hex2i(&p);
addr       422 kern/kgdb_stub.c 			if (kgdb_acc(addr, len) == 0) {
addr       426 kern/kgdb_stub.c 			db_read_bytes(addr, (size_t)len,
addr       434 kern/kgdb_stub.c 			addr = hex2i(&p);
addr       453 kern/kgdb_stub.c 			if (kgdb_acc(addr, len) == 0) {
addr       457 kern/kgdb_stub.c 			db_write_bytes(addr, (size_t)len, (char *)buffer);
addr       477 kern/kgdb_stub.c 				addr = hex2i(&p);
addr       482 kern/kgdb_stub.c 				PC_REGS(regs) = addr;
addr       490 kern/kgdb_stub.c 				addr = hex2i(&p);
addr       495 kern/kgdb_stub.c 				PC_REGS(regs) = addr;
addr       644 kern/subr_pool.c 		void *addr;
addr       646 kern/subr_pool.c 		addr = NULL;
addr       648 kern/subr_pool.c 		  (flags & PR_WAITOK) ? M_WAITOK : M_NOWAIT, &addr);
addr       649 kern/subr_pool.c 		return (addr);
addr       217 kern/subr_prof.c 	caddr_t addr;
addr       230 kern/subr_prof.c 	addr = prof->pr_base + i;
addr       231 kern/subr_prof.c 	if (copyin(addr, (caddr_t)&v, sizeof(v)) == 0) {
addr       233 kern/subr_prof.c 		if (copyout((caddr_t)&v, addr, sizeof(v)) == 0)
addr       253 kern/sys_process.c 		uio.uio_offset = (off_t)(long)SCARG(uap, addr);
addr       264 kern/sys_process.c 		error = copyin(SCARG(uap, addr), &piod, sizeof(piod));
addr       297 kern/sys_process.c 		(void) copyout(&piod, SCARG(uap, addr), sizeof(piod));
addr       326 kern/sys_process.c 		if ((int *)SCARG(uap, addr) != (int *)1)
addr       327 kern/sys_process.c 			if ((error = process_set_pc(t, SCARG(uap, addr))) != 0)
addr       426 kern/sys_process.c 		return (copyout(&pe, SCARG(uap, addr), sizeof(pe)));
addr       430 kern/sys_process.c 		if ((error = copyin(SCARG(uap, addr), &pe, sizeof(pe))))
addr       438 kern/sys_process.c 		return (copyout(t->p_ptstat, SCARG(uap, addr),
addr       447 kern/sys_process.c 		error = copyin(SCARG(uap, addr), regs, sizeof(*regs));
addr       462 kern/sys_process.c 			  SCARG(uap, addr), sizeof (*regs));
addr       472 kern/sys_process.c 		error = copyin(SCARG(uap, addr), fpregs, sizeof(*fpregs));
addr       489 kern/sys_process.c 			  SCARG(uap, addr), sizeof(*fpregs));
addr       500 kern/sys_process.c 		error = copyin(SCARG(uap, addr), xmmregs, sizeof(*xmmregs));
addr       517 kern/sys_process.c 			  SCARG(uap, addr), sizeof(*xmmregs));
addr       524 kern/sys_process.c 		return (copyout(&wcookie, SCARG(uap, addr),
addr       577 kern/sys_process.c 	vaddr_t addr;
addr       590 kern/sys_process.c 	addr = uio->uio_offset;
addr       597 kern/sys_process.c 		pmap_proc_iflush(p, addr, len);
addr       112 kern/tty_tty.c cttyioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       127 kern/tty_tty.c 	return (VOP_IOCTL(ttyvp, cmd, addr, flag, NOCRED, p));
addr       363 kern/uipc_socket.c sosend(struct socket *so, struct mbuf *addr, struct uio *uio, struct mbuf *top,
addr       418 kern/uipc_socket.c 			} else if (addr == 0)
addr       504 kern/uipc_socket.c 			  top, addr, control);
addr        58 lib/libsa/arp.c 	struct in_addr	addr;
addr        72 lib/libsa/arp.c arpwhohas(struct iodesc *d, struct in_addr addr)
addr        94 lib/libsa/arp.c 		if (addr.s_addr == al->addr.s_addr)
addr       105 lib/libsa/arp.c 	  printf("arpwhohas: send request for %s\n", inet_ntoa(addr));
addr       118 lib/libsa/arp.c 	bcopy(&addr, ah->arp_tpa, sizeof(ah->arp_tpa));
addr       121 lib/libsa/arp.c 	al->addr = addr;
addr       127 lib/libsa/arp.c 		panic("arp: no response for %s", inet_ntoa(addr));
addr       137 lib/libsa/arp.c 		  inet_ntoa(addr), ether_sprintf(ah->arp_sha));
addr       224 lib/libsa/arp.c 	if (bcmp(&arp_list[arp_num].addr, ah->arp_spa,
addr        77 lib/libsa/bootparam.c 	int32_t	addr[4];
addr       381 lib/libsa/bootparam.c 	ip = xi->addr;
addr       416 lib/libsa/bootparam.c 	ip = xi->addr;
addr        56 lib/libsa/exec.c 	char *addr;
addr        84 lib/libsa/exec.c 	addr = loadaddr;
addr        87 lib/libsa/exec.c 		bcopy((char *)&x, addr, sizeof x);
addr        88 lib/libsa/exec.c 		addr += sizeof x;
addr        91 lib/libsa/exec.c 	if (read(io, (char *)addr, sz) != sz)
addr        93 lib/libsa/exec.c 	addr += sz;
addr        96 lib/libsa/exec.c 	  addr[0], addr[1], addr[2], addr[3]);
addr        97 lib/libsa/exec.c 	etxt = addr;
addr       100 lib/libsa/exec.c 		while ((long)addr & (N_PAGSIZ(x) - 1))
addr       101 lib/libsa/exec.c 			*addr++ = 0;
addr       105 lib/libsa/exec.c 	daddr = addr;
addr       108 lib/libsa/exec.c 	if (read(io, addr, x.a_data) != (ssize_t)x.a_data)
addr       110 lib/libsa/exec.c 	addr += x.a_data;
addr       115 lib/libsa/exec.c 		*addr++ = 0;
addr       119 lib/libsa/exec.c 		ssym = addr;
addr       120 lib/libsa/exec.c 		bcopy(&x.a_syms, addr, sizeof(x.a_syms));
addr       121 lib/libsa/exec.c 		addr += sizeof(x.a_syms);
addr       123 lib/libsa/exec.c 		if (read(io, addr, x.a_syms) != (ssize_t)x.a_syms)
addr       125 lib/libsa/exec.c 		addr += x.a_syms;
addr       130 lib/libsa/exec.c 		bcopy(&i, addr, sizeof(u_int));
addr       133 lib/libsa/exec.c 			addr += sizeof(int);
addr       134 lib/libsa/exec.c 			if (read(io, addr, sz) != sz)
addr       136 lib/libsa/exec.c 			addr += sz;
addr       141 lib/libsa/exec.c 		esym = addr;
addr       150 lib/libsa/exec.c 	printf(" total=0x%lx", (u_long)addr);
addr       409 lib/libsa/net.c intoa(n_long addr)
addr       416 lib/libsa/net.c 	NTOHL(addr);
addr       422 lib/libsa/net.c 		byte = addr & 0xff;
addr       432 lib/libsa/net.c 		addr >>= 8;
addr       450 lib/libsa/net.c 	n_long addr = 0, n;
addr       455 lib/libsa/net.c 	addr |= (n << 24) & 0xff000000;
addr       459 lib/libsa/net.c 	addr |= (n << 16) & 0xff0000;
addr       463 lib/libsa/net.c 	addr |= (n << 8) & 0xff00;
addr       467 lib/libsa/net.c 	addr |= n & 0xff;
addr       471 lib/libsa/net.c 	return htonl(addr);
addr       272 lib/libsa/nfs.c nfs_readdata(struct nfs_iodesc *d, off_t off, void *addr, size_t len)
addr       321 lib/libsa/nfs.c 	bcopy(repl->data, addr, x);
addr       521 lib/libsa/nfs.c 	char *addr = buf;
addr       529 lib/libsa/nfs.c 		cc = nfs_readdata(fp, fp->off, (void *)addr, size);
addr       544 lib/libsa/nfs.c 		addr += cc;
addr       282 lib/libsa/rpc.c rpc_fromaddr(void *pkt, struct in_addr *addr, u_short *port)
addr       298 lib/libsa/rpc.c 	addr->s_addr = hhdr->ip_src;
addr       309 lib/libsa/rpc.c 	struct in_addr	addr;	/* server, net order */
addr       317 lib/libsa/rpc.c rpc_pmap_getcache(struct in_addr addr, u_int prog, u_int vers)
addr       322 lib/libsa/rpc.c 		if (pl->addr.s_addr == addr.s_addr &&
addr       330 lib/libsa/rpc.c rpc_pmap_putcache(struct in_addr addr, u_int prog, u_int vers, int port)
addr       347 lib/libsa/rpc.c 	pl->addr = addr;
addr       283 lib/libsa/tftp.c tftp_read(struct open_file *f, void *addr, size_t size, size_t *resid)
addr       339 lib/libsa/tftp.c 			  addr, count);
addr       341 lib/libsa/tftp.c 			addr = (caddr_t)addr + count;
addr       565 lib/libsa/ufs.c 	char *buf, *addr = start;
addr       581 lib/libsa/ufs.c 		bcopy(buf, addr, csize);
addr       584 lib/libsa/ufs.c 		addr += csize;
addr       270 lib/libz/zutil.h #define ZFREE(strm, addr) (*((strm)->zfree))((strm)->opaque, (voidpf)(addr))
addr       587 net/bpf.c   bpfioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       637 net/bpf.c   			*(int *)addr = n;
addr       645 net/bpf.c   		*(u_int *)addr = d->bd_bufsize;
addr       655 net/bpf.c   			u_int size = *(u_int *)addr;
addr       658 net/bpf.c   				*(u_int *)addr = size = bpf_maxbufsize;
addr       660 net/bpf.c   				*(u_int *)addr = size = BPF_MINBUFSIZE;
addr       669 net/bpf.c   		error = bpf_setf(d, (struct bpf_program *)addr, 0);
addr       676 net/bpf.c   		error = bpf_setf(d, (struct bpf_program *)addr, 1);
addr       715 net/bpf.c   			error = bpf_getdltlist(d, (struct bpf_dltlist *)addr);
addr       725 net/bpf.c   			*(u_int *)addr = d->bd_bif->bif_dlt;
addr       735 net/bpf.c   			error = bpf_setdlt(d, *(u_int *)addr);
addr       745 net/bpf.c   			bpf_ifname(d->bd_bif->bif_ifp, (struct ifreq *)addr);
addr       752 net/bpf.c   		error = bpf_setif(d, (struct ifreq *)addr);
addr       760 net/bpf.c   			struct timeval *tv = (struct timeval *)addr;
addr       774 net/bpf.c   			struct timeval *tv = (struct timeval *)addr;
addr       786 net/bpf.c   			struct bpf_stat *bs = (struct bpf_stat *)addr;
addr       797 net/bpf.c   		d->bd_immediate = *(u_int *)addr;
addr       802 net/bpf.c   			struct bpf_version *bv = (struct bpf_version *)addr;
addr       810 net/bpf.c   		*(u_int *)addr = d->bd_hdrcmplt;
addr       814 net/bpf.c   		d->bd_hdrcmplt = *(u_int *)addr ? 1 : 0;
addr       822 net/bpf.c   		*(u_int *)addr = d->bd_fildrop;
addr       826 net/bpf.c   		d->bd_fildrop = *(u_int *)addr ? 1 : 0;
addr       830 net/bpf.c   		*(u_int *)addr = d->bd_dirfilt;
addr       834 net/bpf.c   		d->bd_dirfilt = (*(u_int *)addr) &
addr       839 net/bpf.c   		if (*(int *)addr)
addr       846 net/bpf.c   		d->bd_async = *(int *)addr;
addr       858 net/bpf.c   		d->bd_pgid = *(int *)addr;
addr       864 net/bpf.c   		*(int *)addr = d->bd_pgid;
addr       871 net/bpf.c   			sig = *(u_int *)addr;
addr       880 net/bpf.c   		*(u_int *)addr = d->bd_sig;
addr       838 net/if.c    ifa_ifwithaddr(struct sockaddr *addr)
addr       848 net/if.c    		if (ifa->ifa_addr->sa_family != addr->sa_family)
addr       850 net/if.c    		if (equal(addr, ifa->ifa_addr))
addr       855 net/if.c    		  equal(ifa->ifa_broadaddr, addr))
addr       866 net/if.c    ifa_ifwithdstaddr(struct sockaddr *addr)
addr       874 net/if.c    			if (ifa->ifa_addr->sa_family != addr->sa_family ||
addr       877 net/if.c    			if (equal(addr, ifa->ifa_dstaddr))
addr       889 net/if.c    ifa_ifwithnet(struct sockaddr *addr)
addr       894 net/if.c    	u_int af = addr->sa_family;
addr       895 net/if.c    	char *addr_data = addr->sa_data, *cplim;
addr       898 net/if.c    		struct sockaddr_dl *sdl = (struct sockaddr_dl *)addr;
addr       951 net/if.c    ifaof_ifpforaddr(struct sockaddr *addr, struct ifnet *ifp)
addr       957 net/if.c    	u_int af = addr->sa_family;
addr       967 net/if.c    			if (equal(addr, ifa->ifa_addr) ||
addr       968 net/if.c    			  (ifa->ifa_dstaddr && equal(addr, ifa->ifa_dstaddr)))
addr       972 net/if.c    		cp = addr->sa_data;
addr       557 net/if.h    	struct sockaddr_storage addr;	/* in/out */
addr       755 net/if_bridge.c 	u_int8_t *addr;
addr       757 net/if_bridge.c 	addr = (u_int8_t *)ea;
addr       766 net/if_bridge.c 			  (ETHER_IS_MULTICAST(addr) == 0) &&
addr       767 net/if_bridge.c 			  !(addr[0] == 0 && addr[1] == 0 && addr[2] == 0 &&
addr       768 net/if_bridge.c 			  addr[3] == 0 && addr[4] == 0 && addr[5] == 0)) {
addr       1817 net/if_bridge.c bridge_hash(struct bridge_softc *sc, struct ether_addr *addr)
addr       1821 net/if_bridge.c 	b += addr->ether_addr_octet[5] << 8;
addr       1822 net/if_bridge.c 	b += addr->ether_addr_octet[4];
addr       1823 net/if_bridge.c 	a += addr->ether_addr_octet[3] << 24;
addr       1824 net/if_bridge.c 	a += addr->ether_addr_octet[2] << 16;
addr       1825 net/if_bridge.c 	a += addr->ether_addr_octet[1] << 8;
addr       1826 net/if_bridge.c 	a += addr->ether_addr_octet[0];
addr       385 net/if_gif.c  				&(((struct if_laddrreq *)data)->addr);
addr       593 net/if_gif.c  			&(((struct if_laddrreq *)data)->addr);
addr       594 net/if_gif.c  		size = sizeof(((struct if_laddrreq *)data)->addr);
addr       547 net/if_gre.c  		if (lifr->addr.ss_family != AF_INET ||
addr       552 net/if_gre.c  		if (lifr->addr.ss_len != sizeof(si) ||
addr       557 net/if_gre.c  		sc->g_src = (satosin((struct sockadrr *)&lifr->addr))->sin_addr;
addr       577 net/if_gre.c  		memcpy(&lifr->addr, &si, sizeof(si));
addr       114 net/if_gre.h  	struct  in_addr addr;
addr       950 net/if_pfsync.c 			struct in_addr addr;
addr       958 net/if_pfsync.c 			addr.s_addr = INADDR_PFSYNC_GROUP;
addr       961 net/if_pfsync.c 			  in_addmulti(&addr, sc->sc_sync_ifp)) == NULL) {
addr       234 net/if_pfsync.h 	bcopy(&(s)->addr, &(d)->addr, sizeof((d)->addr));	\
addr       239 net/if_pfsync.h 	bcopy(&(s)->addr, &(d)->addr, sizeof((d)->addr));	\
addr       364 net/if_spppsubr.c HIDE const char *sppp_dotted_quad(u_int32_t addr);
addr       4381 net/if_spppsubr.c sppp_dotted_quad(u_int32_t addr)
addr       4385 net/if_spppsubr.c 		(int)((addr >> 24) & 0xff),
addr       4386 net/if_spppsubr.c 		(int)((addr >> 16) & 0xff),
addr       4387 net/if_spppsubr.c 		(int)((addr >> 8) & 0xff),
addr       4388 net/if_spppsubr.c 		(int)(addr & 0xff));
addr        88 net/if_vlan.c int	vlan_ioctl (struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t addr);
addr       253 net/pf.c    	(sk)->lan.addr.addr32[0] != (sk)->gwy.addr.addr32[0] || \
addr       255 net/pf.c    	((sk)->lan.addr.addr32[1] != (sk)->gwy.addr.addr32[1] || \
addr       256 net/pf.c    	(sk)->lan.addr.addr32[2] != (sk)->gwy.addr.addr32[2] || \
addr       257 net/pf.c    	(sk)->lan.addr.addr32[3] != (sk)->gwy.addr.addr32[3])) || \
addr       319 net/pf.c    		if (a->addr.addr32[0] > b->addr.addr32[0])
addr       321 net/pf.c    		if (a->addr.addr32[0] < b->addr.addr32[0])
addr       327 net/pf.c    		if (a->addr.addr32[3] > b->addr.addr32[3])
addr       329 net/pf.c    		if (a->addr.addr32[3] < b->addr.addr32[3])
addr       331 net/pf.c    		if (a->addr.addr32[2] > b->addr.addr32[2])
addr       333 net/pf.c    		if (a->addr.addr32[2] < b->addr.addr32[2])
addr       335 net/pf.c    		if (a->addr.addr32[1] > b->addr.addr32[1])
addr       337 net/pf.c    		if (a->addr.addr32[1] < b->addr.addr32[1])
addr       339 net/pf.c    		if (a->addr.addr32[0] > b->addr.addr32[0])
addr       341 net/pf.c    		if (a->addr.addr32[0] < b->addr.addr32[0])
addr       361 net/pf.c    		if (a->lan.addr.addr32[0] > b->lan.addr.addr32[0])
addr       363 net/pf.c    		if (a->lan.addr.addr32[0] < b->lan.addr.addr32[0])
addr       365 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[0] > b->ext.addr.addr32[0])
addr       367 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[0] < b->ext.addr.addr32[0])
addr       373 net/pf.c    		if (a->lan.addr.addr32[3] > b->lan.addr.addr32[3])
addr       375 net/pf.c    		if (a->lan.addr.addr32[3] < b->lan.addr.addr32[3])
addr       377 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[3] > b->ext.addr.addr32[3])
addr       379 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[3] < b->ext.addr.addr32[3])
addr       381 net/pf.c    		if (a->lan.addr.addr32[2] > b->lan.addr.addr32[2])
addr       383 net/pf.c    		if (a->lan.addr.addr32[2] < b->lan.addr.addr32[2])
addr       385 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[2] > b->ext.addr.addr32[2])
addr       387 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[2] < b->ext.addr.addr32[2])
addr       389 net/pf.c    		if (a->lan.addr.addr32[1] > b->lan.addr.addr32[1])
addr       391 net/pf.c    		if (a->lan.addr.addr32[1] < b->lan.addr.addr32[1])
addr       393 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[1] > b->ext.addr.addr32[1])
addr       395 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[1] < b->ext.addr.addr32[1])
addr       397 net/pf.c    		if (a->lan.addr.addr32[0] > b->lan.addr.addr32[0])
addr       399 net/pf.c    		if (a->lan.addr.addr32[0] < b->lan.addr.addr32[0])
addr       401 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[0] > b->ext.addr.addr32[0])
addr       403 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[0] < b->ext.addr.addr32[0])
addr       429 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[0] > b->ext.addr.addr32[0])
addr       431 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[0] < b->ext.addr.addr32[0])
addr       433 net/pf.c    		if (a->gwy.addr.addr32[0] > b->gwy.addr.addr32[0])
addr       435 net/pf.c    		if (a->gwy.addr.addr32[0] < b->gwy.addr.addr32[0])
addr       441 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[3] > b->ext.addr.addr32[3])
addr       443 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[3] < b->ext.addr.addr32[3])
addr       445 net/pf.c    		if (a->gwy.addr.addr32[3] > b->gwy.addr.addr32[3])
addr       447 net/pf.c    		if (a->gwy.addr.addr32[3] < b->gwy.addr.addr32[3])
addr       449 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[2] > b->ext.addr.addr32[2])
addr       451 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[2] < b->ext.addr.addr32[2])
addr       453 net/pf.c    		if (a->gwy.addr.addr32[2] > b->gwy.addr.addr32[2])
addr       455 net/pf.c    		if (a->gwy.addr.addr32[2] < b->gwy.addr.addr32[2])
addr       457 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[1] > b->ext.addr.addr32[1])
addr       459 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[1] < b->ext.addr.addr32[1])
addr       461 net/pf.c    		if (a->gwy.addr.addr32[1] > b->gwy.addr.addr32[1])
addr       463 net/pf.c    		if (a->gwy.addr.addr32[1] < b->gwy.addr.addr32[1])
addr       465 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[0] > b->ext.addr.addr32[0])
addr       467 net/pf.c    		if (a->ext.addr.addr32[0] < b->ext.addr.addr32[0])
addr       469 net/pf.c    		if (a->gwy.addr.addr32[0] > b->gwy.addr.addr32[0])
addr       471 net/pf.c    		if (a->gwy.addr.addr32[0] < b->gwy.addr.addr32[0])
addr       653 net/pf.c    			pf_print_host(&(*state)->src_node->addr, 0,
addr       663 net/pf.c    			p.pfra_ip4addr = (*state)->src_node->addr.v4;
addr       669 net/pf.c    			p.pfra_ip6addr = (*state)->src_node->addr.v6;
addr       694 net/pf.c    				  PF_AEQ(&(*state)->src_node->addr,
addr       695 net/pf.c    				    &sk->lan.addr, sk->af)) ||
addr       697 net/pf.c    				  PF_AEQ(&(*state)->src_node->addr,
addr       698 net/pf.c    				    &sk->ext.addr, sk->af))) &&
addr       729 net/pf.c    		PF_ACPY(&k.addr, src, af);
addr       758 net/pf.c    		PF_ACPY(&(*sn)->addr, src, af);
addr       763 net/pf.c    				pf_print_host(&(*sn)->addr, 0, af);
addr       793 net/pf.c    		pf_print_host(&sk->lan.addr, sk->lan.port,
addr       796 net/pf.c    		pf_print_host(&sk->gwy.addr, sk->gwy.port,
addr       799 net/pf.c    		pf_print_host(&sk->ext.addr, sk->ext.port,
addr       994 net/pf.c    		  &cur->state_key->ext.addr, &cur->state_key->lan.addr,
addr       1116 net/pf.c    pf_print_host(struct pf_addr *addr, u_int16_t p, sa_family_t af)
addr       1121 net/pf.c    		u_int32_t a = ntohl(addr->addr32[0]);
addr       1137 net/pf.c    			if (!addr->addr16[i]) {
addr       1163 net/pf.c    				b = ntohs(addr->addr16[i]);
addr       1200 net/pf.c    	pf_print_host(&sk->lan.addr, sk->lan.port, sk->af);
addr       1202 net/pf.c    	pf_print_host(&sk->gwy.addr, sk->gwy.port, sk->af);
addr       1204 net/pf.c    	pf_print_host(&sk->ext.addr, sk->ext.port, sk->af);
addr       1270 net/pf.c    		  pf_addr_wrap_neq(&cur->src.addr, &prev->src.addr))
addr       1277 net/pf.c    		  pf_addr_wrap_neq(&cur->dst.addr, &prev->dst.addr))
addr       1298 net/pf.c    		if (PF_ANEQ(&aw1->v.a.addr, &aw2->v.a.addr, 0))
addr       1968 net/pf.c    pf_addr_inc(struct pf_addr *addr, sa_family_t af)
addr       1973 net/pf.c    		addr->addr32[0] = htonl(ntohl(addr->addr32[0]) + 1);
addr       1977 net/pf.c    		if (addr->addr32[3] == 0xffffffff) {
addr       1978 net/pf.c    			addr->addr32[3] = 0;
addr       1979 net/pf.c    			if (addr->addr32[2] == 0xffffffff) {
addr       1980 net/pf.c    				addr->addr32[2] = 0;
addr       1981 net/pf.c    				if (addr->addr32[1] == 0xffffffff) {
addr       1982 net/pf.c    					addr->addr32[1] = 0;
addr       1983 net/pf.c    					addr->addr32[0] =
addr       1984 net/pf.c    					  htonl(ntohl(addr->addr32[0]) + 1);
addr       1986 net/pf.c    					addr->addr32[1] =
addr       1987 net/pf.c    					  htonl(ntohl(addr->addr32[1]) + 1);
addr       1989 net/pf.c    				addr->addr32[2] =
addr       1990 net/pf.c    				  htonl(ntohl(addr->addr32[2]) + 1);
addr       1992 net/pf.c    			addr->addr32[3] =
addr       1993 net/pf.c    			  htonl(ntohl(addr->addr32[3]) + 1);
addr       2062 net/pf.c    	struct pf_addr		*raddr = &rpool->cur->addr.v.a.addr;
addr       2063 net/pf.c    	struct pf_addr		*rmask = &rpool->cur->addr.v.a.mask;
addr       2070 net/pf.c    		PF_ACPY(&k.addr, saddr, af);
addr       2082 net/pf.c    				pf_print_host(&k.addr, 0, af);
addr       2091 net/pf.c    	if (rpool->cur->addr.type == PF_ADDR_NOROUTE)
addr       2093 net/pf.c    	if (rpool->cur->addr.type == PF_ADDR_DYNIFTL) {
addr       2097 net/pf.c    			if (rpool->cur->addr.p.dyn->pfid_acnt4 < 1 &&
addr       2101 net/pf.c    			 raddr = &rpool->cur->addr.p.dyn->pfid_addr4;
addr       2102 net/pf.c    			 rmask = &rpool->cur->addr.p.dyn->pfid_mask4;
addr       2107 net/pf.c    			if (rpool->cur->addr.p.dyn->pfid_acnt6 < 1 &&
addr       2111 net/pf.c    			raddr = &rpool->cur->addr.p.dyn->pfid_addr6;
addr       2112 net/pf.c    			rmask = &rpool->cur->addr.p.dyn->pfid_mask6;
addr       2116 net/pf.c    	} else if (rpool->cur->addr.type == PF_ADDR_TABLE) {
addr       2120 net/pf.c    		raddr = &rpool->cur->addr.v.a.addr;
addr       2121 net/pf.c    		rmask = &rpool->cur->addr.v.a.mask;
addr       2175 net/pf.c    		if (rpool->cur->addr.type == PF_ADDR_TABLE) {
addr       2176 net/pf.c    			if (!pfr_pool_get(rpool->cur->addr.p.tbl,
addr       2180 net/pf.c    		} else if (rpool->cur->addr.type == PF_ADDR_DYNIFTL) {
addr       2181 net/pf.c    			if (!pfr_pool_get(rpool->cur->addr.p.dyn->pfid_kt,
addr       2191 net/pf.c    		if (rpool->cur->addr.type == PF_ADDR_TABLE) {
addr       2193 net/pf.c    			if (pfr_pool_get(rpool->cur->addr.p.tbl,
addr       2201 net/pf.c    		} else if (rpool->cur->addr.type == PF_ADDR_DYNIFTL) {
addr       2203 net/pf.c    			if (pfr_pool_get(rpool->cur->addr.p.dyn->pfid_kt,
addr       2212 net/pf.c    			raddr = &rpool->cur->addr.v.a.addr;
addr       2213 net/pf.c    			rmask = &rpool->cur->addr.v.a.mask;
addr       2259 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.ext.addr, daddr, key.af);
addr       2260 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.gwy.addr, naddr, key.af);
addr       2347 net/pf.c    				xdst = &r->rpool.cur->addr;
addr       2362 net/pf.c    		else if (PF_MISMATCHAW(&src->addr, saddr, pd->af,
addr       2371 net/pf.c    		  PF_MISMATCHAW(&dst->addr, daddr, pd->af, dst->neg, NULL))
addr       2453 net/pf.c    				if (r->rpool.cur->addr.type == PF_ADDR_DYNIFTL){
addr       2457 net/pf.c    						if (r->rpool.cur->addr.p.dyn->
addr       2461 net/pf.c    						  &r->rpool.cur->addr.p.dyn->
addr       2463 net/pf.c    						  &r->rpool.cur->addr.p.dyn->
addr       2470 net/pf.c    						if (r->rpool.cur->addr.p.dyn->
addr       2474 net/pf.c    						  &r->rpool.cur->addr.p.dyn->
addr       2476 net/pf.c    						  &r->rpool.cur->addr.p.dyn->
addr       2484 net/pf.c    					  &r->rpool.cur->addr.v.a.addr,
addr       2485 net/pf.c    					  &r->rpool.cur->addr.v.a.mask,
addr       2489 net/pf.c    				if (r->src.addr.type == PF_ADDR_DYNIFTL) {
addr       2493 net/pf.c    						if (r->src.addr.p.dyn->
addr       2497 net/pf.c    						  &r->src.addr.p.dyn->
addr       2499 net/pf.c    						  &r->src.addr.p.dyn->
addr       2506 net/pf.c    						if (r->src.addr.p.dyn->
addr       2510 net/pf.c    						  &r->src.addr.p.dyn->
addr       2512 net/pf.c    						  &r->src.addr.p.dyn->
addr       2520 net/pf.c    					  &r->src.addr.v.a.addr,
addr       2521 net/pf.c    					  &r->src.addr.v.a.mask, daddr,
addr       2532 net/pf.c    				  &r->rpool.cur->addr.v.a.mask, daddr,
addr       2714 net/pf.c    pf_calc_mss(struct pf_addr *addr, sa_family_t af, u_int16_t offer)
addr       2736 net/pf.c    		dst->sin_addr = addr->v4;
addr       2748 net/pf.c    		dst6->sin6_addr = addr->v6;
addr       3041 net/pf.c    		else if (PF_MISMATCHAW(&r->src.addr, saddr, af,
addr       3048 net/pf.c    		else if (PF_MISMATCHAW(&r->dst.addr, daddr, af,
addr       3397 net/pf.c    			PF_ACPY(&sk->gwy.addr, saddr, af);
addr       3398 net/pf.c    			PF_ACPY(&sk->ext.addr, daddr, af);
addr       3412 net/pf.c    				PF_ACPY(&sk->lan.addr, &pd->baddr, af);
addr       3415 net/pf.c    				PF_ACPY(&sk->lan.addr, &sk->gwy.addr, af);
addr       3419 net/pf.c    			PF_ACPY(&sk->lan.addr, daddr, af);
addr       3420 net/pf.c    			PF_ACPY(&sk->ext.addr, saddr, af);
addr       3434 net/pf.c    				PF_ACPY(&sk->gwy.addr, &pd->baddr, af);
addr       3437 net/pf.c    				PF_ACPY(&sk->gwy.addr, &sk->lan.addr, af);
addr       3520 net/pf.c    		else if (PF_MISMATCHAW(&r->src.addr, pd->src, af,
addr       3523 net/pf.c    		else if (PF_MISMATCHAW(&r->dst.addr, pd->dst, af,
addr       3591 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.ext.addr, pd->src, key.af);
addr       3592 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.gwy.addr, pd->dst, key.af);
addr       3596 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.lan.addr, pd->src, key.af);
addr       3597 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.ext.addr, pd->dst, key.af);
addr       3661 net/pf.c    			pf_send_tcp((*state)->rule.ptr, pd->af, &src->addr,
addr       3662 net/pf.c    			  &dst->addr, src->port, dst->port,
addr       3680 net/pf.c    			pf_send_tcp((*state)->rule.ptr, pd->af, &src->addr,
addr       3681 net/pf.c    			  &dst->addr, src->port, dst->port,
addr       4018 net/pf.c    			  &th->th_sum, &(*state)->state_key->gwy.addr,
addr       4022 net/pf.c    			  &th->th_sum, &(*state)->state_key->lan.addr,
addr       4044 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.ext.addr, pd->src, key.af);
addr       4045 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.gwy.addr, pd->dst, key.af);
addr       4049 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.lan.addr, pd->src, key.af);
addr       4050 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.ext.addr, pd->dst, key.af);
addr       4082 net/pf.c    			  &uh->uh_sum, &(*state)->state_key->gwy.addr,
addr       4086 net/pf.c    			  &uh->uh_sum, &(*state)->state_key->lan.addr,
addr       4143 net/pf.c    			PF_ACPY(&key.ext.addr, pd->src, key.af);
addr       4144 net/pf.c    			PF_ACPY(&key.gwy.addr, pd->dst, key.af);
addr       4148 net/pf.c    			PF_ACPY(&key.lan.addr, pd->src, key.af);
addr       4149 net/pf.c    			PF_ACPY(&key.ext.addr, pd->dst, key.af);
addr       4167 net/pf.c    					  (*state)->state_key->gwy.addr.v4.s_addr, 0);
addr       4182 net/pf.c    					  &(*state)->state_key->gwy.addr, 0);
addr       4195 net/pf.c    					  (*state)->state_key->lan.addr.v4.s_addr, 0);
addr       4210 net/pf.c    					  &(*state)->state_key->lan.addr, 0);
addr       4351 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.ext.addr, pd2.dst, key.af);
addr       4352 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.gwy.addr, pd2.src, key.af);
addr       4356 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.lan.addr, pd2.dst, key.af);
addr       4357 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.ext.addr, pd2.src, key.af);
addr       4404 net/pf.c    					  daddr, &(*state)->state_key->lan.addr,
addr       4410 net/pf.c    					  saddr, &(*state)->state_key->gwy.addr,
addr       4458 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.ext.addr, pd2.dst, key.af);
addr       4459 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.gwy.addr, pd2.src, key.af);
addr       4463 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.lan.addr, pd2.dst, key.af);
addr       4464 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.ext.addr, pd2.src, key.af);
addr       4475 net/pf.c    					  &(*state)->state_key->lan.addr,
addr       4483 net/pf.c    					  &(*state)->state_key->gwy.addr,
addr       4527 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.ext.addr, pd2.dst, key.af);
addr       4528 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.gwy.addr, pd2.src, key.af);
addr       4532 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.lan.addr, pd2.dst, key.af);
addr       4533 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.ext.addr, pd2.src, key.af);
addr       4544 net/pf.c    					  &(*state)->state_key->lan.addr,
addr       4551 net/pf.c    					  &(*state)->state_key->gwy.addr,
addr       4580 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.ext.addr, pd2.dst, key.af);
addr       4581 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.gwy.addr, pd2.src, key.af);
addr       4585 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.lan.addr, pd2.dst, key.af);
addr       4586 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.ext.addr, pd2.src, key.af);
addr       4597 net/pf.c    					  &(*state)->state_key->lan.addr,
addr       4603 net/pf.c    					  saddr, &(*state)->state_key->gwy.addr,
addr       4623 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.ext.addr, pd2.dst, key.af);
addr       4624 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.gwy.addr, pd2.src, key.af);
addr       4628 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.lan.addr, pd2.dst, key.af);
addr       4629 net/pf.c    				PF_ACPY(&key.ext.addr, pd2.src, key.af);
addr       4640 net/pf.c    					  &(*state)->state_key->lan.addr,
addr       4647 net/pf.c    					  &(*state)->state_key->gwy.addr,
addr       4689 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.ext.addr, pd->src, key.af);
addr       4690 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.gwy.addr, pd->dst, key.af);
addr       4694 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.lan.addr, pd->src, key.af);
addr       4695 net/pf.c    		PF_ACPY(&key.ext.addr, pd->dst, key.af);
addr       4731 net/pf.c    				  (*state)->state_key->gwy.addr.v4.s_addr,
addr       4738 net/pf.c    				  &(*state)->state_key->gwy.addr, pd->af);
addr       4748 net/pf.c    				  (*state)->state_key->lan.addr.v4.s_addr,
addr       4755 net/pf.c    				  &(*state)->state_key->lan.addr, pd->af);
addr       4816 net/pf.c    pf_routable(struct pf_addr *addr, sa_family_t af, struct pfi_kif *kif)
addr       4840 net/pf.c    		dst->sin_addr = addr->v4;
addr       4849 net/pf.c    		dst6->sin6_addr = addr->v6;
addr       4897 net/pf.c    pf_rtlabel_match(struct pf_addr *addr, sa_family_t af, struct pf_addr_wrap *aw)
addr       4914 net/pf.c    		dst->sin_addr = addr->v4;
addr       4921 net/pf.c    		dst6->sin6_addr = addr->v6;
addr       5624 net/pf.c    		if (tr->src.addr.type == PF_ADDR_TABLE)
addr       5625 net/pf.c    			pfr_update_stats(tr->src.addr.p.tbl, (sk == NULL ||
addr       5630 net/pf.c    		if (tr->dst.addr.type == PF_ADDR_TABLE)
addr       5631 net/pf.c    			pfr_update_stats(tr->dst.addr.p.tbl, (sk == NULL ||
addr       6000 net/pf.c    		if (tr->src.addr.type == PF_ADDR_TABLE)
addr       6001 net/pf.c    			pfr_update_stats(tr->src.addr.p.tbl, (sk == NULL ||
addr       6005 net/pf.c    		if (tr->dst.addr.type == PF_ADDR_TABLE)
addr       6006 net/pf.c    			pfr_update_stats(tr->dst.addr.p.tbl, (sk == NULL ||
addr       733 net/pf_if.c  pfi_unmask(void *addr)
addr       735 net/pf_if.c  	struct pf_addr *m = addr;
addr       300 net/pf_ioctl.c 		pfi_dynaddr_remove(&empty_pool_pa->addr);
addr       301 net/pf_ioctl.c 		pf_tbladdr_remove(&empty_pool_pa->addr);
addr       318 net/pf_ioctl.c 			pf_tbladdr_remove(&rule->src.addr);
addr       319 net/pf_ioctl.c 			pf_tbladdr_remove(&rule->dst.addr);
addr       338 net/pf_ioctl.c 	pf_rtlabel_remove(&rule->src.addr);
addr       339 net/pf_ioctl.c 	pf_rtlabel_remove(&rule->dst.addr);
addr       340 net/pf_ioctl.c 	pfi_dynaddr_remove(&rule->src.addr);
addr       341 net/pf_ioctl.c 	pfi_dynaddr_remove(&rule->dst.addr);
addr       343 net/pf_ioctl.c 		pf_tbladdr_remove(&rule->src.addr);
addr       344 net/pf_ioctl.c 		pf_tbladdr_remove(&rule->dst.addr);
addr       725 net/pf_ioctl.c 	PF_MD5_UPD(pfr, addr.type);
addr       726 net/pf_ioctl.c 	switch (pfr->addr.type) {
addr       728 net/pf_ioctl.c 			PF_MD5_UPD(pfr, addr.v.ifname);
addr       729 net/pf_ioctl.c 			PF_MD5_UPD(pfr, addr.iflags);
addr       732 net/pf_ioctl.c 			PF_MD5_UPD(pfr, addr.v.tblname);
addr       736 net/pf_ioctl.c 			PF_MD5_UPD(pfr, addr.v.a.addr.addr32);
addr       737 net/pf_ioctl.c 			PF_MD5_UPD(pfr, addr.v.a.mask.addr32);
addr       740 net/pf_ioctl.c 			PF_MD5_UPD(pfr, addr.v.rtlabelname);
addr       854 net/pf_ioctl.c 	sp->lan.addr = sk->lan.addr;
addr       856 net/pf_ioctl.c 	sp->gwy.addr = sk->gwy.addr;
addr       858 net/pf_ioctl.c 	sp->ext.addr = sk->ext.addr;
addr       902 net/pf_ioctl.c 	sk->lan.addr = sp->lan.addr;
addr       904 net/pf_ioctl.c 	sk->gwy.addr = sp->gwy.addr;
addr       906 net/pf_ioctl.c 	sk->ext.addr = sp->ext.addr;
addr       970 net/pf_ioctl.c pfioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flags, struct proc *p)
addr       1021 net/pf_ioctl.c 			if (((struct pfioc_table *)addr)->pfrio_flags &
addr       1063 net/pf_ioctl.c 			if (((struct pfioc_table *)addr)->pfrio_flags &
addr       1070 net/pf_ioctl.c 			if (((struct pfioc_rule *)addr)->action == PF_GET_CLR_CNTR)
addr       1110 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_rule	*pr = (struct pfioc_rule *)addr;
addr       1215 net/pf_ioctl.c 		if (pf_rtlabel_add(&rule->src.addr) ||
addr       1216 net/pf_ioctl.c 		  pf_rtlabel_add(&rule->dst.addr))
addr       1218 net/pf_ioctl.c 		if (pfi_dynaddr_setup(&rule->src.addr, rule->af))
addr       1220 net/pf_ioctl.c 		if (pfi_dynaddr_setup(&rule->dst.addr, rule->af))
addr       1222 net/pf_ioctl.c 		if (pf_tbladdr_setup(ruleset, &rule->src.addr))
addr       1224 net/pf_ioctl.c 		if (pf_tbladdr_setup(ruleset, &rule->dst.addr))
addr       1229 net/pf_ioctl.c 			if (pf_tbladdr_setup(ruleset, &pa->addr))
addr       1262 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_rule	*pr = (struct pfioc_rule *)addr;
addr       1289 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_rule	*pr = (struct pfioc_rule *)addr;
addr       1321 net/pf_ioctl.c 		pfi_dynaddr_copyout(&pr->rule.src.addr);
addr       1322 net/pf_ioctl.c 		pfi_dynaddr_copyout(&pr->rule.dst.addr);
addr       1323 net/pf_ioctl.c 		pf_tbladdr_copyout(&pr->rule.src.addr);
addr       1324 net/pf_ioctl.c 		pf_tbladdr_copyout(&pr->rule.dst.addr);
addr       1325 net/pf_ioctl.c 		pf_rtlabel_copyout(&pr->rule.src.addr);
addr       1326 net/pf_ioctl.c 		pf_rtlabel_copyout(&pr->rule.dst.addr);
addr       1343 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_rule	*pcr = (struct pfioc_rule *)addr;
addr       1459 net/pf_ioctl.c 			if (pf_rtlabel_add(&newrule->src.addr) ||
addr       1460 net/pf_ioctl.c 			  pf_rtlabel_add(&newrule->dst.addr))
addr       1462 net/pf_ioctl.c 			if (pfi_dynaddr_setup(&newrule->src.addr, newrule->af))
addr       1464 net/pf_ioctl.c 			if (pfi_dynaddr_setup(&newrule->dst.addr, newrule->af))
addr       1466 net/pf_ioctl.c 			if (pf_tbladdr_setup(ruleset, &newrule->src.addr))
addr       1468 net/pf_ioctl.c 			if (pf_tbladdr_setup(ruleset, &newrule->dst.addr))
addr       1473 net/pf_ioctl.c 				if (pf_tbladdr_setup(ruleset, &pa->addr))
addr       1558 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_state_kill *psk = (struct pfioc_state_kill *)addr;
addr       1585 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_state_kill	*psk = (struct pfioc_state_kill *)addr;
addr       1604 net/pf_ioctl.c 			  &psk->psk_src.addr.v.a.addr,
addr       1605 net/pf_ioctl.c 			  &psk->psk_src.addr.v.a.mask,
addr       1606 net/pf_ioctl.c 			  &src->addr, sk->af) &&
addr       1608 net/pf_ioctl.c 			  &psk->psk_dst.addr.v.a.addr,
addr       1609 net/pf_ioctl.c 			  &psk->psk_dst.addr.v.a.mask,
addr       1610 net/pf_ioctl.c 			  &dst->addr, sk->af) &&
addr       1635 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_state	*ps = (struct pfioc_state *)addr;
addr       1674 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_state	*ps = (struct pfioc_state *)addr;
addr       1695 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_states	*ps = (struct pfioc_states *)addr;
addr       1736 net/pf_ioctl.c 		struct pf_status *s = (struct pf_status *)addr;
addr       1743 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_if	*pi = (struct pfioc_if *)addr;
addr       1768 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_natlook	*pnl = (struct pfioc_natlook *)addr;
addr       1792 net/pf_ioctl.c 				PF_ACPY(&key.ext.addr, &pnl->daddr, pnl->af);
addr       1794 net/pf_ioctl.c 				PF_ACPY(&key.gwy.addr, &pnl->saddr, pnl->af);
addr       1798 net/pf_ioctl.c 				PF_ACPY(&key.lan.addr, &pnl->daddr, pnl->af);
addr       1800 net/pf_ioctl.c 				PF_ACPY(&key.ext.addr, &pnl->saddr, pnl->af);
addr       1809 net/pf_ioctl.c 					PF_ACPY(&pnl->rsaddr, &sk->lan.addr,
addr       1816 net/pf_ioctl.c 					PF_ACPY(&pnl->rdaddr, &sk->gwy.addr,
addr       1830 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_tm	*pt = (struct pfioc_tm *)addr;
addr       1849 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_tm	*pt = (struct pfioc_tm *)addr;
addr       1860 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_limit	*pl = (struct pfioc_limit *)addr;
addr       1871 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_limit	*pl = (struct pfioc_limit *)addr;
addr       1891 net/pf_ioctl.c 		u_int32_t	*level = (u_int32_t *)addr;
addr       1947 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_altq	*pa = (struct pfioc_altq *)addr;
addr       1992 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_altq	*pa = (struct pfioc_altq *)addr;
addr       2003 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_altq	*pa = (struct pfioc_altq *)addr;
addr       2031 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_qstats	*pq = (struct pfioc_qstats *)addr;
addr       2061 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_pooladdr	*pp = (struct pfioc_pooladdr *)addr;
addr       2069 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_pooladdr	*pp = (struct pfioc_pooladdr *)addr;
addr       2087 net/pf_ioctl.c 		if (pp->addr.addr.type != PF_ADDR_ADDRMASK &&
addr       2088 net/pf_ioctl.c 		  pp->addr.addr.type != PF_ADDR_DYNIFTL &&
addr       2089 net/pf_ioctl.c 		  pp->addr.addr.type != PF_ADDR_TABLE) {
addr       2098 net/pf_ioctl.c 		bcopy(&pp->addr, pa, sizeof(struct pf_pooladdr));
addr       2108 net/pf_ioctl.c 		if (pfi_dynaddr_setup(&pa->addr, pp->af)) {
addr       2109 net/pf_ioctl.c 			pfi_dynaddr_remove(&pa->addr);
addr       2120 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_pooladdr	*pp = (struct pfioc_pooladdr *)addr;
addr       2135 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_pooladdr	*pp = (struct pfioc_pooladdr *)addr;
addr       2153 net/pf_ioctl.c 		bcopy(pa, &pp->addr, sizeof(struct pf_pooladdr));
addr       2154 net/pf_ioctl.c 		pfi_dynaddr_copyout(&pp->addr.addr);
addr       2155 net/pf_ioctl.c 		pf_tbladdr_copyout(&pp->addr.addr);
addr       2156 net/pf_ioctl.c 		pf_rtlabel_copyout(&pp->addr.addr);
addr       2161 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_pooladdr	*pca = (struct pfioc_pooladdr *)addr;
addr       2170 net/pf_ioctl.c 		if (pca->addr.addr.type != PF_ADDR_ADDRMASK &&
addr       2171 net/pf_ioctl.c 		  pca->addr.addr.type != PF_ADDR_DYNIFTL &&
addr       2172 net/pf_ioctl.c 		  pca->addr.addr.type != PF_ADDR_TABLE) {
addr       2194 net/pf_ioctl.c 			bcopy(&pca->addr, newpa, sizeof(struct pf_pooladdr));
addr       2219 net/pf_ioctl.c 			if (pfi_dynaddr_setup(&newpa->addr, pca->af) ||
addr       2220 net/pf_ioctl.c 			  pf_tbladdr_setup(ruleset, &newpa->addr)) {
addr       2221 net/pf_ioctl.c 				pfi_dynaddr_remove(&newpa->addr);
addr       2249 net/pf_ioctl.c 			pfi_dynaddr_remove(&oldpa->addr);
addr       2250 net/pf_ioctl.c 			pf_tbladdr_remove(&oldpa->addr);
addr       2265 net/pf_ioctl.c 		PF_ACPY(&pool->counter, &pool->cur->addr.v.a.addr,
addr       2271 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_ruleset	*pr = (struct pfioc_ruleset *)addr;
addr       2295 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_ruleset	*pr = (struct pfioc_ruleset *)addr;
addr       2329 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2341 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2353 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2365 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2377 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2389 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2401 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2414 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2426 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2439 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2452 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2466 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2478 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2490 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2503 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2516 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_table *io = (struct pfioc_table *)addr;
addr       2529 net/pf_ioctl.c 		struct pf_osfp_ioctl *io = (struct pf_osfp_ioctl *)addr;
addr       2535 net/pf_ioctl.c 		struct pf_osfp_ioctl *io = (struct pf_osfp_ioctl *)addr;
addr       2541 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_trans	*io = (struct pfioc_trans *)addr;
addr       2610 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_trans	*io = (struct pfioc_trans *)addr;
addr       2673 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_trans	*io = (struct pfioc_trans *)addr;
addr       2789 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_src_nodes	*psn = (struct pfioc_src_nodes *)addr;
addr       2863 net/pf_ioctl.c 			(struct pfioc_src_node_kill *) addr;
addr       2868 net/pf_ioctl.c 				   &psnk->psnk_src.addr.v.a.addr, \
addr       2869 net/pf_ioctl.c 				   &psnk->psnk_src.addr.v.a.mask, \
addr       2870 net/pf_ioctl.c 				   &sn->addr, sn->af) &&
addr       2872 net/pf_ioctl.c 				   &psnk->psnk_dst.addr.v.a.addr, \
addr       2873 net/pf_ioctl.c 				   &psnk->psnk_dst.addr.v.a.mask, \
addr       2899 net/pf_ioctl.c 		u_int32_t	*hostid = (u_int32_t *)addr;
addr       2913 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_iface *io = (struct pfioc_iface *)addr;
addr       2925 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_iface *io = (struct pfioc_iface *)addr;
addr       2932 net/pf_ioctl.c 		struct pfioc_iface *io = (struct pfioc_iface *)addr;
addr       842 net/pf_norm.c 		else if (PF_MISMATCHAW(&r->src.addr,
addr       846 net/pf_norm.c 		else if (PF_MISMATCHAW(&r->dst.addr,
addr       1074 net/pf_norm.c 		else if (PF_MISMATCHAW(&r->src.addr,
addr       1078 net/pf_norm.c 		else if (PF_MISMATCHAW(&r->dst.addr,
addr       1242 net/pf_norm.c 		else if (PF_MISMATCHAW(&r->src.addr, pd->src, af,
addr       1248 net/pf_norm.c 		else if (PF_MISMATCHAW(&r->dst.addr, pd->dst, af,
addr        62 net/pf_table.c #define	FILLIN_SIN(sin, addr)			\
addr        66 net/pf_table.c 		(sin).sin_addr = (addr);	\
addr        69 net/pf_table.c #define	FILLIN_SIN6(sin6, addr)			\
addr        73 net/pf_table.c 		(sin6).sin6_addr = (addr);	\
addr       239 net/pf_table.c pfr_add_addrs(struct pfr_table *tbl, struct pfr_addr *addr, int size,
addr       263 net/pf_table.c 		if (COPYIN(addr+i, &ad, sizeof(ad), flags))
addr       293 net/pf_table.c 			if (COPYOUT(&ad, addr+i, sizeof(ad), flags))
addr       313 net/pf_table.c 		pfr_reset_feedback(addr, size, flags);
addr       319 net/pf_table.c pfr_del_addrs(struct pfr_table *tbl, struct pfr_addr *addr, int size,
addr       356 net/pf_table.c 			if (COPYIN(addr+i, &ad, sizeof(ad), flags))
addr       367 net/pf_table.c 		if (COPYIN(addr+i, &ad, sizeof(ad), flags))
addr       389 net/pf_table.c 			if (COPYOUT(&ad, addr+i, sizeof(ad), flags))
addr       404 net/pf_table.c 		pfr_reset_feedback(addr, size, flags);
addr       409 net/pf_table.c pfr_set_addrs(struct pfr_table *tbl, struct pfr_addr *addr, int size,
addr       438 net/pf_table.c 		if (COPYIN(addr+i, &ad, sizeof(ad), flags))
addr       476 net/pf_table.c 			if (COPYOUT(&ad, addr+i, sizeof(ad), flags))
addr       489 net/pf_table.c 			if (COPYOUT(&ad, addr+size+i, sizeof(ad), flags))
addr       519 net/pf_table.c 		pfr_reset_feedback(addr, size, flags);
addr       525 net/pf_table.c pfr_tst_addrs(struct pfr_table *tbl, struct pfr_addr *addr, int size,
addr       541 net/pf_table.c 		if (COPYIN(addr+i, &ad, sizeof(ad), flags))
addr       554 net/pf_table.c 		if (COPYOUT(&ad, addr+i, sizeof(ad), flags))
addr       563 net/pf_table.c pfr_get_addrs(struct pfr_table *tbl, struct pfr_addr *addr, int *size,
addr       583 net/pf_table.c 	w.pfrw_addr = addr;
addr       602 net/pf_table.c pfr_get_astats(struct pfr_table *tbl, struct pfr_astats *addr, int *size,
addr       625 net/pf_table.c 	w.pfrw_astats = addr;
addr       652 net/pf_table.c pfr_clr_astats(struct pfr_table *tbl, struct pfr_addr *addr, int size,
addr       670 net/pf_table.c 		if (COPYIN(addr+i, &ad, sizeof(ad), flags))
addr       678 net/pf_table.c 			if (COPYOUT(&ad, addr+i, sizeof(ad), flags))
addr       699 net/pf_table.c 		pfr_reset_feedback(addr, size, flags);
addr       934 net/pf_table.c pfr_reset_feedback(struct pfr_addr *addr, int size, int flags)
addr       940 net/pf_table.c 		if (COPYIN(addr+i, &ad, sizeof(ad), flags))
addr       943 net/pf_table.c 		if (COPYOUT(&ad, addr+i, sizeof(ad), flags))
addr       1484 net/pf_table.c pfr_ina_define(struct pfr_table *tbl, struct pfr_addr *addr, int size,
addr       1541 net/pf_table.c 		if (COPYIN(addr+i, &ad, sizeof(ad), flags))
addr       2102 net/pf_table.c 	struct pf_addr		*addr;
addr       2107 net/pf_table.c 		addr = (struct pf_addr *)&pfr_sin.sin_addr;
addr       2109 net/pf_table.c 		addr = (struct pf_addr *)&pfr_sin6.sin6_addr;
addr       2138 net/pf_table.c 		PF_ACPY(addr, counter, af);
addr       2141 net/pf_table.c 		PF_ACPY(addr, *raddr, af);
addr       2146 net/pf_table.c 		PF_ACPY(counter, addr, af);
addr       2161 net/pf_table.c 			PF_ACPY(counter, addr, af);
addr       2168 net/pf_table.c 		PF_POOLMASK(addr, addr, SUNION2PF(&mask, af), &pfr_ffaddr, af);
addr       2169 net/pf_table.c 		PF_AINC(addr, af);
addr       2170 net/pf_table.c 		if (!PF_MATCHA(0, *raddr, *rmask, addr, af)) {
addr       151 net/pfvar.h  			struct pf_addr		 addr;
addr       334 net/pfvar.h  		  !PF_MATCHA(0, &(aw)->v.a.addr,			\
addr       351 net/pfvar.h  	struct pf_addr_wrap	 addr;
addr       358 net/pfvar.h  	struct pf_addr_wrap		 addr;
addr       634 net/pfvar.h  	struct pf_addr	 addr;
addr       668 net/pfvar.h  	struct pf_addr	addr;
addr       771 net/pfvar.h  	struct pf_addr	addr;
addr       1308 net/pfvar.h  	struct pf_pooladdr	 addr;
addr       1636 net/pfvar.h  int	pf_routable(struct pf_addr *addr, sa_family_t af, struct pfi_kif *);
addr       134 net/raw_cb.c  	struct sockaddr *addr = mtod(nam, struct sockaddr *);
addr       138 net/zlib.c   #define ZFREE(strm, addr, size)	\
addr       139 net/zlib.c   	  (*((strm)->zfree))((strm)->opaque, (voidpf)(addr), (size))
addr       444 net80211/ieee80211_output.c 	u_int8_t *addr;
addr       467 net80211/ieee80211_output.c 			addr = wh->i_addr1;
addr       471 net80211/ieee80211_output.c 			addr = wh->i_addr3;
addr       477 net80211/ieee80211_output.c 		ni = ieee80211_find_txnode(ic, addr);
addr       483 net80211/ieee80211_output.c 			  ether_sprintf(addr));
addr       113 netatalk/aarp.c #define AARPTAB_LOOK(aat,addr) { \
addr       115 netatalk/aarp.c   aat = &aarptab[ AARPTAB_HASH(addr) * AARPTAB_BSIZ ]; \
addr       117 netatalk/aarp.c 	if ( aat->aat_ataddr.s_net == (addr).s_net && \
addr       118 netatalk/aarp.c 	   aat->aat_ataddr.s_node == (addr).s_node ) \
addr       567 netatalk/aarp.c aarptnew( addr )
addr       568 netatalk/aarp.c   struct at_addr	*addr;
addr       580 netatalk/aarp.c   aat = &aarptab[ AARPTAB_HASH( *addr ) * AARPTAB_BSIZ ];
addr       596 netatalk/aarp.c   aat->aat_ataddr = *addr;
addr       563 netatalk/at_control.c 	struct at_addr addr;
addr       572 netatalk/at_control.c 	addr.s_node = 0;
addr       588 netatalk/at_control.c 		addr.s_net = htons(bot);
addr       590 netatalk/at_control.c 		error =	 aa_addsingleroute(ifa,&addr,&mask);
addr       596 netatalk/at_control.c 			error =	 aa_delsingleroute(ifa,&addr,&mask);
addr       605 netatalk/at_control.c 	struct at_addr *addr, struct at_addr *mask)
addr       611 netatalk/at_control.c   ntohs(addr->s_net), addr->s_node,
addr       615 netatalk/at_control.c  error = aa_dosingleroute(ifa, addr, mask, RTM_ADD, RTF_UP);
addr       623 netatalk/at_control.c 	struct at_addr *addr, struct at_addr *mask)
addr       627 netatalk/at_control.c  error = aa_dosingleroute(ifa, addr, mask, RTM_DELETE, 0);
addr       637 netatalk/at_control.c  struct sockaddr_at	addr, mask;
addr       639 netatalk/at_control.c  bzero(&addr, sizeof(addr));
addr       641 netatalk/at_control.c  addr.sat_family = AF_APPLETALK;
addr       642 netatalk/at_control.c  addr.sat_len = sizeof(struct sockaddr_at);
addr       643 netatalk/at_control.c  addr.sat_addr.s_net = at_addr->s_net;
addr       644 netatalk/at_control.c  addr.sat_addr.s_node = at_addr->s_node;
addr       651 netatalk/at_control.c  return(rtrequest(cmd, (struct sockaddr *) &addr,
addr       102 netatalk/ddp_usrreq.c ddp_usrreq( so, req, m, addr, rights )
addr       105 netatalk/ddp_usrreq.c   struct mbuf		*m, *addr, *rights;
addr       115 netatalk/ddp_usrreq.c 	return( at_control( (u_long) m, (caddr_t) addr,
addr       146 netatalk/ddp_usrreq.c 	error = at_pcbsetaddr( ddp, addr, p );
addr       150 netatalk/ddp_usrreq.c 	at_sockaddr( ddp, addr );
addr       159 netatalk/ddp_usrreq.c 	error = at_pcbconnect( ddp, addr, p );
addr       180 netatalk/ddp_usrreq.c 	if ( addr ) {
addr       187 netatalk/ddp_usrreq.c 	  error = at_pcbconnect( ddp, addr, p );
addr       201 netatalk/ddp_usrreq.c 	if ( addr ) {
addr       250 netatalk/ddp_usrreq.c at_sockaddr( ddp, addr )
addr       252 netatalk/ddp_usrreq.c   struct mbuf		*addr;
addr       256 netatalk/ddp_usrreq.c   addr->m_len = sizeof( struct sockaddr_at );
addr       257 netatalk/ddp_usrreq.c   sat = mtod( addr, struct sockaddr_at *);
addr       262 netatalk/ddp_usrreq.c at_pcbsetaddr( ddp, addr, p )
addr       264 netatalk/ddp_usrreq.c   struct mbuf		*addr;
addr       275 netatalk/ddp_usrreq.c   if ( addr != 0 ) {			/* validate passed address */
addr       276 netatalk/ddp_usrreq.c 	sat = mtod( addr, struct sockaddr_at *);
addr       277 netatalk/ddp_usrreq.c 	if ( addr->m_len != sizeof( *sat )) {
addr       359 netatalk/ddp_usrreq.c at_pcbconnect( ddp, addr, p )
addr       361 netatalk/ddp_usrreq.c   struct mbuf		*addr;
addr       364 netatalk/ddp_usrreq.c   struct sockaddr_at	*sat = mtod( addr, struct sockaddr_at *);
addr       370 netatalk/ddp_usrreq.c   if ( addr->m_len != sizeof( *sat ))
addr       243 netbt/hci_socket.c hci_send(struct hci_pcb *pcb, struct mbuf *m, bdaddr_t *addr)
addr       251 netbt/hci_socket.c 	KASSERT(addr != NULL);
addr       280 netbt/hci_socket.c 	unit = hci_unit_lookup(addr);
addr       211 netbt/hci_unit.c hci_unit_lookup(bdaddr_t *addr)
addr       219 netbt/hci_unit.c 		if (bdaddr_same(&unit->hci_bdaddr, addr))
addr       109 netbt/l2cap_upper.c l2cap_bind(struct l2cap_channel *chan, struct sockaddr_bt *addr)
addr       112 netbt/l2cap_upper.c 	memcpy(&chan->lc_laddr, addr, sizeof(struct sockaddr_bt));
addr       122 netbt/l2cap_upper.c l2cap_sockaddr(struct l2cap_channel *chan, struct sockaddr_bt *addr)
addr       125 netbt/l2cap_upper.c 	memcpy(addr, &chan->lc_laddr, sizeof(struct sockaddr_bt));
addr       213 netbt/l2cap_upper.c l2cap_peeraddr(struct l2cap_channel *chan, struct sockaddr_bt *addr)
addr       216 netbt/l2cap_upper.c 	memcpy(addr, &chan->lc_raddr, sizeof(struct sockaddr_bt));
addr       422 netbt/l2cap_upper.c l2cap_setopt(struct l2cap_channel *chan, int opt, void *addr)
addr       429 netbt/l2cap_upper.c 		mtu = *(uint16_t *)addr;
addr       440 netbt/l2cap_upper.c 		mode = *(int *)addr;
addr       472 netbt/l2cap_upper.c l2cap_getopt(struct l2cap_channel *chan, int opt, void *addr)
addr       477 netbt/l2cap_upper.c 		*(uint16_t *)addr = chan->lc_imtu;
addr       481 netbt/l2cap_upper.c 		*(uint16_t *)addr = chan->lc_omtu;
addr       485 netbt/l2cap_upper.c 		memcpy(addr, &chan->lc_iqos, sizeof(l2cap_qos_t));
addr       489 netbt/l2cap_upper.c 		memcpy(addr, &chan->lc_oqos, sizeof(l2cap_qos_t));
addr       493 netbt/l2cap_upper.c 		*(uint16_t *)addr = chan->lc_flush;
addr       497 netbt/l2cap_upper.c 		*(int *)addr = chan->lc_mode;
addr        76 netbt/rfcomm_dlc.c 	struct sockaddr_bt laddr, raddr, addr;
addr        93 netbt/rfcomm_dlc.c 		l2cap_sockaddr(ls->rs_l2cap, &addr);
addr        95 netbt/rfcomm_dlc.c 		if (addr.bt_psm != laddr.bt_psm)
addr        98 netbt/rfcomm_dlc.c 		if (bdaddr_same(&laddr.bt_bdaddr, &addr.bt_bdaddr)) {
addr       105 netbt/rfcomm_dlc.c 		if (bdaddr_any(&addr.bt_bdaddr)) {
addr       265 netbt/rfcomm_session.c 	struct sockaddr_bt addr;
addr       271 netbt/rfcomm_session.c 		l2cap_sockaddr(rs->rs_l2cap, &addr);
addr       273 netbt/rfcomm_session.c 		if (bdaddr_same(&src->bt_bdaddr, &addr.bt_bdaddr) == 0)
addr       277 netbt/rfcomm_session.c 		l2cap_peeraddr(rs->rs_l2cap, &addr);
addr       279 netbt/rfcomm_session.c 		if (addr.bt_psm != dest->bt_psm)
addr       282 netbt/rfcomm_session.c 		if (bdaddr_same(&dest->bt_bdaddr, &addr.bt_bdaddr))
addr       105 netbt/rfcomm_upper.c rfcomm_bind(struct rfcomm_dlc *dlc, struct sockaddr_bt *addr)
addr       108 netbt/rfcomm_upper.c 	memcpy(&dlc->rd_laddr, addr, sizeof(struct sockaddr_bt));
addr       118 netbt/rfcomm_upper.c rfcomm_sockaddr(struct rfcomm_dlc *dlc, struct sockaddr_bt *addr)
addr       121 netbt/rfcomm_upper.c 	memcpy(addr, &dlc->rd_laddr, sizeof(struct sockaddr_bt));
addr       206 netbt/rfcomm_upper.c rfcomm_peeraddr(struct rfcomm_dlc *dlc, struct sockaddr_bt *addr)
addr       209 netbt/rfcomm_upper.c 	memcpy(addr, &dlc->rd_raddr, sizeof(struct sockaddr_bt));
addr       312 netbt/rfcomm_upper.c 	struct sockaddr_bt addr;
addr       331 netbt/rfcomm_upper.c 		l2cap_sockaddr(rs->rs_l2cap, &addr);
addr       333 netbt/rfcomm_upper.c 		if (addr.bt_psm != dlc->rd_laddr.bt_psm)
addr       336 netbt/rfcomm_upper.c 		if (bdaddr_same(&dlc->rd_laddr.bt_bdaddr, &addr.bt_bdaddr))
addr       339 netbt/rfcomm_upper.c 		if (bdaddr_any(&addr.bt_bdaddr))
addr       424 netbt/rfcomm_upper.c rfcomm_setopt(struct rfcomm_dlc *dlc, int opt, void *addr)
addr       431 netbt/rfcomm_upper.c 		mtu = *(uint16_t *)addr;
addr       442 netbt/rfcomm_upper.c 		mode = *(int *)addr;
addr       471 netbt/rfcomm_upper.c rfcomm_getopt(struct rfcomm_dlc *dlc, int opt, void *addr)
addr       477 netbt/rfcomm_upper.c 		*(uint16_t *)addr = dlc->rd_mtu;
addr       481 netbt/rfcomm_upper.c 		fc = addr;
addr       494 netbt/rfcomm_upper.c 		*(int *)addr = dlc->rd_mode;
addr        89 netbt/sco_upper.c sco_bind(struct sco_pcb *pcb, struct sockaddr_bt *addr)
addr        92 netbt/sco_upper.c 	bdaddr_copy(&pcb->sp_laddr, &addr->bt_bdaddr);
addr       102 netbt/sco_upper.c sco_sockaddr(struct sco_pcb *pcb, struct sockaddr_bt *addr)
addr       105 netbt/sco_upper.c 	memset(addr, 0, sizeof(struct sockaddr_bt));
addr       106 netbt/sco_upper.c 	addr->bt_len = sizeof(struct sockaddr_bt);
addr       107 netbt/sco_upper.c 	addr->bt_family = AF_BLUETOOTH;
addr       108 netbt/sco_upper.c 	bdaddr_copy(&addr->bt_bdaddr, &pcb->sp_laddr);
addr       184 netbt/sco_upper.c sco_peeraddr(struct sco_pcb *pcb, struct sockaddr_bt *addr)
addr       187 netbt/sco_upper.c 	memset(addr, 0, sizeof(struct sockaddr_bt));
addr       188 netbt/sco_upper.c 	addr->bt_len = sizeof(struct sockaddr_bt);
addr       189 netbt/sco_upper.c 	addr->bt_family = AF_BLUETOOTH;
addr       190 netbt/sco_upper.c 	bdaddr_copy(&addr->bt_bdaddr, &pcb->sp_raddr);
addr       322 netbt/sco_upper.c sco_setopt(struct sco_pcb *pcb, int opt, void *addr)
addr       341 netbt/sco_upper.c sco_getopt(struct sco_pcb *pcb, int opt, void *addr)
addr       346 netbt/sco_upper.c 		*(uint16_t *)addr = pcb->sp_mtu;
addr       351 netbt/sco_upper.c 			*(uint16_t *)addr = pcb->sp_link->hl_handle;
addr       771 netinet/if_ether.c arplookup(addr, create, proxy)
addr       772 netinet/if_ether.c 	u_int32_t addr;
addr       780 netinet/if_ether.c 	sin.sin_addr.s_addr = addr;
addr        80 netinet/if_ether.h #define	ETHER_IS_MULTICAST(addr) (*(addr) & 0x01) /* is address mcast/bcast? */
addr       495 netinet/igmp.c igmp_sendpkt(inm, type, addr)
addr       498 netinet/igmp.c 	in_addr_t addr;
addr       525 netinet/igmp.c 	if (addr) {
addr       526 netinet/igmp.c 		ip->ip_dst.s_addr = addr;
addr       517 netinet/in.c  		sa = (struct sockaddr *)&iflr->addr;
addr       554 netinet/in.c  		bcopy(&iflr->addr, &ifra.ifra_addr,
addr       555 netinet/in.c  			((struct sockaddr *)&iflr->addr)->sa_len);
addr       581 netinet/in.c  			sin = (struct sockaddr_in *)&iflr->addr;
addr       597 netinet/in.c  				sin = (struct sockaddr_in *)&iflr->addr;
addr       620 netinet/in.c  			bcopy(&ia->ia_addr, &iflr->addr, ia->ia_addr.sin_len);
addr       755 netinet/in.c  		struct in_addr addr;
addr       757 netinet/in.c  		addr.s_addr = INADDR_ALLHOSTS_GROUP;
addr       758 netinet/in.c  		ia->ia_allhosts = in_addmulti(&addr, ifp);
addr        92 netinet/in_var.h #define INADDR_TO_IFP(addr, ifp) \
addr        99 netinet/in_var.h 	  ia->ia_addr.sin_addr.s_addr != (addr).s_addr; \
addr       160 netinet/in_var.h #define IN_LOOKUP_MULTI(addr, ifp, inm) \
addr       173 netinet/in_var.h 		   (inm)->inm_addr.s_addr != (addr).s_addr; \
addr       482 netinet/ip_ah.c 					struct in6_addr *addr, finaldst;
addr       486 netinet/ip_ah.c 					addr = (struct in6_addr *)(rh0 + 1);
addr       489 netinet/ip_ah.c 						if (IN6_IS_SCOPE_EMBED(&addr[i]))
addr       490 netinet/ip_ah.c 							addr[i].s6_addr16[1] = 0;
addr       492 netinet/ip_ah.c 					finaldst = addr[rh0->ip6r0_segleft - 1];
addr       493 netinet/ip_ah.c 					ovbcopy(&addr[0], &addr[1],
addr       499 netinet/ip_ah.c 					addr[0] = ip6.ip6_dst;
addr       1957 netinet/ip_carp.c 	struct in_addr addr;
addr       1960 netinet/ip_carp.c 	addr.s_addr = INADDR_CARP_GROUP;
addr       1962 netinet/ip_carp.c 	  in_addmulti(&addr, &sc->sc_if)) == NULL) {
addr       2091 netinet/ip_carp.c carp_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       2096 netinet/ip_carp.c 	struct ifaddr *ifa = (struct ifaddr *)addr;
addr       2097 netinet/ip_carp.c 	struct ifreq *ifr = (struct ifreq *)addr;
addr       2240 netinet/ip_carp.c 			carp_ifgroup_ioctl(ifp, cmd, addr);
addr       2243 netinet/ip_carp.c 		carp_ifgattr_ioctl(ifp, cmd, addr);
addr       2256 netinet/ip_carp.c carp_ifgroup_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       2258 netinet/ip_carp.c 	struct ifgroupreq *ifgr = (struct ifgroupreq *)addr;
addr       2274 netinet/ip_carp.c carp_ifgattr_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       2276 netinet/ip_carp.c 	struct ifgroupreq *ifgr = (struct ifgroupreq *)addr;
addr       1273 netinet/ip_input.c ip_weadvertise(addr)
addr       1274 netinet/ip_input.c 	u_int32_t addr;
addr       1283 netinet/ip_input.c 	sin.sin_addr.s_addr = addr;
addr       221 netinet/ip_ipcomp.c 	caddr_t addr;
addr       311 netinet/ip_ipcomp.c 	addr = (caddr_t) mtod(m, struct ip *) + skip;
addr       312 netinet/ip_ipcomp.c 	ipcomp = (struct ipcomp *) addr;
addr       1003 netinet/ip_ipsp.c ipsp_is_unspecified(union sockaddr_union addr)
addr       1005 netinet/ip_ipsp.c 	switch (addr.sa.sa_family) {
addr       1008 netinet/ip_ipsp.c 		if (addr.sin.sin_addr.s_addr == INADDR_ANY)
addr       1016 netinet/ip_ipsp.c 		if (IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&addr.sin6.sin6_addr))
addr       1702 netinet/ip_output.c 	struct in_addr addr;
addr       1734 netinet/ip_output.c 		addr = *(mtod(m, struct in_addr *));
addr       1740 netinet/ip_output.c 		if (addr.s_addr == INADDR_ANY) {
addr       1749 netinet/ip_output.c 		INADDR_TO_IFP(addr, ifp);
addr       1937 netinet/ip_output.c 	struct in_addr *addr;
addr       1945 netinet/ip_output.c 		addr = mtod(*mp, struct in_addr *);
addr       1948 netinet/ip_output.c 			addr->s_addr = INADDR_ANY;
addr       1951 netinet/ip_output.c 			addr->s_addr = (ia == NULL) ? INADDR_ANY
addr       388 netinet/raw_ip.c 		struct sockaddr_in *addr = mtod(nam, struct sockaddr_in *);
addr       390 netinet/raw_ip.c 		if (nam->m_len != sizeof(*addr)) {
addr       395 netinet/raw_ip.c 		  ((addr->sin_family != AF_INET) &&
addr       396 netinet/raw_ip.c 		   (addr->sin_family != AF_IMPLINK)) ||
addr       397 netinet/raw_ip.c 		  (addr->sin_addr.s_addr &&
addr       398 netinet/raw_ip.c 		   ifa_ifwithaddr(sintosa(addr)) == 0)) {
addr       402 netinet/raw_ip.c 		inp->inp_laddr = addr->sin_addr;
addr       407 netinet/raw_ip.c 		struct sockaddr_in *addr = mtod(nam, struct sockaddr_in *);
addr       409 netinet/raw_ip.c 		if (nam->m_len != sizeof(*addr)) {
addr       417 netinet/raw_ip.c 		if ((addr->sin_family != AF_INET) &&
addr       418 netinet/raw_ip.c 		   (addr->sin_family != AF_IMPLINK)) {
addr       422 netinet/raw_ip.c 		inp->inp_faddr = addr->sin_addr;
addr       878 netinet/udp_usrreq.c 	struct mbuf *addr, *control;
addr       887 netinet/udp_usrreq.c 	addr = va_arg(ap, struct mbuf *);
addr       905 netinet/udp_usrreq.c 	if (addr) {
addr       915 netinet/udp_usrreq.c 		error = in_pcbconnect(inp, addr);
addr       972 netinet/udp_usrreq.c 	if (addr) {
addr       991 netinet/udp_usrreq.c udp6_usrreq(so, req, m, addr, control, p)
addr       994 netinet/udp_usrreq.c 	struct mbuf *m, *addr, *control;
addr       998 netinet/udp_usrreq.c 	return udp_usrreq(so, req, m, addr, control);
addr       1004 netinet/udp_usrreq.c udp_usrreq(so, req, m, addr, control)
addr       1007 netinet/udp_usrreq.c 	struct mbuf *m, *addr, *control;
addr       1016 netinet/udp_usrreq.c 			return (in6_control(so, (u_long)m, (caddr_t)addr,
addr       1020 netinet/udp_usrreq.c 			return (in_control(so, (u_long)m, (caddr_t)addr,
addr       1063 netinet/udp_usrreq.c 			error = in6_pcbbind(inp, addr);
addr       1066 netinet/udp_usrreq.c 			error = in_pcbbind(inp, addr);
addr       1082 netinet/udp_usrreq.c 			error = in6_pcbconnect(inp, addr);
addr       1092 netinet/udp_usrreq.c 			error = in_pcbconnect(inp, addr);
addr       1144 netinet/udp_usrreq.c 			return (udp6_output(inp, m, addr, control));
addr       1146 netinet/udp_usrreq.c 			return (udp_output(m, inp, addr, control));
addr       1148 netinet/udp_usrreq.c 		return (udp_output(m, inp, addr, control));
addr       1159 netinet/udp_usrreq.c 			in6_setsockaddr(inp, addr);
addr       1162 netinet/udp_usrreq.c 			in_setsockaddr(inp, addr);
addr       1168 netinet/udp_usrreq.c 			in6_setpeeraddr(inp, addr);
addr       1171 netinet/udp_usrreq.c 			in_setpeeraddr(inp, addr);
addr       1390 netinet6/in6.c 		sa = (struct sockaddr *)&iflr->addr;
addr       1439 netinet6/in6.c 			sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&iflr->addr;
addr       1451 netinet6/in6.c 		bcopy(&iflr->addr, &ifra.ifra_addr,
addr       1452 netinet6/in6.c 		  ((struct sockaddr *)&iflr->addr)->sa_len);
addr       1491 netinet6/in6.c 			sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&iflr->addr;
addr       1510 netinet6/in6.c 				sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&iflr->addr;
addr       1537 netinet6/in6.c 			bcopy(&ia->ia_addr, &iflr->addr, ia->ia_addr.sin6_len);
addr       1895 netinet6/in6.c in6_joingroup(ifp, addr, errorp)
addr       1897 netinet6/in6.c 	struct in6_addr *addr;
addr       1907 netinet6/in6.c 	imm->i6mm_maddr = in6_addmulti(addr, ifp, errorp);
addr       1958 netinet6/in6.c in6ifa_ifpwithaddr(ifp, addr)
addr       1960 netinet6/in6.c 	struct in6_addr *addr;
addr       1969 netinet6/in6.c 		if (IN6_ARE_ADDR_EQUAL(addr, IFA_IN6(ifa)))
addr       1982 netinet6/in6.c ip6_sprintf(addr)
addr       1983 netinet6/in6.c 	struct in6_addr *addr;
addr       1988 netinet6/in6.c 	u_short *a = (u_short *)addr;
addr       2034 netinet6/in6.c in6_addrscope (addr)
addr       2035 netinet6/in6.c struct in6_addr *addr;
addr       2039 netinet6/in6.c 	if (addr->s6_addr8[0] == 0xfe) {
addr       2040 netinet6/in6.c 		scope = addr->s6_addr8[1] & 0xc0;
addr       2056 netinet6/in6.c 	if (addr->s6_addr8[0] == 0xff) {
addr       2057 netinet6/in6.c 		scope = addr->s6_addr8[1] & 0x0f;
addr       2079 netinet6/in6.c 	if (bcmp(&in6addr_loopback, addr, sizeof(*addr) - 1) == 0) {
addr       2080 netinet6/in6.c 		if (addr->s6_addr8[15] == 1) /* loopback */
addr       2082 netinet6/in6.c 		if (addr->s6_addr8[15] == 0) /* unspecified */
addr       2090 netinet6/in6.c in6_addr2scopeid(ifp, addr)
addr       2092 netinet6/in6.c 	struct in6_addr *addr;	/* must not be NULL */
addr       2094 netinet6/in6.c 	int scope = in6_addrscope(addr);
addr       132 netinet6/in6_ifattach.c 	char *addr;
addr       153 netinet6/in6_ifattach.c 	addr = LLADDR(sdl);
addr       185 netinet6/in6_ifattach.c 		if (bcmp(addr, allzero, addrlen) == 0)
addr       187 netinet6/in6_ifattach.c 		if (bcmp(addr, allone, addrlen) == 0)
addr       192 netinet6/in6_ifattach.c 			bcopy(addr, &in6->s6_addr[8], 8);
addr       194 netinet6/in6_ifattach.c 			in6->s6_addr[8] = addr[0];
addr       195 netinet6/in6_ifattach.c 			in6->s6_addr[9] = addr[1];
addr       196 netinet6/in6_ifattach.c 			in6->s6_addr[10] = addr[2];
addr       199 netinet6/in6_ifattach.c 			in6->s6_addr[13] = addr[3];
addr       200 netinet6/in6_ifattach.c 			in6->s6_addr[14] = addr[4];
addr       201 netinet6/in6_ifattach.c 			in6->s6_addr[15] = addr[5];
addr       651 netinet6/in6_src.c in6_clearscope(addr)
addr       652 netinet6/in6_src.c 	struct in6_addr *addr;
addr       654 netinet6/in6_src.c 	if (IN6_IS_SCOPE_EMBED(addr))
addr       655 netinet6/in6_src.c 		addr->s6_addr16[1] = 0;
addr       517 netinet6/in6_var.h #define IN6_LOOKUP_MULTI(addr, ifp, in6m)			\
addr       530 netinet6/in6_var.h 		   !IN6_ARE_ADDR_EQUAL(&(in6m)->in6m_addr, &(addr));	\
addr       412 netinet6/ip6_output.c 		struct in6_addr *addr;
addr       419 netinet6/ip6_output.c 			 addr = (struct in6_addr *)(rh0 + 1);
addr       420 netinet6/ip6_output.c 			 ip6->ip6_dst = addr[0];
addr       421 netinet6/ip6_output.c 			 bcopy(&addr[1], &addr[0],
addr       423 netinet6/ip6_output.c 			 addr[rh0->ip6r0_segleft - 1] = finaldst;
addr       771 netinet6/nd6.c nd6_is_addr_neighbor(addr, ifp)
addr       772 netinet6/nd6.c 	struct sockaddr_in6 *addr;
addr       784 netinet6/nd6.c 	if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&addr->sin6_addr) &&
addr       785 netinet6/nd6.c 	  ntohs(*(u_int16_t *)&addr->sin6_addr.s6_addr[2]) == ifp->if_index)
addr       800 netinet6/nd6.c 		  &addr->sin6_addr, &pr->ndpr_mask))
addr       819 netinet6/nd6.c 	if ((rt = nd6_lookup(&addr->sin6_addr, 0, ifp)) != NULL)
addr       1410 netinet6/nd6.c 		struct in6_addr nb_addr = nbi->addr; /* make local for safety */
addr       1416 netinet6/nd6.c 		if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&nbi->addr) ||
addr       1417 netinet6/nd6.c 		  IN6_IS_ADDR_MC_LINKLOCAL(&nbi->addr)) {
addr       108 netinet6/nd6.h 	struct in6_addr addr;	/* IPv6 address of the neighbor */
addr       472 netinet6/nd6_rtr.c defrouter_lookup(addr, ifp)
addr       473 netinet6/nd6_rtr.c 	struct in6_addr *addr;
addr       480 netinet6/nd6_rtr.c 		if (dr->ifp == ifp && IN6_ARE_ADDR_EQUAL(addr, &dr->rtaddr)) {
addr       660 netinet6/raw_ip6.c 		struct sockaddr_in6 *addr = mtod(nam, struct sockaddr_in6 *);
addr       663 netinet6/raw_ip6.c 		if (nam->m_len != sizeof(*addr)) {
addr       667 netinet6/raw_ip6.c 		if (TAILQ_EMPTY(&ifnet) || (addr->sin6_family != AF_INET6)) {
addr       672 netinet6/raw_ip6.c 		if (addr->sin6_scope_id == 0)	/* not change if specified */
addr       673 netinet6/raw_ip6.c 			addr->sin6_scope_id =
addr       674 netinet6/raw_ip6.c 			  scope6_addr2default(&addr->sin6_addr);
addr       680 netinet6/raw_ip6.c 		if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&addr->sin6_addr)) {
addr       691 netinet6/raw_ip6.c 		if (!IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED(&addr->sin6_addr) &&
addr       692 netinet6/raw_ip6.c 		  (ia = ifa_ifwithaddr((struct sockaddr *)addr)) == 0) {
addr       702 netinet6/raw_ip6.c 		in6p->in6p_laddr = addr->sin6_addr;
addr       708 netinet6/raw_ip6.c 		struct sockaddr_in6 *addr = mtod(nam, struct sockaddr_in6 *);
addr       714 netinet6/raw_ip6.c 		if (nam->m_len != sizeof(*addr)) {
addr       722 netinet6/raw_ip6.c 		if (addr->sin6_family != AF_INET6) {
addr       728 netinet6/raw_ip6.c 		if (addr->sin6_scope_id == 0) {
addr       730 netinet6/raw_ip6.c 			sin6 = *addr;
addr       731 netinet6/raw_ip6.c 			addr = &sin6;
addr       732 netinet6/raw_ip6.c 			addr->sin6_scope_id =
addr       733 netinet6/raw_ip6.c 			  scope6_addr2default(&addr->sin6_addr);
addr       738 netinet6/raw_ip6.c 		in6a = in6_selectsrc(addr, in6p->in6p_outputopts,
addr       747 netinet6/raw_ip6.c 		in6p->in6p_faddr = addr->sin6_addr;
addr       540 nfs/krpc_subr.c 	u_int32_t addr[4];
addr       556 nfs/krpc_subr.c 	ip = xi->addr;
addr       585 nfs/krpc_subr.c 	ip = xi->addr;
addr       384 nfs/nfs_vfsops.c 	args.addr   = (struct sockaddr *)&ndmntp->ndm_saddr;
addr       385 nfs/nfs_vfsops.c 	args.addrlen = args.addr->sa_len;
addr       407 nfs/nfs_vfsops.c 	bcopy((caddr_t)args.addr, mtod(m, caddr_t),
addr       408 nfs/nfs_vfsops.c 	  (m->m_len = args.addr->sa_len));
addr       647 nfs/nfs_vfsops.c 	error = sockargs(&nam, args.addr, args.addrlen, MT_SONAME);
addr        61 ntfs/ntfs_compr.c #define GET_UINT16(addr)	(*((u_int16_t *)(addr)))
addr       619 scsi/cd.c   			_lto3b(blkno, cmd_small.addr);
addr       630 scsi/cd.c   			_lto4b(blkno, cmd_big.addr);
addr       768 scsi/cd.c   cdioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       832 scsi/cd.c   		*(struct disklabel *)addr = *(cd->sc_dk.dk_label);
addr       836 scsi/cd.c   		((struct partinfo *)addr)->disklab = cd->sc_dk.dk_label;
addr       837 scsi/cd.c   		((struct partinfo *)addr)->part =
addr       854 scsi/cd.c   		  (struct disklabel *)addr, /*cd->sc_dk.dk_openmask : */0);
addr       867 scsi/cd.c   		struct ioc_play_track *args = (struct ioc_play_track *)addr;
addr       876 scsi/cd.c   		struct ioc_play_msf *args = (struct ioc_play_msf *)addr;
addr       885 scsi/cd.c   		struct ioc_play_blocks *args = (struct ioc_play_blocks *)addr;
addr       894 scsi/cd.c   		= (struct ioc_read_subchannel *)addr;
addr       921 scsi/cd.c   		bcopy(&th, addr, sizeof(th));
addr       927 scsi/cd.c   		  (struct ioc_read_toc_entry *)addr;
addr       959 scsi/cd.c   					swap16_multi((u_int16_t *)&cte->addr,
addr       960 scsi/cd.c   					  sizeof(cte->addr) / 2);
addr       963 scsi/cd.c   					cte->addr.lba = betoh32(cte->addr.lba);
addr       978 scsi/cd.c   		int sessno = *(int *)addr;
addr       1002 scsi/cd.c   			swap16_multi((u_int16_t *)&cte->addr,
addr       1003 scsi/cd.c   			  sizeof(cte->addr) / 2);
addr       1006 scsi/cd.c   			cte->addr.lba = betoh32(cte->addr.lba);
addr       1012 scsi/cd.c   		*(int *)addr = (toc->header.len >= 10 && cte->track > 1) ?
addr       1013 scsi/cd.c   			cte->addr.lba : 0;
addr       1018 scsi/cd.c   		struct ioc_patch *arg = (struct ioc_patch *)addr;
addr       1025 scsi/cd.c   		struct ioc_vol *arg = (struct ioc_vol *)addr;
addr       1031 scsi/cd.c   		struct ioc_vol *arg = (struct ioc_vol *)addr;
addr       1084 scsi/cd.c   		if (((struct mtop *)addr)->mt_op == MTRETEN)
addr       1086 scsi/cd.c   		if (((struct mtop *)addr)->mt_op != MTOFFL) {
addr       1103 scsi/cd.c   		  (*(int *)addr) ? PR_PREVENT : PR_ALLOW, 0);
addr       1116 scsi/cd.c   		struct ioc_load_unload *args = (struct ioc_load_unload *)addr;
addr       1123 scsi/cd.c   		error = dvd_auth(cd, (union dvd_authinfo *)addr);
addr       1126 scsi/cd.c   		error = dvd_read_struct(cd, (union dvd_struct *)addr);
addr       1133 scsi/cd.c   		error = scsi_do_ioctl(cd->sc_link, dev, cmd, addr, flag, p);
addr       1255 scsi/cd.c   	size = _4btol(rdcap.addr) + 1;
addr       1483 scsi/cd.c   	endm = toc->entries[etrack].addr.msf.minute;
addr       1484 scsi/cd.c   	ends = toc->entries[etrack].addr.msf.second;
addr       1485 scsi/cd.c   	endf = toc->entries[etrack].addr.msf.frame;
addr       1497 scsi/cd.c   	error = cd_play_msf(cd, toc->entries[strack].addr.msf.minute,
addr       1498 scsi/cd.c   	  toc->entries[strack].addr.msf.second,
addr       1499 scsi/cd.c   	  toc->entries[strack].addr.msf.frame,
addr        38 scsi/cd.h   	u_int8_t addr[4];
addr       155 scsi/cd.h   	u_int8_t addr[4];
addr       164 scsi/cd.h   	u_int8_t addr[4];
addr       224 scsi/cd.h   	u_int8_t addr[4];
addr       516 scsi/safte.c  safte_ioctl(struct device *dev, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       523 scsi/safte.c  		error = safte_bio_blink(sc, (struct bioc_blink *)addr);
addr       257 scsi/scsi_base.c 	max_addr = _4btol(rdcap.addr);
addr       282 scsi/scsi_base.c 	max_addr = _8btol(rdcap16.addr);
addr       161 scsi/scsi_disk.h 	u_int8_t addr[3];
addr       171 scsi/scsi_disk.h 	u_int8_t addr[4];
addr       180 scsi/scsi_disk.h 	u_int8_t addr[4];
addr       189 scsi/scsi_disk.h 	u_int8_t addr[8];
addr       198 scsi/scsi_disk.h 	u_int8_t addr[4];
addr       207 scsi/scsi_disk.h 	u_int8_t addr[8];
addr       234 scsi/scsi_disk.h 	u_int8_t addr[4];
addr       260 scsi/scsi_disk.h 	u_int8_t addr[4];
addr       265 scsi/scsi_disk.h 	u_int8_t addr[8];
addr       336 scsi/scsi_ioctl.c scsi_do_ioctl(struct scsi_link *sc_link, dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr,
addr       345 scsi/scsi_ioctl.c 		struct scsi_addr *sca = (struct scsi_addr *)addr;
addr       359 scsi/scsi_ioctl.c 		if (scsi_readsafe_cmd[((scsireq_t *)addr)->cmd[0]])
addr       369 scsi/scsi_ioctl.c 			return ((sc_link->adapter->ioctl)(sc_link, cmd, addr,
addr       377 scsi/scsi_ioctl.c 		scsireq_t *screq = (scsireq_t *)addr;
addr       412 scsi/scsi_ioctl.c 		int level = *((int *)addr);
addr       239 scsi/scsiconf.c scsibus_bioctl(struct device *dev, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       246 scsi/scsiconf.c 		sdev = (struct sbioc_device *)addr;
addr       261 scsi/scsiconf.c 		sdev = (struct sbioc_device *)addr;
addr       667 scsi/sd.c   			_lto3b(blkno, cmd_small.addr);
addr       679 scsi/sd.c   			_lto4b(blkno, cmd_big.addr);
addr       691 scsi/sd.c   			_lto4b(blkno, cmd_12.addr);
addr       702 scsi/sd.c   			_lto8b(blkno, cmd_16.addr);
addr       821 scsi/sd.c   sdioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       867 scsi/sd.c   		sdgetdisklabel(dev, sd, (struct disklabel *)addr, 1);
addr       871 scsi/sd.c   		*(struct disklabel *)addr = *(sd->sc_dk.dk_label);
addr       875 scsi/sd.c   		((struct partinfo *)addr)->disklab = sd->sc_dk.dk_label;
addr       876 scsi/sd.c   		((struct partinfo *)addr)->part =
addr       892 scsi/sd.c   		  (struct disklabel *)addr, /*sd->sc_dk.dk_openmask : */0);
addr       908 scsi/sd.c   		if (*(int *)addr)
addr       916 scsi/sd.c   		  (*(int *)addr) ? PR_PREVENT : PR_ALLOW, 0);
addr       920 scsi/sd.c   		if (((struct mtop *)addr)->mt_op != MTOFFL) {
addr       934 scsi/sd.c   		error = scsi_do_ioctl(sd->sc_link, dev, cmd, addr, flag, p);
addr       937 scsi/sd.c   			  (struct dk_inquiry *)addr);
addr       945 scsi/sd.c   		error = scsi_do_ioctl(sd->sc_link, dev, cmd, addr, flag, p);
addr       1242 scsi/sd.c   		_lto4b(blkno, cmd.addr);
addr       567 scsi/ses.c   ses_ioctl(struct device *dev, u_long cmd, caddr_t addr)
addr       574 scsi/ses.c   		error = ses_bio_blink(sc, (struct bioc_blink *)addr);
addr       686 scsi/ss.c   ssioctl(dev, cmd, addr, flag, p)
addr       689 scsi/ss.c   	caddr_t addr;
addr       705 scsi/ss.c   		bcopy(&ss->sio, addr, sizeof(struct scan_io));
addr       708 scsi/ss.c   		sio = (struct scan_io *)addr;
addr       737 scsi/ss.c   		return (scsi_do_ioctl(ss->sc_link, dev, cmd, addr,
addr       159 scsi/uk.c   ukioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t addr, int flag, struct proc *p)
addr       163 scsi/uk.c   	return (scsi_do_ioctl(uk->sc_link, dev, cmd, addr, flag, p));
addr        71 stand/boot/boot.c 	cmd.addr = (void *)DEFAULT_KERNEL_ADDRESS;
addr        89 stand/boot/boot.c 		marks[MARK_START] = (u_long)cmd.addr;
addr        48 stand/boot/cmd.h 	void *addr; /* load here */
addr       126 stand/boot/vars.c 		printf("%p\n", cmd.addr);
addr       128 stand/boot/vars.c 		cmd.addr = (void *)strtol(cmd.argv[1], NULL, 0);
addr        20 sys/cdio.h   	u_char		addr[4];
addr        35 sys/cdio.h   	union msf_lba addr;
addr       189 sys/exec.h   		  u_long len, u_long addr, struct vnode *vp, u_long offset,
addr       191 sys/exec.h   #define	NEW_VMCMD(evsp,proc,len,addr,vp,offset,prot) \
addr       192 sys/exec.h   	new_vmcmd(evsp,proc,len,addr,vp,offset,prot, 0);
addr       193 sys/exec.h   #define NEW_VMCMD2(evsp,proc,len,addr,vp,offset,prot,flags) \
addr       194 sys/exec.h   	new_vmcmd(evsp,proc,len,addr,vp,offset,prot,flags)
addr       196 sys/exec.h   #define NEW_VMCMD(evsp,proc,len,addr,vp,offset,prot) \
addr       197 sys/exec.h   	NEW_VMCMD2(evsp,proc,len,addr,vp,offset,prot,0)
addr       198 sys/exec.h   #define	NEW_VMCMD2(evsp,proc,len,addr,vp,offset,prot,flags) do { \
addr       205 sys/exec.h   	vcp->ev_addr = (addr); \
addr       309 sys/lkm.h   	u_long	addr;		/* OUT: Link-to address */
addr       390 sys/malloc.h  #define	btokmemx(addr)	(((caddr_t)(addr) - kmembase) / NBPG)
addr       391 sys/malloc.h  #define	btokup(addr)	(&kmemusage[((caddr_t)(addr) - kmembase) >> PAGE_SHIFT])
addr       399 sys/malloc.h  #define	FREE(addr, type) free((caddr_t)(addr), type)
addr       415 sys/malloc.h  #define	FREE(addr, type) do { \
addr       417 sys/malloc.h  	struct kmemusage *kup = btokup(addr); \
addr       420 sys/malloc.h  		free((caddr_t)(addr), type); \
addr       424 sys/malloc.h  			kbp->kb_next = (caddr_t)(addr); \
addr       426 sys/malloc.h  			*(caddr_t *)(kbp->kb_last) = (caddr_t)(addr); \
addr       427 sys/malloc.h  		*(caddr_t *)(addr) = NULL; \
addr       428 sys/malloc.h  		kbp->kb_last = (caddr_t)(addr); \
addr       440 sys/malloc.h  extern void free(void *addr, int type);
addr       452 sys/malloc.h  #define DEBUG_MALLOC_ASSERT_ALLOCATED(addr) 			\
addr       453 sys/malloc.h  	debug_malloc_assert_allocated(addr, __func__)
addr       112 sys/mount.h  	struct sockaddr	*addr;		/* file server address */
addr       137 sys/mount.h  	struct sockaddr	*addr;		/* file server address */
addr       103 sys/ptrace.h  int	process_set_pc(struct proc *p, caddr_t addr);
addr       303 sys/socketvar.h int	sosend(struct socket *so, struct mbuf *addr, struct uio *uio,
addr       133 sys/syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       305 sys/syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       318 sys/syscallargs.h 	syscallarg(caddr_t) addr;
addr       331 sys/syscallargs.h 	syscallarg(void *) addr;
addr       336 sys/syscallargs.h 	syscallarg(void *) addr;
addr       342 sys/syscallargs.h 	syscallarg(void *) addr;
addr       348 sys/syscallargs.h 	syscallarg(void *) addr;
addr       854 sys/syscallargs.h 	syscallarg(void *) addr;
addr       892 sys/syscallargs.h 	syscallarg(const void *) addr;
addr       897 sys/syscallargs.h 	syscallarg(const void *) addr;
addr       1006 sys/syscallargs.h 	syscallarg(void *) addr;
addr       1032 sys/syscallargs.h 	syscallarg(void *) addr;
addr       1151 sys/syscallargs.h 	syscallarg(void *) addr;
addr       607 ufs/ufs/ufs_quota.c getquota(struct mount *mp, u_long id, int type, caddr_t addr)
addr       614 ufs/ufs/ufs_quota.c 	error = copyout((caddr_t)&dq->dq_dqb, addr, sizeof (struct dqblk));
addr       623 ufs/ufs/ufs_quota.c setquota(struct mount *mp, u_long id, int type, caddr_t addr)
addr       631 ufs/ufs/ufs_quota.c 	error = copyin(addr, (caddr_t)&newlim, sizeof (struct dqblk));
addr       679 ufs/ufs/ufs_quota.c setuse(struct mount *mp, u_long id, int type, caddr_t addr)
addr       687 ufs/ufs/ufs_quota.c 	error = copyin(addr, (caddr_t)&usage, sizeof (struct dqblk));
addr        60 ufs/ufs/ufs_quota_stub.c ufs_quotactl(struct mount *mp, int a, uid_t u, caddr_t addr, struct proc *p) {
addr       104 uvm/uvm_glue.c uvm_kernacc(addr, len, rw)
addr       105 uvm/uvm_glue.c 	caddr_t addr;
addr       113 uvm/uvm_glue.c 	saddr = trunc_page((vaddr_t)addr);
addr       114 uvm/uvm_glue.c 	eaddr = round_page((vaddr_t)addr + len);
addr       136 uvm/uvm_glue.c uvm_chgkprot(addr, len, rw)
addr       137 uvm/uvm_glue.c 	caddr_t addr;
addr       146 uvm/uvm_glue.c 	eva = round_page((vaddr_t)addr + len);
addr       147 uvm/uvm_glue.c 	for (sva = trunc_page((vaddr_t)addr); sva < eva; sva += PAGE_SIZE) {
addr       170 uvm/uvm_glue.c uvm_vslock(p, addr, len, access_type)
addr       172 uvm/uvm_glue.c 	caddr_t	addr;
addr       181 uvm/uvm_glue.c 	start = trunc_page((vaddr_t)addr);
addr       182 uvm/uvm_glue.c 	end = round_page((vaddr_t)addr + len);
addr       199 uvm/uvm_glue.c uvm_vsunlock(p, addr, len)
addr       201 uvm/uvm_glue.c 	caddr_t	addr;
addr       206 uvm/uvm_glue.c 	start = trunc_page((vaddr_t)addr);
addr       207 uvm/uvm_glue.c 	end = round_page((vaddr_t)addr + len);
addr       442 uvm/uvm_km.c  uvm_km_free(struct vm_map *map, vaddr_t addr, vsize_t size)
addr       444 uvm/uvm_km.c  	uvm_unmap(map, trunc_page(addr), round_page(addr+size));
addr       455 uvm/uvm_km.c  uvm_km_free_wakeup(struct vm_map *map, vaddr_t addr, vsize_t size)
addr       460 uvm/uvm_km.c  	uvm_unmap_remove(map, trunc_page(addr), round_page(addr+size), 
addr       724 uvm/uvm_km.c  uvm_km_free_poolpage1(struct vm_map *map, vaddr_t addr)
addr       727 uvm/uvm_km.c  	uvm_pagefree(pmap_unmap_direct(addr));
addr       742 uvm/uvm_km.c  	uvm_km_free(map, addr, PAGE_SIZE);
addr       1107 uvm/uvm_map.c 	vaddr_t addr;
addr       1116 uvm/uvm_map.c 		addr = (PAGE_SIZE*2) +
addr       1118 uvm/uvm_map.c 		return (round_page(addr));
addr       1121 uvm/uvm_map.c 	addr = (vaddr_t)p->p_vmspace->vm_daddr + MAXDSIZ;
addr       1123 uvm/uvm_map.c 	addr += arc4random() & (MIN((256 * 1024 * 1024), MAXDSIZ) - 1);
addr       1126 uvm/uvm_map.c 	addr = (vaddr_t)p->p_vmspace->vm_daddr + BRKSIZ;
addr       1128 uvm/uvm_map.c 	return (round_page(addr));
addr        79 uvm/uvm_mmap.c #define ALIGN_ADDR(addr, size, pageoff)	do {				\
addr        80 uvm/uvm_mmap.c 	pageoff = (addr & PAGE_MASK);					\
addr        84 uvm/uvm_mmap.c 		addr -= pageoff;					\
addr       174 uvm/uvm_mmap.c 	vaddr = (vaddr_t) SCARG(uap, addr);
addr       262 uvm/uvm_mmap.c 	start = (vaddr_t)SCARG(uap, addr);
addr       393 uvm/uvm_mmap.c 	vaddr_t addr;
addr       410 uvm/uvm_mmap.c 	addr = (vaddr_t) SCARG(uap, addr);
addr       442 uvm/uvm_mmap.c 		addr -= pageoff;
addr       443 uvm/uvm_mmap.c 		if (addr & PAGE_MASK)
addr       446 uvm/uvm_mmap.c 		if (addr > SIZE_MAX - size)
addr       449 uvm/uvm_mmap.c 		  (addr + size) > VM_MAXUSER_ADDRESS)
addr       451 uvm/uvm_mmap.c 		if (vm_min_address > 0 && addr < vm_min_address)
addr       460 uvm/uvm_mmap.c 		if (addr == 0)
addr       461 uvm/uvm_mmap.c 			addr = uvm_map_hint(p, prot);
addr       463 uvm/uvm_mmap.c 		  addr < (vaddr_t)p->p_vmspace->vm_daddr)
addr       464 uvm/uvm_mmap.c 			addr = uvm_map_hint(p, prot);
addr       605 uvm/uvm_mmap.c 	error = uvm_mmap(&p->p_vmspace->vm_map, &addr, size, prot, maxprot,
addr       610 uvm/uvm_mmap.c 		*retval = (register_t)(addr + pageoff);
addr       633 uvm/uvm_mmap.c 	vaddr_t addr;
addr       642 uvm/uvm_mmap.c 	addr = (vaddr_t)SCARG(uap, addr);
addr       657 uvm/uvm_mmap.c 	ALIGN_ADDR(addr, size, pageoff);
addr       658 uvm/uvm_mmap.c 	if (addr > SIZE_MAX - size)
addr       681 uvm/uvm_mmap.c 		rv = uvm_map_lookup_entry(map, addr, &entry);
addr       683 uvm/uvm_mmap.c 			addr = entry->start;
addr       702 uvm/uvm_mmap.c 	return (uvm_map_clean(map, addr, addr+size, uvmflags));
addr       719 uvm/uvm_mmap.c 	vaddr_t addr;
addr       729 uvm/uvm_mmap.c 	addr = (vaddr_t) SCARG(uap, addr);
addr       735 uvm/uvm_mmap.c 	ALIGN_ADDR(addr, size, pageoff);
addr       741 uvm/uvm_mmap.c 	if (addr > SIZE_MAX - size)
addr       743 uvm/uvm_mmap.c 	if (VM_MAXUSER_ADDRESS > 0 && addr + size > VM_MAXUSER_ADDRESS)
addr       745 uvm/uvm_mmap.c 	if (vm_min_address > 0 && addr < vm_min_address)
addr       757 uvm/uvm_mmap.c 	if (!uvm_map_checkprot(map, addr, addr + size, VM_PROT_NONE)) {
addr       765 uvm/uvm_mmap.c 	uvm_unmap_remove(map, addr, addr + size, &dead_entries, p);
addr       790 uvm/uvm_mmap.c 	vaddr_t addr;
addr       798 uvm/uvm_mmap.c 	addr = (vaddr_t)SCARG(uap, addr);
addr       808 uvm/uvm_mmap.c 	ALIGN_ADDR(addr, size, pageoff);
addr       809 uvm/uvm_mmap.c 	if (addr > SIZE_MAX - size)
addr       812 uvm/uvm_mmap.c 	return (uvm_map_protect(&p->p_vmspace->vm_map, addr, addr+size,
addr       831 uvm/uvm_mmap.c 	vaddr_t addr;
addr       835 uvm/uvm_mmap.c 	addr = (vaddr_t)SCARG(uap, addr);
addr       842 uvm/uvm_mmap.c 	ALIGN_ADDR(addr, size, pageoff);
addr       843 uvm/uvm_mmap.c 	if (addr > SIZE_MAX - size)
addr       846 uvm/uvm_mmap.c 	return (uvm_map_inherit(&p->p_vmspace->vm_map, addr, addr+size,
addr       866 uvm/uvm_mmap.c 	vaddr_t addr;
addr       870 uvm/uvm_mmap.c 	addr = (vaddr_t)SCARG(uap, addr);
addr       877 uvm/uvm_mmap.c 	ALIGN_ADDR(addr, size, pageoff);
addr       878 uvm/uvm_mmap.c 	if (addr > SIZE_MAX - size)
addr       885 uvm/uvm_mmap.c 		error = uvm_map_advice(&p->p_vmspace->vm_map, addr,
addr       886 uvm/uvm_mmap.c 		  addr + size, advice);
addr       907 uvm/uvm_mmap.c 		error = uvm_map_clean(&p->p_vmspace->vm_map, addr, addr + size,
addr       917 uvm/uvm_mmap.c 		error = uvm_map_clean(&p->p_vmspace->vm_map, addr, addr + size,
addr       955 uvm/uvm_mmap.c 	vaddr_t addr;
addr       962 uvm/uvm_mmap.c 	addr = (vaddr_t)SCARG(uap, addr);
addr       968 uvm/uvm_mmap.c 	ALIGN_ADDR(addr, size, pageoff);
addr       969 uvm/uvm_mmap.c 	if (addr > SIZE_MAX - size)
addr       984 uvm/uvm_mmap.c 	error = uvm_map_pageable(&p->p_vmspace->vm_map, addr, addr+size, FALSE,
addr       1003 uvm/uvm_mmap.c 	vaddr_t addr;
addr       1011 uvm/uvm_mmap.c 	addr = (vaddr_t)SCARG(uap, addr);
addr       1017 uvm/uvm_mmap.c 	ALIGN_ADDR(addr, size, pageoff);
addr       1018 uvm/uvm_mmap.c 	if (addr > SIZE_MAX - size)
addr       1026 uvm/uvm_mmap.c 	error = uvm_map_pageable(&p->p_vmspace->vm_map, addr, addr+size, TRUE,
addr       1089 uvm/uvm_mmap.c uvm_mmap(map, addr, size, prot, maxprot, flags, handle, foff, locklimit, p)
addr       1091 uvm/uvm_mmap.c 	vaddr_t *addr;
addr       1124 uvm/uvm_mmap.c 		*addr = round_page(*addr);	/* round */
addr       1126 uvm/uvm_mmap.c 		if (*addr & PAGE_MASK)
addr       1129 uvm/uvm_mmap.c 		uvm_unmap_p(map, *addr, *addr + size, p);	/* zap! */
addr       1223 uvm/uvm_mmap.c 	error = uvm_map_p(map, addr, size, uobj, foff, align, uvmflag, p);
addr       1250 uvm/uvm_mmap.c 				uvm_unmap(map, *addr, *addr + size);
addr       1257 uvm/uvm_mmap.c 			error = uvm_map_pageable(map, *addr, *addr + size,
addr       1261 uvm/uvm_mmap.c 				uvm_unmap(map, *addr, *addr + size);
addr       405 uvm/uvm_page.c 	vaddr_t addr;
addr       413 uvm/uvm_page.c 	addr = pmap_steal_memory(size, &virtual_space_start,
addr       416 uvm/uvm_page.c 	return(addr);
addr       421 uvm/uvm_page.c 	vaddr_t addr, vaddr;
addr       447 uvm/uvm_page.c 	addr = virtual_space_start;
addr       454 uvm/uvm_page.c 	if (uvm_maxkaddr < (addr + size)) {
addr       455 uvm/uvm_page.c 		uvm_maxkaddr = pmap_growkernel(addr + size);
addr       456 uvm/uvm_page.c 		if (uvm_maxkaddr < (addr + size))
addr       467 uvm/uvm_page.c 	for (vaddr = round_page(addr) ; vaddr < addr + size ;
addr       480 uvm/uvm_page.c 	return(addr);
addr       903 uvm/uvm_swap.c 	long addr;
addr       996 uvm/uvm_swap.c 		addr = 1;
addr       1000 uvm/uvm_swap.c 		addr = 0;
addr       1015 uvm/uvm_swap.c 	  dev, size, addr, 0);
addr       1027 uvm/uvm_swap.c 	if (addr) {
addr       1028 uvm/uvm_swap.c 		if (extent_alloc_region(sdp->swd_ex, 0, addr, EX_WAITOK))
addr       1050 uvm/uvm_swap.c 		if (extent_alloc_region(sdp->swd_ex, addr, 
addr       1289 uvm/uvm_swap.c 	caddr_t		addr;
addr       1311 uvm/uvm_swap.c 	addr = bp->b_data;		/* current position in buffer */
addr       1378 uvm/uvm_swap.c 		nbp->vb_buf.b_data   = addr;
addr       1437 uvm/uvm_swap.c 		addr += sz;